Sunteți pe pagina 1din 27C
Revista For]elor Aeriene Rom#ne
Nr. 1 (160)  2020
www.roaf.ro

E
actualitate
covid -19
pag.8-9

R
S
E
N
I
Curs tactic NVG
N Zaragoza, Spania1
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE CER SENIN  Nr. 3-4 (140-141)  2015
w w w . r o a f . r o
pag.23-27
|
P ER A SPER A SUMAR autoevaluare

AD A STRA autoevaluare_____________________________ 3

agenda________________________________ 4 - 13

actualitate____________________________ 14-15

exerciţiul RED FLAG____________________ 16-17


PaginA 3

misiune ONU____________________________ 18-24 PaginA 7

Curs tactic NVG________________________25-29

portret de profesionist__________________30

simpozion________________________________31
Revistă editată de Statul Major
al Forţelor Aeriene corespondenţă externă_______________ 32-35

CONSILIUL EDITORIAL
siguranŢa aeronauticĂ__________________36
AL REVISTEI Bogdan Pantilimon
CER SENIN

Autoevaluarea
aniversĂri _____________________________ 37-40

2019
Preşedinte:
General-maior
dr. Viorel Pană Pastila de psihologie_____________________41

Statului Major al
Membri:
General-maior profesie şi pasiune____________________42-43 PaginILE 8-9
CONSTANTIN DOBRE
General de flotilă aeriană concurs aplicativ-militar_____________ 44-47 PaginA 10
dr. Iulian Paţilea

Forţelor Aeriene
General de flotilă aeriană
dr. ing. LIAN SOMEŞAN Comemorare______________________________48
Comandor
Petre Francisc ignat repere ale unei generaţii istorice_________49

MAv la 30 de ani __________________________ 50


MEMBRI
Pagina 24
ONORIFICI PaginILE 25-29

Dumitru AMARIEI
Petre BÂNĂ
Nicolae RADU
Paginile 36-37

Paginile 38-40
RedacŢia
Secretar general de redacţie:
locotenent Mirela Vîţă
e-mail: mvita@roaf.ro Şeful Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel PETRESCU, a participat luni, des­co­perire (TPS 77). Acestea au intrat, din
Redactor: 3 februarie, la şedinţa de autoevaluare a activităţii Statului Major al Forţelor Aeriene (SMFA) pe luna iulie, în Serviciul de Luptă Permanent
plutonier adjutant principal anul 2019, desfăşurată la sediul instituţiei. Poliţie Aeriană sub comandă NATO. SMFA a
ALEXANDRU BĂLĂNESCU „Vă felicit pentru realizările din 2019! Aţi consolidat capacitatea operaţională a structurilor, continuat programul de înzestrare cu sisteme
e-mail: abalanescu@roaf.ro aţi deschis cu succes o misiune în teatrul de operaţii Mali, aţi continuat programele esenţiale de de rachete sol-aer cu bătaie mare HSAM şi a
Procesare Texte: COPYRIGHT: Şoseaua Fabrica de G lucoză înzestrare. Aveţi planuri bine conturate pentru 2020. Vă asigur că Statul Major al Apărării va lansat procedurile pentru realizarea infrastruc-
nr . 2-4, sector 2, B ucureşti sprijini în continuare eforturile dumneavoastră”, a transmis generalul-locotenent Daniel Petrescu. turii necesare operaţionalizării capabilităţii
LEANA TUDORAN
Fotoreporter : Este autorizată orice reproducere, Telefon/Fax: 021/232.63.27; HSAM, realizată cu sisteme PATRIOT, în locali-
ADRIAN SULTĂNOIU cu condiţia specificării sursei. 021/232.21.83 int. 104,110 Şeful SMFA, general-maior Viorel PANĂ, „Statul Major al Forţelor Aeriene are capaci- tăţile Mihai Bravu şi Capu Midia.
e-mail: asultanoiu@roaf.ro E-mail: cersenin@roaf.ro a prezentat modul în care au fost atinse obiec- tatea de a conduce acţiunile de apărare a inte- Statul Major al Forţelor Aeriene a asigurat
Grafică & DTP ISSN 1582-6317. B 916.10; C 3146.18 tivele asumate în anul 2019. grităţii spaţiului aerian naţional, continuând în constituirea, pregătirea şi dislocarea
NORME DE COLABORARE:
Diana Şuică Cititorii pot trimite pe adresa redacţiei Tipărită la Obiectivul general a fost legat de îndepli- acelaşi timp procesul de dezvoltare a capacităţii Detaşamentului de patru elicoptere de trans-
e-mail: msuica@roaf.ro
texte şi fotografii care se încadrează în Centrul Tehnic - Editorial nirea misiunilor încredinţate pe plan naţional de luptă a marilor unităţi şi unităţi din subordine”, port Carpathian Pumas la misiunea ONU de
tematica revistei. al Armatei şi internaţional, dar şi de accelerarea procesului a precizat generalul-maior Viorel Pană. stabilizare/menţinere a păcii în Republica Mali
Manuscrisele nu se înapoiază. sub comanda de consolidare a capacităţii de luptă a Forţelor În anul 2019, SMFA a derulat cu succes (MINUSMA), realizarea capacităţii de luptă
Răspunderea juridică pentru conţi­nutul nr. 1142/2020 Aeriene Române, pentru asigurarea suprave- procesul de operaţionalizare a primei escadrile complete (FOC) în locaţia Gao (Camp Castor)
Coperta I: C-27J Spartan la Zaragoza, gherii şi avertizării timpurii, descurajării şi F-16 pe aerodromul Borcea (Escadrila 53 şi asigurarea continuă a sprijinului administrativ
articolelor aparţine în exclusi­v itate Responsabilitatea privind tehnoredactarea
foto: Mirela Vîţă respingerii acţiunilor aeriene agresive la adresa Vânătoare) şi a achiziţionat ultimele două pe timpul executării misiunii.
autorilor, conform art. 326 CP. revine în totalitate redacţiei
C operta IV: Echipajul care a marcat o României. radare tridimensionale cu distanţă mare de Sursa: www.mapn.ro
premieră pentru Forţele Aeriene C orec tur a :
Prezenta ediţie s-a încheiat la data de:
|3
Române, foto: Adrian Sultănoiu C e ntru l Te h n ic-E dito r ial al A r mate i 12.03.2020
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
agenda agenda

Vizita şefului Apărării din Armata Canadiană Vizita comandantului Forţelor


la Mihail Kogălniceanu Mirela VÎŢĂ
Aeriene ale Turciei
În perioada 20-23 ianuarie 2020, coman-
dantul Forțelor Aeriene ale Turciei, generalul
Hasan KÜÇÜKAKYÜZ, a efectuat o vizită
oficială în România, la invitația șefului
Statului Major al Forțelor Aeriene.
Programul vizitei a cuprins pentru ziua
de marți, 21 ianuarie, o întâlnire oficială a
generalului Küçükakyüz cu generalul-maior
Viorel PANĂ și conducerea Forțelor Aeriene
Române, la sediul SMFA.

Discuțiile din cadrul întâlnirii au reliefat, în


Mirela VÎŢĂ
mod particular, la nivelul Forțelor Aeriene, De asemenea, pe timpul discuțiilor, ambele Nicolae-Ionel CIUCĂ, și de șeful Statului Major
importanța continuării schimbului de date părți au reliefat importanța parteneriatului al Apărării, generalul-locotenent Daniel
(imagine aeriană recunoscută) pentru zona strategic dintre cele două țări, cu aplicare în PETRESCU.
Mării Negre, precum și necesitatea intensificării domeniul militar, precum și cooperarea exis- La finalul discuțiilor, atât ministrul apărării
participării la exerciții bilaterale și multi­ tentă la nivelul forțelor armate, atât pe inițiative naționale, cât și generalul Küçükakyüz au
naționale comune. Totodată, s-a discutat regionale, cât și în cadrul NATO. evidențiat soliditatea cooperării dintre cele
des­pre identificarea modalităților optime de Agenda acestei zile a continuat cu o vizită două state în domeniul apărării, precum și
Şeful Apărării din Armata Canadiană, generalul Jonathan H. VANCE a cooperare pe linia exploatării aeronavelor F-16 la sediul Ministerului Apărării Naţionale, unde disponibilitatea continuării dialogului
desfăşurat o vizită în România, întâlnindu-se în data de 23 decembrie 2019 la pe palierul instruirii în comun, mentenanței și comandantul Forțelor Aeriene ale Turciei a fost politico-militar.
Baza Militară Mihail Kogălniceanu cu ministrul apărării naţionale, Nicolae-Ionel a sprijinului logistic. primit de ministrul apărării naționale, Sursa: comunicat de presă MApN
CIUCĂ, şeful Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel PETRESCU
şi şeful Forţelor Aeriene Române, generalul-maior Viorel PANĂ.
Pe timpul întâlnirii, oficialii au abordat aspecte privitoare la situaţia de
securitate în regiunea extinsă a Mării Negre, precum şi stadiul cooperării între
armatele României şi Canadei în cadrul NATO, ONU şi OSCE, dar şi bilateral.
În cadrul aceluiaşi eveniment, generalul-maior Viorel Pană, şeful Statului
Major al Forţelor Aeriene, a decorat 16 militari canadieni cu Emblema de Onoare
a Forţelor Aeriene, pentru modul în care aceştia şi-au îndeplinit misiunile în cadrul
detaşamentului de Poliţie Aeriană, misiuni executate în cooperare cu militarii
Forţelor Aeriene Române.
La finalul întâlnirii, atât ministrul Nicolae-Ionel Ciucă, cât şi generalul-loco-
Misiune îndeplinită! Bogdan Pantilimon
tenent Daniel Petrescu i-au mulţumit generalului Jonathan H. Vance pentru După 6 luni de misiune în Teatrul de Operații Afganistan, militarii Statului Major al Forțelor Aeriene, general-maior dr. Viorel PANĂ, pentru
contribuţia avută la consolidarea capacităţii operaţionale a Armatei României, Detașamentului Forțelor Aeriene Române, rotația a IV-a, participanţi la modul exemplar de îndeplinire a misiunilor specifice încredințate,
pentru susţinerea iniţiativelor regionale aflate în derulare, cât şi pentru sprijinul Misiunea Resolute Support, au raportat în cadrul unei ceremonii festive, majoritatea primind diferite embleme de merit și embleme de onoare,
acordat detaşamentului românesc care este implicat în misiunea ONU din Mali. în data de 5 martie a.c., desfășurată la Baza 90 Transport Aerian: ,,Misiune ca semn de recunoaștere a eforturilor şi profesionalismului.
Sursa: comunicat presă MApN din 23.12.2019 îndeplinită!“. Militarii sosiți din misiune au fost felicitați, de către şeful Felicitări și bine ați revenit!

Oaspeţii au
Exerciţiul DACIAN REAPER-20 Adrian Sultănoiu vizitat
expoziția
statică ce a
inclus tehnica
militară din
dotarea Bazei
71 Aeriană

La eveniment au mai fost prezenți ambasadorul Statelor Unite ale importanţa par­teneriatului româno-american în faţa ameninţării
Americii în România, domnul Adrian Zuckerman, și directorul de crescânde a Rusiei.
operaţiuni de la Baza Aeriană Ramstein, din Germania, general de „De când România s-a alăturat NATO, în 2004, am făcut împreună
brigadă Michael G. Koscheski. contribuţii care vor menţine această regiune în siguranţă în faţa noilor
Șeful Statului Major al Apărării, Cu acest prilej, au fost prezentate principalele date privind exercițiul ameninţări. O astfel de contribuţie este cea care ne aduce astăzi aici,
general-locotenent Daniel PETRESCU și și a fost organizată o expoziție statică ce a inclus tehnica militară din dislocarea unora dintre cele mai versatile vehicule aeriene fără pilot ale
șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, dotarea bazei aeriene, precum și aeronava fără pilot de tip MQ-9 Reaper. noastre, MQ-9 Reaper. Acestea au capacitatea de a monitoriza şi înţelege
general-maior Viorel PANĂ, au participat Militarii americani prezenți fac parte din 52nd Expeditionary rapid mediul operaţional în rapidă schimbare din regiune, o regiune
marți, 18 februarie, la Baza 71 Aeriană „General Operations Group Detachment 2, unitate care își îndeplinește misiunile devenită mai volatilă ca urmare a agresiunii crescute a Rusiei în regiune:
Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, la Ziua de informații, supraveghere și cercetare de pe aeroportul Miroslawiec, în Crimeea, în Transnistria, în Donbass şi în Marea Neagră. ... Vreau să știţi
Distinșilor Vizitatori a exercițiului româno- Comandantul Bazei 71 Aeriană, comandor Marius OATU, înmânează simboluri ale Polonia, și aparține 52nd Fighter Wing din cadrul Bazei Aeriene că poporul român nu are prieten mai bun decât Statele Unite. Ceea ce
american DACIAN REAPER-20, exercițiu bazei ambasadorului SUA în România, domnului Adrian Zuckerman şi şefului Spangdahlem, cu sediul în Germania. Ambasadorul SUA în România, vedeţi astăzi aici este un exemplu esenţial al puternicului Parteneriat de
organizat și planificat în cursul anului 2019. SMAp, general-locotenent Daniel PETRESCU Adrian Zuckerman, a vorbit, la baza aeriană de la Câmpia Turzii, despre securitate existent între Statele Unite și România”.

4| CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
|5
Căpitan Laura CREŢU Dănuţ COŞCONEL

Juråmântul militar
Sâmbătă, 11 ianuarie 2020, la Baza Aeriană
de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic
(BAIFPA), Boboc, s-a desfășurat ceremonia de
depunere a Jurământului Militar de către soldații
profesioniști cursanți din seria noiembrie 2019.

Misiuni speciale ale


Aceștia au încheiat primul modul de pregătire
militară de bază și urmează să se specializeze în
armele poliție militară și rachete și artilerie anti­

Forţelor Aeriene Române


aeriană. Au depus jurământul 88 de soldați, dintre
care 81 de băieţi şi 7 fete.
La ceremonie au participat, alături de condu-
cerea BAIFPA și Școala de Aplicație pentru Forțele
Aeriene „Aurel Vlaicu”, cadrele militare ale unității,
elevi ai Şcolii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri O aeronavă de tip C-27J Spartan aparținând Forțelor Aeriene
Acordarea onorului Momentele emoţionante ale
pentru Forțele Aeriene și familiile militarilor. Române a efectuat pe data de 9.02.2020, la solicitarea Departamentului
oficialităţilor prezente revederii cu familia
Mult succes în carieră! pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
un zbor pe ruta București – Berlin și retur, pentru repatrierea a doi
cetățeni români provenind din regiunea Wuhan, China.
Cei doi cetățeni au fost transportați din China în Germania prin
intermediul unor zboruri de evacuare medicală desfășurate în cadrul
Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.
Aeronava, configurată pentru misiuni de evacuare medicală și având
instalată o cameră specială de izolare, a fost operată de un echipaj format
din comandorul Emil TECUCEANU, locotenent-comandorul Daniel Adrian Sultănoiu
Felicitarea soldaţilor MIHOCI, maistrul militar Dragoş CHIPER şi maiorul medic Daniel NICĂ.
profesionişti cu Pregătirea şi instalarea incintelor speciale în aeronavă
Scoaterea în faţa formaţiei ocazia depunerii
a Drapelului de luptă Trecerea în revistă a formaţiei Jurământului Militar

Medalia Meritul Cultural


Mirela VÎŢĂ
Ziua Culturii Naţionale, sărbătorită în data „Meritul Cultural” clasa a III-a, în semn de
de 15.01.2020, a fost și un prilej de recunoaștere apreciere pentru talentul, dăruirea şi profesio-
a meritelor celor ce depun eforturi pentru nalismul de care a dat dovadă de-a lungul
dezvoltarea culturii române. În acest context, întregii activităţii.
un ofițer al Forțelor Aeriene Române a fost „Cultura română vorbește în cel mai sincer și O nouă misiune specială a Forțelor Aeriene Române, tot cu o aeronavă Aeronava, configurată pentru misiuni de evacuare medicală și
decorat, alături de alte personalități din dome- elocvent mod despre cine suntem, de unde venim de tip C-27J Spartan, a fost efectuată sâmbătă, 22.02.2020, la solicitarea având instalată o cameră specială de izolare, a fost operată de un echipaj
niul cultural, de către președintele României, şi unde dorim să ajungem, iar dumneavoastră Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului format din locotenent-comandorii Romeo GÂRZ, Alexandra
în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul aveți contribuții importante la această misiune. Afacerilor Interne. Zborul pe ruta București – Berlin și retur, a avut ca Cramăr, maistrul militar Gabriel Stancu, medicul colonel Dragoş
Cotroceni. Astfel, locotenent-colonelul prof. În domeniile a căror excelență o reprezentați aici, scop aducerea în țară a șase cetățeni români repatriați din Japonia. TUDOSE și a avut la bord o echipă medicală aparținând SMURD
univ. dr. Adrian LESENCIUC, prorector pentru sunteţi urmăriți cu interes de generațiile tinere de Cei șase cetățeni au fost transportați din Japonia în Germania cu București. Transportul a fost realizat cu respectarea întocmai a măsurilor
cercetare ştiinţifică la Academia Forţelor creatori, fapt care vă onorează și vă obligă“, a zboruri de evacuare medicală desfășurate în cadrul Mecanismului de pentru protecția personalului și a tehnicii, obligatorii în astfel de situații.
Aeriene„Henri Coandă” şi preşedinte al Uniunii precizat președintele României, domnul Klaus Protecție Civilă al Uniunii Europene. Sursa: www.mapn.ro
Scriitorilor - filiala Braşov, a primit Medalia Iohannis.
După îmbarcarea pacienţilor în autospeciala SMURD (foto stânga), echipajul a urmat
procedurile de decontaminare în incinta special amenajată, aparţinând DSU

CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
|7
ForŢele Aeriene Române,
AKLDAKJDHALKD „Coronavirus” este un
cuvânt care a ajuns într-un
timp foarte scurt pe buzele
agenda

la datorie în lupta contra tuturor, fiind o amenințare la


adresa vieții, sănătății și a
modului obișnuit de viață a
protecția personalului și a tehnicii,
obligatorii în astfel de situații.
Militari din cadrul Brigăzii 1
Rachete Sol-Aer „General Nicolae
• Screeningul zilnic al tempe-
raturii personalului, la intrarea și me­
Colonel dr. Leonard LUPU,
d i c u l - ș e f a l S M FA , a

Coronavirusului
miliarde de oameni. Toată Cei opt cetățeni români au fost Dăscălescu” au sprijinit aplicarea ieșirea din unitate; con­­clu­zionat:
atenția planetei se rapor- preluați, la sosirea în țară, de către măsurilor de protecție împotriva „Starea de sănătate a perso-
• Informarea personalului prin
tează la răspândirea noului Direcția de Sănătate Publică și COVID-19 prin montarea unui cort nalului unităților Forțelor Aeriene
coronavirus, despre care la pla­sați în carantină într-o unitate mijloace electronice și afișare și a familiilor acestora este o prio-
militar în curtea Policlinicii din asu­pra măsurilor de prevenție a
momentul apariției nu se din București, în conformitate cu ritate, iar noi, ca personal medical,
știau prea multe. Virusul se măsurile adoptate de către auto­ municipiul Urziceni, în data de 23 infectării; implementăm toate măsurile de
numește oficial SARS-CoV-2 ritățile române pentru cetățenii martie. protecție care se impun. Ne vom
• Eșalonarea prezenței perso-
(severe acute respiratory care vin în România din Italia. Cortul este necesar pentru adapta în continuare situației.”
syndrome coronavirus 2), iar Același tip de misiune s-a nalului la program;
pro­te­jarea personalului medical
boala provocată de acesta se re­pe­tat și pe 14 februarie, tot pe implicat în triajul pacienților care • Dezinfectarea periodică a Acestea sunt activitățile
numește COVID-19 (Corona ruta București – Roma – București, se adresează specialităților me­­ posturilor de lucru, a spațiilor până la data de 25 martie
Virus Disease 19). pentru readucerea în țară a altor co­mune, a mijloacelor tehnice; 2020, dar situația este în
nouă cetățeni români. dicale existente în Policlinica desfășurare, iar militarii
Ur­zi­ceni. • Dispunerea recipientelor de Forțelor Aeriene Române
În data de 23 martie două soluție dezinfectantă la punctele vor fi la datorie în continu-
aeronave din cadrul Bazei 90 La nivelul Statului Major al de acces în clădiri; are pentru a sprijini
Transport Aerian au executat Forțelor Aeriene și al unităților autoritățile și populația în
zbo­ruri pentru aducerea în Româ­ subordonate s-a implementat • Verificarea zilnică a stării de acţiuni destinate limitării
nia a unor echipamente de pro­ următorul set de măsuri pentru sănătate a personalului implicat răspândirii virusului
Mirela VÎŢĂ Adrian Sultănoiu, MApN tecție medicală din Germania protecția sănătății personalului: în pregătirea mesei. SARS-COVID-2.
(aeronavă C-130 Hercules) și Turcia
(aeronavă C-27 J Spartan).
Pe data de 30 ianuarie 2020, peste 387.000 de oameni din 196 medicale și autoritățile sunt eroii local, prin aducerea în țară, din
Orga­nizația Mondială a Sănătății de ţări au fost infectaţi și s-au care luptă în prima linie. Alături de Berlin, a unor concetățeni repatriați Și militarii Bazei 71 Aeriană Locotenent-colonel
(OMS) a declarat situația actuală declarat peste 16.000 de decese. ei, militarii sunt la datorie, gata în din China și Japonia, zona în care „General Emanoil Ionescu” au venit Dragoș TUDOSE,
drept o Urgență internațională Cu cel puţin 152.117 de cazuri, orice moment să sprijine autori­ virusul s-a manifestat inițial. în sprijinul autorităților locale în medicul șef al Bazei 90
de sănătate publică, urmând ca din­tre care 7.802 de decese, Europa tățile centrale și locale în acţiuni luna martie. Au fost montate cor­
pe 11 martie să o declare pande- es­te continentul cel mai afectat de destinate limitării răspândirii De atunci, Forțele Aeriene turi medicale de triaj al bolnavilor Transport Aerian:
mie, în con­textul în care s-au pan­demie. COVID-19, conform planurilor de Române au continuat să se atât în Cluj-Napoca, la Institutul „Militarii români
în­re­gistrat cazuri de infecții în cooperare. La nevoie, Ministerul implice în lupta împotriva pan- On­cologic și Institutul Inimii, dar își fac da­­toria.
aproape toate țările lumii. OMS a Cifrele se schimbă de la o zi Apărării Naționale poate acționa demiei și sprijinirea populației şi la Spitalul Municipal din Turda,
amintit că, pentru diminuarea la alta, în timp ce fiecare țară se și cu forțe și mijloace suplimentare prin: transportul pe cale aeriană Spi­ta­lul Municipal Câmpia Turzii Vă rugăm să ne
avan­sării coronavirusului, trebuie luptă cu acest inamic nevăzut. celor deja pregătite, având perso- de echipamente medicale, adu­ şi Spitalul Municipal Toplița. sprijiniți, respectând
avute în vedere cinci puncte-cheie: În România s-a declarat Stare de nal și mijloace tehnice menținute cerea în țară a persoanelor și Scopul este acela de a preveni măsurile cerute de
prevenţia, pregătirea, sănătatea Urgență în data de 16 martie 2020, în rezervă acțională. instalarea de corturi de triaj în o eventuală contaminare a spita- autorități.
publică, conducerea politică şi principala măsură de evitare a sprijinul spitalelor. lelor: în cazul în care un pacient
Solidaritatea e
oamenii. răspândirii fiind „distanțarea Forțele Aeriene Române au prezintă simptome asociate
Până în 24 martie, de la desco- socială”. venit în sprijinul cetățenilor încă În data de 13 martie o aero- COVID-19, este re­ți­nut în cort până vitală în sto­parea
perirea coronavirusului în Wuhan În timp ce majorității populației din luna februarie, când situația navă C-27J Spartan din cadrul la confirmare, urmând protocolul răspândirii infecției
(China), la finalul anului trecut, i se cere să stea în casă, cadrele nu căpătase amploare pe plan Ba­zei 90 Transport Aerian a efec- specific. Perso­nalul medical de cu COVID-19”
tuat, la solicitarea Departamentului spe­ci­alitate al Bazei 71 Aeriană a
pentru Situații de Urgență din oferit, de asemenea, şi ajutor
Minis­terul Afacerilor Interne, un medical de triaj.
zbor pe ruta București – Roma –
București, pentru readucerea în
ța­ră a opt cetățeni români din
Italia.
Repatrierea cetățenilor români
Militari din cadrul
s-a realizat ca urmare a demersu-
Brigăzii 1 Rachete
rilor comune ale Ministerului
Sol-Aer au montat un
Afacerilor Externe, Ministerului
cort militar în curtea
Afacerilor Interne și Ministerului
Policlinicii din Urziceni Screeningul zilnic al temperaturii personalului
Apărării Naționale.
Persoanele repatriate sunt
ce­tă­țeni români non-rezidenți în
Italia, care se aflau acolo fie ca
turiști, fie pentru urmarea unui
tratament medical de urgență și
care au fost afectați atât de plasa-
rea în carantină a întregului terito- Materiale sanitare aduse pe calea aerului din Germania și Turcia
riu italian, cât și de măsurile
a­dop­tate de către autoritățile
ro­mâne de suspendare a zborurilor
și a curselor de transport rutier de
persoane înspre și dinspre Italia,
aceștia neavând alternativă reală
de a-și continua șederea pe terito-
riul Republicii Italiene.
Amplasarea și montarea corturilor medicale destinate triajului pacienților a fost coordonată Transportul a fost realizat cu
de o echipă condusă de locotenent-colonelul Marius BUIU, medic șef al Bazei 71 Aeriană respectarea măsurilor pentru

8| CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
|9
agenda agenda

Raytheon recunoaşte meritele ofiţerilor români Regimentul 74 PATRIOT


În data de 16 ianuarie a avut loc premierea locotenentului
Alexandra VÎRLAN, de către reprezentanți ai companiei
Raytheon, pentru rezultatele deosebite obținute în cadrul
Concluziile primului an de activitate
celor două cursuri absolvite în SUA, desfășurate la United Colonel Răzvan George TACEA Bogdan Pantilimon
States Army Air Defense Artillery School, Fires Center of
Excelence, Fort Sill, Oklahoma, ofiţerul fiind chiar șefă de
promoție la cel de-al doilea curs. Activitatea a avut loc cu
participarea şefului Statului Major al Forţelor Aeriene şi a
colegilor Alexandrei, la sediul Statului Major al Forțelor Aeriene.
„Premierea din partea companiei Raytheon a fost o surpriză
şi în acelaşi timp o mare onoare. Să fiu apreciată în armată pare
firesc, pentru că este domeniul meu de activitate, dar să fiu
apreciată şi în societate îmi aduce un sentiment de mulţumire
desăvârşită. În continuare, planul de viitor este destul de clar
organizat, aştept cu nerăbdare sosirea sistemului PATRIOT în
ţară, tot ce voi întreprinde în următorii ani va fi corelat la acti-
vităţile de instruire pentru acest sistem de rachete”, ne-a spus
ofiţerul.
Felicitări şi mult succes în continuare! Mirela VÎŢĂ Bogdan Pantilimon

