Sunteți pe pagina 1din 4

Dobre Andreea-Roxana

Facultatea de Inginerie Medicală


Grupa 1444A

Magnetic drug targeting

Prezicerea pragurilor prin analiza de calcul a țintirii magnetice de medicamente este o abordare
utilă din moment ce poate ajuta la proiectarea experimentelor la nanoscală pentru a obține cele
mai bune și eficiente rezultate. În astfel de investigații, dacă inteligența artificială când este
legată de tehnicile de calcul oferă o mai bună perspectivă, în special pentru problemele reologice.
[1]
Nanoparticulele cu ferită magnetică se dovedesc a fi niște candidați excelenți în terapie excelentă
datorită biocompatibilității, proprietăților lor optice și dobândind un comportament
superparamagnetic care permite livrarea țintită de medicamente în camp magnetic. Datorită
acestor caracteristici favorabile calciul. Nanoparticulele de ferită (CFNP) au fost alese pentru
investigația pe care o vom descrie ulterior.
Cazeina, proteina principală din lapte, este disponibilă, economică, stabilă și o proteină GRAS
(în general recunoscută ca sigură). Caracteristicile structurale și chimice ale cazeinei pot varia
precum legarea ionilor și molecule mici, cu activitate unică de suprafață și proprietați de
stabilizare
Pentru a spori
eficacitatea, țintirea
specifică a
medicamentului
folosind purtători
hibrizi pe bază de
receptori au fost
formulate. Livrarea
direcționată a
sistemele poate
reduce efectele
secundare ale Figura 1.(a) Primele studii umane în direcționarea medicamentelor
chimioterapiei în magnetice.Nanoparticule magnetice acoperite cu epidoxorubicină au fost
funcție de site-ul administrate systemic la pacienții cu cancer de cap și gât și de sân avansat și un
specific livrarea de singur magnet permanent a fost ținut aproape de tumori inoperabile, dar superficiale
pentru a se concentra chimioterapia.
medicamente (b) Un obiectiv în direcționarea magnetică este utilizarea câmpurilor magnetice
anticancerigene și pentru a concentra terapia exact la orice țintă dorită din corp, de exemplu la o
recunoașterea tumoră profundă, așa cum este ilustrat. În prezent nu există sisteme magnetice care
ușoară a celulelor. să poată realiza acest tip de focalizare precisă și profundă. [3]
Conjugarea
diverșilor liganzi țintă precum acidul folic, transferrina, anticorpii monoclonali, receptorul
factorului de creștere a epidermului, etc., împotriva cancerului medicamentele pentru terapia
selectivă au fost studiate în [2].
Dobre Andreea-Roxana
Facultatea de Inginerie Medicală
Grupa 1444A

Cu alte cuvinte, livrearea țintită de medicament se referă la realizarea terapiei magnetic sensibil,
astfel încât să poată fi manipulate substanțe în interiorul corpului de magneți externi și astfel
concentrate asupra locațiilor bolii, cum ar fi țesutul profund al unei tumori. În primele studii
clinice pe oameni ale medicamentului magnetic vizat, un medicament utilizat în chimioterapie –
epidoxorubicină a fost atașat unui miez de fier biocompatibil cu un diametru de 100nm , aceste
particule de fier fiind administrate sistemic, și un magnet extern este folosit pentru a concentra
terapia asupra tumorilor inoperabile, dar superficiale (Fig.1 . În aceste teste de siguranță umană,
proba de sânge
De-a lungul timpul s-a demonstrat existența unei mari varietăți de purtători magnetici și
propuneri diverse în literatura de specialitate. Medicamentele și terapia genică au fost atașate de
nanoparticule magnetic, 10–16 biocompatibile microscopic sau capsulele la nanoscară au fost
umplute atât cu medicamente cât și cu materiale magnetice, și celule vii au fost cultivate în medii
care conțin particule magnetice astfel încât celulele atacă particulele și pot fi apoi manipulate de
câmpuri magnetice. Recezii multiple ale articolelor care descriu progresul și provocări sunt
disponibile în dezvoltarea magnetică sigură și eficientă de transportatori. Acești transportatori
diferă în raport cu proprietățile (mărime, formă, flexibilitate, acoperiri, magnetice încărcare și
încărcare de droguri), experienteaza diferite forțe de mărime pentru același câmp magnetic
aplicat și întâmpina diferite rezistențe la mișcare pentru diferite lichide corporale, bariere și tipuri
de țesuturi. Un singur tip de transportator nu se potrivește tuturor nevoilor clinice și, prin urmare,
există nevoia de a exista o selecție, proiectarea și implementarea transportatorilor care sunt
potrivite cu indicațiile clinice specifice.
Particulele care sunt cele mai bune pentru țintirea tumorilor profunde după administrarea
sistemică nu sunt neapărat cele mai bune pentru traversarea barierei sânge-creier (BBB) sau
pentru penetrarea în siguranță a membranele ferestrei pentru a ajunge la boli ale urechii interne.
Pentru situația în care se află particulele magnetice administrate sistemic în fluxul de sânge și
magneții externi au rolul de a capta și colecta acestea către o țintă dorită (Figura 1(a)), o primă
întrebare este dacă câmpul magnetic aplicat este suficient pentru a reține particulel împotriva
fluxului de sânge în regiunea țintă.

