Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisă la matematică sem.

I 2014-2015 clasa a V-a

Varianta 1

1) Calculaţi (2015–2014:19)·78.
2) Calculaţi 5+6+7+….+45.
3) Daţi factor comun în exerciţiul 35n+7;

4) Câte numere naturale pare de forma a123789b există?

5) Scrieţi cu cifre numărul “opt miliarde trei milioane zece mii zece”.
6) Rezolvaţi ecuaţia 12·(2·n–6)=600.
7) Găsiţi două numere naturale care au suma 2014, ştiind că împărţindu-l pe unul la celălalt se
obţine câtul 17 şi restul 16.
8) Într-o şcoală cu 1363 elevi sunt 53 de clase, unele cu 25 de elevi, altele cu 27 de elevi. Câte clase
cu 25 de elevi sunt?

Varianta 2

1) Daţi factor comun în exerciţiul 56a+7.


2) Scrieţi cu cifre numărul “cinci miliarde opt milioane treizeci de mii o sută”.
3) Calculaţi 4+5+6+….+55.
4) Rezolvaţi ecuaţia 14·(3·n–6)=546.
5) Calculaţi (2016–2015:13)·89.

6) Câte numere naturale impare de forma 123789ab există?

7) Într-o grădină zoologică cu 1032 animale sunt 47 cuşti, unele cu 24 de animale, altele cu 18
animale. Câte cuşti cu 18 animale sunt?
8) Găsiţi două numere naturale care au suma 2015, ştiind că împărţindu-l pe unul la celălalt se
obţine câtul 13 şi restul 27.