Sunteți pe pagina 1din 2

Participarea populaţiei la forţa de muncă, pe sexe şi medii, în anul 2017

Total Masculin Feminin Urban Rural


- mii persoane -
Populaţia activă 9120 5184 3936 4994 4126
din care:
Populaţia ocupată 8671 4894 3777 4769 3902
Şomeri 449 290 159 225 224

- procente -
Rata de activitate 1)
67.3 76.2 58.2 67.9 66.6
20-64 ani 72.3 81.8 62.6 72.3 72.3
15-24 ani 30.0 34.6 25.0 21.5 37.5
25-54 ani 83.4 92.2 74.2 86.1 79.9
55-64 ani 46.0 57.4 35.7 41.4 52.5

Rata de ocupare1) 63.9 71.8 55.8 64.8 62.7


20-64 ani 68.8 77.3 60.2 69.2 68.4
15-24 ani 24.5 28.4 20.4 17.1 31.1
25-54 ani 79.9 87.6 71.8 82.8 76.0
55-64 ani 44.5 55.3 34.9 39.9 51.1

Rata şomajului 4.9 5.6 4.0 4.5 5.4


15-24 ani 18.3 18.1 18.6 20.8 17.0
25 ani şi peste 3.9 4.6 3.0 3.8 4.1

1)
Calculate pentru populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani).
Evoluţia ratei de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste, pe grupe de vârstă

%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15-24 ani 26.7 24.3 23.4 23.7 22.9 22.5 24.5 22.3 24.5
25-54 ani 77.8 76.8 75.8 76.6 76.3 77.1 77.4 77.6 79.9
55-64 ani 41.7 40.7 39.9 41.6 41.8 43.1 41.1 42.8 44.5
65 ani + 12.6 12.4 11.9 11.8 11.3 10.8 8.9 8.2 8.8

Notă: Datele au fost estimate pe baza populaţiei rezidente.

Rata şomajului pe grupe de vârstă, sexe şi medii, în anul 2017

%
Masculin Feminin Urban Rural
15-24 ani 18.1 18.6 20.8 17.0
25-34 ani 7.4 4.3 5.7 6.7
35-44 ani 3.7 2.7 2.8 3.9
45-54 ani 4.0 3.0 3.1 4.1
55 ani + 3.1 1.8 3.5 1.8