Începând cu luna decembrie 2018 se scrie un nou capitol în În pregătirea intrării în serviciul Forțelor Aeriene Române a
istoria Armatei României, și mai ales în istoria sistemului național sistemului de rachete sol-aer cu bătaie mare PATRIOT, la sediul
de apărare aeriană şi antirachetă: în data de 1 decembrie s-a Regimentului 74 PATRIOT din garnizoana Mihai Bravu a început
înființat Regimentul 74 PATRIOT, în subordinea Statului Major al pregătirea operatorilor pe echipamente de instruire prin
Forțelor Aeriene. După un an de activitate, comandantul regi- simulare RT-3 (Reconfigurable Table Top Trainer), intrate recent
mentului, colonelul Răzvan George TACEA ne-a împărtăşit pro- în dotarea unități
vocările şi reuşitele primului an de existenţă ale primei unităţi
destinată operării sistemelor de rachete PATRIOT, sisteme care
vor intra în dotare începând cu anul în curs.
Locotenentul Alexandra VÎRLAN a fost recom-
Anul 2019 a fost o perioadă infrastructură într-un an, așa că am
pensată pentru rezultatele deosebite obținute
plină de provocări în care am identificat soluții pentru îmbu­
în cadrul celor două cursuri absolvite în SUA
încercat să ne organizăm ca unitate nătățirea condițiilor de muncă și trai
în toate domeniile funcționale, am în unitate prin achiziționarea unor
început programul de instruire în module de containere care oferă
Programul de înzestrare „Avion multirol al RoAF” SUA a militarilor care vor opera și
întreține primul sistem de armă și
condiții moderne. Bineînțeles,
aceste soluții, la care este posibil să
formarea specialiștilor români, atât
pentru operare, cât și pentru
Perspective de viitor
Odată cu acest eficient instru-
Cu acest prilej, cei doi miniștri achiziţionarea şi operaţionalizarea am încercat să fim prezenți în viața mai apelăm, sunt temporare și mentenanță. După absolvirea cursu­ ment de instruire, simulatorul RT-3,
s-au deplasat la Baza Militară aeronavelor F-16 în cadrul progra- comunității din care structura începând din acest an o parte a rilor respective, o parte dintre colegii am intrat în anul 2020 care va fi unul
Monte Real pentru a participa la mului major de înzestrare „Avion noastră face parte. infrastructurii va fi recepționată și noștri au participat alături de mili- plin de activități: continuarea celor
un briefing de informare, susținut multirol al Forţelor Aeriene Pentru a ne atinge scopul, personalul își va desfășura activita- tarii americani din cadrul Corpului începute anul trecut (instruirea în
de specialiștii Forțelor Aeriene Române”. Faza I a prevăzut achiziţia îndeplinirea misiunii, au fost iden- tea în noile facilități. 10 Apărare Aeriană și Antirachetă SUA, dezvoltarea infrastructurii,
Portugheze. şi operaţionalizarea primei esca- tificate mai multe direcții de acțiune Referitor la condițiile de trai, o la exercițiul cu trageri reale Saber atragerea personalului, creșterea
În luna decembrie 2019, cele drile dotate cu 12 avioane F-16 care au fost inițiate și pentru dez- altă problemă întâmpinată și care Guardian 19, în cadrul căruia au fost nivelului de instruire a personalului
Ministrul apărării două părți au semnat contractul Mid-Life Update (MLU) din exce- voltarea cărora s-a lucrat simultan. a fost rezolvată cu ajutorul lansate, în premieră, rachetele în țară), precum și unele noi și pro-
naţionale, pentru achiziția unui nou lot dentul Forţelor Aeriene din Prima la care mă refer a fost eșalonului superior a fost cea a PATRIOT în poligonul de trageri din vocatoare, pregătirea activităților și
Nicolae-Ionel de 5 aeronave F-16 Fighting, care Portugalia, iar faza a II-a prevede încadrarea structurii cu personal, o transportului personalului la uni- Capu Midia. luarea în primire a tehnicii, desfă­
CIUCĂ împreună vin în completarea celor completarea flotei cu încă 5 aero- activitate continuă în care trebuie tate. Având în vedere că majoritatea Instruirea teoretică de speciali- șurarea cursurilor pentru trecerea
cu omologul său, 12 achiziționate în perioada nave F-16. Astfel, la data de 11 menținut un echilibru între sarcinile personalului locuiește în București tate s-a desfășurat în unitate cu pe echipamentele primite, asigura-
João Gomes 2014-2017 și fac parte din progra- decembrie 2019, Parlamentul din perioada respectivă, nevoia de sau Giurgiu, orașe aflate la 40 ajutorul celor care au urmat cursuri rea condițiilor pentru operarea
CRANVINHO, în mul major de înzestrare „Avion României a adoptat legea în baza specializare și acoperire a tehnicii respectiv 30 de kilometri, este în SUA, iar începând din luna tehnicii în poziția de bază, partici-
timpul vizitei din multirol al Forţelor Aeriene Române”. căreia se permite achiziţionarea de primite, evoluția infrastructurii și necesar să dispunem de o capaci- februarie a anului 2020 a fost dat în parea în cadrul echipei de program
Portugalia Programul vizitei a inclus şi o la partenerul portughez a încă cinci capacitatea sistemului de a produce tate de transport adecvată mai ales folosință și sistemul de instruire la diferite întâlniri pentru derularea
întâlnire bilaterală cu şeful Statului avioane F-16 şi a unui pachet de militari instruiți. Deși am fost tentați că, din păcate, o distanță de 20 de Reconfigurable Table Top Trainer în continuare în bune condiții a
Ministrul apărării naţionale, doi demnitari le-au abordat au Major General Portughez, amiral bunuri şi servicii, care include şi să credem că aducerea unui număr kilometri reprezintă încă o provo- RT-3 în cazarma Mihai Bravu. Acest programului; nu mai puțin impor-
Nicolae-Ionel CIUCĂ a efectuat, fost cooperarea în domeniul António Silva RIBEIRO. modernizarea la un standard cât mai mare de militari de la înce- care pentru infrastructura din țara sistem, fiind cea mai modernă tantă, operaționalizarea structurii
în zilele de 27 și 28 ianuarie, o învăţământului militar, al exerci- superior a avioanelor F-16 ale put constituie o soluție, aceasta noastră. Pregătirea personalului variantă, permite instruirea și certi- financiar-contabile care să permită
vizită oficială în Republica Portu­ ţiilor militare bilaterale şi multi- *** Forţelor Aeriene Române (Mid-Life poate deveni o problemă dacă nu pentru a opera sistemele de armă ficarea operatorilor și echipajelor, unității să se autosusțină și care este
galia, la invitaţia omologului său, naţionale și modalităţile de Elementul central în coopera- Upgrade/SUA), inclusiv a celor 12 este sincronizată cu ritmul de dez- a constituit o altă direcție în care am aprofundarea cunoștințelor despre unul dintre cei mai importanți pași
João Gomes CRANVINHO. colaborare în domeniul industriei rea româno-portugheză în aflate deja în dotarea acestora. voltare a infrastructurii. acționat, încercând să pregătim sistem și perfecționarea personalu- în definirea noii unități. În concluzie,
Principalele subiecte pe care cei de apărare. domeniul apărării îl reprezintă Sursa: www.mapn.ro Infrastructura a fost o altă pre- suficient de mulți militari și suficient lui de mentenanță într-un program deşi primul an al Regimentului 74
ocupare a noastră, acțio­nându-se de bine pentru a recepționa tehnica tridimensional de mare rezoluție, PATRIOT s-a desfăşurat fără tehnica
pe două paliere, rezolvarea nevoilor și a crește complexitatea instruirii asemănător jocurilor moderne. al cărei nume îl poartă, a fost o
imediate și realizarea unei infra- într-un timp cât mai scurt. După Practic, militarul are în față elemen- perioadă în care am îndeplinit etape
structuri noi, moderne, capabile să cum spuneam și anul trecut, o tele de tehnică reproduse în reali- esenţiale, poate nu foarte specta-
acopere toate nevoile noii structuri oportunitate deosebită de instruire tatea virtuală de poze de înaltă culoase, dar extrem de importante.
pe întreaga durată de viață a siste- este posibilitatea de a studia în rezoluție având posibilitatea să se Anul în curs se anun­ţă cel puţin la
mului. Este evident, cred, că nu cadrul școlii PATRIOT din SUA, familiarizeze cu sistemul și să exe- fel de memorabil, când unitatea va
putem proiecta și realiza o astfel de posibilitate exploatată pentru cute operațiunile necesare. primi și tehnica PATRIOT!

CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
| 11
agenda agenda

Bogdan Crețu, șef de promoție


la cursul de mentenanță al
sistemului PATRIOT
Maistrul militar care i-a uimit pe americani la ei acasă

Locotenent Anca MEDREA Bogdan CREȚU


Şeful de promoție, maistrul militar clasa a III-a Bogdan CREȚU a fost felicitat de către oficialităţile americane

Ce fac unii oameni de reușesc, iar alții nu? Cum își planifică eliminatorie, testul la limba învățat cabina de comandă a siste- american. Au lucrat câte doi sau student”. Și dovada că a fost cel
timpul, cum își adună ideile, cum le pun pe hârtie, cum își priori- engleză, a obținut 94 de puncte, mului, am învățat lansatorul și radar câte trei la proiecte și fiecare și-a mai bun student este înscrisă de
tizează acțiunile? Fiecare dintre noi își alege felul de a trăi, stilul fiind militarul cu punctajul cel mai set-ul. Cursul s-a desfășurat nici pe adus contribuția lui, iar rezultatul instructorii săi pe documentele de
de viață, cum dorește să se bucure de timpul liber, de după-amiezile mare. „A fost un set de 100 de între- departe cum suntem noi obișnuiți, a fost prezentarea lor, în limba absolvire: „Maistrul militar clasa
petrecute cu prietenii sau cu familia. Mai este însă o categorie de bări și primii 8 care am luat examenul adică să începem cu caracteristici engleză, în fața directorului școlii a III-a Bogdan Crețu a fost întot-
oameni, cea care alege să lupte, să câștige, să se bucure de fiecare la engleză am trecut mai departe la tehnice, cu detalii despre sistem, ci sau a instructorilor.„Tot ce am făcut deauna un profesionist și a fost
clipă de reușită, iar secretul lor este ambiția și tenacitatea. Un întocmirea celorlalte documente și pur și simplu am trecut la învățarea acolo s-a desfășurat numai în timpul mereu interesat să acumuleze
astfel de exemplu l-am întâlnit la Capu Midia. Este un tânăr militar, formalități”, spune Bogdan Crețu. manualului, un manual electronic, programului, în timpul liber foarte informațiile necesare atât pentru
care la 32 de ani se poate considera împlinit din toate punctele de cum să îl folosim și toate celelalte puțin am discutat despre problemele activitățile din clasă, cât și pentru
vedere: are o carieră strălucită, este căsătorit și are doi copii. Lucru în echipă, întrebări la care nu aveam răspunsuri care nu au fost înțelese la cursuri, cele din afara clasei. Înțelegerea
pe simulator și pe au venit pe parcurs, cu ajutorul probleme la care găseam a doua zi tehnică a maistrului militar Creţu
Maistrul militar clasa a III-a Centrul Național de Instruire pentru sistemul PATRIOT instructorilor”, mărturisește mais- răspunsuri prin grija instructorilor despre sistemul PATRIOT nu poate fi
Bogdan CREȚU și-a pus amprenta Apărare Antiaeriană Capu Midia La curs a plecat hotărât să își trul militar clasa a III-a, Bogdan sau la care ne răspundeam singuri comparată cu a niciunui student.
pe oriunde a călcat. Și-a demon- pentru că aici a simțit că are un atingă scopul: acela de a fi diferit, Crețu. prin studiu individual”, a spus El se află în topul celor 1% dintre
strat lui, dar a demonstrat și celor viitor în carieră. Și asta nu este tot. de a se autodepăși. În cele cinci luni Tot el spune că baza militară maistrul militar Creţu. studenții cei mai buni cărora le-am
din jur că este omul care atunci Pe parcursul celor 10 ani a urmat a învățat cu sârguință și a demon- americană unde a avut loc cursul Examnele au avut loc la fiecare predat în cei 7 ani de carieră de
când pleacă la drum nu vrea să și studiile Universității Andrei strat că poate face față oricărei este foarte dotată, cu ultimele două săptămâni după fiecare curs. instruire”. MAULE, un om care s-a ocupat ani și un băiat care nu a împlinit
obțină decât succesul deplin. Șaguna, specializarea Contabilitate. provocări. Prima a fost faptul că modele de simulatoare. „În ceea ce Ele constau în teste grilă cu între- Bogdan spune că în înțelegerea timp de 30 de ani doar de sistemul un an. Toți formează o familie
Ultima lovitură pe care a dat-o a În paralel a urmat și toate cursurile orele s-au desfășurat de la 600 seara privește partea practică, lucram în bări cu substrat, iar dorința lui de părții de mentenanță la sistemul PATRIOT, dar și primarul orașului, fericită și împlinită. Când a plecat
fost în Statele Unite ale Americii, de carieră unde mereu a ieșit șef la 200 dimineața, iar celelalte au două etape – în primă fază pe a dobândi cunoștințe noi și de a de rachete PATRIOT l-a ajutat foarte domnul Stan BOOKER și o la curs, în Statele Unite ale Americii,
unde a ieșit șef de promoție la de promoție. venit pe parcurs. Practic, men­te­ simulator, iar apoi pe sistemul efectiv. căpăta experiență și-a spus cuvân- mult faptul că înainte a lucrat tot delegație din partea Statului Major soția sa era însărcinată. A născut
cursul„ALLIED PATRIOT OPERATOR La Centru a fost apreciat de șefi nanța sistemului de rachete Ne introduceau tot felul de defecte, tul la final: a finalizat cursul cu 99,6 pe mentenanță aparatură electro- al Forțelor Aeriene Române con- la trei săptămâni distanță de când
& SYSTEM MECHANIC 01-19” și de colegi și a vrut să arate tuturor PATRIOT pe care l-a achiziționat și iar noi trebuia să le căutăm în puncte, ceea ce înseamnă că din nică la un alt sistem antiaerian. dusă de generalul de flotilă Bogdan a ajuns peste ocean.
desfășurat în Baza Fort Still, orașul că merită considerația lor și că țara nostră, a însemnat un curs manuale, să le rezolvăm, prin înlo- 14 examene a greșit o singură La ceremonia de absolvire a aeriană Iulian PAȚILEA. „Vestea am primit-o telefonic,
Lawton, Oklahoma. poate mai mult. A aplicat anul interactiv și alternativ care s-a cuire cu diferite piese”, mai afirmă întrebare. cursului „ALLIED PATRIOT moment în care m-au trecut o
Bogdan este încadrat la Centrul trecut pentru cursul „ALLIED derulat atât în clasă, cu prezentări el. Oficial american: „Înțe­le­ OPERATOR & SYSTEM MECHANIC Copilul i s-a născut când multitudine de sentimente, printre
Național de Instruire pentru PATRIOT OPERATOR & SYSTEM power point, cu proiecte, cât și Munca în echipă a contat foarte gerea tehnică a maistrului militar 01-19” a participat din partea era plecat la curs care atât mândrie, cât și neputință,
Apărare Antiariană „General de MECHANIC 01-19” din Statele Unite practic, pe baza celor învățate mult. De altfel în asta constă și Creţu despre sistemul PATRIOT nu Armatei Statelor Unite ale Americii Bogdan este căsătorit și tatăl fiind atât de departe”, ne-a mărtu-
brigadă Ion Bungescu” din anul ale Americii unde, la proba anterior. „Asta a însemnat că am sistemul de învățare și predare poate fi comparată cu a niciunui maistrul militar principal Eric a doi copii, o fetiță în vârstă de trei risit Bogdan.
2018 și îndeplinește funcția de
„maistru militar specialist la
formațiunea procesare-trageri, din
cadrul centrului de evaluare a
tragerilor”. Este un militar pentru
care ambiția și perseverența sunt
cuvinte-cheie în carieră. Este un
om care îi încurajează și pe alții să
fie optimiști, să zâmbească, să nu
cedeze, să își urmeze visul pentru
că toate acestea te fac să te simți
un om împlinit.

Șef de promoție pe bandă


rulantă
A terminat un liceu civil, dar a
avut o atracție pentru uniforma
militară și a dorit să facă per­
formanță. Așa se face că în anul
2006 a dat examen și a intrat la
Școa­la Militară de Maiștri Militari a
Forțelor Aeriene pe care a absol­
vit-o în anul 2008. Următorii 10 ani
a făcut mentenanță pe sistemul
GEPARD, la Batalionul 348 Apărare La ceremonia de absolvire a cursului „ALLIED PATRIOT OPERATOR & SYSTEM MECHANIC
Antiaeriană, unde a îndeplinit și Maistrul militar clasa a III-a
Maistrul militar clasa a III-a Bogdan CREȚU alături de colegi la absolvirea cursului 01-19” au participat numeroase oficialităţi din partea armatei SUA și o delegație din
alte funcții, iar apoi s-a mutat la Bogdan CREȚU alături de familie
partea SMFA condusă de generalul de flotilă aeriană Iulian PAȚILEA

12 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
| 13
actualitate

Programul F-35 Lockheed Martin a anunţat, într-un comuni-


cat de presă, că a livrat al 500-lea aparat F-35.
Din cele 500 de aparate, 354 sunt F-35A cu
decolare şi aterizare convenţionale, 108 F-35B cu
Alex BĂLĂNESCU
decolare scurtă şi aterizare pe verticală (STOVL)
Oficialităţile prezente la eveniment primesc onorul din partea efectivelor şcolii Sublocotenent Laura BAŞTUREA şi 38 F-35C destinate portavioanelor (CV).
Al 500-lea avion va fi în dotarea bazei din

Schimbarea comenzii la smmmSfa Vermont a Gărzii Naţionale Burlington.


„F-35 dezvoltă o capabilitate de luptă impresi-
onantă pentru avioanele de generaţia a cincea, la
În data de 28 februarie a.c., Şeful SMFA, costul unui avion de generaţia a patra”, a declarat
şeful Statului Major al Forțelor general-maior Greg Ulmer, vicepreşedinte Lockheed Martin
Aeriene, general-maior Viorel Viorel PANĂ şi director de program pentru F-35.
PANĂ, a participat la ceremonia înmânează
militară de predare-primire a comandorului Compania Lockheed Martin a anunţat (Short Take-Off and Vertical Landing) şi are ca obiectivul de 80 de milioane de dolari cu un an
comenzii Școlii Militare de Maiștri ing. Valentin faptul că a livrat, în cursul anului 2019, un destinatar US Marine Corps. mai devreme decât era planificat. Costul de
Militari și Subofițeri a Forțelor Enache, număr de 134 de avioane F-35 depăşind „Ne-am îndeplinit obiectivele de livrare anuală întreținere pentru aeronave pe an a scăzut, de
Aeriene (SMMMSFA) „Traian Emblema de planificarea iniţială ce menţiona un număr de trei ani la rând și continuăm să creștem ratele asemenea, de patru ani consecutivi și peste
Vuia”. Merit în Serviciul de 131 de avioane livrate până la sfârşitul de producție, să îmbunătățim eficiența și să 35% din 2015.
În cadrul ceremoniei, coman- Armatei anului. În 2020, compania îşi propune să reducem costurile. F-35 este cel mai capabil avion Cu peste 490 de aeronave care operează
dorul ing. Ștefan-Daniel COTIGĂ României clasa I livreze un număr de 144 de avioane şi este de luptă din lume și livrăm acum arma de gene- din 21 de baze din lume, F-35 joacă un rol
a preluat comanda Școlii Militare pregătită să crească nivelul producţiei până raţia a 5-a, sistem cu un cost egal sau mai mic esențial în mediul de securitate global de astăzi.
de Maiștri Militari și Subofițeri a În aceeași zi a avut loc și festivitatea de trecere în rezervă a la atingerea capacitaţii maxime în anul decât o aeronavă de generația a 4-a, mai puțin În prezent, 975 de piloți și 8.585 de tehni-
Forțelor Aeriene „Traian Vuia” de la comandorului ing. Valentin ENACHE și a căpitan-comando- 2023. capabilă”, – a declarat Greg ULMER, cieni sunt antrenați, iar flota F-35 a depășit peste
comandorul ing. Valentin rului Laurențiu BUCUR. Acești doi instructori-veterani ai catedrei Din cele 134 de avioane, 81 au fost pentru vicepreședintele Lockheed Martin și director 240.000 de ore de zbor cumulate.
ENACHE, cu ocazia trecerii acestuia de aviație au încheiat o carieră de peste 35 de ani pusă în slujba Statele Unite iar ultimul avion livrat în anul general al programului F-35. Prețul unui F-35A Sursa: Lockheed Martin Aeronautics
în rezervă. Cu acest prilej ministrul acestei unități de învățământ. Graţie talentului, pasiunii, înaltului 2019 este un F-35B cu capabilitate STOVL este acum de 77,9 milioane de dolari, atingând Company
apărării naționale, domnul profesionalism şi dăruirii cu care și-au exercitat activitatea de

ELEPHANT WALK
Nicolae-Ionel CIUCĂ i-a conferit instructori, de dascăli, zeci de promoţii s-au format ca specialişti
“ELEPHANT WALK” este terme-
comandorului ing. Valentin Enache, tehnici ai armei aviație.
nul folosit de US Air Force pentru
Emblema de Merit în Serviciul Pentru râvna depusă, pentru răbdarea și profesionalismul
formaţiile masive de avioane
Armatei României clasa I, pentru de care ați dat dovadă, vă mulţumim încă o dată din inimă şi vă
aflate în rulaj pentru decolare
rezultatele deosebite obținute în asigurăm de toată consideraţia şi dragostea noastră. Vă dorim
cei peste 30 de ani de activitate pensie lungă și multă sănătate!
desfășurată în arma aviație. Comandor ing. Valentin Enache: „Îmi amintesc tremurul pri-
La eveniment au participat milor paşi ai tânărului locotenent care, acum 35 de ani, și-a început
reprezentanţi ai Statului Major al cariera militară ca lector șef al acestei prestigioase unități de
Apărării, Statului Major al Forţelor Şeful SMFA, general-maior Viorel PANĂ învățământ. Nu aveam de unde ști atunci că voi avea onoarea să
Aeriene, comandanţi de mari unităţi înmânează noului comandant, comandor închei această carieră militară parcurgând toate etapele creșterii
şi unităţi din cadrul Forţelor Aeriene ing. Ștefan-Daniel COTIGĂ, Drapelul de profesionale în aceeași unitate. Un semn al maturizării depline a US Air Force – R. Nial Bradshaw
şi din garnizoană, reprezentanţi ai luptă al Școlii Militare de Maiștri Militari carierei mele ca ofițer l-a reprezentat funcția de comandant al acestei
autorităţilor publice locale. și Subofițeri a Forțelor Aeriene unități de învățământ.” La începutul lunii ianuarie, în cadrul unui exerciţiu desfăşurat la o tensiune extremă între Iran și SUA. 388th Fighter Wing a publicat o
bază a US Air Force din statul Utah au participat 52 de avioane F-35A fotografie cu formaţiile de avioane de pe pistă și l-a citat pe colonelul
Festivitatea de absolvire a cursului de bază la BAIFPA Lightning II. Exerciţiul, la care au participat avioane din cadrul Active
Duty 388th și Reserve 419th de la Baza Air Force Hill (baza găzduiește
Michael EBNER (locţiitor al comandantului escadrilei): „Suntem acum
la capacitate de luptă completă. Exercițiul de astăzi marchează împlinirea
78 de avioane de generația a cincea) din partea nordică a statului, a peste patru ani de muncă”.
Căpitan Laura CREŢU Alex BĂLĂNESCU fusese planificat acum câteva luni, dar a venit într-un moment de Sursa: Associated Press
Baza Aeriană de Instruire şi Formare a SOMEŞAN, din partea Statului Major al Forţelor Răzvan DIACONU, Silviu-Costel DOBRES­

Avioane F-35A pentru Polonia


Personalului Aeronautic a organizat în data de Aeriene (SMFA), precum şi cadre militare din NICIUC şi Mădălina-Lorena DONISAN, care
28 februarie a.c., începând cu ora 10.00, festi- Baza Aeriană de Instruire şi Formare a a fost şeful promoţiei.
vitatea de absolvire a Cursului de bază, pro- Personalului Aeronautic. Cu ocazia zilei de 1 Martie, odată cu în­mâ­
moţia septembrie 2019 – februarie 2020, Pe parcursul a şase luni, ofiţerii s-au speci- narea diplomei de absolvire, şeful SMFA, Ministrul apărării din Polonia logistic complet pentru aeronave
pentru cei 69 de sublocotenenţi, recent alizat în armele aviaţie nenaviganţi, ofiţeri de general-maior Viorel Pană, le-a oferit tinerelor a semnat, în ultima zi a lunii şi alte echipamente până în anul
absolvenţi ai Academiei Forţelor Aeriene „Henri stat-major, controlor de trafic aerian, rachete absolvente câte o floare, din partea organiza- ianuarie, un contract, în valoare 2030. Pachetul include, de aseme-
Coandă”. La festivitate au participat şeful şi artilerie antiaeriană, radiolocaţie şi meteo- torilor, simbol al începutului de primăvară. de 4.6 miliarde de dolari, pentru nea, instruirea completă a piloţilor,
Statului Major al Forţelor Aeriene, general- rologie, cele mai mari medii de absolvire, la În perioada următoare ofiţerii vor încadra achiziţionarea a 32 de avioane a personalului tehnic şi a sistemelor
maior Viorel PANĂ, şi locţiitorul pentru cele cinci specialităţi, fiind obţinute, în ordinea funcţiile din bazele aeriene din ţară pentru F-35A. Ceremonia, desfăşurată de pregătire a misiunilor, inclusiv
Resurse al şefului Statului Major al Forţelor amintită, de către sublocotenenţii Ana-Maria care au optat la finalul academiei. în prezenţa preşedintelui Centrul de Instruire Integrat şi opt
Aeriene, general de flotilă aeriană Lian TONCU, Ştefan Alexandru VASILE, Ioan Le urăm mult succes! Republicii Polone, Andrei DUDA simulatoare de zbor.
şi a ambasadorului Statelor Aeronavele F-35A vor avea o
Unite în Polonia, Georgette configuraţie standard pentru toţi
MOSBACHER, a concretizat utilizatorii care primesc livrări din
an­gajamentul luat de Polonia în seria de producţie planificată
anul 2018 de a achiziţiona avi- pentru 2024-2030; aceasta include
oane de generaţia a cincea. cea mai recentă versiune software
Obiectul contractului este disponibilă în această perioadă. anuale vor fi în tranşe de 4-6 avi- Este planificată pregătirea a 24
reprezentat, pe lângă cele 32 de Pachetul de modernizare care oane. Primele şase aeronave vor fi de piloţi (până la nivelul de instruc-
avioane, de un pachet logistic ce include modificările introduse dislocate temporar, în perioada tor) şi a 90 de tehnicieni, restul
include piese de schimb, echipa- ulterior de producător sunt incluse 2024-2025 la una din bazele aeri- personalului fiind instruit pe baza
mente pentru mentenanţă, sisteme în pachetul achiziţionat. ene de pe teritoriul SUA şi vor fi sistemului de pregătire achiziţionat
de management IT. În cadrul Aeronavele vor fi livrate în folosite pentru pregătirea piloţilor şi a instructorilor pregătiţi în SUA.
contractului va fi oferit sprijin perioada 2024-2030, iar livrările şi a personalului tehnic. Sursa: www.gov.pl

CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
| 15
Exerciiul

R E D F LAG
Un comunicat al Nellis Air Force Base din structura US Air Force a avertizat locuitorii
din sudul statelor Utah şi Nevada asupra posibilităţii creşterii nivelului de zgomot produs
de avioanele militare. Este modul în care US Air Force a făcut cunoscut faptul că în perioada
27 ianuarie - 14 februarie s-a desfăşurat prima etapă dintre cele trei ale amplului exerciţiu –
RED FLAG 20.

La această primă etapă a exerciţiului RED dreptate, un adevărat „câmp de război pe timp generalului Robert J. DIXON, pe atunci şi tehnicieni atât din Forţele Aeriene ale SUA,
FLAG 20-1, aşa cum a reieşit din comunicatul de pace” oferind participanţilor posibilitatea comandantul Tactical Air Command cât şi a ţărilor aliate pentru a lupta împotriva
de presă, au participat aproximativ 80 de de a se antrena şi a lupta împreună, de a (Comandamentul Tactic al Aerului), pentru o unui adversar la nivel egal în orice mediu şi
aeronave. Exerciţiul s-a desfăşurat în Nevada supravieţui şi a învinge împreună. mai bună pregătire pentru luptă. Lecțiile din condiţii de luptă.
Test and Training Range (NTTR), un impresio- De asemenea, în cadrul exerciţiului RED Vietnam au arătat că, dacă un pilot a Începând cu anul 1975, 29 de state au
nant poligon al US Air Force cu un spaţiu aerian FLAG se pregătește personalul de întreținere, supraviețuit primelor 10 misiuni de luptă, fost implicate în acest tip de exerciţii, alte
de aproximativ 31000 de kilometri pătraţi şi o controlorii de la sol, operatori spațiali și ciber- probabilitatea lui de supraviețuire pentru câteva ţări participând cu observatori. La
suprafaţă terestră de aproximativ 12000 de netici pentru a sprijini misiunile în același misiunile rămase a crescut substanțial. RED RED FLAG au participat, de-a lungul timpului,
kilometri pătraţi. mediu tactic. FLAG a fost gândit în aşa fel încât fiecare pilot peste 500000 de militari (număr ce include
Cu posibilitatea de a angaja aproximativ „Blue 4” să participe la primele sale 10 „misiuni 157000 de piloţi şi personal navigant),
1900 de ţinte reale, sisteme realiste de *** de luptă”, acest fapt permițându-i să fie mai însumându-se 411000 de ieşiri de aeronave
amenințare și o forță inamică care nu poate fi Ideea exerciţiilor de tip RED FLAG a apărut încrezător și mai eficient în lupta reală. Acest şi un număr de 757000 de ore de zbor.
reprodusă nicăieri în altă parte a lumii, Baza în anul 1975 la iniţiativa colonelului Richard principiu continuă să ghideze şi astăzi RED
Aeriană Nellis şi NTTR sunt numite, pe bună „Moody” SUTER după un scenariu al FLAG, cu scopul de a pregăti piloți, aeronave Sursa: https://www.nellis.af.mil

Royal Air Force au trimis la exerciţiul RED


FLAG 20-1 un număr de cinci avioane F-35B
Lightning, primul exerciţiu de acest gen la
care participă avioanele de generaţia a
cincea ale RAF. Avioanele aparţin Escadrilei
617 „Dambusters” de la Baza Aeriană
Marham.
Sursa: https://www.raf.mod.uk
misiune ONU
JURNAL DE MINUSMA Ochiul din cer
partea a II-a Elicopterele românești realizează
cercetare și patrulare aeriană
în zone sensibile din Mali

În încercarea de a contribui la eforturile de stabilizare a


unui stat măcinat de conflicte și interese, elicopterele
detașamentului Carpathian Pumas reprezintă o forță de
reacție rapidă gata de decolare în mai puțin de 30 de minute
pe timp de zi și 60 de minute pe timp de noapte.
Pe lângă misiunile reale de evacuare medicală, inserție/
extracție a militarilor parteneri ai misiunii (Protecția Forței,
EOD, ISR/HUMINT), transport materiale, echipajele românești
au primit răspunderea realizării unor misiuni de cercetare
și patrulare aeriană în zone de interes din Mali.
Intensificarea amenințărilor din teren, conflictele inter­
etnice, atacurile asupra populației civile au condus la
Locotenent Lorena BAHNARU, Mirela VÎŢĂ modificarea directivelor ONU în ceea ce privește detașamentul
românesc, astfel, raza de acțiune a echipajelor s-a mărit, fapt
Plutonier major Samir ŞEICAMET care a condus la intervenția acestora la distanțe mai mari față
01.01.2020 – Noul an debutează de baza Camp Castor.
cu o misiune MEDEVAC În acest mod, patrula de elicoptere a detașamentului a
Noul an a început cu o misiune MEDEVAC pentru devenit una dintre principalele forțe de reacție rapidă pe
detașamentul Carpathian Pumas, pentru a evacua doi militari cale aeriană a MINUSMA pe teritoriul statului Mali. Și cum nu
ONU după ce un autovehicul a lovit un dispozitiv exploziv e vorba doar de un stat și de locuitorii acestei țări, ci de ONU
improvizat. și militari a peste 50 de state participante din diferite colțuri
În cel mai scurt timp de la declanșarea lanțului de alertare, ale globului, aeronavele românești au devenit un sprijin
un elicopter în configurație MEDEVAC a decolat în sudul
regiunii Gao. Piloții, tehnicul de bord, personalul medical și
esențial.
În procesul de monitorizare a mișcărilor din teren, ACORDARE MEDALIE ONU
operatorii grupului de căutare-salvare s-au mobilizat în echipajele elicopterelor au constituit ochiul din cer al
vederea evacuării a doi militari ONU din teren. După aterizare, MINUSMA. La rândul lor, piloții furnizau informații în Centrul
operatorii căutare-salvare au realizat siguranța zonei, iar de Operații Tactice, urmând ca specialiștii de acolo să le
personalul medical împreună cu alți militari ONU au trans- transmită către structurile responsabile de la nivelul misiunii
portat pacienții în elicopter. MINUSMA. Toate aceste eforturi sunt realizate pentru a
„Am fost solicitați la un caz de urgență după ce un autovehicul contribui la menținerea stabilității în zonă, prevenirea apariției
aflat în teren a lovit un dispozitiv exploziv improvizat. În mai conflictelor armate și protejarea civililor, conform principiilor
puțin de o oră de la incident am fost în măsură să primim pacienții ONU.
în aeronavă pentru a continua tratamentul inițiat în teren de
personalul medical prezent la fața locului. Am efectuat evaluarea
primară a pacienților imediat după urcarea în aeronavă și am Militarii români aflați în Mali s-au alăturat
montat branula pentru a administra analgezice. Pe parcursul inițiativei militarilor belgieni
evacuării am monitorizat funcțiile vitale precum tensiune, puls,
rata respirației, saturație în oxigen până la aterizare. Pacienții Militarii detașamentului Carpathian Pumas din Mali s-au
au fost stabili hemodinamic și respirator și nu au pus probleme alăturat duminică, 23 februarie, inițiativei militarilor belgieni
deosebite, iar imediat după aterizare au fost preluați de o din Baza Camp Castor și au luat parte la o competiție de
ambulanță și transportați la spitalul ROL 2”, a declarat maiorul alergare în teren variat, cu formația, pe distanța de 3 km,
Mădălin TOADER, medic al echipajului MEDEVAC. îmbrăcați în ținută și purtând cu ei tricolorul.
Inițiativa militarilor belgieni a reprezentat un semn de
09.01.2020 – Vizita conducerii Sectorului de solidaritate cu colegii lor, răniți în luna ianuarie în atacuri cu
Est al misiunii MINUSMA din Mali în aria dispozitive explozive improvizate (ultimul având loc cu exact
detașamentului Carpathian Pumas o lună în urmă).
La invitația comandorului Ioan MISCHIE, comandantul Sursa: www.mapn.ro
detașamentului român participant la misiunea MINUMSA
sub egida ONU, comandantul de sector, colonelul senior În semn de solidaritate cu militarii belgieni
Zhu JINSONG și locțiitorul acestuia, colonelul Tamer
GALLAB, au vizitat aria alocată contingentului românesc din Marți, 25 februarie, în baza Camp Secretariatului General al ONU,
Mali. Castor, a avut loc ceremonia de Mahamat Saleh ANNADIF, și a
În acest context, delegația a luat parte la un briefing de acordare a medaliilor ONU pentru delegației Ministerului Apărării
informare privitor la rolul, misiunile, activitățile și capabilitățile militarii detașamentului Carpathian Naționale, condusă de comandantul
detașamentului Forțelor Aeriene Române dislocat în baza Pumas. Comandamentului Forțelor Întrunite,
Camp Castor, Gao. Totodată, vizitatorii au avut posibilitatea Militarii români întrunesc toate generalul-maior Dorin IONIȚĂ.
să observe mediul alert de lucru din Centrul de Operații condițiile de eligibilitate în calitate de În Mali amenințările nu dorm
Tactice, locul unde specialiști în diverse domenii precum membri ai misiunii MINUSMA și au fost niciodată, iar la asta se adaugă și
operații, comunicații, protecția forței își desfășoară recompensați cu medalia ONU pentru condițiile de praf și temperaturile
activitatea. profesionalismul și implicarea de care extreme. Cu toate acestea, militarii
Ulterior, membrii delegației au fost invitați la vizionarea au dat dovadă în realizarea misiunilor detașamentului rămân concentrați
expoziției statice cu tehnica, echipamentele și aparatura sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru misiunile planificate, dar mai
medicală care sunt utilizate în misiuni, unde reprezentanți în cele aproape cinci luni de când se ales pentru cele neprevăzute, cu scopul
ai personalului navigant și medical aflați la elicopterul con- află în teatrul de operații Mali. de a contribui prin acțiunile lor la
figurat MEDEVAC au răspuns la întrebările acestora, accen- Ceremonia s-a desfășurat în pre­ stabilizarea statului din nord-vestul
tuând principala misiune a detașamentului, aceea de a asigura zența Reprezentantului Special al Africii!
evacuarea aeromedicală în Sectorul de Est din Mali.

18 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
| 19
misiune ONU misiune ONU

Nimic fără comunicații aflate în misiune. Buna funcționare a stațiilor radio și


a tuturor mijloacelor de comunicații și informatică
utilizate în desfășurarea misiunilor încredințate de
Organizația Națiunilor Unite este responsabilitatea
noastră”.
Realizând o comparație între tehnica de
comunicații și aviație, echipamentele informatice,
ca și elicopterele, necesită o mentenanță corespun-
zătoare. Militarii au venit inclusiv cu kituri de sudură
fibră optică, instrumente pentru efectuarea
mentenanței, fiind pregătiți să remedieze eventualele
defecțiuni pentru menținerea în funcțiune a siste-
mului de comunicații al detașamentului Carpathian
Pumas.
„Cele patru luni de pregătire înaintea dislocării în
teatrul de operații au contribuit foarte mult la dezvol-
tarea mea din punct de vedere profesional. Am ieșit
din zona de confort și am reușit să îmi recapăt încre-
derea în mine. Pe parcursul pregătirii am cunoscut
oameni noi, înclinați spre a ne ajuta. De remarcat a
fost deschiderea din partea celor din Comandamentul
Comunicațiilor și Informaticii, militarii de acolo fiind
dispuși să ne acorde sprijin și să ne lămurească toate
problemele. Fiind la prima misiune și cu echipamente
noi de comunicații, am fost foarte dedicat în a asimila
cunoștințele”, este de părere maistrul militar
Locotenent Lorena BAHNARU
clasa a III-a Adrian Ștefan. El este încadrat la
Centrul 1 Comunicații nodal cu management Dublă premieră pentru
detașamentul din Mali
Nimic fără comunicații. Am trăit-o pe informatică aparținând Statului Major al Forțelor de cablare structurată pusă la dispoziție de regional în garnizoana Sibiu, aparținând Bazei 89
pielea noastră, dat fiind faptul că suntem la Aeriene și din cei aparținând Comandamentului națiunea gazdă, au fost configurate o parte Strategică de Comunicații și Tehnologia Informației,
prima rotație a acestei misiuni. Colegii noștri Comunicațiilor și Informaticii. din sistemele informatice și au fost puse în București. „Domeniul în care activez mă ține în priză
de la această microstructură au fost respon- Subunitatea de sprijin CIS (modulul de funcțiune stațiile radio din Centrul de Operații tot timpul. Deseori apar situații neprevăzute și lucruri
sabili de punerea în funcțiune a sistemului comunicații și informatică dislocabil) din cadrul Tactice (TOC) astfel încât la sosirea în teatru a pe care nu le poți rezolva de două ori în același fel. Este Locotenent Lorena BAHNARU
de comunicații și informatică în vederea Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii celorlalți militari din cadrul structurii de un domeniu în care trebuie să fii foarte deschis la lucruri Militarii detașamentului Carpathian Pumas au executat o misiune de evacuare
declarării capabilității depline de operare. este formată din trei operatori, maistrul militar comunicații și informatică a fost posibilă sta- noi și să îți dorești să înveți”, a conchis maistrul militar medicală pe timp de noapte în sprijinul Forţelor Armate ale Republicii Mali.
Legături de voce, sisteme informatice, rețele clasa a III-a Adrian ȘTEFAN, sergentul major bilirea legăturii de voce și date prin satelit cu clasa a III-a Adrian Ștefan. În data de 14 februarie, militarii din detașamentul Carpathian Pumas au fost
de date, stații radio în diferite game de Ioan TOMOȘESCU și caporalul Alin BURLAN. țara în două zile. Prioritizând activitățile, Maistrul militar clasa a III-a Adrian Ștefan și alertați în vederea realizării unei misiuni de evacuare medicală pentru a transporta
frecvențe, toate acestea au stat în mâinile lor. Înainte de a ajunge în teatrul de operații, militarii acestei structuri au instalat și au asi- sergentul major Ioan Tomoșescu sunt încadrați la doi militari din Forțele Armate ale Republicii Mali (Forces Armées Maliennes/
Iar noi, ceilalți, am așteptat cu nerăbdare militarii subunității de sprijin CIS au trecut gurat serviciile de voce, după care serviciile de aceeași unitate. Ioan povestește cum cei doi și-au FAMa) de la 80 de kilometri de Gao, răniți în luptele din zona de sud.
realizarea tuturor conexiunilor ca să ne putem printr-un proces amplu de pregătire de specia- date (rețele de date, pentru asigurarea fluxului împărțit sarcinile. El excelează pe partea de instalare, Acest lucru a constituit o dublă premieră pentru detașamentul românesc din Mali,
desfășura activitatea normal. litate. Au absolvit un curs pentru cunoașterea, informațional cu eșaloanele superioare și în timp ce Adrian se ocupă în mare parte de con- întrucât militarii au intervenit pentru prima dată pentru a sprijini în mod direct Forțele
Nu realizezi cât este de importantă o simplă operarea și mentenanța echipamentelor rețeaua internet, pentru asigurarea legăturii figurarea echipamentelor informatice. „Am hotărât Armate Maliene (FAMa) într-o astfel de situație. În plus, această misiune a fost primul
imprimantă până nu o ai sau mai bine zis până modulului de comunicații și informatică dislo- sociale a militarilor detașamentului). să candidăm împreună la această misiune, iar faptul MEDEVAC realizat pe timp de noapte de la dislocarea detașamentului în baza Camp
nu o ai configurată. Fiecare sistem de comunicații cabil, organizat de către instructorii Școlii de Una peste alta, toate birourile din zona că am reușit, ne-a motivat și mai mult. Pe parcursul Castor.
și informatică a trebuit să fie instalat și setat Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia operațională care beneficiază de servicii au fost pregătirii ne-am dat toată silința să asimilăm volumul După lăsarea serii, în 15 minute de la declanșarea lanțului de alertare, echipajul a
conform parametrilor, pentru ca membrii Informației și Apărare Cibernetică din cadrul interconectate. Pe lângă asta, s-a amenajat o sală nou de informații, conștientizând faptul că, odată decolat în vederea realizării misiunii. În aproximativ o oră, elicopterul a revenit în Gao
detașamentului să își poată face treaba. Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii. de refacere cu calculatoare conectate la rețeaua ajunși în teatrul de operații, noi vom fi responsabili cu cei doi răniți.
„Eforturile pentru a instala tehnica de În cadrul pregătirii de specialitate, militarii publică internet. de funcționarea sistemului de comunicații și infor- Condițiile de iluminare reziduală (lipsa Lunii), atât pentru piloți, cât și pentru echipa
comunicații și informatică, dispunerea echipamen- au pus în funcțiune în repetate rânduri și au testat Poate că cea mai importantă sarcină a lor a matică al detașamentului. Faptul că echipamentele medicală care a trebuit să intervină la sol, nu au constituit o piedică în realizarea misiunii.
telor și configurarea acestora în conformitate cu echipamentele de comunicații și informatică în fost operaționalizarea Centrului de Operații de comunicații și informatică funcționează și Identificarea inițială a pacienților și asigurarea zonei a fost realizată de către militarii
cerințele operaționale ale detașamentului au fost configurația pentru misiune. „Pentru perfecți­ Tactice. Acesta reprezintă creierul întregii misiuni. detașamentul își îndeplinește misiunile este cea mai din cadrul grupului de operatori căutare-salvare. Pe timpul transportului, victimele au
pe deplin răsplătite. Suntem un detașament al onarea procedeului de montare și orientare a Un sistem de comunicații și informatică modern mare satisfacție pentru noi”, susține sergentul major fost asistate de doi sanitari și de un doctor cu pregătire în medicină de urgență.
Forțelor Aeriene Române care își execută misiunile antenei satelitare a fost necesar să executăm și robust contribuie la reușita unei misiuni. În Tomoșescu. „Fie zi sau noapte suntem gata să intervenim. O astfel de situație nu are cum să ne
la peste 4000 de kilometri depărtare de România, instalarea și dezinstalarea acesteia în nenumărate domeniul aeronautic, acesta poate face diferența Pentru sergentul major Ioan Tomoșescu, aceasta prindă cu garda jos, întrucât suntem pregătiți 24 din 7 să acționăm pentru evacuare
iar faptul că asigurăm fluxul de comunicații cu țara, rânduri. Astfel am reușit să ne însușim aceste dintre reușită și eșec, având în vedere distanțele este prima misiune internațională. În țară în schimb, medicală. Deși gradul de iluminare al lunii a fost scăzut, acest lucru nu a pus probleme în
cel cu lanțul de comandă al ONU, dar și cel intern, deprinderi, dar și să remediem defecțiunile apărute mari și înălțimea de zbor la care acționează eli- a participat la numeroase aplicații. Ultima dintre ele executarea misiunii”, a fost părerea căpitan-comandorului Ciprian BERAR, pilotul
este dovada clară a lucrului bine făcut”, a afirmat pe parcurs”, a declarat sergentul major Ioan copterele (au executat misiuni la 700 km a fost cu un detașament din cadrul unității de forțe comandant al echipajului.
căpitanul Violeta-Mirela ȘERBAN, șeful comu­ Tomoșescu. depărtare de Centrul de Operații Tactice, zburând speciale de la Târgu-Mureș. „Rolul nostru este să asigurăm sprijin medical și iată că am demonstrat încă o dată
nicațiilor și informaticii al detașamentului. Detașamentul Carpathian Pumas este primul tactic și menținând totuși legătura radio aer-sol Un lucru foarte important de menționat este că solidaritatea noastră față de cei care cad pradă acțiunilor insurgente. Am îngrijit doi pacienți
În perioada premergătoare pregătirii pentru detașament care utilizează acest tip de tehnică cu TOC). datorită specialiștilor în domeniul comunicații și și împreună cu colegii mei am făcut tot posibilul ca aceștia să beneficieze de tratament și
participarea la misiunea MINUSMA, structura de de comunicații (modulul de comunicații și Specialiștii în comunicații și informatică sunt informatică, militarii detașamentului au la dispoziție ajutor pe timpul deplasării cu aeronava”, a spus maiorul Mădălin TOADER, medicul
comunicații și informatică a detașamentulului informatică dislocabil). cei care au instalat sistemul de comunicații și două posturi telefonice principale destinate realizării echipajului.
Carpathian Pumas a fost responsabilă de reali- Odată dislocați în teatrul de operații, informatică în Centrul de Operații Tactice ter- convorbirilor telefonice cu familiile acestora. „Am asigurat analgezice pentru cei doi răniți și le-am monitorizat toate funcțiile vitale
zarea arhitecturii sistemului de comunicații și pregătirea intensă a specialiștilor în comunicații minale satelitare, stații radio, sisteme de înregis- Sistemul de comunicații și informatică asigură pe timpul zborului. Aceștia au fost stabili și nu au pus probleme pe durata desfășurării
informatică în conformitate cu cerințele și informatică și-a spus cuvântul. Cei doi militari trare a canalelor radio utilizate pe timpul misiu- legături de voce și date fiabile și de calitate. „La fiecare transportului. După aterizarea aeronavei, pacienții au fost predați unei ambulanțe pentru
operaționale ale misiunii (întocmirea documen- (căpitan Violeta-Mirela Șerban și maistrul nilor, sisteme informatice, legături de voce etc.). misiune, comunicațiile sunt vitale. Asigurarea a ajunge la spital pentru îngrijiri și continuarea tratamentelor”, a susținut plutonierul
telor pentru achiziția de echipamente de militar principal Vicențiu-Cristian MARIA), Maistrul militar principal Cătălin TATOMIR funcționării fără întrerupere a sistemului de comunicații Florina BRATOSIN.
comunicații și informatică sau pentru redistribu- dislocați în cadrul echipei înaintate în teatrul relatează: „Pe timpul misiunii se pot modifica datele și informatică este un element esențial în reușita Întreaga acțiune s-a desfășurat sub atenta coordonare a Centrului de Operații
irea de echipamente de la alte unități din subor- de operații, au pus în practică arhitectura de zbor. Centrul de operații este ca un organism de misiunilor, iar ei, specialiștii în domeniul comunicații Tactice (TOC). Specialiștii din această structură au asigurat buna desfășurare a intervenției,
dinea Statului Major al Forțelor Aeriene). Această sistemului de comunicații și informatică aşa informare. Acolo se primesc datele în conformitate și informatică, ne-au dovedit de fiecare dată implicare reprezentând liantul dintre echipajul aflat în misiune și ONU, coordonând aeronava și
structură este formată, în mod egal, din specialiști cum a fost gândită pe timpul pregătirii cu lanțul de comandă, urmând ca acestea să fie și profesionalism”, este de părere comandantul făcând update-uri privitoare la transport.
din domeniul comunicațiilor aeronautice și detașamentului (a fost extinsă infrastructura transmise către personalul de la bordul aeronavelor detașamentului, comandorul Ioan MISCHIE.

20 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
| 21
Oamenii
din spatele Pregătirea pentru MINUSMA
zborului Rotaţia a II-a În perioada ianuarie - martie, la Baza 57 Aeriană „Mihail
Kogălniceanu”, a avut loc pregătirea pentru a doua rotație a
Detașamentului de patru elicoptere dislocabil „Carpathian Pumas”,
care va prelua Misiunea Multidimensională Integrată ONU de
Stabilizare în Republica Mali (MINUSMA), la începutul lunii aprilie
2020.
După parcurgerea programului de instruire și desfășurarea
activităților pentru ridicarea nivelului capacității operaționale,
detașamentul va fi în măsură să execute misiuni de evacuare
medicală MEDEVAC/CASEVAC, transport trupe și materiale,
patrulare aeriană și misiuni de observare, în conformitate cu
procedurile și metodele ONU. În cadrul pregătirii pentru misiune,
militarii se instruiesc conform listei cu cerințele esențiale ale
4 februarie 2020, personalul medical
misiunii, își însușesc cadrul legislativ care reglementează activitățile
a executat primul zbor de familiari-
în cadrul ONU, cunosc situația politico-militară din Mali, precum
zare cu elicopterul IAR-330 L-RM
și elementele de cultură și tradiție specifice țării gazdă.

Locotenent Lorena BAHNARU

„Poate nu sunt eu cel care decolează, dar maiştrii militari de celulă-motor utilizează o Maistrul militar clasa a II-a, Paul-Ştefan
cu siguranţă sufletul meu e acolo unde ajunge macara de campanie montată pe elicopter în ROMAN povesteşte cu zâmbetul pe buze
aeronava şi pot respira uşurat când roţile ei procesul de execuţie a lucrărilor, în locul celei despre cariera militară în aviaţie. Are 21 de ani
ating pământul la sfârşit de misiune”. Aşa obişnuite aflate în hangarele din ţară. de activitate, iar înainte de a fi la escadrila de
gândesc militarii de la mentenanţă. Maiştrii militari de instalaţii radio asigură elicoptere de la Mihail Kogălniceanu, a deservit
Oamenii care ajută la funcţionarea cores- buna funcţionare a tuturor staţiilor radio şi a MiG-ul 29. „Glumim între noi, însă putem conta
punzătoare a elicopterelor sunt implicaţi şi chiar instalaţiilor aferente. Totodată, ei sunt respon- unii pe alţii în îndeplinirea sarcinilor. Suntem
dacă adesea nu se văd, asigură buna desfăşurare sabili de verificarea antenelor şi a legăturii radio conştienţi că nu avem voie să greşim niciodată.
a activităţii de zbor. Ei sunt prezenţi pe timpul atât între membrii echipajului, cât şi între aceştia De aceea, lucrările pe care le realizăm la elicop-
cât aeronava se află la sol, fie că vorbim despre şi centrul de operaţii tactice. tere sunt executate cu mare atenţie şi Cu ocazia Zilei de 8
lucrări specifice de mentenanţă sau despre Maiştrii militari de armament sunt cei care seriozitate”. Martie, doamnele din 9 martie, prima revista de front după primirea
procesul pornirii aeronavei. instalează plăcile balistice necesare protecţiei Toate aceste lucrări se realizează sub atenta cadrul detaşamentu- echipamentului pentru misiune. Cuvântul de ordine al
În baza din Camp Castor, Mali, personalul echipajului elicopterului de ameninţările supraveghere a inginerilor. „Aflându-ne într-o lui au primit flori din perioadei de pregătire e „echipa”!, a declarat coman-
tehnico-ingineresc execută lucrări de mente- exterioare, precum şi instalaţia de armament zonă subsahariană, acordăm atenţie sporită partea colegilor dorul Ciprian MARIN, comandantul detaşamentului
nanţă şi asigură pregătirea şi darea la zbor în destinată operatorilor grupului căutare-salvare. procesului de mentenanţă a elicopterelor,
siguranţă a celor patru elicoptere. Fie că sunt În situaţia în care aceştia coboară din aeronavă deoarece temperaturile ridicate au creat anumite
specializaţi în celulă-motor, instalaţii radio, şi asigură perimetrul, mecanicul de bord devine probleme cu care nu ne-am confruntat în ţară. În Deoarece la pregătirea pentru misiune fiecare detaliu
instalaţii speciale sau armament, inginerii şi responsabil de protecţia grupului de căutare-sal- acest mediu efectuăm mai des lucrări de mente- contează, specialiști din cadrul Statului Major al Forțelor
maiştrii militari de aviaţie sunt prezenţi cu vare, preluând controlul ar­ma­mentului. nanţă şi întreţinere pentru a preveni apariţia Aeriene, alături de reprezentanți ai IAR Ghimbav au
promptitudine la elicoptere. Constituie partea Maiştrii militari de autospeciale asigură eventualelor defecţiuni la celulă, motoare, colaborat pentru găsirea unei metode eficiente de
mai dificil de sesizat pe timpul executării tractarea în condiţii de siguranţă a elicopterelor ansamble mecanice şi pale. Suntem o echipă personalizare a căștilor pentru piloții și mecanicii de
misiunilor, fără de care acestea nu ar fi posibile. pe locurile de decolare, precum şi mentenanţa majoritară din Baza 57 Aeriană, însă ne bucurăm bord care vor opera elicopterele IAR-330 Puma L-RM,
Militarii verifică şi sunt atenţi ca întregul proces echipamentelor de sprijin la sol necesare des- să avem printre noi colegi din alte baze militare astfel încât acestea să fie potrivite cu precizie pentru
de mentenanţă să se desfăşoare în condiţii de făşurării activităţii de zbor. de aviaţie cu care am colaborat foarte bine în ţară. conformația fiecărui membru al echipajului.
siguranţă aeronautică, respectându-se în Personalul tehnico-ingineresc de aviaţie Având în vedere că această variantă de elicopter Nepotrivirea exactă a echipamentului poate provoca
totalitate regulile din manualele de întreţinere respectă programul recomandat de întreţinere este nou introdusă în dotarea Forţelor Aeriene tensiune și disconfort, mai ales pe zboruri cu durată
ale elicopterului. De asemenea, centralizează a elicopterelor, precum şi buletinele service şi Române, experienţa şi profesionalismul ne-au mare, distragerea atenției fiind un factor negativ din
toate datele necesare acestui proces, precum scrisorile service în vigoare, în aşa fel încât ajutat să fim pregătiţi pentru misiunea MINUSMA punct de vedere al siguranței aeronautice. Asigurarea
evidenţa zborurilor şi a lucrărilor, urmărirea consumul de resursă să fie echilibrat şi lucrările sub egida ONU, care constituie o premieră pentru unui grad de fixare și confort care să contribuie la
resursei elicopterelor, a agregatelor şi echipa- de mentenanţă să se execute la termenul stabilit Forţele Aeriene Române şi pentru România”, îndeplinirea cu succes a misiunilor este esenţială, mai
mentelor. Inginerii repartizează echilibrat de fabricantul aeronavei. afirmă locotenentul inginer Andrei ales într-un mediu arid, plin de praf și cu temperaturi
lucrările de mentenanţă şi controlează calitatea Maistrul militar clasa a IV-a Alin-Iulian GHERASIM, şef secţie mentenanţă. care depășesc frecvent 40 de grade Celsius, cum este cel
executării acestora de către militarii din subor- VLAD este specialist în electromecanică şi din Mali.
dine. Aceste lucrări presupun atenţie, pricepere automatizare, aparate de bord. El se ocupă de
şi răbdare. avionica elicopterului, dar şi de sistemul elec- Programul de În cadrul pregătirii teoretice tot personalul Încă din prima
Specialiştii de celulă-motor au partea cea troenergetic. „Suntem o echipă restrânsă, dar ne pregătire a s-a familiarizat cu normele și procedurile săptămână de
mai grea a procesului de mentenanţă. Ei sunt ajutăm între noi fie că suntem în linie sau la cuprins şi Organizației Națiunilor Unite, sub egida la începerea
cei care identifică eventualele fisuri, defecţiuni mentenanţă. Interesul nostru este să pregătim exersarea căreia se organizează misiunea, şi şi-a pregătirii,
ce pot apărea după orele de zbor, efectuează aeronavele pentru executarea misiunilor de zbor procedurilor împrospătat cunoştinţele privind noţiunile de membrii
verificarea conductelor, pentru ca acestea să fie în deplină siguranţă”, spune Alin în timp ce de transport drept Internaţional Umanitar detașamentului
etanşe şi să nu fie obturate. În plus, ca o noutate, verifică atent cuplele pilotului automat. sarcini au organizat și
exterioare cu executat ședințe
elicopterele de tragere în
Lucrări de întreţinere curentă Alimentarea aeronavei IAR-330 L-RM, poligon
folosind un
echipament
nou care poate
susține
încărcătură de
aproximativ
două tone

22 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
| 23
misiune ONU

Într-un mediu ostil, Stabilirea modului de acţiune După terminarea misiunii de evacuare medicală,
militarii din pacienţii sunt transportaţi la ambulanţe
detaşamentul
Carpathian Pumas au
dovedit din nou
implicare şi
profesionalism. În data
de 4 ianuarie, aceştia
s-au mobilizat pentru
a evacua din teren trei
militari ONU, după ce
autovehiculul în care
se aflau a lovit un
dispozitiv exploziv
improvizat. Piloţii au
pornit motoarele
aeronavei în 15 minute
de la declanşarea
lanţului de alertare.

Militarii detaşamentului Carpathian Pumas


salvează vieţi
„Am primit aprobare pentru a ridica doi, maxim
trei pacienţi, cu precizări că în funcţie de afecţiunile
fiecăruia, ne putem adapta la condiţiile din teren.
Din cauza faptului că timpul între declanşarea
lanţului de alertare şi decolare este foarte scurt, este
Ne simţim mult mai în siguranţă când suntem
în aer şi ne putem face manevrele ştiind că ne şi
deplasăm, economisind timp.
Factorii externi, precum praful şi insurgenţii pot
pune probleme, de aceea scopul nostru este să
Locotenent Lorena BAHNARU

specialişti în medicină de urgenţă, iar faptul că


vin din acelaşi loc este un plus. Aceştia colabo-
rează şi la Spitalul militar din Braşov şi se cunosc
foarte bine, experienţa acumulată îi face să se
înţeleagă din priviri, deoarece acasă având
Curs tactic NVG în Spania
Zaragoza ground, we are METAL 24, ready to taxi!
necesară o actualizare permanentă a informaţiilor’’, petrecem cât mai puţină vreme în câmp deschis’’, pacienţi comuni şi fiind de gardă împreună, au
a afirmat maiorul Vladimir ZAHIU, medicul a susţinut plutonie­rul Dumitru STOICA. tratat numeroase cazuri venite la secţia de Mirela VÎŢĂ
coordonator al echipajului MEDEVAC. Fiecare pacient a fost evaluat clinic în primul urgenţă.
Pe parcursul deplasării, militarii din echipa rând, apoi i-au fost vizualizate pe monitor funcţiile „Şi acasă ne simţim presaţi de timp, deoarece Cockpit-ul aeronavei C-27J Spartan după aterizare În data de 9 februarie, într-o amiază de duminică, sala
medicală au stabilit modul de acţiune. Doctorul vitale precum tensiune, saturaţie, frecvenţă ne-am confruntat cu cazuri ale unor pacienţi critici. de conferinţe a unui hotel din Zaragoza se umple de
a prezentat informaţiile obţinute despre fiecare cardiacă. Aici în schimb, la ideea că eşti presat să acţionezi militari. Se vorbeşte engleza, dar cu accent spaniol,
pacient şi întreaga echipă a pregătit medicaţia Aceste detalii s-au transmis doctorului, după rapid se adaugă şi nesiguranţa mediului. Ce e drept, francez, german, român. Cei care se recunosc mai
necesară pentru şoc, durere şi toate materialele care el a îndrumat asistenţii privitor la ne gândim când va fi următoarea misiune şi unde, scapă un zâmbet sau un „Hola!”, deoarece pentru
pentru imobilizarea fracturii unuia din pacienţi. medicaţie. însă suntem pregătiţi să intervenim oricând este mulţi dintre ei Zaragoza nu e o destinaţie de pregătire
Imediat după aterizarea aeronavei, militarii „Ţinând cont de factorii de stres din teren, nevoie. Suntem flexibili şi încercăm de la o misiune nouă. Mai exact, aici se află din 2017 European
grupului de căutare-salvare au cercetat zona vorbesc de personalul medical care îşi desfăşoară la alta să îmbunătăţim lucrurile în relaţia cu întreg Tactical Airlift Centre, un centru multinaţional de
pentru a asigura securitatea perimetrului. O dată activitatea în spitale, obişnuit cu traumele aferente echipajul pentru ca totul să meargă din ce în ce mai instruire în domeniul aviaţiei de transport, la care
primită unda verde din partea acestora, perso- spitalului şi mediului civil, această experienţă în bine’’, a precizat Elvis. România este membru din anul 2018, alături de alte
nalul medical s-a putut deplasa către pacienţi. teatrul de operaţii reprezintă o provocare. Deşi După ce aeronava a aterizat, echipa medicală 12 state europene.
Medicul a discutat cu persoana abilitată de venim dintr-un mediu străin de câmpul de luptă, ajutată de mecanicul de bord a transportat Baza aeriană din acest oraş spaniol este una dintre
la sol, luând toate datele despre îngrijirile acordate sunt de părere că ne-am adaptat destul de repede. pacienţii la ambulanţe, pentru a fi preluaţi de cele mai mari la nivel european, fiind potrivită pentru
victimelor până la aterizarea elicopterului, după Comunicarea a fost bună şi sunt de părere că asta personalul medical al spitalului militar de cam- aceste etape de instruire datorită spaţiului aerian
care fiecare membru al echipei medicale a devenit a reprezentat cheia pentru întreaga misiune. panie din Gao. În acest mod, militarii noştri şi-au generos şi climei favorabile pe întreg parcursul anului.
responsabil de câte un pacient. Totodată şi experienţa fiecăruia dintre noi îşi încheiat misiunea de evacuare medicală, nu Motivul întâlnirii din 9 februarie 2020 era prezentarea
„Natura zonei ne determină să reducem pe cât spune cuvântul”, a subliniat sergentul major Elvis înainte ca medicul echipajului să-l înştiinţeze pe generală a modului cum se va desfăşura, timp de
posibil timpul petrecut la sol. Interesul nostru este COSTEA. medicul coordonator al spitalului privitor la toate două săptămâni, cursul tactic NVG „European Tactical
să nu expunem echipajul, aeronava şi pe noi toto- Cei doi asistenţi medicali, plutonierul Dumitru manevrele realizate asupra pacienţilor pe timpul Airlift Programme (ETAP-C 20.1)”, la care Forţele
dată în câmp. Stoica şi sergentul major Elvis Costea sunt deplasării cu elicopterul. Aeriene Române au fost reprezentate de un detaşa-
ment format din 20 de militari (piloţi, personal

Exerciţiu în comun
tehnico-ingineresc şi specialişti operaţii, informaţii şi
Locotenent Lorena BAHNARU planificare), cu o aeronavă de transport C-27J
Spartan, aparţinând Bazei 90 Transport Aerian.
Militarii din detașamentul Carpathian Pumas au de aterizare în mediu de praf. Pe toată durata exercițiului
Elizabeth Rabe Ediţia actuală a cursului a reunit echipaje din 6 ţări:
executat antrenamente pentru standardizarea am avut o legătură stabilă cu echipa de la sol, stațiile România (C-27J Spartan), Spania (C-295), Franţa
procedurilor de inserție/extracție în cooperare cu radio comportându-se bine. Consider că prin astfel de (A-400 M), Germania (A-400M), Portugalia (C-130H) şi
structura de Protecția Forței din cadrul detașamentului exerciții vom fi mai bine pregătiți să răspundem pro- Polonia (C-130E), fiecare antrenându-se cu aeronava
german. În acest context, două elicoptere au decolat vocărilor din teren și în situații reale să ne coordonăm proprie.
pentru a insera militari germani în locațiile pentru a duce misiunile sub comandă ONU la bun
stabilite. sfârșit”, a precizat căpitanul George NEAGU, pilot.
Atât pe parcursul transportului, cât și în timpul Militarii din contingentul german s-au acomodat Locotenent- Debriefing-ul, moment
cât au fost la sol, partenerii germani au ţinut legătura cu elicopterul și au exersat modul de debacare și comandor esenţial imediat după misiune
radio cu piloții. îmbarcare în aeronavă, declarându-se mulțumiți. Alexandra
„Antrenamentul cu partenerii germani ne-a ajutat Totodată, în cadrul antrenamentului, militarii români CrAmăr şi
în procesul de perfecționare în cazul executării misiu- și germani au exersat proceduri comune cu scopul căpitanii
nilor în comun. Punctele de inserție au fost variate și de a spori interoperabilitatea între cele două contin- Simona
au presupus aterizări în brown-out (mediu de praf). gente partenere la misiunea MINUSMA sub egida Laza și
Acesta a reprezentat un prilej pentru a exersa procedurile ONU. Remin
Vincze, la
planificarea
24 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
misiunii
standard nato standard nato

DESFĂŞURAREA CURSULUI timpul cursului. Deşi în mod normal prima „În mare parte ştim Căpitan-comandor Florin împuternicit la comanda Escadrilei pasageri dintr-un punct în altul. A
Pentru a îndeplini obiectivele zilnice ale misiune e un zbor de familizarizare cu terenul la ce să ne aşteptăm, dar IANCULESCU 902. Certificarea de instructor o are fost un zbor extraordinar, provocator,
cursului tactic NVG, echipajele primeau la (FAM RIDE), de această dată echipajul român a procedurile şi condiţiile Încă din timpul liceului, la 15 din 2012, și consideră că e o pro- care mi-a plăcut enorm“.
amiază ATO (Air Task Order), apoi participau la dat startul exerciţiului cu o misiune încadrată misiunii sunt un pic ani, a ur­mat cursurile Aero­clu­bului vocare să lucrezi cu tinerii piloți. Ce înseamnă pentru un pilot
un briefing general de pregătire, unde li se ca nivel de risc„mediu”. Chiar şi pentru pasagerii diferite faţă de cele de la României în Plo­iești, pentru ca la „Generația tânără are mai multe un zbor provocator?
prezentau scenariul misiunii, intenţia coman- din cargo, zborul în condiţii tactice e mai palpi- zborul de zi. Trebuie să fii 16 ani să iasă la simplă co­­man­dă, așteptări, poate şi noi suntem cei care „Sunt multe aspecte antrenante
dantului şi condiţiile reale de zbor din ziua tant, deoarece se zboară la altitudine destul de mai atent la factori cu o aeronava ZLIN 726. Pasiunea trebuie să ne adaptăm. Noi, cei din de luat în seamă, mai ales la zborul
respectivă (factori din teren, situaţia meteoro- joasă (500 de picioare), piloţii execută manevre precum vizibilitatea, pentru zbor l-a îndreptat apoi firesc, familia de la Spartan, am încercat să pe mare, fără repere vizuale. De la
logică, diverse restricţii). rapide pentru a evita în siguranţă obstacolele vântul, reperele din teren, viteza aeronavei. în 1997, spre cariera militară în schimbăm multe de-a lungul anilor, cum îți planifici zborul la joasă
Trebuie să menţionăm că tot acest scenariu, sau pentru mascare, folosind conturul Sistemul NVG ne oferă o capabilitate esenţială, cadrul Academiei Forțelor Aeriene, și îmi place să cred că am și reușit“. înălțime deasupra mării, apoi partea
care le influenţa esenţial procesul de planificare terenului. dar durează câteva minute până ne obişnuim din Brașov. „De atunci lucrurile au Cât de greu se formează un de execuție și aterizarea pe un
pentru zbor, era creat de o celulă de informaţii Toate celelalte misiuni s-au desfăşurat după să operăm purtând casca şi ochelarii, iar după intrat pe făgașul lor, am făcut și fac pilot? „Depinde de fiecare individ în aeroport unde nu există nici măcar
(intel) multinaţională, condusă de un ofiţer lăsarea întunericului, pentru a utiliza sistemul câteva ore sistemul devine solicitant de purtat. ceea ce îmi place“. parte, de motivația sa și de ceea ce un controlor de trafic“.
român, căpitanul Oana BORDIANU, din cadrul de vedere pe timp de noapte, cu executarea Ţinând cont de aceste aspecte, orice ocazie de După o scurtă perioadă, la își dorește pentru viitor. Putem spune De atunci a continuat partici-
întregii game de misiuni tactice. Sistemul NVG antrenament e binevenită”, ne-a împărtăşit Câmpia Turzii, zburând cu MiG 21, că durează câțiva ani până să ajungă parea la activitățile de instruire din
„Pentru a ajuta echi­ poate intensifica de până la 20.000 de ori lumina maistrul militar George BĂLTESCU, load- a descoperit și ce înseamnă aero- să execute ca pilot secund toată cadrul ETAP. Dacă a fost în prima
pajele să atingă cât mai ambientală, astfel încât aeronava să poate master cu o experienţă de 2000 de ore de navele de transport, mutându-se gama de misiuni. Optica la transport faza cursant, din 2016, după parti- cu proceduri de aterizări pe piste
multe obiective de antre­ executa pe timp de noapte aceleaşi misiuni ca zbor cu aeronava C-27J Spartan, din 2013 din 2004 la Baza Aeriană din e că nu îi învățăm să zboare, asta ciparea la un curs pentru instructori scurte, sumar amenajate, iar acum
nament am creat un în timpul zilei. până în prezent. Otopeni, unde a zburat AN-24/26, trebuie să știe deja din școală, din de nivel tactic, la Pisa, și-a asumat cu acest bagaj de cunoștințe parti-
sce­nariu generic fictiv. La fiecare zbor era prezent un avion și un AN-30.„În 2009 am fost selecționat, academie, noi îi învățăm să opereze rolul de mentor și instructor tactic cipăm la cursuri de nivel european.
Acesta se modifica de la instructor tactic care evalua modul de a acţiona dată excelente, aceştia apreciind atât nivelul alături de alți câțiva colegi, să particip o anumită platformă, fie că e vorba la mai multe activități de instruire Zborul în sine e o plăcere, numai
zi la zi, în funcţie de obi­ al echipajului încă din etapa de planificare, apoi foarte bun de pregătire şi atenţie în planifica- la cursurile de trecere pe C-27J de C-27J Spartan, AN- 30 sau C-130 și cursuri de zbor. că partea cea mai antrenantă e cea
ectivele de an­tre­nament în timpul zborului implementa diverse situaţii rea misiunii, cât şi foarte buna comunicare Spartan, noua aeronavă de transport Hercules“. Misiunile executate sunt Acum în 2020, alături de de planificare, cu task-uri, scenariu.
şi de profilul misiunii, astfel încât în zona de tactice: o defecţiune la aeronavă, un rănit în între piloţi şi mecanicii de bord. care urma să intre în dotarea Forțelor multe, și demne de ținut minte, dar echipajul său, s-a prezentat la Baza E solicitant să ții cont de toți factorii
conflict simulată inamicul făcea zilnic manevre echipaj sau sisteme de armament inamice în Pe lângă echipajul care a fost evaluat în Aeriene Române. cele mai frumoase amin­tiri le are Aeriană din Zaragoza în rol de și să te transpui în acel mediu tactic
cu trupele sau instala sisteme de arme noi”, a teren. Piloţii trebuie să se adapteze rapid noii cadrul cursului, activitatea a dat ocazia și altor Spartanul aducea ca element din 2015 în cadrul unui exercițiu cursant, pentru cursul de nivel simulat, să îl iei în serios și să consideri
spus ea. situaţii, să recalculeze timpul, să facă manevre, piloți din detașament să acumuleze experiență nou concep­ția vestică. În plus, spre Eu­ro­­pean Air Transport Tactical tactic NVG. „În prima fază e asemă- că ești acolo, ești amenințat. Dacă
să îşi ajusteze viteza pentru a se încadra în de lucru în mediu multinațional, fiind încadrați deosebire de aeronavele pe care le Training, în Portu­ga­lia. „Am avut nător celui de zi, dar avantajul nostru nu te transpui ai ocazia să ratezi
Bazei 90 Transport Aerian. Personalul navigant cerinţele misiunii. pe funcții în cadrul echipei de planificare: aveam până atunci, numărul ocazia, alături de locotenent-coman- și al colegilor care explotează cele- obiectivele de instruire stabilite, să
avea apoi câteva ore la dispoziţie să îşi planifice Deşi ritmul de lucru a fost intens şi pro- locotenent-comandor Alexandra CrAmăr membrilor în echipaj scădea la trei, dorul Romeo Gârz, să zburăm la lalte platforme e dat de ochelarii nu înțelegi modul de gândire pentru
fiecare detaliu al misiunii, conform sarcinilor gramul se încheia de obicei după miezul nopţii, a făcut parte din echipa de Intel, căpitanii chiar minim doi în caz de urgență“. joasă deasupra Atlanticului, undeva dedicați zborului pe timp de noapte. care au fost create. Dacă îți place
primite. satisfacţiile au fost numeroase, atât datorită Simona Laza și Remin Vincze au participat Acum căpitan-comandorul în larg, între 500-1000 picioare Am urmat inițial un proces de ceea ce faci și ții la cariera de pilot,
misiunilor îndeplinite cu succes şi în siguranţă, la etapele de planificare a misiunii, iar loco- Florin Ian­culescu are funcția de deasupra nivelului mării. În cadrul instruire în Italia în 2017 pe partea aceste cursuri te ajută extraordinar
FAM RIDE cât şi oportunităţilor de instruire într-un mediu tenentul Bogdan Stăiculescu a fost comandant de patrulă, scenariului transportam 30 de de zbor de noapte cu sisteme NVG, de mult“.
Am zburat cu echipajul român la prima multinaţional. Evaluările instructorilor faţă de responsabil de managementul misiunilor de
misiune, singura executată pe timp de zi din activitatea echipajului român au fost de fiecare zbor.

Senior National Representative (SNR) al detaşamentului român „A fost un pas normal ca şi


a fost comandorul Petre Ignat, directorul Statului Major al Forțelor Ro­mânia să devină din 2018 membru
Aeriene. ETAC, acesta fiind un demers care
Comandorul Ignat este cel care s-a implicat încă din 2014 în sprijină eforturile Forţelor Aeriene
participarea Forţelor Aeriene Române în programul EATF (European Air Române pentru pregătirea şi dezvol-
Transport Fleet), dezvoltat ca iniţiativă a EDA (European Defence Agency), tarea capabilităţilor de transport
şi ne-a împărtăşit o descriere de ansamblu a acestor proiecte de pregătire aerian intra-teatru puse la dispoziţie
la nivel european: în cadrul angajamentelor asumate.
„În calitate de membru al Comitetului de management al EATF şi al Forțele Aeriene Române au parti-
Grupului de lucru ad-hoc pentru operaţii şi instrucţie - AHWG O&T, am avut cipat constant la aceste activități de
ca scop principal identificarea şi valorificarea la maxim a oportunităţilor de pregătire la nivel european, începând
pregătire oferite de programul EATF, inclusiv în ceea ce priveşte antrenarea cu European Air Transport Training în
într-un mediu internaţional, în condiţii similare celor dintr-un teatru de Portugalia, în 2015, urmate anual de
operaţii real”. multe altele.
Sub umbrela EATF, care a luat naştere în 2011, ca răspuns la nevoia Scopul acestor activităţi constă în
europeană de pregătire comună avansată pentru echipajele de transport exersarea şi consolidarea tacticilor,
aerian, la care România a aderat chiar de la început, alături de alte 19 tehnicilor şi procedurilor comune
state, a fost dezvoltat un program tactic de pregătire a echipajelor pentru executarea misiunilor de zbor, individual sau în formaţie, ziua şi
aeronavelor militare de transport aerian, cu scopul de a creşte nivelul de noaptea, aterizarea pe piste sumar amenajate şi pe distanţe scurte, paraşu- La sfârşitul cursului, detaşamentele participante au
interoperabilitate și de a oferi oportunități de pregătire tactică avansată, tarea de personal şi materiale, reacţia la ameninţările de la sol şi din aer, primit diploma de absolvire, pentru a certifica
pe termen lung, obiectivul fiind acela de a îmbunătăți capacitatea cooperarea cu AWACS şi cu avioanele de vânătoare, coordonarea acţiunilor obiectivele de instruire atinse
operațională și disponibilitatea echipajelor și a aeronavelor. De la începerea cu cele ale forţelor terestre, evacuarea aeromedicală, precum şi executarea Sistemul NVG
programului, numărul de activități de pregătire a crescut constant, mentenanţei în echipe multinaţionale, conform unui scenariu complex şi poate intensi-
acoperind atât cerințele de pregătire de bază, cât și cele avansate, oferind provocator, care simulează condiţiile dinamice dintr-un teatru de operaţii. fica de până la
un mediu de pregătire din ce în ce mai provocator şi mai exigent. Cu Toate aceste activităţi pot fi considerate oportunităţi pentru obţinerea 20.000 de ori
peste 100 de echipaje instruite și peste 2.000 de ore desfășurate în faza cu costuri minime a unei certificări tactice şi, de asemenea, nu poate fi ignorat lumina
de dezvoltare, programul a avut un succes răsunător și a dus la o beneficiul major adus de creşterea experienţei şi expertizei personalului ambientală,
îmbunătățire graduală a capacității de transport aerian și a pregătirii atât participant. astfel încât
la nivel național, cât și la nivel european, în ansamblu. Pentru a înţelege mai bine care este obiectivul principal al unei astfel de aeronava să
În 2016, unsprezece dintre națiunile EATF au semnat un acord tehnic activităţi, trebuie să avem în vedere faptul că echipajele trebuie să se antreneze poată executa
pentru formarea European Tactical Airlift Center (ETAC), ca structură de pentru a fi în măsură ca atunci când situaţia o va impune, să-şi poată executa pe timp de
sine stătătoare, cu rolul de a asigura cadrul şi personalul care să organizeze, în acelaşi fel misiunea de bază. Iar simplu spus, misiunea de bază a unui noapte
gestioneze şi să desfăşoare efectiv activităţile de pregătire tactică avansată avion de transport tactic, este aceea de a asigura forţelor pe care le sprijină, aceleaşi
pentru transportul aerian la nivel european. Centrul are sediul la Zaragoza, tot ce au nevoie, acolo unde au nevoie şi exact în momentul în care au nevoie”, misiuni ca în
în Spania, şi a fost inaugurat în iunie 2017. a concluzionat comandorul Petre Ignat. timpul zilei

26 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
„Frăţia“ avioanelor de transport la Zaragoza
standard nato standard nato

Locotenent-comandor Romeo GÂRZ În 2017 a absolvit cursul de instructor tactic, chiar pe același
După absolvirea AFA în 2003 și a Școlii de în cadrul programului ETAP. traiect de zbor
aplicație un an mai târziu, unde a pilotat aero- Cum e să fii instructor? ca în timpul zilei,
navele IAK-52 și L-29, a ajuns la Baza 71 Aeriană, „O mare responsabilitate, ai o datorie să lași planificarea și
cu o pasiune pentru MiG-ul 21. După doi ani s-a ceva în urmă, să înveți pe altcineva ceea ce ai fost executarea se
mutat la Baza 95 Aeriană din Bacău, unde a învățat tu, cred că asta e esența instructoriei. fac un pic altfel.
continuat zborul pe MiG-21 și IAR-99, pentru a La ETAP e totuși un alt cadru, să fii instructor La curs
ajunge apoi la Baza 90 Transport Aerian în 2008. aici nu e același lucru cu a fi instructor în țară. La pregătirea
Dacă în prima fază a pilotat pentru scurt timp asemenea cursuri și exerciții țările trimit echipaje mi­siunii e mult
AN-2 și apoi AN-26, din 2011 a fost cucerit deja pregătite, cu o anumită experiență. Ideea e mai detaliată,
definitiv de aeronavele de transport, când a făcut să se pornească de la un nivel comun și să se lucreze pla­n ul final
trecerea pe C-27J Spartan. la detalii. Ei știu deja tehnici, manevre, doar au i n­t e g r e a z ă
Cum e Spartanul? nevoie de ghidaj. În plus, îți însușești mult mai bine in­f ormații cu
„Cea mai bună aeronavă pentru zbor tactic procedurile când îți sunt predate de oameni cu pri­vire la starea Personalul tehnico-ingineresc
din lume! Cel puțin așa simt eu. Nu am crezut experiență. Am cunoscut în cadrul acestui program pistelor, corido-
niciodată că o aeronava de transport poate fi atât instructori care au experiență de luptă, luptă rul de zbor, altitudinea pe fiecare segment, Căpitan-comandorul Florin CIURARU are expe- Jeremie Stoffel, Tactical Instructor-
de manevrabilă“. adevărată, și vin cu lecții din realitățile de care din poziția inamicului, statusul forțelor de sprijin rienţa a patru misiuni în Baza Aeriană Zaragoza, iar Loadmaster C-130 J, Orleans/France:
Cele mai frumoase misiuni? păcate s-au mai și lovit“. (de la sol sau aerian) și modalități de autentifi- pentru această ediţie a cursului echipa sa a fost compusă During this exercise, my responsibility is to deliver courses
„Sunt multe și sunt variate. Pentru mine toate Care e specificul zborului de noapte, cu care, atât pentru a face față condițiilor reale din din nouă specialişti (un şef echipă tehnică, trei specialişti to the crews, especially to loadmasters, about the tactics
sunt frumoase, din fiecare ai ceva de învățat, folosirea sistemului NVG? teren, cât și celor din scenariul simulat, dat de celulă-motor, un specialist IESA, doi specialişti avionică, and techniques that we are supposed to use during this
niciuna nu se aseamănă cu alta: umanitarele, Mali, „Sistemele NVG sunt de ajutor, de exemplu Intel. un specialist armament şi un specialist control exercise. More specifically, I am focused on flight safety and
Afganistan…“. În 2015 a făcut parte din echipajul dacă iluminarea e foarte bună (luna plină) vezi Ținem cont de amenințările cunoscute, dar mentenanţă). standardization.
participant la primul exercițiu sub egida EDA la toate detaliile, chiar și cablurile de înaltă tensiune, ne adaptăm și situațiilor care mai apar pe timpul Ca de fiecare dată, responsabilitatea lor a fost să se During the course, we learn and train together. If time
Beja, Portugalia. „Era totul nou, nu aveam dar totuși atenția îți este mult mai solicitată față zborului. În plus, coordonarea dintre piloți e asigure că aeronava este într-o stare tehnică bună, care or weather conditions allow us, the instructors can implement
experiență de cadru tactic în mediu multinațional. de zborul din timpul zilei. esențială, dacă unul dintre noi lucrează la să permită executarea zborurilor. Astfel, înainte de some tactical inputs, for example to simulate failure or injured
Am citit cărți, manuale, ne-am antrenat noi între Diferențele sunt mari și orice antrenament e panoul de control, celălalt trebuie să îi preia fiecare misiune ei efectuează pregătirea nemijlocită a crew, or we can add some delays. For example, the crew can
noi în țară înainte să venim la curs“. binevenit. Deși zburăm aceeași aeronavă, poate zona de observare din afara aeronavei. aeronavei (daily check), care cuprinde o inspecţie vizuală plan to drop some paratroopers in 30 seconds, but I can say
a stării aeronavei şi verificarea funcţionării sistemelor. “No, it will take 3 minutes”, and afterwards they are required
Maistru Maistrul militar George BĂLTESCU este în Portugalia). Următorul pas este configurarea aeronavei în funcţie to recalculate their time, maybe even change a bit the route,
militar Gabriel loadmaster cu o experienţă de 2000 de ore de „ Dacă prima de specificul misiunii de zbor care a fost ordonată în in order to adapt to the new situation. I need to adapt the scenario so each crew can learn
STANCU, zbor cu aeronava C-27J Spartan, din 2013 până participare, în ziua respectivă (lansări de containere, paraşutişti). something new or improve their preparation.
loadmaster în prezent. Cea mai dificilă misiune la care a luat 2015, a fost difi- „Indiferent de ora la care aeronava îşi încheie misiunea, I flew two times with the Romanian crew, and everything went on smoothly.
C-27J Spartan parte consideră că a fost cea din martie 2014, cilă prin elemen- echipa tehnică aşteaptă la sol aterizarea acesteia, şi îi As I said at the debriefing, my impression is that the crew is working very well
Absolvent al pe ruta Bucureşti-Bamako, misiune de repatriere tul de noutate, a evaluează imediat starea tehnică, ocupându-se de together, everybody is involved in the preparation of the flight and they have a very
Şcolii Militare de a unui militar român decedat în Mali. Altă doua oară am di­agnosticarea şi remedierea defecţiunilor care ar fi putut professional approach.
Maiştri Militari şi misiune memorabilă a fost cea de stingere a implementat tot apărea în timpul zborului.” Defecţiunile nu apar foarte
Subofiţeri în 2009, incendiilor care au afectat Grecia, în iulie 2018. ceea ce învăţa- des şi în general nu sunt grave. Dacă totul a fost ok la COLABORAREA CU PARTENERII
şi-a dorit dintot- „Misiunile umanitare au în general o încăr- sem, iar pe par- pasul anterior, se trece la refacerea capacităţii de zbor
deauna să zboare, cătură emoţională mare. Am avut misiuni pe 26 curs deja experi- (alimentarea cu combustibil), astfel încât avionul să fie Colonel Raimundo Martinez, comandant European Tactical Airlift Centre:
iar încadrarea unei şi 30 decembrie 2019, iar ultima fiind pe 6 ianuarie enţa îşi spunea gata pentru îndeplinirea următoarei misiuni în cel mai Every Course has different training objectives, and the crews should be able to achieve at
funcţii la Baza 90 a.c. Câteodată aflăm de ele cu o zi înainte, dar de cuvântul. Ne-am scurt timp. least 75 percent of them by the end of it in order to graduate.
Transport Aerian l-a adus mai aproape de visul cele mai multe ori, în cadrul Serviciului de Căutare- adaptat atât de „Pentru a asigura buna funcţionare a aeronavei în In addition to that 75%, the crews should demonstrate enough skills and knowledge about
său. Salvare, trebuie să fim mereu gata de plecare, bine cerinţelor, încât la următoarele patru ediţii perioada celor două săptămâni ale cursului am adus un the mission. The training supervisor will asses if the crew is getting the correct type of knowledge.
După ce a devenit crew chief (tehnic de dormim cu telefonul lângă noi, avem 45 de minute am fost declaraţi cel mai bun echipaj. Centrul lot cu piese de schimb pentru cele mai frecvente şi probabile During the course we focus on delivering the participants a gradual gain of skills. The types of
aeronavă) pentru C-27J Spartan, au urmat să ne prezentăm la unitate şi o oră să pregătim pune accent pe standardele şi procedurile care se defecte care pot surveni în timpul misiunilor, aşa cum am procedures they are required to perform during the flight missions involve low level flights,
misiuni din ce în ce mai complexe: transport avionul”. doresc a fi implementate la nivelul comunităţii considerat din experienţa noastră de până acum. Înainte different mission profiles, airdrops (of equipment or personnel), then we focus on the tactical
pasageri, tehnică militară, lansări paraşutişti, De această dată maistrul militar Băltescu a europene a aeronavelor de transport. Pe scurt: de plecare, aeronava a fost pregătită astfel încât să nu approaches of the airfield, engine running operation, combat offload.
lansări containere pentru stingerea incendiilor, participat pentru a patra oară la un curs în cadrul trebuie să avem toţi acelaşi mod de lucru, să ne aibă nevoie de intervenţii majore pentru 30 de ore de zbor. The Centre itself has an Intel structure, but with no permanent officer to occupy it.
evacuare medicală, misiuni V.I.P. European Tactical Airlift Programme, având putem descurca în orice situaţie, indiferent că Faptul că ne dislocăm cu un singur avion, care transportă Romania is generous enough to provide for every course specialized personnel in order
„Cea mai interesantă misiune pentru mine experienţa altor trei cursuri în Zaragoza şi a zburăm într-o echipă mixtă, cu un pilot german, atât personalul, cât şi materialele necesare misiunii ne to conduct the Intel scenario development, an important element that helps us guide
a fost când am participat la repatrierea unor patru etape de instruire (două în Spania şi două copilot francez sau loadmaster spaniol”. asigură autonomie”. the participants through the training objectives.
români din Libia, în 2009. În rest, la ordinea zilei
sunt misiunile umanitare, unde ne bucurăm
Detaşamentul Forţelor Aeriene Române la Zaragoza
mereu să putem da o mână de ajutor.
Prima participare la activităţile sub egida
EDA/EATF a fost în 2015 în Portugalia, unde ţin
minte că am plecat cu o zi înainte de aniversarea
mea. Am fost bine pregătiţi, deşi ne aşteptam să
fie mai solicitant”.
„În ceea ce priveşte partea de sisteme de
vedere pe timp de noapte, am urmat prima dată
în 2017 cursul teoretic şi de simulator în Italia,
apoi partea practică am desfăşurat-o cu aero-
navele C-27J Spartan în ţară, dar cu instructori
italieni”.
Încă din anul 2016 şi-a luat certificările de
instructor, iar din noul rol îi ajută pe colegii mai
mici să se califice mai departe. „Împărtăşim
cunoştinţe şi informaţii, corectăm erori în per-
manenţă, încerc să implic fiecare membru al
echipajului în cât mai multe activităţi”.
portret de profesionist simpozion

INFORMAŢIA E PUTERE
Cãpitan Oana BORDIANU,
Third Drone Enable Symposium - 2019
Concluziile comandorului Marius Rãdoi, reprezentant al AAMN
specialist Intel Baza 90 Transport Aerian Problema integrării UAV-urilor (Unmanned Aerial Vehicle)
în traficul aerian devine unul dintre subiectele cele mai
Mirela VÎŢĂ Bogdan Pantilimon stringente în lumea specialiştilor din domeniu şi a organiza-
Sigură pe ea, căpitanul Oana Bordianu a fost o prezenţă uşor de remarcat în timp ce ţiilor care reglementează traficul aerian la nivel mondial.
expunea într-o engleză impecabilă situaţia politico-militară din teritoriile disputate Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO) este o
în cadrul exerciţiului multinaţional EUROPEAN SPARTAN, în faţa a zeci de militari agenţie a Naţiunilor Unite care codifică principiile şi tehnicile
străini, în luna mai a anului trecut. de navigaţie aeriană internaţională. În acest context, la sediul
Succesul misiunii sale ca şef Intel în cadrul exerciţiului se reflectă în modul în care agenţiei, în Montreal, a avut loc în luna noiembrie a anului
toate echipajele se adaptau scenariilor pe care le crea, pentru a le ajuta să îşi atingă trecut simpozionul „Third Drone Enable Symposium – 2019”,
obiectivele de instruire. desfăşurat cu scopul de a analiza diferitele concepte şi moduri
Într-o scurtă discuţie după briefingul general, am înţeles că siguranţa de sine a de abordare privind utilizarea UAV-urilor în vederea dezvol-
ofiţerului este un rezultat al experienţei şi dedicării de a se dezvolta în domeniul tării unui sistem de management al traficului aerian dedicat
informaţiilor militare, aplicat specificului unei baze aeriene. acestora (UTM–UAV Traffic Management) sigur.

După absolvirea Academiei un exerciţiu mare, la care participau noapte) un scenariu care se necesar planificării, când se iau în
Forțelor Aeriene „Henri Coandă” 20 de echipaje, cu 17 aeronave. modifica de la zi la zi, în funcţie de calcul toate posibilele
în anul 2011, a urmat cursul de Ţinând cont că era un exerciţiu obiectivele de antrenament şi de ameninţări”. Din partea Forţelor Aeriene Române la ▪ Creşterea necesităţii de automatizare a zone izolate/sinistrate, supraveghere video şi
bază la Boboc, iar din martie 2012, complex, iar eu eram abia subloco- profilul misiunii. simpozion a fost prezent comandorul Marius unor procese în aviaţie; coordonare la incendii, inundații, şi chiar
căpitanul Oana Bordianu a tenent cu puţină experienţă, pot să Responsabilitatea zilnică pe Planurile de viitor RĂDOI, şeful secţiei Navigaţie, Management ▪ Simplificarea modului de înregistrare/ transportului de persoane cu ajutorul serviciilor
încadrat funcții din domeniul spun că am avut emoţii la început. timpul exerciţiului a căpitanului „Momentan îmi doresc să Trafic Aerian şi Aerodromuri/Structura execu- înmatriculare a dronelor. Se prevede ca numă- de tip UBER.
informațiilor militare, în cadrul Nu ştiam care sunt exact cerinţele, Bordianu a cuprins prezentarea rămân în acest domeniu pe care tivă a Autorităţii Aeronautice Militare rul acestora să depăşească un milion în curând; De asemenea, noile dezvoltări tehnologice
Bazei 90 Transport Aerian, unde la standardele. Dar a fost o ocazie informaţiilor de intel echipajelor l-am ales încă de la absolvirea Naţionale, care ne-a împărtăşit elementele de ▪ Necesitatea crescândă a unei reţele de au dus la apariţia misiunilor de zbor mixte,
momentul actual este șef birou extraordinară să învăţ de la fiecare în cadrul briefingului general, apoi academiei. Este interesant, tot interes. intranet sigure, creată pentru producători, extraatmosferice, cu aeronave pilotate, cu
informații în cadrul Deta­ câte ceva”. participarea la un briefing de timpul există elemente de noutate. utilizatori, ATM service-providers şi autorităţile aeronave de tip UAS (sisteme aeriene fără pilot
șamentului C-27J Spartan. Participările ulterioare la eta- coordonare, alături de un repre- E un domeniu care îşi dovedeşte – Cui s-a adresat activitatea şi care au din aviaţie; uman la bord) şi cu baloane, într-o porţiune
zentant de la operaţii, unul de la utilitatea mai ales ţinând cont de fost subiectele principale? ▪ Strategie globală; de spaţiu aerian care depăşeşte limita de
paraşutişti şi training supervisorul situaţia actuală, când se execută – Simpozionul organizat de ICAO a reunit ▪ Interoperabilitatea necesită coordonare responsabilitate a statelor. Se încearcă, sub
responsabil de zborurile de multe misiuni externe în zone de reprezentanţi-cheie din guverne, industrie, şi cooperare la nivel global; coordonarea ICAO, EUROCONTROL şi FAA
noapte. „Ne coordonăm pentru a risc, iar echipajele trebuie să deţină mediul academic şi organizaţii internaţionale ▪ Identificarea necesităţilor comune; (Federal Aviation Authority) să se creeze un
atinge obiectivele de antrenament, toate informaţiile necesare pentru active în sectorul aviaţiei fără pilot, precum şi ▪ Armonizarea sistemelor şi a bazelor de cadru legislativ care să extindă zona de res-
În Zaragoza, dar şi să putem simula o situaţie a-şi planifica zborul în detaliu. Spre reprezentanţi ai autorităţilor aeronautice civile date; ponsabilitate a ţărilor şi pentru misiunile
alături de o tactică dintr-un teatru de operaţii, exemplu, când se pleacă în misiuni şi militare naţionale din peste 100 de state, ▪ Încredere reciprocă între sistemele subspaţiale. Intenţia ICAO este să strângă
parte dintre cu ameninţări şi diverse riscuri pe externe (Afganistan, Kosovo, Mali, pentru a pune în comun şi de a schimba diferitelor state. soluţii şi să publice un manual pentru RPAS,
colegii care o aeronavă de transport le Siria) cu ajutorul eşalonului supe- rezultate ale programelor de cercetare, lecţii care va deveni obligatoriu din septembrie
participanţi poate întâlni când execută o rior, trebuie să le asigurăm toate învăţate şi provocări ce se prefigurează în – Care sunt soluţiile găsite? Ce tendinţe 2022.
la cursul NVG misiune”. informaţiile, pentru a pregăti domeniu. de dezvoltare dictează necesităţile de regle-
Etap - C 2020 După fiecare zbor, echipajele echipajele cu privire la posibilele S-a acordat atenţie programelor complexe mentare în domeniul ATM?
îi raportează situaţiile întâlnite în ameninţări pe care le pot întâlni pe legate de introducerea sistemelor de aeronave – În acest moment sunt câteva necesități
Provocările zilnice pele de instruire sau exerciţiile din teren şi modul cum le-au abordat, rută, în ţările survolate, pe aerodro- fără pilot (UAS) şi gestionarea traficului acestora pregnante care influențează dezvoltarea și
În domeniul informațiilor cadrul ETAC au ajutat-o să se astfel încât echipa pe care o con- murile unde fac escale. în interiorul traficului aerian general, în special canalizează reglementările referitoare la modul
cerințele se pot schimba de la zi perfecţioneze de la un an la altul. duce să poată adapta situaţia „Responsabilitatea e mare, dar în zborurile instrumentale. A fost descrisă noua de utilizare a RPAS:
la zi, mereu trebuie să te adaptezi tactică pentru următoarea zi. satisfacţiile apar când aerona- abordare în reţeaua de înregistrare a aerona- – dezvoltarea rapidă a traficului aerian a
pentru a ține pasul cu situația Participarea la ETAP-C Scenariul evoluează de la o zi la vele se întorc la bază în siguranţă, velor, pe care ICAO a pus-o în practică, inclu- condus la dezvoltarea tehnologiei în domeniul
actuală de securitate din zona de 2020 alta, pentru a creşte nivelul de risc după mii de kilometri parcurşi zând scopul, funcţionalitatea intenţionată şi navigaţiei aeriene ceea ce face ca programele
proximitate și de interes. În cadrul cursului ETAP-C din şi a deveni mai solicitant pentru deasupra unor teritorii cu situaţie interacţiunea cu sistemele de registre de armonizare din domeniul managementului
„Activitatea zilnică în bază presu- februarie 2020 a fost parte, din echipaje. „Evaluam şi timpul de securitate incertă”. naţionale. spaţiului aerian să sufere modificări
pune, pe lângă documentația de personalul de organizare, ca şef continue;
birou și cea de planificare, partici- INTEL, unde a condus o celulă Fragment from the letter of appreciation sent by Colonel – Care sunt factorii de luat în seamă în – se dezvoltă cu paşi rapizi sistemele de
parea la exerciții naționale și formată din patru cadre militare. Jose Romero Allegue, former ETAC Commander: ceea ce priveşte integrarea RPAS în traficul navigaţie bazate pe proiectarea 4D a traiecto- – În concluzie?
internaționale, și pregătirea produ- „Pentru a ajuta echipajele să Well embedded into the multinational ETAC-EATC team we could aerian? riilor de zbor şi pe separarea bazată pe timp – Traficul UAS nu este unul tradiţional, ci
selor informative pentru a fi disemi- atingă cât mai multe obiective de find one outstanding performer with exceptional attributes that deserves – Sectorul reprezentat de aeronavele tip pentru eficientizarea traficului; unul specific, cu multe particularităţi şi riscuri
nate conducerii unității în scopul antrenament am creat un scenariu special thanks from our Centre. RPAS (Remotely Piloted Aircraft) evoluează – la nivelul ICAO s-a accentuat necesitatea asociate. Creşterea rapidă a industriei RPAS
luării unor decizii privind executarea generic fictiv. Am pornit de la pre- The importance of the integration of the Intel scenario into in ETAP rapid, prin urmare trebuie să ţinem pasul cu dezvoltării colaborării civil-militare în vederea (Remotely Piloted Aircraft) a dus la provocări
misiunilor în teatrele de operații/ zentarea situaţiei iniţiale, aşa-zisul Course has been demonstrated several times during the past editions dezvoltarea lui şi trebuie găsite soluţii urgente asigurării optimizării utilizării spaţiului aerian multiple privind gestionarea problemelor de
zone de conflict și pentru a planifica «road to crisis» prin care explicam and the Intel Officer’s job has become more and more complex and de implementare, în special luând în calcul şi al aerodromurilor civile şi militare de către trafic nou apărute. Nu există încă o viziune
respectivele misiuni ținând cont de contextul şi motivele escaladării demanding. aspecte precum: toţi utilizatorii. unitară în ceea ce priveşte abordarea proble-
situația de securitate și amenințările conflictului. Pentru veridicitate, With this regards, I would like to praise the work of Lieutenant Oana ▪ Creşterea traficului IFR de marfă şi Plaja de utilizare a RPAS a depășit nivelul maticii aeronavelor fără pilot, iar integrarea
din zona de interes“. m-am inspirat din desfăşurarea Bordianu from the Romanian Air Force, acting as Chief Intel during the pasageri; militar și cel recreațional și a intrat în sfera UAS/RPAS în spaţiul aerian, atât în cel nese-
conflictului din Venezuela, trăsătu- whole event. She has been working hard to guarantee the best support ▪ Spaţiul aerian din ce în ce mai comercialului. Aici, marii jucători din domeniul gregat, cât şi în cel segregat, presupune ca
Experienţa de lucru în rile războiului neconvenţional, cu to the flying crews realizing an Intel scenario perfectly matched with aglomerat; comerțului de bunuri au intuit o nişă care poate toate naţiunile şi organizaţiile să trateze în
mediu multinaţional ameninţări hibride, tensiuni inte- the Course syllabus’ requirements. ▪ Creşterea traficului aerian de aviaţie fi exploatată în vederea eficientizării procesului mod unitar problematica. De aceea, este
În 2015 a participat la prima retnice şi intersociale în cadrul unei As ETAC Commander, I am thankful to her Seniors for two reasons: generală; de distribuție și reducerii costurilor aferente important ca Forţele Aeriene Române să aibă
misiune externă, la Baza Aeriană teritoriu, care duc la proteste din ce for covering the Chief Intel on a national volunteer contribution and for ▪ Creşterea volumului zborurilor acestuia. De asemenea, sunt tot mai dese reprezentare constantă şi să participe activ la
Beja din Portugalia, când a făcut în ce mai violente”. Pe baza acestui providing us such a dedicated officer. Her performance is also a great operaţionale; proiectele referitoare la posibila utilizare a RPAS grupurile de lucru unde se produc modificările
parte dintr-o celulă de intel mul- context general a dezvoltat pentru reflection on Romanian militaries and becomes an example for my ▪ Creşterea exponenţială a RPAS civile şi în domenii cum ar fi transportul de materiale legislative referitoare la acest domeniu, în
tinaţională, cu 11 membri. „A fost fiecare wave în parte (de zi şi de team. militare; medicale, organe pentru transplant, bunuri în scopul susţinerii intereselor naţionale.

30 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
| 31
Blue Flag

2019
By Carlo Kuit & Paul Kievit/ Bronco Aviation

er”
geth
r to
o n ge
str
o m e
“bec

The fourth edition of the biennial exercise Blue Flag took place between the 3nd and
the 14th of November 2019 at Ovda Air Base, Southern Israel. Blue Flag is the largest
international air force exercise the Israeli Air Force (IAF) organizes. The 2019 edition hosted
over 1000 personnel and about 70 aircraft from various nations. Though less countries
participated, compared to 2017, the exercise was still the largest of its kind in Israel.

