Sunteți pe pagina 1din 3

Fișă de lucru

Citeşte cu atenţie textul următor:

Trei zile bătuseră vânturi sunătoare de la miazăzi, pământul se zbicise, şi-n


dumbrăvioara din marginea satului, la malul Siretului, începuseră să
înflorească galben cornii. Băiatul cel mai mititel al lui Dumitru Onişor ieşise
cu şase oi la mugurul proaspăt al primăverii.
Era un copilaş palid şi mărunţel şi târa pe pământul ravăn nişte ciubote
grele ale unui frate mai mare. Ridică spre mine ochi trişti, învăluiţi ca-ntr-o
umbră cenuşie şi-şi scoase cu anevoie pălărioara veche, pleoştită ca o ciupercă. Îmi dădu bună-ziua cu un
glas moale în care parcă suna o suferinţă timpurie; apoi, acoperindu-se, ridică deasupra oilor toiegelul
alb, îndemnându-le spre crâng.
- Ce mai faci tu, măi flăcăule? îl întrebai eu. Ai ieşit cu oile la păscut?
-M-a trimis tătuca să le mai port ! răspunse el serios, cu glasu-i serios şi peltic; şi se opri.
Oile se opriră şi ele şi întoarseră capetele spre călăuzul lor aşteptând îndemnul de a porni mai departe.
– Dar eşti tu vrednic,bre Niculăeş, să porţi un cârd de oi?, adăugai eu curios.
– He, sunt eu vrednic, da’ acuma n-am ce purta, sunt supărat, zise el cu gândul dus...
– Cum se poate? Şi de ce, mă rog?
– De ce? mă întrebă el ridicând spre mine fruntea pe care sta zimţuit în neregulă păru-i
buhos, pentru că în primăvara asta tot ne-au căzut din oi, ş-acuma am rămas numai cu acestea şase.
Deşi „flăcăul” cu care vorbeam intrase în a opta primăvară a vieţii lui, năcazul lui era adânc şi
serios; zâmbetul meu pieri pe dată.
-Şiv-au murit multe, bre Niculăeş?
-Multe...răspunse el grav, rezemându-se înaintea mea în băţ, ca ciobanii. Tătuca întruna blastămă şi
suduie când cade câte-o oaie; mă mai bateșipe mine câteodata; dar parcă eu ce-s vinovat!Acu, azi, mi s-a
întâmplat alta. Când ieşeam din sat, a trecut unul cu căruţa şi mi-apălit o oaie. A dat-o jos. Acuma abia
umblă și abia suflă. Are să se ducă şi asta. Era a mămucăi şi mi-o lăsase mie...[...]
-Şi de ce spuicăţi-o lăsase mămucă-ta ţie?
-Apoi nu stii?Eu n-am mamă. A murit în postul Crăciunului şi ne-a lăsat singuri.Acu n-are cine mă spăla,
n-are cine mă îngriji...n-are cine-mi spune o vorbă bună...[...]
Copilul cel mărunţel îmi vorbea cu seriozitate şi cu durere,ca un om mare.Aş fi vrut să-l mângâi într-
un fel, dar nu-mi venea în minte ce-aş putea spune unui copil.Ş-o dezmierdare cu mâna pe fruntea lui cu
păr zbârlit nu era o mângâiere pentru acest om.
Văzându-mă că tac, el mă privi cu luare-aminte.Fără îndoială că nu aştepta de la mine nicio vorbă bună,
nicio dezmierdare.
-Apoi eu mă duc să-mi port oile...îmi zise el cu hotărâre.
(Mihail Sadoveanu – Un om năcăjit)
*a se zbici = a se usca
*ravăn = umed
*buhos = ciufulit, zbârlit
Anexa 2

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1. Numește câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: anevoie, flăcăule.
...........................................................................
...........................................................................
2. Precizează rolul cratimei din structura acuma n-am ce purta.
...............................................................................................................................................................
3. Transcrie din text două cuvinte care aparțin câmpului semantic al naturii.
...........................................................................
...........................................................................
4. Identifică în text un cuvânt care să conţină un diftong , un cuvânt care să conţină un triftong și
un cuvânt cu vocale în hiat.
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
5. Identifică din text două cuvinte diminutive.
...........................................................................
...........................................................................
6. Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele: cenușie, ciubote.
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
7. Extrage din text un substantiv colectiv.
.....................................................................................................................................................................
8. Menționează valoarea morfologică și sintactică a cuvintelor subliniate în text.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
9. Contrage propozițiile subordonate în partea de propoziție corespunzătoare.
a) Dorința mea este să joc handball. ...................................................................................................
b) Cine se scoală de dimineață departe ajunge. ...................................................................................

2
Anexa 2

10. Realizează expansiunea părților de propoziție din enunțurile.


a) Voi merge acasă. ..............................................................................................................................
b) Te cunosc de mic. .............................................................................................................................
11. Alcătuiește o frază care să conțină o completivă indirectă având ca element regent verbul a discuta.
......................................................................................................................................................................
12. Scrie titlul și autorul operei din care a fost extras fragmentul.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
13. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte din text, care se referă la cadrul temporal și/sau spațial.
...........................................................................
...........................................................................
14. Precizează care sunt modurile de expunere utilizate în fragmentul citat.
.....................................................................................................................................................................
15. Selectează o figură de stil din textul dat.
.....................................................................................................................................................................

B. Redactează o compunere de 150-200 de cuvinte, în care să motivezi că textul dat aparține genului
epic.
În compunerea ta, trebuie:
-să precizezi două trăsături ale genului epic;
-să prezinți detaliat două trăsături ale genului epic, valorificând textul dat;
-să ai un conținut adecvat cerinței
-să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.

C. Redactează o compunere narativă de 150 – 250 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare reală sau
imaginară despre o faptă bună pe care ai făcut-o.
În compunerea ta, trebuie:
-să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor;
-să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal;
-să ai conținut adecvat cerinței;
-să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

S-ar putea să vă placă și