Sunteți pe pagina 1din 19

BAZE DE DATE

ACCESS

lect. univ. Tîrşu Valentina


Agenda:
1. CONCEPTE TEORETICE

2. LUCRUL CU TABELE ÎN ACCESS

3. CREAREA INTEROGĂRILOR

4. CREAREA MACROCOMENZILOR

5. CREAREA RAPOARTELOR

6. CREAREA FORMULARELOR
1. CONCEPTE
TEORETICE

1.1. Noţiuni generale


1.2. Deschiderea unei BD existente şi formarea unei BD noi
1.3. Panoul de navigare
Obiective

 să definească necesitatea creării unei baze de date la rezolvarea


problemei de prezentare şi analiză a informaţiei;
 să descrie etapele principale la proiectarea unei Baze de Date;
 să înțeleagă menirea fiecărui tip de obiect din aplicația Access;
 să definească noțiunea de clasificare a informaţiei şi să fie în stare să
divizeze informaţia pe categorii conform unor criterii prestabilite;
 să explice legătura dintre diferite tabele, să perceapă informaţia din toate
tabelele primare ca un tot întreg ce caracterizează fenomenul cercetat.
1.1. Noţiuni generale

 Organizarea datelor în vederea prelucrării pe calculator este


o activitate de mare importanţă.
 Baza de date (BD) - este un termen tehnic pentru o colecţie
de informaţii care sunt organizate sub forma unei liste.
 Sistem de gestiune a BD (SGBD) - reprezintă un software
care oferă utilizatorului posibilităţi vaste de introducere,
prelucrare şi prezentare a datelor. Acest mediu nu este
numai comod, dar şi de o productivitate înaltă, ce asigură o
viteză mare de prelucrare a datelor.
 Istoria SGBD cuprinde trei generaţii:
 modele ierarhice şi reţea;
 modele relaţionale;
 sisteme avansate: SGBD orientate obiect, SGBD
deductive, SGBD distribuite.
 Un SGBD trebuie să fie capabil să îndeplinească următoarele funcţii:

1 - de descriere
2 - de actualizare a BD
3 - de interogare a BD
4 - obţinerea datelor noi
5 - de întreţinere
6 - de securitate a BD

 Microsoft Access este un SGBD comercial de tip desktop, fiind adecvat administrării
bazelor de date de dimensiuni mici şi medii.
 Stabilirea obiectivelor unei BD la etapa proiectării:

1. Analiza domeniului de activitate în care va fi creată şi utilizată BD (reprezintă descrierea


verbală a subiectelor, proceselor, fenomenelor şi legăturile reale care sunt prezente între subiectele
descrise);
2. Datele iniţiale (definirea tabelelor pe care trebuie să le conţină BD şi legăturile dintre ele);
la proiectarea tabelelor se va ţine cont de următoarele: 1) Unităţile de informaţie sunt introduse
separat. 2) Nu se permite dublarea informaţiei. 3) În tabele nu se includ câmpuri care se calculează pe
datele conţinute în tabel;
3. Stabilirea documentelor de ieşire; (interogări, rapoarte, formulare,…);
4. Posibilitatea reprezentării datelor sub diferite aspecte;
5. Extinderea, modificarea BD cu eforturi minime;
6. Asigurarea independenţei datelor;
7. Asigurarea integrităţii informaţiei;
8. Asigurarea securităţii datelor.
 Obiectele BD:
- tabel (table) reprezintă o colecţie de informaţii asociată unui subiect, cum ar fi
studentul, produsul, angajații, etc.
- interogarea (query) este o metodă de selectare a informaţiilor într-o bază de
date.
- formulare (forms) oferă o metodă simplă de vizualizare şi introducere a
informaţiilor într-o bază de date.
- rapoarte (reports) sunt documente care rezumă informaţii din baza de date.
- macrocomenzi (macro) economiseşte timp automatizând o serie de acţiuni
într-o singură acţiune.
- module sunt programe pe care le creaţi într-un limbaj de programare denumit
Visual Basic, care extind funcţionalitatea unei baze de date.
2. Pornirea programului Access 2010
 O BD în Access este fişierul, care are extensia .mdb sau .accdb. Acest fişier conţine toate
obiectele BD.

 Crearea unei BD noi:


m. File -> New -> p.
Available Templates -> b.
Blank database -> c. File
Name se indică denumirea
BD data1.accdb şi locul în
care se doreşte salvarea
fişierului;
Componentele ferestrei de lucru (MS Access 2010):
1.3. Panoul de navigare

Obiectele BD în MS Access
2010 sunt păstrate în lista
derulantă All Access Objects
Verificarea cunoştinţelor:

1. Definiţi noţiunile de SGBD şi BD.


2. Care sunt funcţiile generale ale unui SGBD?
3. Enumeraţi modelele de date utilizate în SGBD.
4. Definiţi noţiunea de BD relaţionale.
5. Enumeraţi obiectele BD Access.
Vă mulţumesc pentru atenţie!

S-ar putea să vă placă și