“The cooperation enabled high-quality international training, ‘Anatolian Eagle’, the last edition of this exercise took place during mid
mutual learning, and development of flight techniques, and 2019 at Konya Airbase in Central Turkey.
after action, review techniques offered an opportunity to In total, 19 day and night sorties were flown during the two weeks.
strengthen relations between countries and become stronger The Red force provided a significant challenge. The ‘Reds” started out
together” adds Tal Herman, the Head of Blue Management Team. easy during the first few flights, but their tactics were changing as the
He clearly underlines the importance of the exercise. days went by. They operated differently each day, and the Blue Forces
Mr. Herman continues “Success factors for us are to be able had to act accordingly.
to operate from one airbase, plan and debrief together and have Blue Flag Air Forces consisted of the following countries besides
a centralized exercise management, both base ops and exercise Israel: The United States (USAFE), Italy, Greece, Germany. Compared to
ops. All units involved are located at Ovda. Main challenge we the 2017 edition the number of countries is more limited with the USAFE
encounter is the various levels of English language skills of the and Greece being returning participants from the start in 2013. This
participants”. year both the Italians and Israeli Air Force have been showcasing their
Ovda airbase has been in service since 1982 and is perfectly suitable new F-35A and F-35I ‘Adir’, the Israeli customized variant of the F-35A
for large scale exercises with close proximity to various ranges with low Lightning II.
level flying options and ability to simulate Surface to Air Missile (SAM) It is a game changer for the exercise introducing a 5th generation
threats. It currently houses 115th squadron ‘Flying Dragons’ which is fighter aircraft working together with F-16s, F-15s and Eurofighters.
the dedicated aggressor unit in the Israeli Air Force operating with The F-35I “Adir” was the main star of Blue Flag 2019 and this repre-
seven F-16Cs ‘Barak’ fighter aircraft. sented also the jet’s first exposure to foreign air forces in an international
Blue Flag is held in the airspace across the whole Southern part of exercise. The “Adir” worked closely with the Italian F-35s to further
Israel. During the missions the airspace is unlimited available for the develop the aircraft capabilities. Though not all information could be
participants with no limitations in altitude or speed. Commercial flights shared between the Italians and Israeli aircrew still valuable lessons
to the new Ramon International Airport near Eilat are re-routed during have been learned operating this new platform.
exercise hours. Flying operations are conducted with two missions a The first two ‘Adirs’ were delivered to the Israeli Air Force in December
day (Sunday-Thursday) by the Blue Forces. Night missions were also 2016 with a historical landing at Nevatim Air Base, the home of the fleet
planned. On average a mission takes 60-90 minutes. The exercise has of the F-35I fleet. On Sunday 24 April 2017 another three F-35s were
a similar set up as the annual exercise ‘INIHIOS’ hosted by Greece and delivered. The same year the ‘Adir’ achieved operational status and were

32 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
| 33
corespondenţă externă corespondenţă externă

involved in operational raids in the region. in cooperation with 115th Squadron. With the sortie per day during the period due to the and learning on combat missions and to
Deliveries to date have seen 19 aircraft being “Adir” participation in mind, scenarios had to long preparation and debrief of each flight”. strengthen diplomatic relations between the
delivered to 140 squadron ‘The Golden Eagle be adjusted in order for the fourth and fifth Concludes Mr. Herman. countries, expose the participating militaries
Squadron’. The latest delivery of two aircraft generation aircraft to integrate and train While most large-scale military exercises to new tactics and techniques and improve
took place mid-July 2019. Israel has agreed to together, each with their own missions and are conducted with a real or fictional enemy military cooperation by forcing the air forces
purchase at least 50 F-35Is jets from Lockheed targets. The scenario of the exercise was based in mind, an international exercise like ‘Blue to work together.
Martin. They will be delivered in batches until on two fictional countries Red (Nowhere Land) Flag’ doesn’t have these scenarios. In Blue Flag The logistics preparation of the participa-
2024. and Blue (Falcon State), with the Blue forces these are of a more generic nature with Air- tion of the ‘Adir’ also provided an interesting
The first nineteen stealth jets received by focusing on Defensive Counter Air missions to-Air battles, strike missions, defensive fact: The F-35I did not fit inside the Hardened
Israel will actually be standard F-35A’s while during the first week to protect allied territory counter air exercises, suppression of enemy Aircraft Shelters of Ovda and some modifica-
the following thirty-one will be F-35Is modified and attack missions into Red territory during air defense operations (SEAD), electronic tions had to be made. Some of the HAS concrete
to integrate Israeli-built hardware. It is expected the second week. warfare. had to be removed by saws saw in order to
the initial batch will be retrofitted to F-35I The Falcon Land versus Nowhere Land war During the ‘Blue Flag’ Media Day Israeli Air properly fit the ‘Adir’ in. This means that Ovda
standard. The F-35Is will have an Israeli-built is the centerpiece of ‘Blue Flag’ in which fictional Force officials stated the objectives: to deliver is now capable of housing the ‘Adir’. Not all
At sunset the C4 program that runs “on top” of Lockheed’s Falcon Land is made up of Germany, Italy, high quality combat aerial training for both 4th Israeli airbases are capable of hosting the new
German EF2000s operating system. The new system will also Greece and the United States and Israeli Air and 5th generation fighters, mutual training aircraft.
are the last ones allow the IDF to install Israeli-built datalinks Force squadrons. Their opponent, Nowhere
to touch down on and defensive avionics systems such as radar- Land, is led by the IAF’s 115 squadron, which Overview of participants
the Ovda runway. jamming pods. Israel is developing two different is specifically used in exercises to mimic enemy
Six of TLG71s Type # Unit Air Force
sets of external fuel tanks to extend the F-35’s aircraft.
Eurofighters range. The first will be non-stealthy 425-gallon Tal Herman, Head of Blue Flag Management F-15C/D 9 133 squadron Israel
were deployed underwing tanks developed by a subsidiary of Team explains the concept of ‘Blue Flag’; “the F-16I 9 201 squadron Israel
already late Elbit—these could be dropped when exercise is broken up into stages starting with F-35I 6 140 squadron Israel
October to Ovda approaching enemy airspace, or used for BF0, Blue Flag week 0. During this stage, the F-16C/D 7 115 and 117 squadron Israel
missions in which stealth isn’t necessary. In the participating air forces acclimatize themselves
future Israel Aerospace Industries (IAI) wants to the environment and to each other. The G550 1 122 squadron Israel
to co-develop with Lockheed conformal fuel following stage (BF1) takes place during the Eurofighter 6 TLG71 Germany
tanks which will not compromise stealth and second week, the participants rehearsed in F-16C/D 4 335 squadron Greece
aerodynamics. Further as part of its “I” modifi- what we call Theatre Entry and Defense Counter F-35A 6 13 squadron Italy
cation the ‘Adir ’will have the ability to use Israeli Air (DCA)”. Mr. Herman continues “During some
armaments, such as the Python short-range of the sorties, the participants flew against the 9th, 10th, 12th and 18th
Eurofighter 6 Italy
air-to-air missiles or guided precision bombs „Flying Dragon” Squadron which simulated Squadron
from the Spice family (Smart, Precise Impact enemy forces, SAM batteries and MANPADS G550 1 14 squadron Italy
and Cost-Effective). Spice is an Israeli- (Man-portable air-defense systems) amongst United States Air Force
F-16C/D 12 480th Fighter Squadron
developed, EO/GPS-guided guidance kit for other threads to be found on the battlefield”. Europe
converting air-droppable unguided bombs During BF2 the focus is on Small Force
into precision guided bombs. Employment (SFE) and was followed by a Large Further a number of helicopters, drones, Gulfstream 5 and one Boeing 707 participated
Blue Flag was led this year by the 133rd Force Employment (LFE) mission on 14 from the Israeli Air Force.
Squadron “Knights of the Twin Tail” (operating November. It is the most complex scenario of The next edition is expected to take place during November 2021. According to reports
the F-15C/D “Baz”), which planned the scenarios Blue Flag. Participating aircrew executed one Japan, United Kingdom, Croatia, the Netherlands, Spain and France participated as observers
and might join during Blue Flag 2021.

CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
| 35
siguranŢă aeronauticĂ

Poligonul Complex de Trageri,


pe traiectoria dezvoltãrii
Pentru Centrul Naţional de Instruire alternativă cu posibilităţi superioare - Locotenent Anca MEDREA
pentru Apărare Antiaeriană „General de NAMFI (NATO Missile Firing Instalation)
brigadă Ion Bungescu”, anul 2019 a fost un din Grecia, facilitate finanţată de patru
an important, cu 8 serii de trageri la care au state membre ale Alianţei Nord Atlantice.
participat structuri din toate categoriile de De asemenea, au fost îmbunătăţiri în
forţe ale Armatei României, cu exerciţii în ceea ce priveşte condiţiile de cazare pentru
care au fost implicaţi militari români şi străini. militarii români și străini care au venit la
O premieră demnă de menţionat este evaluări și exerciții în poligon.
executarea lansării de rachete PATRIOT, Se continuă şi activităţile pe linia infra­
de către structuri din armata Statelor structurii, pentru a finaliza cele două mari

Navigabilitatea, managementul schimb^rii


Unite ale Americii. investiţii începute anul trecut: construcţia
Astfel, s-a demonstrat că, din punct de unei hale de mentenanță și reabilitarea
vedere al infrastructurii al pregătirii efecti- Centrului de Apreciere a Tragerilor, conco-

[i... siguran]a aeronautic^ velor, poligonul îndeplineşte toate condițiile


de siguranță pentru executarea activităților
de asemenea complexitate. În acelaşi timp,
mitent cu modernizarea aparaturii EOTS şi
demararea construcţiei a trei staţii de
epurare.
Centrul Naţional de Instruire pentru Anul 2020 este un an încărcat, un an
Locotenent-comandor ing. Marius MILEA Cosmin PURTAN Apărare Antiaeriană de la Capu Midia este intens, cu implicarea întregului personal,
Navigabilitatea ▪ Crearea unui beneficiu considerabil pentru cel mai redus nivel posibil, astfel încât să nu singura structură pe plan naţional abili- fiind planificate 9 serii de trageri, exerciţii
La momentul actual, în FAR, se află în industria europeană; se manifeste consecinţe asupra persoanelor, tată să evalueze trageri reale antiaeriene, naţionale şi internaţionale (ca exemple:
derulare un proces de implementare a cerinţelor ▪ Favorizarea beneficiilor pentru inițiativele bunurilor materiale sau mediului. pe plan european existând o singură SPRING STORM, AZUR, ISTRIA).
militare europene de navigabilitate (EMARs). de tip „Pooling and Sharing” din aviație; Prin implementarea EMARs în FAR, se asigură
Procedurile Aeronautice Militare (PAM), ▪ Monitorizarea navigabilităţii aeronavei pe un cadru coerent şi structurat de monitorizare
emise de Autoritatea Aeronautică Militară toată durata de viaţă, de la producţie la scoaterea a navigabilităţii produselor aeronautice pe
Naţională, adaptează cadrul de reglementare din serviciu, menţinând legătura dintre industrie întreaga durată a ciclului de viaţă, cu efecte
naţional în domeniul navigabilităţii la cerinţele (producător, reparator, furnizor de piese de schimb pozitive asupra siguranţei în exploatare.
NATO privind navigabilitatea şi cerinţele EDA. etc.) şi operator, oferind instrumentele necesare Un pilon important al programului naviga-
de certificare şi atribuind responsabilităţi; bilităţii îl reprezintă sistemul calităţii. Acesta este
Navigabilitatea – reprezintă ▪ Alinierea la sistemele de navigabilitate unul dintre mijloacele utilizate pentru controlul
caracteristica complexă a unei aeronave utilizate de alte autorităţi aeronautice militare diverselor funcţiuni şi activităţi care au legătură
pregătită pentru zbor, constând în şi civile, astfel că, pot fi reduse costurile de cu navigabilitatea, astfel că, prin acesta, sunt
conformarea acesteia la reglementările achiziţie a produselor aeronautice prin recu- adoptate standarde de calitate pentru mente-
de admisibilitate la zbor. noaşterea certificărilor anterioare. nanţă. În cadrul bazelor aeriene din Forţele
Aeriene Române, încă din anul 2017, au fost
Scopul implementării este NAVIGABILITATEA Managementul schimbării create aceste structuri specializate privind asi-
aeronavelor de stat – adică atingerea unui Rezistenţa la schimbare este enormă gurarea calităţii, dar problemele pe linie de
anumit nivel de siguranţă aeronautică, prin (Managementul Schimbării - Fred Nickols) şi personal fac ca unele structuri să nu fie încadrate
exploatarea aeronavelor – într-un „mediu con- reprezintă o reacţie perfect normală a unei complet.
trolat”, având la bază principii fundamentale persoane, organizaţii sau sistem, fiind un Asigurarea calităţii constituie un element
conform cărora activităţile aeronautice sunt mecanism interior de apărare, având rolul de a important şi pentru sistemul de management
realizate conform standardelor acceptate, de semnala schimbarea (asimilată unui pericol), iar al siguranţei aeronautice, în consecinţă dezvol-
către persoane certificate care îşi desfăşoară mai apoi de a construi un sistem de protecţie. tarea cadrului de reglementare în domeniul
activitatea în cadrul unor organizaţii autorizate, Pentru a reduce această rezistenţă la schim- navigabilităţii, cu beneficiile prezentate anterior,
pe baza unor proceduri aprobate. bare, comunicarea cu privire la nevoia de oferă beneficii multiple în domeniul siguranţei
Forumul MAWA (EDA) a dezvoltat și aprobat schimbare, prezentarea impactului, dar şi a aeronautice (FOD, tools accountability, the Dirty
cinci EMAR-uri diferite, fiecare acoperind un beneficiilor precum şi sprijinirea şi încurajarea Dozen etc.).
aspect unic al navigabilității militare: celor implicaţi - reduce reticenţa şi opoziţia faţă
- certificarea inițială a aeronavelor de schimbare, acestea fiind unele dintre cele În Încheiere....
(EMAR 21 – proiectarea şi fabricarea aeronavelor); mai răspândite practici. Navigabilitatea produselor implică toate
- mentenanţa aeronavelor (EMAR 145 – Reticenţa sistemului în faţa acestei provocări aspectele aeronauticii, incluzând proiectarea,

Aniversarea a 160 de ani de la înfiinţarea


autorizarea organizaţiilor de mentenanţă); a fost pe măsură. În acest sens, printre altele, fabricaţia, mentenanţa, sprijinul material şi
- organizații de formare/instruire în mente- AAMN împreună cu secţia Siguranţă Aeronautică/ exploatarea produselor aeronautice.
nanţă (EMAR 147 - autorizarea organizaţiilor de Statul Major al Forţelor Aeriene, au iniţiat un Asigurarea unui cadru comun de reglemen-
instruire în mentenanţă);
- atestarea calificărilor personalului tehnic
program de desfăşurare a unor „Convocări de
specialitate în domeniul Factorului Uman în
tare în domeniul navigabilităţii, aliniat la cerinţele
NATO şi UE, având la bază principiile reducerii
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei
(EMAR 66); mentenanţă 2019-2020” în vederea creşterii efortului, colaborării şi principiile interoperabi- La data de 6 februarie 2020, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei confecţionează legitimaţiile militare şi cărţile de identitate speciale pentru
- managementul navigabilității continue gradului de conştientizare, a problemelor legate lităţii, contribuie la atingerea unui anumit nivel aniversează 160 de ani de la înfiinţare, prin preluarea tradiţiilor primei forţele armate străine.
(EMAR M). de Factor Uman şi Performanţe Umane, a de siguranţă aeronautică, prin exploatarea structuri care a publicat un ziar oficial militar, sub numele de Monitorul Tot din cadrul Centrului Tehnic-Editorial al Armatei face parte şi
Până în acest moment, în cadrul FAR au implicaţiilor asupra siguranţei aeronautice, în aeronavelor într-un mediu controlat. Oastei, începând cu 6 februarie 1860. Biblioteca militară specializată a Statului Major al Apărării, care este
fost implementate EMAR 21 şi EMAR 145. contextul implementării cerinţelor de naviga- De la primul document tipărit, până astăzi, personalul Centrului una dintre instituţiile cu cele mai vechi tradiţii din Armata României
Printre avantajele implementării EMARs bilitate în FAR, cu consecinţe directe asupra Acronime folosite: Tehnic-Editorial al Armatei a contribuit semnificativ la materia- cu un rol cultural strategic, contribuind la pregătirea generală a
în FAR, se numără: activităţii de mentenanţă. FAR – Forţele Aeriene Române lizarea politicii editoriale a Armatei României. Editura Centrului efectivelor armatei, la creşterea nivelului de înţelegere a proble-
▪ Furnizarea unui cadru legal comun de NATO – North Atlantic Treaty Organisation Tehnic-Editorial al Armatei a luat fiinţă la data de 1 iunie 2005 maticii asociate domeniului apărării, la întreţinerea spiritului civic
certificare, coerent şi riguros, armonizat la nivel Siguranţă aeronautică EDA – European Defence Agency însă, în consonanţă cu fireasca nevoie a militarilor români, în şi ataşamentului faţă de valorile naţionale.
european, prin respectarea acestui set de cerinţe Obiectivul primordial în FAR, din punct MAWA – European Military Airworthiness decursul celor 160 de ani de istorie, au fost editate şi tipărite La mulţi ani Centrului Tehnic-Editorial al Armatei şi felicitări
de navigabilitate care acoperă şi cerinţele NATO de vedere al siguranţei aeronautice, este Authorities Forum nenumărate regulamente, tipizate, reviste şi cărţi. pentru întreaga muncă depusă! Vă urăm să editaţi şi să tipăriţi cât
privind Politica de Navigabilitate; prevenirea manifestării situaţiilor deosebite EMARs – European Military Airworthiness De asemenea, prin Atelierul ştampile şi sigilii din subordinea sa, mai multe lucrări de calitate, care să menţină vie dragostea de carte, să
▪ Reducerea costurilor prin evitarea duplicării pe timpul desfăşurării activităţilor aeronau- Requirements Centrul Tehnic-Editorial al Armatei asigură necesarul de ştampile şi sigilii ne îmbogăţească spiritul şi să ne întărească încrederea în valorile culturale,
eforturilor; tice, prin reducerea riscului specific până la FOD – Foreign Object Damage al tuturor categoriilor de forţe armate, iar prin Atelierul legitimaţii tip card în tradiţiile poporului şi ale oştirii sale!

36 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
| 37
86
aniversare
BAZA AERIAN
68
Principalele exerciii i misiuni din perioada 20112019:
MP LIN ETE D E ANI ■ Exerciţiul NATO de război electronic NEWFIP – 2011;
■ Exerciţiul NATO de război electronic IRON GUARD 6 – 2011;
■ Exerciţiul bilateral româno-bulgar BLUE BRIDGE 2011;
■ Exerciţiul multinaţional organizat de BGRAF şi USAFE „THRACIAN
STAR 2016”;
■ Exerciţiul de menţinere a nivelului de operaţionalizare pentru forţele
Unitatea militară de la Borcea s-a aflat dintot- ■ Exerciţiul de comandament în teren BICAZ 2011; care execută Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană „BLUE BRIDGE” 2016;
deauna în elita aviaţiei militare române. În ■ Exerciţiul BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 2011; ■ Exerciţiul româno-american „PATRIOT SHOCK V” 2016;
acest sens, stau mărturie generaţiile de piloţi ■ Exerciţiul cu ţinte aeriene marcate în condiţii de atac electronic „STEEL” ■ Exerciţiul bilateral întrunit „SPRING STORM 2017”;
de vânătoare formate pe aerodromul de lângă 2012; ■ Exerciţiul multinaţional „SABER GUARDIAN 17” 2017;
braţul Borcea şi rezultatele foarte bune ■ Exerciţiul „BLUE BRIDGE” 2012;
■ Antrenament NATO de război electronic „RAMSTEIN GUARD 2017”;
obţinute pe parcursul a aproape şapte decenii. ■ Exerciţiul „THRACIAN STAR” 2013;
■ Exerciţiul cu ţinte aeriene marcate în condiţii de atac electronic „STEEL”
Cu ocazia aniversării a 68 de ani de la înființare, ■ Exerciţiul „BLUE DANUBE” 2013;
comandantul actual, generalul de flotilă ■ Exerciţiul „MARITIME SITUATIONAL AWARNESS” 2014; 2018;
aeriană Cătălin BĂHNEANU ne-a împărtășit ■ Exerciţiul cu trupe în teren „VLĂSIA 2015 FAZA I” 2015; ■ Exerciţiul MCM (LIVEX) „POSEIDON 19” 2019;
prioritățile de viitor pentru această unitate ■ Exerciţiul tactic de evaluare cu trageri de luptă LFX „ISTRIA I” 2015; ■ Exerciţiul de comandament în teren „CFX EUROPEAN SPARTAN 19”
emblematică a Forțelor Aeriene Române. ■ Exerciţiul cu ţinte aeriene marcate în condiţii de atac electronic „STEEL” (SUMMIT UE – PRES RO 19) 2019;
2015; ■ Exerciţiul tactic cu trageri de luptă (LFX) „FA-ISTRIA 19.11” conectat
■ „Bucharest International Air Show 2015” (BIAS 2015); cu exerciţiul „SABER GUARDIAN 19” 2019.
De menționat sunt și participările cu un detașament format din piloți și personal tehnico-ingineresc, cu aeronave MiG-21 LanceR în expoziție
stația și dinamică, la două mari evenimente dedicate iubitorilor de aviație: show-ul aerian Royal Internațional Air Tatoo (Marea Britanie, iunie
2019) și NATO Days în Ostrava (Cehia, septembrie 2019), când avioanele de vânătoare din cadrul Bazei 86 Aeriene au atras privirile a zeci de mii
de vizitatori.

În perioada 2016-2017, pe Nu nlimea la care ai ajuns conteaz, nici tipul de avion


aerodromul de la Borcea au cu care ai zburat, ci ceea ce rmne n sufletul tu din
aterizat primele 12 aeronave nlimile pe care le-ai atins.
F-16 Fighting Falcon din Doru Davidovici
dotarea Armatei României

semper vigilantes: ntre tradiie i modernitate


Mirela VÎŢĂ Adrian Sultănoiu

Interviu cu comandantul Bazei 86 Aerian Borcea BAZA 86 AERIANĂ „LOCOTENENT


AVIATOR GHEORGHE MOCIORNIŢĂ”
Povestea începe la data de 10.03.1952, când
Recunoaştere şi Bombardament, având în
dotare bimotoare de tipul IL-28/Hong 5.
Redenumită cu indicativul 38, această escadrilă
capacitatea operaţională cerută. După anul
1990, activitatea s-a desfăşurat pe coordonate
similare perioadei dinaintea evenimentelor din
General de flotilă aeriană Cătălin Băhneanu prin ordinul Marelui Stat Major se înfiinţa îşi va desfăşura activitatea până în anul desfi- 1989 până în anul 1995, când a început un
din cadrul Forţelor Aeriene specialitate. Acestea din urmă s-au – Finalizarea obiectivelor de Regimentul 206 Aviaţie de Vânătoare Tactică. inţării, 2000, pe aerodromul Borcea. amplu şi complex proces de restructurare a
Române. Bineînţeles, standardele desfăşurat în mare parte în Baza infrastructură, optimizarea spriji- Iniţial, regimentul a avut în dotare avioane În anul 1967, în viaţa Regimentului 86 Forţelor Aeriene Române. În acest context,
impuse de această platformă au Aeriană 5 Monte Real – Portugalia nului logistic necesar structurii ce IAK-11 şi IAK-18. Începând cu luna mai 1952, au Aviaţie Vânătoare are loc o schimbare începând cu anul 1997, o escadrilă a început
avut ca efect modernizarea Bazei dar şi în baze aeriene din Statele operează F-16 şi o încadrare cât început să intre în dotare avioanele MiG-15, în importantă, intrând în exploatare un avion un antrenament intensiv pentru a fi în măsură
86 Aeriană Borcea în ceea ce pri- Unite ale Americii, fiind accesate mai bună cu personal în cadrul scurt timp regimentul devenind operaţional. de vânătoare de ultimă generaţie, cu perfor- să desfăşoare misiuni în comun cu forţe NATO.
veşte infrastructura, sprijinul atât de personal navigant, cât şi bazei ar putea fi considerate pri- Un an mai târziu, regimentul este dislocat manţe deosebite: MiG-21F-13. Astfel, În acest scop, s-a început un program special
logistic, structura de personal şi de personal tehnico-ingineresc. oritare pe termen mediu şi scurt. pe aerodromul Ianca, unde îşi desfăşoară acti- Regimentul 86 Aviaţie Vânătoare este dotat de antrenament care avea să conducă la obţi-
specializarea acestora, dar şi – Care vor fi direcţiile prin- Rezolvarea prioritară a acestor vitatea până la 01.05.1955. Începând cu această integral cu avioane supersonice: două escadrile nerea unui înalt nivel de interoperabilitate, iar
schimbarea la nivelul mentalităţii cipale de efort în contextul în aspecte duce la atingerea şi dată iese din compunerea Diviziei 66 Aviaţie cu MiG-21F-13 şi o escadrilă cu MiG-19. În 1974, escadrila de aviaţie vânătoare-bombardament
de operare a unui nou tip de avion. care s-a anunţat achiziţia altor menţinerea standardelor de Tactică, trece în subordinea Diviziei 23 Aviaţie acestea din urmă vor ieşi din exploatare şi vor a fost complet înzestrată cu avioane MiG-21
Toate aceste procese sunt în plină 5 aeronave multirol? operare a aeronavei F-16 în Baza Tactică şi se redislocă pe aerodromul Otopeni. fi înlocuite de noile avioane MiG-21 RFMM. LanceR.
desfăşurare, personalul bazei – Achiziţia celor 5 aeronave 86 Aeriană Borcea. Pe termen lung La 09.08.1958, Regimentul 206 Aviaţie Evoluţia aerodromului Borcea în anii ΄70 Odată cu operaţionalizarea escadrilelor, au
depunând zilnic eforturi pentru multirol F-16 reprezintă atingerea însă, gândim continuarea proce- Vânătoare Tactică, împreună cu Baza 499 Tehnică este caracterizată de o stabilitate relativă, loc transformări profunde şi în concepţia de
optimizarea acestora. Din punct unuia dintre obiectivele Bazei 86 sului de dotare a Forţelor Aeriene Aerodrom se dislocă pe aerodromul Borcea, urmărindu-se în special ridicarea nivelului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
de vedere al infrastructurii, vă pot Aeriană, acela de întregire a primei Române cu aeronave multirol, unde funcţionează şi în prezent şi primeşte în pregătire a personalului în exploatarea tehnicii, aviaţie.
enumera: modernizarea pistei de escadrile F-16, aceasta urmând a fiind conştienţi că aspectele legate dotare o escadrilă de avioane MiG-19. Din anul diversificarea pregătirii cu accent deosebit pe
decolare-aterizare, a sistemelor de avea în dotare 17 aeronave F-16, de infrastructură, resurse umane 1959 regimentul trece în subordinea Diviziei 15 latura practică. În perioada anilor 1980-1990, MODERNIZAREA CONTINUĂ…
radionavigaţie, a sistemului de începând cu jumătatea anului şi chiar sprijin logistic trebuie Aviaţie Vânătoare Tactică şi primeşte un nou Borcea, ca de altfel întreaga aviaţie militară a După mai multe formule de organizare, în
balizaj, hangare pentru aeronave, 2021. În această nouă situaţie, avute în vedere cu mult timp indicativ – Regimentul 86 Aviaţie Vânătoare. Tot fost afectată de lipsa resurselor. Orele de zbor anul 2000 este creată Baza 86 Aeriană, care
turn de control, infrastructură Baza 86 Aeriană îşi va putea exe- înainte de sosirea în ţară a primului în perioada 1958-1959, pe aerodromul Borcea erau din ce în ce mai puţine, iar comandanţii integrează, pentru prima dată, elementele
Prezentul unităţii şi perspec- platformă carburanţi-lubrifianţi, cuta misiunile în condiţii mult mai avion. începe să-şi desfăşoare activitatea Escadrila 282 făceau eforturi disperate pentru a menţine acţionale, subunităţile de sprijin şi asigurare,
tivele de dezvoltare sunt strâns hangare necesare mentenanţei bune, acestea făcând posibil În prezent Baza 86 Aeriană
legate de avionul multirol F-16 aeronavelor, depozite de muniţie, procesul de operaţionalizare a poate îndeplini, sub comandă
Fighting Falcon. depozite de piese, simulator de Escadrilei 53 Vânătoare şi de NATO, întreaga gamă de misiuni
– Ce a însemnat pentru Baza zbor F-16; multe din acestea sunt executare a Serviciului de Luptă aer-sol (interdicţie aeriană, sprijin
86 Aeriană intrarea în dotare a finalizate sau în curs de finalizare. Permanent Poliţie Aeriană sub aerian apropiat, neutralizarea
primei escadrile F-16? Care a Toate acestea sunt în strânsă comandă NATO. Ulterior achiziţiei apărării antiaeriene inamice) şi
fost efortul, din punct de vedere legătură cu personalul specializat celor 5 aeronave F-16, toate cele aer-aer (interceptare, luptă aeri-
al infrastructurii, logisticii, de care dispune baza. Înainte de 17 aeronave F-16 din cadrul ană, serviciu în aer şi escortare).
pregătirii personalului? achiziţia primelor 12 aeronave Escadrilei 53 Vânătoare vor fi De asemenea, poate îndeplini în
– Prima escadrilă dotată cu F-16, s-a demarat un proces modernizate, proces ce se va bune condiţii misiuni de cercetare-
aeronave F-16 reprezintă un complex de instruire a personalu- desfăşura în cooperare cu parte- recunoaştere şi are capacitatea de
moment de cotitură pentru Baza lui ce urma să opereze aeronave nerul portughez şi american. a executa bombardamente cu
86 Aeriană şi în special pentru F-16, primul pas realizându-se prin – Care sunt priorităţile arme inteligente şi muniţii de
aviaţia de vânătoare română, accesarea cursurilor de limbă dumneavoastră pentru anul în mare precizie – ghidate prin laser
acesta fiind primul avion multirol engleză, apoi a celor de curs? şi sisteme în infraroşu.

