Sunteți pe pagina 1din 3

Credinţa lui Iosif în suveranitatea lui Dumnezeu

- Zac Poonen

În Geneza 37:18, citim cum fraţii lui Iosif au uneltit să-l omoare
pe acesta. Şi vedem aici suveranitatea lui Dumnezeu în
determinarea unuia dintre fraţi de a opri acel plan şi de a-l
schimba în vânzarea lui Iosif unor negustori de sclavi care
tocmai treceau atunci pe acolo. Cine i-a trimis tocmai atunci pe
acei negustori de sclavi? Dumnezeu. Dumnezeu a potrivit
călătoria acelor negustori de sclavi ismaeliţi astfel încât ei să
apară acolo exact în momentul când Iosif era pe punctul de a fi
ucis. Şi acei negustori de sclavi mergeau în Egipt, care era
tocmai locul unde dorea Dumnezeu ca Iosif să meargă!! Este
minunat să vezi suveranitatea lui Dumnezeu mereu la lucru în
viaţa lui Iosif. Dumnezeu are de asemenea un plan şi un scop
pentru viaţa ta şi nimeni nu-l poate dejuca. Nici fraţii tăi invidioşi
şi nici tatăl tău nesăbuit, nimeni. Aceasta este ceea ce vedem
aici.

Când Iosif avea 17 ani, Dumnezeu îi descoperise deja acestuia,


prin vise, că El avea un scop pentru viaţa lui. Este extraordinar
atunci când un tânăr este atât de sensibil la Dumnezeu încât, la
o vârstă când majoritatea adolescenţilor au vise obscene, el are
vise de la Dumnezeu! Tinerilor, să nu vă plângeţi niciodată că
fraţii mai vârstnici nu vă dau oportunitatea să-I slujiţi lui
Dumnezeu. Dacă voi vă supuneţi sincer lui Dumnezeu, nimeni
nu poate strica planul lui Dumnezeu pentru viaţa voastră. Când
eram tânăr, mulţi fraţi mai bătrâni erau invidioşi pe lucrarea
mea. Încercau să mă suprime în multe feluri. Nu m-ar fi lăsat
sub nicio formă să vorbesc în adunarea la care participam.
Astfel că obişnuiam să predic evanghelia pe străzi, unde nu
aveam nevoie de permisiunea nimănui ca să predic! Şi acolo a
fost locul unde Dumnezeu m-a învăţat să predic – pe străzi. În
întâlnirile adunării, Dumnezeu mi-a cerut să mă smeresc sub
bătrânii care erau invidioşi pe mine şi niciodată să nu mă
răzvrătesc. Aceia au fost anii când Dumnezeu m-a zdrobit aşa
cum El l-a zdrobit pe Iosif. Dar niciunul din acei bătrâni n-a putut
împiedica planul lui Dumnezeu pentru viaţa mea. Când a sosit
timpul, Dumnezeu a deschis uşi pentru mine şi planul Lui pentru
viaţa mea s-a împlinit. Spun aceasta pentru încurajarea voastră.
Aşadar, să nu vă plângeţi niciodată împotriva oamenilor.
Singura persoană care poate strica planul lui Dumnezeu pentru
propria ta viaţă eşti tu însuţi. Reţineţi aceasta.

Dumnezeu a folosit invidia fraţilor lui Iosif ca să-Şi împlinească


planul Lui pentru viaţa lui Iosif, făcându-i să-l vândă în Egipt.
Dumnezeu face ca răul pe care alţii îl plănuiesc împotriva
noastră să lucreze pentru binele nostru şi pentru împlinirea
scopurilor Lui. Aleluia! Dacă Dumnezeu ne-ar proteja împotriva
răului pe care alţi oameni încearcă să ni-l facă, acesta ar fi în el
însuşi un lucru mare. Dar Dumnezeu face ceva şi mai bine! El
face ca tocmai răul acela pe care alţii ni-l fac să împlinească
planul Lui pentru viaţa noastră! Nu este oare un lucru mult mai
bun când Dumnezeu îl bate pe Satan cu propriile arme în felul
acesta? Gândiţi-vă numai – dacă fraţii lui Iosif nu ar fi fost
invidioşi pe el şi ar fi fost în schimb buni cu el, Iosif poate că n-
ar fi ajuns niciodată în Egipt. Cum a ajuns Iosif în Egipt? Pasul
unu: Fraţii lui au fost invidioşi pe el. Pasul doi: Ei l-au vândut
unor negustori de sclavi. Pasul trei: Negustorii de sclavi l-au luat
în Egipt şi l-au vândut acolo. În felul acesta a fost dus la bun
sfârşit planul lui Dumnezeu de a-l aduce pe Iosif în Egipt! În
concluzie, unele din lucrurile rele făcute de alţii ca să te
rănească nu vor face decât să împlinească, în cele din urmă,
planul lui Dumnezeu pentru viaţa ta – dacă Îl iubeşti pe
Dumnezeu (Romani 8:28). Poţi întâmpina câteva încercări. Iosif
a avut de asemenea o perioadă dură ca şi sclav. Dar ea a
împlinit planul lui Dumnezeu pentru viaţa lui. Lăudat să fie
Domnul!

Un om al credinţei va spune: „Dumnezeul lui Iosif este şi


Dumnezeul meu. Dacă eu Îl iubesc pe Dumnezeu cu toată
inima mea, oricât de mulţi oameni pot să fie invidioşi pe mine,
oricât de mulţi oameni pot să uneltească răutăţi împotriva mea.
Însă ei nu vor împiedica împlinirea planului lui Dumnezeu în
viaţa mea.” Fie ca tu să ai o astfel de credinţă în Dumnezeul
nostru care lucrează minuni.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena