Sunteți pe pagina 1din 2

Deschiderea si deservirea conturilor in moneda nationala

1.      Documente necesare pentru a deschide un cont curent

    Pentru a deschide un cont curent persoanele fizice rezidente si nerezidente care nu practica
activitate de intreprinzator sau alt tip de activitate prezinta urmatoarele documente:
     a) cererea de deschidere a contului;
     b) copia actului de identitate al titularului de cont.

Deschiderea si deservirea conturilor in valuta straina

Pentru a deschide un cont curent la  Moldova Agroindbank persoanele fizice rezidente si
nerezidente care nu practica activitate de intreprinzator sau alt tip de activitate prezinta
urmatoarele documente:
           a) cererea de deschidere a contului;
           b) copia actului de identitate al titularului de cont.

Conturile in valuta straina ale persoanelor fizice se alimenteaza cu: 


a) valuta straina in numerar /cecuri de calatorie in valuta straina; 
b) valuta straina aferenta cecurilor emise de catre nerezidenti; 
c) valuta straina transferata de peste hotare pe numele titularului de cont; 
d) valuta straina transferata din alt cont al aceluiasi titular de cont deschis la aceeasi sau la alta
banca autorizata; 
e) valuta straina obtinuta in urma convertirii mijloacelor banesti ale titularului de cont; 
f) sumele dobanzilor aferente acestor conturi; 
g) valuta straina transferata anterior din contul persoanei fizice rezidente si restituita in acest
cont; 
h) valuta straina transferarea careia in contul in valuta straina al persoanei fizice rezidente este
prevazuta de catre Banca Nationala a Moldovei. 

Conturile curente ale persoanelor fizice pot fi deschise atit cu depunerea numerarului in cont cit
si fara.

Pentru persoanele juridice:

Pentru deschiderea conturilor curente este necesar de prezentat la bancă următorulpachet de


documente:

     Pentru deschiderea unui cont curent:

⇒ cererea de deschidere a contului; 


⇒ copia certificatului de inregistrare a intreprinderii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat de
pe langa Ministerul Justitiei al Republicii Moldova, sau alte documente, care confirma
inregistrarea de stat conform legislatiei in vigoare, autentificata notarial; 
⇒ copia documentului de constituire (statutul, regulamentul, contractul de constituire etc.)
autentificata notarial; 
⇒ copia certificatului de atribuire a codului fiscal autentificata notarial; 
⇒ fisa cu specimene de semnaturi si amprenta stampilei (2 exemplare) autentificată notarial sau
în prezenţa persoanei responsabile a băncii (contabilului-şef sau contabiluluişef adjunct ); 
⇒ extrasul din Registrul Comercial de Stat ce confirma persoana imputernicita sa administreze
intreprinderea, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat sau de structurile teritoriale ale Camerei
Inregistrarii de Stat. 
⇒ copia actului de identitate a persoanei care prezinta documentele pentru desciderea contului. 
⇒ actul sau copia actului autentificata notarial care atesta imputernicirile persoanei de a deschide
contul ( in cazul deschiderii contului de catre persoana imputernicita); 
⇒ alte documente la cerera bancii;

         Pentru persoane juridice nerezidente in lipsa copiei certificatului de inregistrare a


intreprinderii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat de pe langa Ministerul Justitiei al
Republicii Moldova sau a altor documente, care confirma inregistrarea de stat conform legislatiei
in vigoare se poate prezenta copia extrasului din registrul comercial al tarii de resedinta privind
inregistrarea intreprinderii in calitate de persoana juridicacopia documentului care confirma
statutul legal in Republica Moldova si/sau copia documentului care confirma inregistrare de stat
in tara de provenienta.

 Pentru deschiderea unui cont curent provizoriu:

⇒ cererea privind deschiderea contului; 


⇒ copia contractului de constituire sau a altui document care confirma constituirea intreprinderii
(autentificata notarial); 
⇒ decizia privind emisia suplimentara (la plasarea actiunilor emisiei suplimentare); 
⇒ fisa cu specimene de semnaturi si amprenta stampilei autentificata notarial (2 exemplare) (la
plasarea actiunilor emisiei suplimentare); 
⇒ alte documente la cererea bancii. 
⇒ copia actului de identitate a persoanei care prezinta documentele pentru desciderea contului; 
⇒ actul sau copia actului autentificata notarial care atesta imputernicirile persoanei de a deschide
contul ( in cazul deschiderii contului de catre persoana imputernicita).