38 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
aniversare Pastila de psihologie

redenumeşte Baza 86 Aeriană având în organi-


gramă comandamentul şi cele trei grupuri:
luptă, logistic şi protecţia forţei.
Pauzele scurte în activitatea de muncă
În anul 2014 a plecat în Portugalia, la – suntem mai motivați atunci când vedem
pregătire în vederea exploatării noului avion progres regulat în sarcinile noastre; pauzele
F-16, primul detaşament format din 19 specialişti scurte ar trebui să apară frecvent pe parcursul
(piloţi şi tehnici de aviaţie). zilei, dar pot fi folosite și ca recompense pentru
efectuarea sarcinilor;
În luna septembrie 2016, pe aerodromul 3. Pauzele ar trebui să fie scurte și
de la Borcea aterizează primele 6 aeronave voluntare. O pauză scurtă nu trebuie să
F-16, urmând ca pe parcursul anului 2017 să însemne părăsirea biroului timp de 15 minute;
mai sosească încă 6 aeronave. Este un ele ar trebui să fie între aproximativ 30 de
moment istoric pentru aviaţia militară, secunde și 1 minut. Există o varietate de moduri
deschide noi orizonturi prin dezvoltarea a de a încorpora o pauză scurtă.
trei piloni esenţiali: cooperarea, credibilita- Psiholog drd. Maria Ioana Telecan Cercetătorii de la Universitatea Stanford
tea şi interoperabilitatea. Pe data de oferă următoarele sfaturi pentru a minimiza
8 octombrie 2016, la Baza 86 Aeriană, s-a des- Este binecunocut faptul că domeniul mici pauze pot dura de la câteva secunde până dezvoltarea problemelor de sănătate cu aju-
făşurat „Ceremonia de intrare în serviciul aeronautic este unul dintre cele mai solici- la câteva minute și implică orice activitate care torul pauzelor scurte sau modificând rutina:
Forţelor Aeriene a avioanelor F-16 Fighting tante medii de muncă, deoarece presupune ne face nouă plăcere – să citim câteva pagini º Evitați perioade îndelungate de sarcini
Hangarul destinat mentenanţei avioanelor Falcon”, astfel Escadrila F-16 Aviaţie Luptă devine prestarea unor activități care necesită dintr-o carte, să facem o plimbare, ne ridicăm continue (de exemplu, tehnoredactarea
Escadrila 53 Vânătoare. Un punct foarte impor- energie, efort şi concentrare pentru a putea de la birou și ne facem o ceașcă de cafea, ne pe calculator);
tant în cadrul programului F-16 îl reprezintă fi îndeplinite în siguranţă. Atât condițiile întindem puțin pe canapeaua de la birou, º Ridicați-vă și faceți o plimbare pe coridor
sistemele de comandă şi control. „Borcea”, cum Armatei, în cadrul evaluării periodice efectuate infrastructura derulată pe parcursul a mai bine existente la locul de muncă, cât şi sarcinile telefonăm unui prieten drag etc., toate acestea sau până în celălalt birou;
îi spun aviatorii, devine astfel prima unitate de de delegaţiile celor 52 de state semnatare ale de trei ani, prin intermediul a două programe: specifice mediului aeronautic pot epuiza făcând parte din activitățile pe care le putem º Ridicați-vă când vorbiți la telefon;
aviaţie din România organizată după model Documentului de la Viena 1999, referitor la NSIP (NATO Security Investment Program) şi resursele personale ale individului, resurse face la birou, productivitatea îmbunătățindu-se. º Mergeți să beți un pahar de apă sau o
NATO. Experienţa obţinută în cadrul exerciţiilor măsurile de creştere a încrederii şi securităţii în Programul de infrastructură al avionului care trebuie să fie refăcute după ce sarcina Ca să ilustrăm impactul pauzelor scurte, ceașcă de cafea;
internaţionale face din Baza 86 Aeriană elemen- Europa, sub egida OSCE. multirol. a fost îndeplinită. vă prezentăm următoarea situație: angajații º Modificaţi biroul astfel încât să necesite
tul de referinţă pentru perioada următoare. În conformitate cu Dispoziţia Statului Major Guvernul României a avizat, în noiembrie Totuși, modalitățile de recuperare nu sunt își încep adesea programul, în general la ora deplasarea;
Astfel, an de an, această unitate reprezintă General nr. G(S) 668-677 din 21.05.2010, înce- 2019, proiectul de Lege pentru continuarea suficiente în sine pentru a preveni impactul 8 dimineața iar în jurul orei 10, ei pot să facă º Folosiți metoda „ochii în jurul ceasului”
Forţele Aeriene Române în cadrul unor exerciţii pând cu data de 01.07.2010, iese din vigoare dezvoltării capabilității operaționale aeriene negativ pe care activitatea de muncă îl poate o pauză programată de 15 minute, după care – priviți drept înainte; fără a mișca capul sau
internaţionale, a căror complexitate şi angaja- statul de organizare al Bazei 86 Aeriene şi se cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției avea asupra stării de bine a angajatului, aceste se pot întoarce la muncă. La prânz, își pot lua fără a strânge din ochi, concentrați-vă asupra
ment sunt tot mai mari. constituie Flotila 86 Aeriană subordonată de realizare graduală a capabilității de apărare modalități având un efect optim dacă sunt o altă pauză (programată și ea), și apoi revin poziției de ora 1 a unui ceas imaginar plasat
În anul 2000, Baza 86 Aeriană participă Statului Major al Forţelor Aeriene, precum şi aeriană în cadrul programului „Avion multirol combinate cu anumite aspecte ale mediului la locul de muncă la 13:00 p.m., cu o altă pauză în fața voastră. În continuare, concentrați-vă
la cel mai mare exerciţiu de forţe aeriene din Secţia 922 Mentenanţă Echipamente Militare al Forțelor Aeriene”, astfel încât anul acesta sunt de lucru. de 15 minute programată la un moment dat pe pozițiile 2 și 3, și așa mai departe, până când
lume, NATO AIR MEETING-NAM, în Turcia, şi Secţia 913 Logistică subordonate Centrului aşteptate să ajungă la Baza 86 Aeriană încă patru Spre exemplu, un mediu de muncă bogat după-amiază. atinge poziția 12. Repetați același exercițiu în
unde obţine rezultate remarcabile. An de an, 911 Mentenanţă, respectiv Comandamentului aeronave F-16 Fightig Falcon. în provocări și tensiune, cum este activitatea Deși pauzele acestea sunt de scurtă durată, sens invers acelor de ceasornic. Închideți ambii
se derulează tot mai multe programe de pre- Bazei 91 Logistice. Începând cu 27.07.2011, ca de pilotaj, presiunea timpului pentru efectu- ele pot avea un impact semnificativ asupra ochi strâns pentru o secundă sau două și apoi
gătire în comun cu forţe aeriene ale statelor urmare a solicitării înaintate şi în baza aprobării Pregătirea misiunii area sarcinilor sau a volumului mare de muncă angajaților ajutând la îmbunătățirea capacității deschideți-i larg (repetați de mai multe ori).
membre NATO. Cooperarea cu Forţele Aeriene CP3 -3477, se atribuie Flotilei 86 Aeriană, con- constituie un factor de stres, dar pot în același de concentrare, reducerea stresului, anxietății, Refocalizați ochii pe un obiect la cel puțin
Franceze şi Forţele Aeriene Regale Britanice, tinuatoare a tradiţiilor Regimentului 206 Aviaţie timp să îi producă individului emoții pozitive inclusiv la schimbarea percepției despre locul 20 de metri distanță;
prin exerciţiile VOLFAC, Chasseur Accompli, Vânătoare Tactică Reactivă, denumirea onorifică și să contribuie la refacerea resurselor perso- de muncă și pot ajuta la evitarea costurilor º Aplicaţi tehnici de relaxare/respirație
Lone Kite, Lone Cheetah, Lone Foil, aduce un „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă”. nale psihologice de autoeficacitate, motivație stresului ocupațional – performanță slabă în profundă;
remarcabil plus de experienţă operaţională. În afară de misiunile principale specifice, și satisfacție profesională, care împreună cu muncă, accidente de muncă (comportamen- º Mergeți la ședințele de lucru pe jos;
Începând cu 2006 şi Forţele Aeriene ale SUA Flotila 86 Aeriană a desfăşurat şi acţiuni de modalitățile de recuperare contribuie la tale), anxietate, stres, luare de decizii/prelucrare º Alternați sarcinile de la locul de muncă
staţionate în Europa – USAFE – încep un pro- intervenţie la dezastre, în special, pentru salva- menținerea stării de bine. de informații deficitară (psihologice), migrene, acolo unde este posibil.
gram de antrenament comun cu piloţii români. rea şi ajutorarea populaţiei după inundaţiile din Dar cum ne putem reface resursele personale boli cardiovasculare, dureri de spate și artrite, Şi acum... luaţi o pauză!
Ca recunoaştere a importanţei unităţii, în anii 2006 şi 2010, precum şi după căderile la locul de muncă? boli hormonale (fizice/fiziologice/medicale).
2006 Baza 86 Aeriană este nominalizată pentru masive de zăpadă din 2005, 2012, 2013 şi 2014, Știm cu toţii că lucrăm mai bine atunci O echipă de cercetători de la National Adrian Sultănoiu
a fi una din cele două unităţi reprezentative ale misiuni îndeplinite la cote înalte de când facem mai multe pauze, însă cu toții am Institute for Occupational Safety and Health
profesionalism. avut acele zile în care ne-am dat seama că din Oshio și Universitatea Purdue din Indiana
La data de 28.03.2012, cu prilejul aniversării activitatea de muncă desfășurată a fost una au arătat că angajaţii care au făcut pauze puțin
a 60 de ani de existenţă a Flotilei 86 Aeriană, preponderant sedentară. Oricât de „ocupați” mai lungi au prezentat un ritm cardiac mai mic
Drapelului de luptă i s-a conferit Ordinul credem că suntem, nu suntem niciodată prea reflectând faptul că pauzele i-au ajutat să se
„Virtutea Aeronautică” în grad de „Cavaler”. ocupați pentru o pauză scurtă. A ne aloca chiar relaxeze și le-au conferit acestora o stare de
Procesul de restructurare continuă, astfel încât și câteva minute pentru a ne permite „reîncăr- bine; sarcinile îndeplinite de aceștia nefiind
în conformitate cu Dispoziţia Statului Major carea bateriilor” poate face minuni pentru nevoie să suporte multe corecții din partea
General nr. G(S) 818-824 din 30.09.2013, înce- productivitate, concentrare și sănătate. În ziua șefilor sau coordonatorilor. Așadar, pauzele
pând cu data de 01.12.2013, intră în vigoare un de azi, pauzele sunt văzute ca un lux în cultura scurte pot reduce stresul, oboseala, anxietatea
nou stat de organizare, iar Flotila 86 Aeriană se noastră, munca invadând pauzele de masă. și pot crește capacitatea de concentrare și de
Majoritatea angajaților își petrec cea mai a face munca mai plăcută angajaților.
mare parte a zilei la locul de muncă, în fața Există câteva strategii pe care le putem
calculatorului timp de 6 – 8 ore, sau chiar mai utiliza pentru a le integra cu succes în activi-
Anii ‘50: la începutul zilei de zbor mult, iar 62% dintre angajați mănâncă de obicei tatea de muncă:
la birou (The New York Magazine, 2016). Uneori, 1. Programarea/planificarea pauzelor
activitatea de muncă nu ne permite timpul de – cel mai simplu mod de a lua mai multe pauze
a ne lua o pauză mai lungă, dar câteva mici scurte adaptative este de a le nota pur și simplu
pauze la birou pot avea un efect puternic în agendă/calendar. Majoritatea indivizilor se
asupra corpului și asupra psihicului. Pauzele ghidează după propriile agende, iar adăugarea
scurte (micro break) reprezintă orice activi- unor pauze scurte ne asigură organizarea lor
tate de scurtă durată care duce la întreru- (time management);
Binomul tehnic-pilot În start perea sarcinilor de muncă pe moment 2. Folosirea pauzelor scurte ca recom-
(Sooyeol K., Headrick L., Park Y., 2018). Aceste pensă pentru atingerea obiectivelor mici

40 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
| 41
profesie şi pasiune

Alex BĂLĂNESCU
Lotul de atletism care a participat la

Ziua Internaţională a Sportului Militar


Pasiunea pentru sport l-a adus pe multe Jocurile Mondiale Militare ale Consiliului
podiumuri Internaţional al Sportului Militar, în China

Performanţa
Cu ocazia Zilei Internaționale a Sportului Militar, care se Înainte de executarea alergării, s-au
serbează anual la data de 18 februarie, militarii din cadrul făcut câteva exerciţii de încălzire
Statului Major al Forțelor Aeriene au marcat acest moment și

pas cu pas au adus împreună oameni pentru care sportul este parte
integrantă din viața lor.
Scopul acestei manifestări sportive este de a disemina motto-ul
să explorez Braşovul şi împrejurimile sale în – Consideri că mediul militar susţine Consiliului Internaţional al Sportului Militar – „Prietenie prin sport”.
alergare. După câteva luni, fiind o fire competi- sportivii? În aceeaşi zi, milioane de militari din cele 133 de ţări membre ale
tivă, am decis să particip la primul meu concurs – Cred că da, pentru că sportul şi armata au consiliului participă la alergări pe distanţe scurte sau lungi, mers
de alergare montană. Odată cu rezultatul cursei o legătură foarte importantă. Armata susţine pe jos, indiferent de aptitudinile lor fizice şi de abilităţile sportive.
a apărut şi dorinţa de a progresa în acest sport. atât sportivii de performanţă prin instituţii
Familia m-a susţinut foarte mult, a fost precum CSA Steaua, cât şi sportivii semi-profe-
prezentă la mai multe concursuri şi m-a înţeles
mereu. De asemenea, Clubul Sportiv al Armatei
sionişti prin competiţiile organizate anual între
categoriile de forţe în care sunt angrenaţi
10 martie... o zi de nota zece! Căpitan Laura CREŢU

Steaua, unde sunt legitimat, este principalul militari. Pentru locotenenţii


punct de sprijin în activitatea sportivă. – Ai propuneri de îmbunătăţire a activităţii Simona TĂTULESCU şi
– La ce competiţii ai participat în ultimii ani? sportive în armată, de promovare a sportului? Alexandru DUMITRU ziua
– În ultimii ani am participat la numeroase – Pentru a fi practicat mai des şi de mai multe de 10 martie a.c., a fost o zi
competiţii de alergare montană care s-au des- persoane, sportul trebuie promovat ca o activi- specială, pentru care s-au
făşurat la noi în ţară şi la care am reuşit să ocup tate recreaţională prin sporturi individuale şi de pregătit şi pe care au
un loc pe podium. Începând cu 2019 am parti- echipă. Totodată, ar fi benefică organizarea aşteptat-o de când au venit
cipat şi la competiţii internaţionale reprezentând activităţilor colective, precum jocuri sportive la Baza Aeriană Boboc.
Armata României la Jocurile Militare Mondiale (volei, fotbal, tenis etc.), antrenamente de grup Cei doi colegi de promo-
Sublocotenent Leonard Albert din Wuhan, China, la proba de maraton, cât şi în (fitness, aerobic) etc., coordonate de responsabilii ţie au devenit piloţi instruc-
MITRICĂ a absolvit Colegiul Naţional Argentina şi Portugalia unde am făcut parte din de activitatea sportivă din fiecare unitate. tori pe aeronava IAR-316 B
Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia în lotul naţional de alergare montană de lungă – Care sunt satisfacţiile cele mai mari din Allouette în urma unei eva-
2015 şi apoi Academia Forţelor distanţă şi ultramaraton. cariera sportivă? luări în zbor destul de rigu-
Aeriene „Henri Coandă“, promoţia – Anul trecut ai făcut parte din lotul Armatei – Satisfacţia cea mai mare o reprezintă roasă pe care au trecut-o cu
României participant la Jocurile Mondiale aprecierea rezultatelor şi a muncii depuse pentru brio.
2018, fiind în prezent încadrat la Baza Militare ale Consiliului Internaţional al Sportului obţinerea acestora. De asemenea, avantaje ale De data aceasta, evalua-
91 Logistică, în cadrul Biroului A3 Militar, în China. Ce a reprezentat pentru tine carierei sportive sunt adoptarea unui stil de viaţă torul s-a comportat precum
Operaţii şi Instrucţie. această experienţă? sănătos şi disciplina în viaţa de zi cu zi, necesare un pilot elev la început de
– Pentru mine concursul de la Wuhan a în obţinerea per­for­manţei. drum şi i-a pus la încercare
– De când a apărut pasiunea pentru sport? reprezentat o adevărată provocare, fiind primul – Care au fost cele mai dificile momente din pe cei doi pentru a le testa
Înainte sau după ce ai devenit militar? Cine te-a meu maraton alergat pe şosea. Nu aveam pre- timpul unei curse? Cum îţi găseşti motivaţia? atât cunoștințele despre
sprijinit? Cum te-ai orientat către alergarea gătirea specifică pentru această probă însă – Cele mai dificile momente le-am întâlnit aeronavă, cât şi competen-
montană? antrenamentele pentru concursurile montane în timpul unei curse care s-a desfăşurat într-o ţele de pilot instructor.
– Totul a plecat de la plăcerea de a face m-au ajutat mult. Am reuşit să obţin cea mai perioadă aglomerată din anul 2019. Din cauza „Am avut în dreapta mea
drumeţii în natură deoarece în copilărie mer- bună clasare din lotul României, respectiv oboselii acumulate în urma antrenamentelor şi un «elev năstruşnic» care m-a
geam deseori cu familia în excursii pe munte. locul 31 la individual şi locul 10 cu echipa, cu a competiţiilor numeroase dintr-o perioadă pus în tot felul de situaţii
Apoi a apărut pasiunea de a mă plimba cu un timp final de 2 ore şi 26 de minute. scurtă de timp, nu am mai avut energia necesară pentru a-mi verifica abilităţile
bicicleta mai ales pe potecile din jurul casei, În ceea ce priveşte atmosfera din cadrul pentru a alerga la nivelul pe care mi-l doream. şi calitățile de viitor instructor.
urmând ca în primul an de academie, să încep Jocurilor Militare sunt de spus doar cuvinte de Motivaţia o găsesc prin dorinţa de a progresa Toată munca depusă în ultimii
laudă la adresa organizatorilor întrucât totul a şi de a obţine rezultate mai bune faţă de sezonul ani atât de instructorii mei, cât
Concursul de la Wuhan a reprezentat o fost organizat ireproşabil făcând şederea noastră precedent şi prin sprijinul celor apropiaţi, şi de mine a fost încununată
adevărată provocare, fiind primul său în China cât mai plăcută. respectiv al clubului. şi răsplătită cu titlul de pilot
maraton alergat pe şosea – A urmat apoi Campionatul Mondial din – Ce planuri de viitor ai, din punct de vedere instructor” - locotenent
Argentina. personal şi profesional? Simona Tătulescu.
– Da, Campionatul Mondial de alergare – În viitorul apropiat îmi doresc să continui „În timpul evaluării mi-am
montană de lungă distanţă s-a desfăşurat în să evoluez pe plan sportiv prin participarea la făcut treaba şi m-am concen-
Argentina şi a avut 40 de kilometri lungime, cu competiţii internaţionale de alergare montană trat pe exercițiile pe care a
2200 de metri diferenţă de nivel pozitivă. Am şi să ajung, la rândul meu, să pregătesc sportivi trebuit să le «predau» dar abia
obţinut locul 14 la individual şi locul 5 cu echipa pentru a obţine performanţe notabile. Pe termen la final, când am revenit la sol,
naţională. A fost o experienţă frumoasă însă şi lung, vreau să îmi continui activitatea de cadru am realizat ce tocmai am
dificilă din cauza faptului că s-a desfăşurat la militar şi să ocup funcţii cu responsabilităţi în făcut: mi-am îndeplinit cel mai
sfârşitul sezonului competiţional. În luna noiem- domeniul sportiv pentru a asigura continuitatea mare vis din punct de vedere
brie ar fi trebuit să mă aflu în perioada de sprijinului oferit sportivilor din Armata României. profesional” - locotenent
recuperare. – Mulţumim şi mult succes! Alexandru Dumitru.

42 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
| 43
ZĂPADĂ PUŢINĂ, AMBIŢIE MULTĂ

Alex BĂLĂNESCU

Instantanee de pe traseu

Lotul Școlii Militare de Maiștri Militari și


Lotul Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”

În perioada 15-18 ianuarie Categoria noastră de forţe patrulă masculin şi patrulă feminin, picioare, într-un cerc cu diametrul
2020, în garnizoana Vatra armate a fost reprezentată de către deplasarea executându-se pe de trei metri având centrul la dis-
Dornei s-au desfăşurat Academia Forțelor Aeriene „Henri schiuri de tură. Probele de patrulă tanţa de 25 de metri de aliniamen-
concursurile aplicativ- Coandă” din Braşov și Școala au constat în: parcurgerea pe tul de aruncare (20 de metri pentru
militare de iarnă pentru Militară de Maiștri Militari și schiuri a unui traseu cu lungimea proba feminină), în timp de cinci
instituţiile militare de Subofițeri a Forțelor Aeriene de 10 km la masculin, respectiv minute; trecerea printr-o porţiune facilitat parcurgerea traseelor lungi şi dificile pe schiuri şi îndeplinirea
învăţământ, etapa pe „Traian Vuia”, de la Boboc. Lotul 5 km la feminin, pe parcursul de teren contaminat în lungime sarcinilor din cadrul probelor de patrulă.
Ministerul Apărării Naţionale. Academiei Forţelor Aeriene (AFA) căruia cei 7 componenţi /5 com- de 400 de metri, cu masca contra Studenţii şi elevii noştri, deşi nu au beneficiat de zăpadă pentru
La competiţie au participat a fost pregătit de către locote- ponente ai/ale echipei au executat gazelor pe figură, în timp de patru realizarea antrenamentelor în condiţiile concursului, au compensat
loturile sportive masculine şi nent-colonelul Mădălin următoarele activităţi specifice minute (un minut pentru fixarea printr-o bună pregătire fizică şi multă ambiţie pentru a reprezenta cu
feminine ale academiilor şi SLĂNICEANU şi maistrul militar procesului de instrucţie: tragere măştii şi trei minute pentru par- cinste instituţiile de învăţământ din care făceau parte. La finalul
şcolilor militare de maiştri principal Cristi NAGY iar cel al cu pistolul mitralieră calibru 7,62 curgerea traseului). Concursul a desfăşurării probelor, elevii Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri
militari şi subofiţeri din Școlii Militare de Maiștri Militari și mm, cinci cartuşe din poziţia culcat scos în evidenţă faptul că studenţii a Forțelor Aeriene au ocupat locul secund iar studenţii Academiei
cadrul Forţelor Aeriene şi Subofițeri a Forțelor Aeriene nerezemat asupra ţintei piept nr. şi elevii militari dispun de o bună Forţelor Aeriene locul al treilea, în clasamentul general, întrecerea
Forţelor Terestre, precum şi (SMMMSFA) de către maistrul 6, aflată la distanţa de 100 de metri; capacitate de efort fizic şi de un fiind câştigată de lotul Academiei Fortelor Terestre, echipa cu cea mai
cel masculin al Academiei militar clasa a II-a Valeriu MOISE aruncarea grenadelor de mână, de nivel ridicat al deprinderilor mare experienţă (a avut concurenţi care au participat şi la competiţia
Tehnice Militare „Ferdinand I” şi plutonierul Cornel BARBU. exerciţiu, ofensive de cauciuc, fără motrice, acumulate în cadrul de anul trecut) şi singura care s-a antrenat pe zăpadă, la Păltiniş.
din Bucureşti. Probele de concurs au fost focos, trei grenade, din poziţia în procesului de instruire, ceea ce a

Aruncarea grenadelor de mână ofensive, de exerciţiu

Startul patrulelor Academiei Forţelor Aeriene Tragere cu pistolul mitralieră calibru 7,62 mm

Arbitrajul concursului a fost asigurat de către cursanţii aflaţi la


cursul de formare a ofiţerilor în activitate pe filieră indirectă,
specialitatea educaţie fizică militară, de la Centrul de pregătire
a cadrelor militare în domeniul educaţiei fizice şi sportului în
armată din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”
şi plutonierul adjutant Nicu AMIAZĂ de la Batalionul 385
Artilerie „Iancu de Hunedoara” din Odorheiu Secuiesc

44 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
| 45
concurs aplicativ-militar concurs aplicativ-militar

Gaze, gaze, gaze!


Student Elena-Arina clasamentul patrulelor feminine.
CIOBOTAR, comandantul patrulei Temperatura a fost ridicată în timpul
feminine a AFA: „Competiţia de la concursului, ceea ce a facilitat topirea
Vatra Dornei reprezintă borna zero zăpezii, însă nu am avut probleme
pentru actualele patrule ale mari din cauza acestei piedici. Traseul
Academiei Forţelor Aeriene, deoarece a fost accesibil pentru noi, cu unele
componenţii lotului au fost selecţi- zone mai uşoare iar altele mai dificile.
onaţi exclusiv din rândul studenţilor Colegele mele au arătat o determi-
de anul I. Cu emoţii, am intrat nare ieşită din comun care, împreună
împreună cu colegele mele din cu munca depusă pe parcursul
patrula feminină în joc, fără să avem antrenamentelor, a dus la obţinerea
mari aşteptări. Sorţii au fost de rezultatului dorit. După această
partea noastră şi în urma unui efort experienţă unică, ne aşteptăm să
aproape supraomenesc am reuşit să participăm împreună şi anul viitor,
ocupăm locul al doilea în mult mai bine pregătite”.

