Sunteți pe pagina 1din 1

EXECUTIVUL : ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ ȘI LOCALĂ

Puterea executivă în România este deținută și exercitată de instituții ale administrației publice centrale și
locale.
I. Administrația publică centrală
1.Guvernul - cuprinde: - primul ministru
-ministerele ( dați 4 exemple) -…………………
-…………………. colaborează cu Președintele
-………………….
-…………………..
- este învestit de către ………………….…. și …………………………….. după o procedură (citiți
procedura de la pag. 38-39 și completați spațiile punctate cu răspunsurile corecte)
- încrederea Guvernului poate fi retrasă prin moțiune de cenzură, cu votul ………………... (citiți
de pagina 39 și completați spațiul punctat cu răspunsul corect).
- responsabilități: - adoptă ordonanțe de urgență, hotărâri;
- aplică legile, hotărârile, ordonanțele;
- ………………………………………….. (citiți lecția la pag. 39 și mai notați încă o
responsabilitate a Guvernului
Guvernul României își desfășoară activitatea într-o clădire simbol al Bucureștiului și al României (fig. 1),
numită…………………………………(caută pe internet cum se numește și notează pe spațiul punctat)

Fig. 1 Clădirea Guvernului României

2. Alte organe administrative de specialitate: Consiliul Suprem de Apărare a Țării, armata, etc.

II. Administrația publică locală:


–la nivel județean/Mun. București - prefecturi și consilii județene Rezolvă problemele
comunităților și a cetățenilor
- la nivel local: primării și consilii locale

Termeni: ,,a învesti” = a împuternici, a da încredere, acorda cuiva în mod oficial un drept, o autoritate, o
demnitate, o atribuție