Sunteți pe pagina 1din 2

şi, respectiv, "lipirea" (Paste) - inserarea regiunii aflate în Clipboard în

spaţiul de lucru. Pentru executarea acestor operaţii este necesară selectarea

regiunii (regiunilor) respective şi acţionarea comenzilor corespunzătoare.

Aceste comenzi sunt accesibile fie din meniul Edit, situat în bara de meniuri,

fie prin butoanele amplasate în bara de unelte, fie din meniul contextual ce

apare în momentul executării unui clic (cu butonul din dreapta al mouseului) pe regiunea selectată
(figura 2.7). De remarcat că Clipboard-ul are o

singură intrare, la introducerea unei noi informaţii cea conţinută anterior

fiind pierdută irecuperabil, ca atare comanda Cut trebuie folosită cu atenţie.

Selectarea unei regiuni poate fi făcută prin două metode: fie prin

executarea unui clic cu butonul din stânga mouse-ului în zona acesteia, fie

prin încadrarea ei într-o fereastră trasată cu butonul respectiv apăsat. Efectul

obţinut este similar cu cel de la editarea regiunii fiind posibile şi operaţiile

descrise la paragraful respectiv.

Pentru selectarea mai multor regiuni simultan sunt disponibile mai

multe metode:

- încadrarea regiunilor respective într-o fereastră trasată cu butonul

din stânga mouse-ului apăsat;

- executarea unui clic cu butonul din stânga mouse-ului pe fiecare

regiune şi în acelaşi timp ţinând tasta control (Ctrl) apăsată - vor fi selectate

numai regiunile alese;

- executarea unui clic cu butonul din stânga mouse-ului pe prima,

respectiv ultima, regiune din seria celor de selectat şi în acelaşi timp ţinând

tasta Shift apăsată - vor fi selectate toate regiunile cuprinse între cele două.

În cazul selectării mai multor regiuni acestea vor apare cu un contur

din linie întreruptă, toate operaţiile cu Clipboard-ul fiind aplicate simultan

tuturor. Mai mult regiunile selectate pot fi mutate în spaţiul de lucru, la

poziţionarea cursorului mouse-ului pe una dintre ele acesta transformânduse într-o mănă.

De remarcat că în cazul selectării mai multor regiuni acestea îşi

păstrează poziţia şi distanţa relativă în timpul aplicării operaţiilor specifice,

comportându-se ca un bloc unitar.


Regiunile pot fi şterse din spaţiul de lucru prin selectarea acestora şi

acţionarea comenzii Cut sau a comenzii Delete din meniul Edit.

De remarcat că dacă nu este selectată cel puţin o regiune, comenzi

specifice (Cut, Copy, Paste, Delete) sunt inactive. În această situaţie

butoanele şi textul corespunzător din meniuri îşi modifică aspectul, fiind

afişate în gri.

Conţinutul unui program

2.3. Completarea spaţiilor "text"

Mathcad-ul introduce textul în regiuni corespunzătoare, diferite de

cele utilizate pentru introducerea ecuaţiilor. Dacă, implicit, la introducerea

unor caractere de la tastatură, Mathcad-ul consideră ca acestea aparţin unei

relaţii matematice, pentru text trebuie declarate explicit regiuni de tip text.

Această declarare poate fi făcută în două moduri:

1 - prin activarea comenzii Text Region, din meniul Insert (sau de

la tastatură prin introducerea simbolului ");

2 - prin introducerea directă a textului şi schimbarea tipului implicit

de regiune prin apăsarea tastei spaţiu.

Textul introdus într-o regiune corespunzătoare poate fi tratat ca în

orice procesor profesional de text (cum ar fi de exemplu Word).