Deplasarea printr-o zonă de teren contaminat cu masca contra gazelor pe figură


Student Bogdan Nicolae fericire, nu ne-au încurcat că am avut parte de foarte
CÎMPEAN, comandantul foarte mult parcursul nostru multă pregătire fizică, aşa cum
Gazda competiţiei a fost Batalionul 17 Vânători de Munte „Dragoș patrulei masculine a AFA: „Din spre linia de sosire. Sunt, de ne-am fi dorit. Sperăm mult să
Vodă” care a asigurat, în măsura posibilităţilor, condiţii foarte bune punctul meu de vedere, asemenea, mulțumit de atitu- participăm și în anii următori
pentru desfăşurarea întrecerilor, dar şi pentru cazarea şi hrănirea loturilor competiția a fost una reușită, dinea pe care au avut-o priete- la cât mai multe competiții de
participante. chiar dacă vremea nu a prea nii și colegii mei din patrulă. Am acest fel, deoarece sportul chiar
La festivitatea de premiere, desfăşurată pe 18 ianuarie, a participat ținut cu noi şi aici mă refer la arătat multă voinţă și dăruire joacă un rol important în viaţa
comandantul Bazei 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru faptul că am întâmpinat iar rezultatele consider că au noastră, avem idealuri și
Şerbănescu”, general de flotilă aeriană Leonard-Gabriel BARABOI, câteva probleme din cauza fost chiar bune, ţinând cont de dorințe mari și am vrea ca
care i-a felicitat pe concurenţi pentru efortul depus şi rezultatele obţinute, Momente lipsei zăpezii pe unele porțiuni faptul că toți suntem în primul toată lumea să înțeleagă și să
citând din poetul nostru naţional Mihai EMINESCU, de la a cărui naştere de mici de traseu, dar care, din an de academie și nu pot spune ne ajute în acest sens”.
s-au împlinit 170 de ani în ziua începerii competiţiei. concen-
Cupele şi medaliile au fost acordate învingătorilor de către generalul trare din
de flotilă aeriană Leonard-Gabriel BARABOI, colonelul Cristian timpul
PELEA, șeful Biroului Educație Fizică Militară din Statul Major al Apărării cursei, avut ocazia şi am participat La finalul competiţiei, podiumul de premiere a fost ocupat de către:
şi coordonatorul activităţii, și locotenent-colonelul Iuliu-Ilie Cristian antrenor... ... versus concurent pentru prima dată la un Clasament general:
ARSENE, comandantul Batalionului 17 Vânători de Munte„Dragoș Vodă”. concurs de schi. Această Locul I – Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu;
experiență m-a făcut să-mi Locul II – Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene
depășesc limitele și să-mi „Traian Vuia” de la Boboc;
Patrula masculină a SMMMSFA la trecerea liniei de sosire
dau seama că atunci când Locul III – Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov.
nu mai poţi, mai poţi puţin. Masculin:
Vremea ne-a creat unele Locul I – Academia Forţelor Terestre;
probleme, fiind destul de frig, Locul II – Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene;
dar am făcut faţă cu brio. Am Locul III – Academia Forţelor Aeriene.
fost o echipă unită, ne-am Feminin:
Elev Elena-Lavinia susținut reciproc şi sunt Locul I – Academia Forţelor Terestre;
ANDRIEŞ, comandantul mândră că am reușit să Locul II – Academia Forţelor Aeriene;
patrulei feminine a terminăm cursa pe locul trei, Locul III – Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene.
SMMMSFA: „Încă de mică ţinând cont de faptul că
mi-a plăcut să fac sport şi pentru unele dintre noi a fost
mi-am dorit să fac parte prima dată când au pus
dintr-o echipă, iar acum am schiurile în picioare”.

Echipa a fost unită şi ne-am


înţeles bine pe timpul cursei.
Am colaborat şi ne-am
ajutat reciproc, reuşind să ne
Colonel Cristian PELEA, să reprezinte cu cinste instituţia men­ţinerea şi întărirea sănătăţii. clasăm pe locul doi, ceea ce
Ocupanţii podiumului de premiere, la cele trei categorii, împreună cu
șeful Biroului Educație Fizică din care face parte. Este un lucru Nu îmi rămâne decât să îi felicit ne-a bucurat. A fost o
generalul de flotilă aeriană Leonard-Gabriel BARABOI, colonelul
Militară din Statul Major al îmbucurător atunci când văd că pe participanţi pentru efortul experiență grea, dar şi fru-
Cristian PELEA şi locotenent-colonelul Iuliu-Ilie Cristian ARSENE
Apărării: „Studenţii şi elevii s-au studenţii şi elevii acordă o atenţie depus, entuziasmul de care au moasă, am uitat de tempe-
pregătit pentru această compe- deosebită pregătirii fizice, dat dovadă şi rezultatele obţi- raturile scăzute şi am reuşit
tiţie, deşi unele instituţii de aceasta având un rol deosebit nute şi să le urez succes în acti- să ne mobilizăm şi să fim
învăţământ nu au avut zăpadă în formarea lor ca luptători cu vităţile viitoare din cadrul pro- mai uniţi ca niciodată. În
în zonă pentru a beneficia de abilităţi fizice şi psihice deose- cesului de instruire şi educare. Elev Ionuţ Alexandru perioada următoare aştep-
condiţii de antrenament speci- bite, rezistenţi la eforturi fizice De asemenea, mulţumim ZĂRNOIANU, comandan- tăm să începem antrena-
fice concursului. Cu toate aces- intense şi prelungite. Activităţile gazdelor noastre pentru efortul tul patrulei masculine a mentele pentru competițiile
tea, competiţia a fost aprigă, sportive contribuie atât la dez- depus în asigurarea desfăşurării SMMMSFA: „A fost prima viitoare. Le mulţumim
fiecare concurent dorindu-şi să voltarea şi perfecţionarea cali- în condiţii optime a acestor experinţă de acest gen la tuturor celor care ne-au fost
obţină rezultate cât mai bune şi tăţilor motrice, cât şi la concursuri”. care am participat de când aproape şi ne-au susţinut la
sunt în cadrul armatei. fiecare pas”.

46 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
| 47
Comemorare repere ale unei generaţii istorice

30 de ani de la moartea savantului


Hermann Oberth (1894-1989)
Mirela VÎŢĂ

Echipa Muzeului de Istorie din Sighişoara o carte de matematică”. A fost însă acceptată de Până la sfârşitul vieţii va primi numeroase
Generali, în vizită la General!
alături de Muzeul Naţional al Aviaţiei, Secţia profesorul Augustin MAIOR în 1922 la onoruri şi recunoaşteri ale muncii sale, drept Adrian Sultănoiu
Istorie şi Muzeografie, Rachete şi Cercetări Universitatea din Cluj, în România, ca dizertaţie pentru care s-au instituit societăţi sau premii de Care este secretul longevității curaj într-o lume despre care noi mai
Spaţiale „Hermann Oberth” din Mediaş au pentru acordarea lui Hermann Oberth a titlului astronautică care i-au purtat numele, a fost sale? Pasiunea pentru zbor, care se citim doar în manualele de istorie.
organizat o activitate de prezentare a vieţii de profesor de matematică şi fizică. decorat şi primit în rândurile a numeroase păstrează vie și acum, la venerabila Acțiunea, denumită generic
marelui savant elevilor de la Liceul Joseph Câţiva ani mai târziu, în 1929 apărea opera instituţii de prestigiu. În prezent, îi sunt atribuite vârstă de 101 ani. O viață plină, trăită „Generali, în vizită la General!”,
Haltrich din Sighişoara şi publicului principală a lui Hermann Oberth, intitulată lui Hermann Oberth peste 90 de soluţii care au frumos, în care a primat mereu marchează aniversarea unui simbol
sighişorean. „Moduri de a călători în spațiu”, numită şi „Biblia fost utilizate mai târziu la construcţia mondială iubirea față de țară, indiferent de al aviației române, veteran aviator,
Cuvântul de deschidere a aparţinut domnului astronauticii ştiinţifice”, lucrare distinsă apoi cu a rachetelor, iar mai bine de 300 de formule, relaţii vremurile pe care le-a trăit și pe care erou al celui de-al Doilea Război
director Nicolae TEŞCULĂ, după care muzeo- Premiul internaţional pentru ştiinţa zborurilor fizico-matematice şi idei conceptuale ale sale au le-a înfrumusețat cu vitejia și Mondial.
graful Dan RAMF a prezentat viaţa şi activitatea interplanetare. fost transpuse ulterior în practică. Cu ocazia împlinirii a 101 ani, în noblețea sa. Și câte amintiri poți Poveștile și experiențele de viață
lui Hermann Oberth. În perioada în care a activat ca profesor la Din păcate, însă, savantul este cunoscut mai data de 5 februarie 2020, strânge într-o viață atât de plină. El ale domniei sale ne-au onorat și
Născut pe 25 iunie 1894 la Sibiu, Hermann Liceul Stephan Ludwig Roth din Mediaş, Oberth mult pe plan internaţional şi prea puţin în conducerea Statului Major al le prețuiește pe toate, îi prețuiește ne-au făcut părtași ale unor clipe
OBERTH este considerat părintele navigaţiei a creat acolo cea mai mare parte a operei sale România, în special în lumea restrânsă a Forțelor Aeriene a organizat, în pe colegii săi, pe care i-a condus spre trăite intens, cu adevărat memora-
spaţiale şi precursor al noii ere tehnice. ştiinţifice privind construcţia şi zborul rachetei astronauticii. semn de prețuire, o vizită la escadrila din ceruri, și despre care le bile, într-un dialog cu istoria, o
Pasionat încă din copilărie de cărţile lui Jules în spaţiul cosmic. Regele Carol al II-lea i-a oferit Muzeul care îi poartă numele s-a înfiinţat la domnul general-locotenent (rtr.) povestește celor dornici să-l asculte. adevărată enciclopedie cu slove
Verne, mai ales de „Călătorie în jurul Lunii” şi aprobarea de a face experimente la Şcoala de Mediaş în anul 1994, ca secţie a Muzeului Naţional Ion DOBRAN, sursă inepuizabilă Să ne bucurăm cât mai mult de adânc încrustate.
„De la Pământ la Lună”, viitorul savant realizează Aviaţie din oraş, iar în perioada 1932-1935 Oberth al Aviaţiei Române. La inaugurarea muzeului au de admirație și respect, singurul dânsul, să învățăm din lecțiile pe care La mulți ani, venerabile erou! Îţi
primul proiect al unei rachete încă de la vârsta va construi numeroase modele de rachete fost prezenţi cosmonautul român Dumitru pilot rămas în viață din Grupul 9 le oferă și să îl lăsăm să ne inspire, mulţumim că ai luptat pentru
de 15 ani, pentru ca mai târziu să facă o serie de experimentale, câteva fiind chiar şi lansate. PRUNARIU, cosmonautul sovietic Oleg Vânătoare. pentru că a trăit și a avut succes și România noastră!
calcule pentru o rachetă cu ardere în etape a Începând cu anul 1950 Hermann Oberth îşi MACAROV (1933-2003) şi americanul Jon
combustibilului. va desfăşura activitatea la Spezia, în Italia, unde Mcbride, alături de doamna Erna Roth OBERTH,

La final de carieră
Mai târziu, se pare că lucrările sale aveau să construieşte o rachetă pe bază de azotat de fiica cea mare a savantului.
fie atât de revoluţionare, încât erau privite cu amoniu, iar în 1955 pleacă în America, unde „Nimic nu este pe pământ imposibil, trebuie
mare reţinere atât de savanţi, cât şi de editori. lucrează sub direcţia lui Wernher von BRAUN doar descoperite mijloacele necesare realizării”
Lucrarea sa, „Rachetă spre spaţiile interplanetare”, la programul spaţial american. Se reîntoarce în – Hermann Oberth. Se spune că orice sfârşit este doar un alt început… Drumul vieţii are în timp multe cărări de
a fost refuzată la publicare în Germania, conţi- Germania, apoi temporar va fi consultant în parcurs, cu suişuri şi coborâşuri inerente. Pentru doamna Elena Lehr, ultima etapă, cea a muncii
nând printre altele „prea multă matematică America, iar în 1962 se retrage definitiv la casa Surse: Muzeograf Dan Ramf, http:// pentru societate, s-a încheiat. Când finalizezi ceva în viaţă, imediat începi ceva nou şi inedit, care
pentru o carte de fizică şi prea multă fizică pentru sa din Feucht. enciclopediaromaniei.ro/ are să te liniştească şi să te relaxeze, să te simplifice şi să te echilibreze interior... Aceasta este etapa
de pensionar, etapa în care nu mai eşti încorsetat într-un sistem social cu condica de prezenţă, cu
reguli şi obligaţii impuse. Este etapa în care devii mai liber în acţiunile tale, etapa în care treptat
EROII NU MOR NICIODATĂ Ana Maria Vizanti revii la anii copilăriei, ca să-ţi retrăieşti visurile.
Filozofii lumii încă nu au stabilit care moment este mai încărcat emoţional, cel de început de
La Muzeul Naţional al Aviației Române a fost evocată personalitatea de excepție a pilotului de drum sau cel de încheiere a unei activităţi de lungă durată. Este dificil de rezumat o carieră de
vânătoare Dan Vizanty, Cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul”, la 110 ani de la nașterea sa. Colonelul aproape 30 de ani de muzeu, ieşirea la pensie a doamnei Lehr va fi resimţită de întregul colectiv.
Dan GÎJU, autor al unei cărți monografice dedicate asului Dan Vizanty, „Ziua cea mai neagră a indienilor O doamnă în adevăratul sens al cuvântului, mereu calmă, un profesionist dedicat aviaţiei şi o
cu două pene”, lansată cu această ocazie, spunea despre scrierea acestei cărţi:„Este datoria de onoare a prezenţă agreabilă.
aceluia care azi trăiește și scrie liber pentru simplul, dar miraculosul fapt că, acum trei sferturi de veac, Dan Mulţumim din toată inima pentru tot ce a făcut pentru muzeu şi îi dorim mulţi ani de pensie,
Vizanty și ceilalți «șoimi» - sau mai degrabă, «vulturi»! din generația sa au înțeles să-și jertfească tot ce au ani cu sănătate şi bucurie.
avut ei mai de preț, în speță, tinerețea, sângele și de multe ori chiar viața, pentru România noastră...”. Chiar dac am venit plin de entuziasm s lucrez n cadrul muzeului, momentele pe care
Calitățile sale de pilot de elită și comandant au fost ilustrate de membrii Asociației AeroHistoria, le-am trit aici, n aceti ani, au depit adesea ateptrile mele i asta datorit
prin evocarea luptei aeriene de la 10 iunie 1944, devenită ziua de glorie a Grupului 6 Vânătoare, a satisfaciilor obinute ca urmare a efecturii unor activiti complexe, cu specific muzeal. i
avionului românesc IAR-80, dar și a căpitanului-aviator Dan Vizanty. Este, cum spunea același Dan Gîju, uite aa, am activat timp de 29 de ani n cadrul muzeului ca inginer de aviaie, conserva-
o zi de referință pentru aviația românească, care a reușit să provoace„cea mai neagră zi”pentru adversarii tor de bunuri culturale, ef de secie, ef Laborator de Restaurare i pentru o perioad
de atunci, americanii în ale lor Lightning-uri P-38... O adevărată luptă între David și Goliath. chiar director adjunct. Nici muzeul nu a stat pe loc n acest timp i prin creterea patrimo-
Se cuvin calde mulțumiri colaboratorilor la realizarea acestei manifestări, ARPIA Otopeni, Muzeul niului cultural i a calitii expoziiilor permanente i temporare organizate i implicit a
Naţional al Aviației Române, dar și celor doi veterani, generalii Ion Dobran şi Radu Theodoru, care specializrii personalului a devenit un muzeu de importan naional
au onorat cu prezența lor acest eveniment omagial dedicat celui care, pe drept cuvânt, își merită locul
în Cartea de Aur a Aviației Române. Elena Lehr, Muzeului Naţional al Aviaţiei Române

48 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020
w w w . r o a f . r o
| 49
aniversare

Muzeul Naţional al Aviaţiei Române


de 30 de ani deschis publicului
În această primăvară, pe 2 martie, Muzeul Naţional al Aviaţiei pentru aeronautica română. Înfiinţat pe 10 iulie 1916, aerodromul a fost
Române, principalul muzeu cu profil aeronautic din România, folosit de aviatorii care au apărat Capitala în timpul celor două conflagraţii
împlineşte 30 de ani. militare. De asemenea, Pipera a fost casa Escadrilei de Experienţe în perioada
Muzeul Aviaţiei a fost înfiinţat în baza Hotărârii de Guvern nr. 197 din interbelică, unitate de elită însărcinată cu încercarea prototipurilor ce
02. O3. 1990 şi a Dispoziţiei Statului Major General nr. S/B/111 din 27.04.1990. urmau să intre în dotarea aviaţiei noastre. De aici şi-a luat zborul Smaranda
A fost acreditat prin Ordinul nr. 2296/03.06.2010 şi reacreditat prin Ordinul BRĂESCU pe 2 octombrie 1931 atunci când a stabilit recordul mondial

e
2791/02.12.2015. Ca dovadă a importanţei sale şi a valorii patrimoniului feminin. În 1956, pe 10 iunie, în acest loc a aterizat primul elicopter din
său, prin Hotărârea de Guvern numărul 360 din 6 aprilie 2011, a fost dotarea Forţelor Aeriene Române, un Mi-4 de construcţie sovietică. După

r
recunoscut ca muzeu de importanţă naţională, devenind astfel Muzeul închiderea aerodromului în 1958 aici a funcţionat Centrul 255 Reparaţii
Naţional al Aviaţiei Române. Tehnică de Radiolocaţie, în cadrul căruia a fost construit prototipul staţiei

a
Deşi este o instituţie de cultură relativ tânără, ideea înfiinţării unui de radiolocaţie pentru înălţimi mici şi mijlocii START, primul şi singurul tip
muzeu al aviaţiei a apărut în perioada interbelică şi a aparţinut Ligii Naţionale de radar românesc.

s
Aeriene (unul din susţinătorii proiectului a fost chiar marele istoric Nicolae Colectivul muzeului a reuşit ca în numai 4 luni de zile să amenajeze
IORGA), dar din păcate nu s-a putut concretiza. Au urmat alte iniţiative hangarul 1, acesta adăpostind expoziţia permanentă privind istoria

r
care de asemenea nu s-au putut finaliza. aeronauticii române până în anul 1958. Inaugurarea expoziţiei a coincis
Abia prin Ordinul Marelui Stat Major nr. C.L. 00554 din 1 iunie din 1981, cu aniversarea, pe 18 martie, a Centenarului primului zbor al lui Traian Vuia,

e
s-a constituit un nucleu al Muzeului Aviaţiei Române ce aparţinea de Şcoala iar evenimentul a fost onorat cu prezenţa de către ministrul apărării

v
Militară de Ofiţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu’’. După cinci ani micul colectiv naţionale şi alţi demnitari civili şi militari. În anul următor s-a deschis pentru

i
eE
format din doi ofiţeri şi un maistru militar a fost trecut în subordinea Bazei public al doilea hangar, cuprinzând evoluţia aviaţiei române în perioada
333 Reparaţii, cu sediul în Bucureşti-Otopeni prin Ordinul nr. B3/00509 din 1958–1974, iar în 2008 s-a realizat pasajul de legătura dintre cele două
â n
m MÂN

n
18 iunie 1986. Rolul acestei echipe a fost de a identifica şi recupera patri- expoziţii de bază, care reconstituie o stradă din Bucureştiul interbelic şi
moniul istoric şi tehnic aeronautic existent pe teritoriul României. În acelaşi înfăţişează maniera în care societatea românească şi aviaţia s-au întrepătruns.
i r o RO
aţieR I E N
a
timp s-au depus eforturi pentru obţinerea unui spaţiu corespunzător În anul 2012, au fost deschise publicului segmentele expoziţionale dedicate
amenajării muzeului propriu-zis. căpitanului aviator Alexandru ŞERBĂNESCU şi generalului paraşutist E
În primele luni de după Revoluţia din 1989 s-au iniţiat procedurile Grigore BAŞTAN. Mai recent, cu ocazia sărbătoririi Zilei Aviaţiei Române
av iE AE
al Ţ E L
pentru înfiinţarea Muzeului Aviaţiei, fiind elaborată Hotărârea Guvernului din 20 iulie 2019, a fost inaugurată expoziţia permanentă din cel de-al

l
României cu nr. 197 din 2 martie 1990. Acest document poate fi considerat treilea hangar: ARCA (Asociaţia Română pentru Cosmonautică şi
actul de naştere al acestei instituţii ce are menirea să păstreze şi să promo- Aeronautică).

o n a FO
R

i
veze tradiţiile şi istoria Aviaţiei Române. De-a lungul celor treizeci de ani de existenţă, Muzeul Naţional al Aviaţiei
Începuturile au fost modeste: activitatea celor 14 angajaţi ai muzeului Române a participat şi la numeroase expoziţii internaţionale, dintre care

n a ţ
l
a început într-un birou în cadrul Compartimentului Pregătire de Luptă din menţionăm: „Colaborarea româno-franceză din domeniul aeronauticii”
Comandamentul Aviaţiei Militare. Ulterior, s-a asigurat un spaţiu în incinta (Franţa, 2002, Centrul Cultural Român din Paris, 2002), expoziţia„Romanian
eu
uz
U.M. 01961 Otopeni, iar Wings” la manifestările

m
conducerea instituţiei a n decursul istoriei sale de trei decenii, trecnd peste greutile determinate organizate cu ocazia cen-
elaborat o strategie de tenarului zborului fraţilor
dezvoltare pe termen de lipsa de fonduri, de spaii adecvate, de personal, Muzeul Naional al Wright (Statele Unite,
mediu şi lung ce continua, Aviaiei Romne a reuit s se impun pe plan intern i internaional drept Dayton, Ohio, 2003);
la un nivel mai înalt, o instituie reprezentativ pentru apariia i evoluia fenomenului aeronau- „Traian Vuia şi aeroplanele
munca fostului nucleu al tic, valorile pe care le promoveaz fiind recunoscute att ntre graniele sale profetice” (Franţa,
Muzeului Aviaţiei. Romniei, ct i n afara acestora. Centrul Cultural Român din
Prima expoziţie per- Paris, 2006). Un loc aparte
manentă s-a deschis Nu putem s nu menionm i faptul c ncepnd cu anul 2010, muzeul este în istoria muzeului îl ocupă
publicului pe 17 iunie parte la proiectul Noaptea European a Muzeelor i n fiecare an acesta participarea la organizarea
1993 în cinci corturi de este n topul preferinelor vizitatorilor din Bucureti. sărbătoririi Zilei Aviaţiei
campanie amplasate pe Române în taberele milita-
aerodromul militar Otopeni, iar succesul ei a determinat Comandamentul rilor români de la Kabul şi Kandahar în anul 2006. În 2010 Muzeul Aviaţiei
Aviaţiei Militare să ofere un nou sediu muzeului: o mică clădire din veci- a fost gazda unui eveniment inedit, întâlnirea dintre generalul de flotilă
a n i
nătatea Aeroportului Internaţional „Aurel Vlaicu“-Băneasa. aeriană (r) Ion DOBRAN şi colonelul (r) american Barrie DAVIS, veterani
Noul sediu a fost inaugurat în prezenţa ministrului apărării naţionale de război, care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial s-au înfruntat
din acea perioadă, Gheorghe TINCA, la 20 iulie 1995. Un an mai târziu, în pe cer deasupra României.
d e
1996, s-a deschis pentru public secţia Istoria Rachetelor şi Cercetării Spaţiale De asemenea, muzeul a contribuit la cunoaşterea şi popularizarea
„Hermann Oberth”, secţie ce funcţionează în municipiul Mediaş. În 1997 tradiţiilor şi istoriei Aviaţiei Române prin participarea cu expoziţii temporare
Muzeul Aviaţiei a primit aprobarea şi s-a extins în zona monumentului şi la evenimente din ţară, dintre care amintim: spectacolele aviatice ROIAS
2 0
ridicat în amintirea fostei Companii Internaţionale de Navigaţie Aeriană 2001 şi 2006, demonstraţia aeriană „Magie pe cer”2007, expoziţia naţională
Franco-Română. Dimensiunile patrimoniului şi necesitatea unor spaţii „Inventica 2008” şi „Salonul de inventică 2014”, Milfest (ediţiile din 2007–
2 0 t u r ă
expoziţionale mai mari au făcut ca muzeul să fie mutat într-o nouă locaţie, 2014), EXPOMIL, Black Sea Defence & Aerospace 2007–2014, expoziţia
pusă la dispoziţie de Statul Major al Forţelor Aeriene, aflată lângă Aeroportul „70 de ani de la luptele de eliberare a teritoriului naţional (23 august – 25
-
0 ▪ trad i ţ i e ▪ cul
9
Internaţional Otopeni. Inaugurarea oficială a noului spaţiu a avut loc în octombrie 1944)”organizată la Palatul Parlamentului, expoziţie cu tematică

19 istorie
ziua de 2 martie 2000, cu ocazia aniversării a zece ani de la înfiinţarea aeronautică cu ocazia Zilei Brigăzii 30 Gardă în 2017, expoziţia dedicată
instituţiei, ceremonia fiind onorată de prezenţa şefului Statului Major al participării Aeronauticii Române în Primul Război Mondial organizată la
Forţelor Aeriene şi a secretarului de stat în Ministerul Transporturilor pentru Tecuci în 2018, expoziţia închinată zborului Marii Uniri prezentată la Bacău
probleme de aviaţie. în anul Centenarului, expoziţia„Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu”
Dezvoltarea continuă a colecţiilor muzeale a determinat o nouă mutare organizată cu ocazia Zilei Porţilor Deschise din 2019 la Baza 90 Transport
a Muzeului Aviaţiei. Din 2006 acesta este adăpostit de clădirile aflate pe Aerian Otopeni, BIAS 2017-2019 etc.
latura de sud a fostului aerodrom militar Pipera, loc plin de semnificaţii Sursa: Muzeul Naţional al Aviaţiei Române Muzeul Național al Aviaţiei Române
Adresa: Bucureşti, strada Fabrica de Glucoză, nr. 2-4

50 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o
Telefon/fax: 021.232.04.04; e-mail: relpub.muzeulaviatiei@roaf.ro
Transport în comun: STB nr. 605 - staţia: Muzeul Aviaţiei, metrou - staţia: Aurel Vlaicu
www.facebook.com/muzeulnationalalaviatiei
DTP & LAYOUT: redacţia CER SENIN
Adrian SULTĂNOIU AKLDAKJDHALKD

52 | CER SENIN  Nr. 1 (160)  2020


w w w . r o a f . r o