S-a investigat raspunsul la această întrebare pe baza primulele principii al fizicii (difuzia
particulelor și convecția prin sânge și drivația magnetică), s-a calculat distribuția de particule
înăuntrul și în jurul vaselor de sânge mari și mici, localizate la oricare adâncime a corpului,
pentru o gamă de forțe de câmp magnetic utilizate / anticipate în direcționarea magnetică a
medicamentelor și au fost comparate predicțiie la toate experimentele disponibile in vitro și in
vivo date.
Pentru a optimiza livrarea medicamentelor în țintele țesuturilor, s-au elaborat următorii pași sunt
pentru a înțelege mai bine transportatorul de transport și penetrare sub forțe magnetice prin
pereții vasului și în țesuturi (de exemplu, în toată zona barieră sânge-creier), prin diferite tipuri
de țesut (ficat, mușchi, grăsime, creier, etc.) și în întreaga anatomie a barierei (piele, membrane
urechii ferestrei, sclera ochilor,etc).
Dobre Andreea-Roxana
Facultatea de Inginerie Medicală
Grupa 1444A

Pe baza unui pacient cu cancer de sân s-au prevăzut în [3] date de autopsie și simulări numerice
că schimbarea magnetică a nanoparticulelor ar permite ei să ajungă la mii de particule din
vascularizate din ficat aflate în metastază, la care altfel nu s-ar ajungeeficient prin nanoterapie
(Figura 2 (a)).
Normal că și rezistența la cancer a ficatului la mișcarea purtătorului a fost reprezentată în
conformitate cu două modele
matematice utilizate frecvent -
modelul porilor Renkin31 și
modelul fibrei-matrice32 - și s-a
găsit un optim în dimensiunea
particulelor pentru eficiența
schimbării.

Particulele prea mici (<10nm


diametru) nu ar fi suficient
acționate de forta magnetică
pentru a se deplasa eficient prin
ficat (deoarece scara forțelor
magnetice cu volumul
particulelor).Cu toate acestea,
Figura 2. Conceptul de măturare magnetică pentru a ajunge la
sute de tumori metastatice slab vascularizate. În studiile autopsiei dacă particulele erau prea mari
umane asupra pacienților cu cancer de sân care au murit din (> 400 nm), ele ar întâmpina
cauza bolii lor, am măsurat vascularizarea înăuntru și în jurul a prea multă rezistență tisulară.
sute de micro-metastaze (panoul mijlociu superior: tumoră Optimul care ar dicta predicția
marcată de ovale negre, vase de sânge marcate în gri). Un magnet mărimii particulelor (a se vedea
de o parte și de alta a pacientului ar putea trage purtătorii
magnetici din împrejurimile porțiuniide ficat bine viscularizată. Figura 2 (b)) acum trebuie testat
Simulările noastre indică faptul că există o dimensiune optimă a împotriva experimentelor pe
nanoparticulelor: suficient de mare pentru a reacționa la animale și în acest scop, s-a
magnetul aplicat, suficient de mică pentru a se deplasa eficient inițiat un program de măsurat
prin țesutul hepatic. (Copyright mișcarea indusă magnetic de
2011 Dove Medical Press Ltd)
particule de diferite tipuri de
animale și probe de țesut proaspăt excizate.
Pe lângă dimensiune, datele preliminare indică faptul că suprafețele de particule și acoperirile
sunt parametrii cheie. De exemplu, particulele acoperite cu chitosan se mișcă mai bine decât
particulele de amidon de aceeași dimensiune și încărcare magnetică prin țesutul hepatic de
șobolan proaspăt excitat. Astfel, acolo este necesară selectarea atât a dimensiunii purtătorului, cât
și a acoperirilor ce permit ca cea mai eficientă metoda magnetică de livrare a terapiei să țintească
țesuturile. [3]
Dobre Andreea-Roxana
Facultatea de Inginerie Medicală
Grupa 1444A

Bibliografie

[1]K. Purushothaman, B., Harsha S, M., Maheswari, P. U., & Sheriffa Begum, K. M. M. (2019).
Magnetic assisted curcumin drug delivery using folate receptor targeted hybrid casein-
calcium ferrite nanocarrier. Journal of Drug Delivery Science and Technology,
52(February), 509–520. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2019.05.010
[2]Shapiro, B., Kulkarni, S., Nacev, A., Muro, S., Stepanov, P. Y., & Weinberg, I. N. (2015).
Open challenges in magnetic drug targeting. Wiley Interdisciplinary Reviews:
Nanomedicine and Nanobiotechnology, 7(3), 446–457. https://doi.org/10.1002/wnan.1311
[3]Sohail, A., Fatima, M., Ellahi, R., & Akram, K. B. (2019). A videographic assessment of
ferrofluid during magnetic drug targeting: An application of artificial intelligence in
nanomedicine. Journal of Molecular Liquids, 285, 47–57.
https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.04.022