Sunteți pe pagina 1din 2

Nominalizarea „ Export”

Informaţie confidenţială pentru comitetul organizatoric


în scopul evaluării mărcii comerciale
prezentate la concurs

Lista indicatorilor
Denumirea intreprinderii______________________________
Denumirea mărcii comerciale__________________________
Nominalizarea______________________________________
Categoria__________________________________________
Persoana de contact (numele, prenumele), funcţia__________
Telefon (prefix)________________, mobil_______________
Adresa electronică__________________________________

Nr. Denumirea indicatorului Unitatea Valoarea Sursa indicatorului


de măsură Perioada de dare Perioada ( se indică documentele de
de seamă precedentă confirmare)
01.01.2018 – 01.01.2017 –
31.12.2018 31.12.2017
1 Volumul vînzărilor mărfurilor/serviciilor cu lei
marca comercială în Republica Moldova (fără
TVA)
2 Volumul exportului mărfurilor/serviciilor cu lei
marca comercială în Republica Moldova (fără
TVA) total, inclusiv:
___________________________
___________________________
___________________________
3 Volumul exportului mărcii comerciale către %
volumul vînzărilor cu această marcă
4 Cota de piaţă a mărfurilor/serviciilor cu %
marca comercială în Republica Moldova.
5 Extinderea geografică ( nr. de oraşe) în în RM/alte
Republica Moldova şi alte ţări ţări
6 Investiţii în dezvoltarea marcii comercială
(cheltuielile pentru creărea acesteia, cercetări,
design, manifestări de promovare a vînzărilor,
calitatea mărfurilor/serviciilor, franciză, lei
expoziţii, concursuri etc.)

Conducătorul întreprinderii______________________________ Numele, Prenumele_______________________

Contabil şef ______________________________ Numele, Prenumele_______________________

„ „ ________________________2019 ştampila

- prin luarea în calcul în altă valută se indică datele în lei recalculate la cursul Băncii Naţionale a Republicii Moldova