Sunteți pe pagina 1din 53

CER SENIN

Revista For]elor Aeriene Rom#ne


Nr. 1 (148)  2017
www.roaf.ro

F-16 Fighting Falcon


pag. 4-5

PATRIOT SHOCK V
pag. 6-9

prin ochii undelor


electromagnetice
pag. 26-29

ANTRENAMENT
ÎN LABORATORUL
DE DEZORIENTARE
SPAŢIALĂ
pag. 42-43
PE R AS PER A INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
AD AS T R A SUMAR
Autoevaluarea activităţii SMFA pe 2016__3

F-16 Fighting falcon_____________________4-5

PATRIOT SHOCK V _________________________6-9


Pagina 3

agendA _______________________________10-21

Return of the Black Sea Knights_______ 22-25

prin ochii undelor


electromagnetice__________________26-29
PaginILE 4-5

Revistă editată de Statul Major Paginile 6-9


Muzeul naţional al aviaţiei
al Forţelor Aeriene se reinventează ______________________32-33

Simbolul_______________________________ 34-37

CONSILIUL EDITORIAL
AL REVISTEI Principiile culturii de siguranţă
CER SENIN aeronautică___________________________ 38-39
Preşedinte: Paginile 22-25
general-locotenent „MI S-A OPRIT MOTORUL. CATAPULTEZ!” ____ 40-41
LAURIAN ANASTASOF
Membri:
ANTRENAMENT ÎN LABORATORUL
general de flotilă aeriană
CONSTANTIN DOBRE DE DEZORIENTARE SPAŢIALĂ _______________ 42-43
general de flotilă aeriană
LIAN SOMEŞAN profil de profesionist_________________ 44-45
comandor dr.
Iulian Paţilea
cursul recrut____________________________46

Povestea unui aviator transilvănean


MEMBRI în Primul Război Mondial_____________47-50
ONORIFICI PaginILE 26-29
La mulţi ani, Domnule General Dobran!_51
Dumitru AMARIEI
Petre BÂNĂ
PaginILE 32-33
Nicolae RADU

RedacŢia
Secretar general de redacţie: Pagina 51
căpitan LAURA MĂCĂRESCU
e-mail: lmacarescu@roaf.ro
Redactor:
plutonier-adjutant
ALEXANDRU BĂLĂNESCU COPYRIGHT: Şoseaua Fabrica de G lucoză
e-mail: abalanescu@roaf.ro nr . 2-4, sector 2, B ucureşti

Procesare Texte: Este autorizată orice reproducere, Telefon/Fax: 021/232.63.27;


LEANA TUDORAN cu condiţia specificării sursei. 021/232.21.83 int. 104,110
Fotoreporter : E-mail: cersenin@roaf.ro
ADRIAN SULTĂNOIU ISSN 1582-6317. B 916.10; C 3146.18
NORME DE COLABORARE:
e-mail: asultanoiu@roaf.ro
Cititorii pot trimite pe adresa redacţiei Tipărită la
Grafică & DTP texte şi fotografii care se încadrează în Centrul Tehnic - Editorial
Diana Şuică tematica revistei. al Armatei
e-mail: msuica@roaf.ro
Manuscrisele nu se înapoiază. sub comanda
Răspunderea juridică pentru conţi­nutul nr. 1073/2017
articolelor aparţine în exclusi­v itate Responsabilitatea privind tehnoredactarea
autorilor, conform art. 326 CP. revine în totalitate redacţiei
C operta I: F-16 ( foto : A le x C ozma )
C operta IV: L ansatoarele bateriei Patriot C orec tur a :
Prezenta ediţie s-a încheiat la data de:
( foto : A dr ian S u ltă n o i u ) C e ntru l Te h n ic-E dito r ial al A r mate i 22/02/2017
Şeful Statului Major al Forţelor Aeriene,
generalul-locotenent Laurian ANASTASOF, în prezenţa
ministrului apărării naționale, Gabriel-Beniamin LEŞ la
autoevaluarea Forţelor Aeriene Române pe anul 2016

Laura MĂCĂRESCU

Autoevaluarea activit`]ii SMFA


În data de 26 ianuarie 2017, la sediul Statului Major al Forţelor Aeriene a avut loc
autoevaluarea categoriei noastre de forţe găzduită de şeful Statului Major al Forţelor
Aeriene, generalul-locotenent Laurian ANASTASOF, în prezenţa ministrului pe anul
2016
apărării naționale, Gabriel-Beniamin LEŞ, a şefului Statului Major General,
generalul Nicolae-Ionel CIUCĂ, a şefului Statului Major al Forţelor Terestre
generalul-locotenent dr. Dumitru SCARLAT şi a şefului Statului Major al Forţelor
Navale, viceamiralul dr. Alexandru MÎRŞU.

„Forţele Aeriene şi-au intensificat eforturile pentru adaptarea la cu prevederile Programului de transformare, dezvoltare şi înzestrare
cerinţele actuale, apărarea spaţiului aerian al României şi a spaţiului a Armatei României până în anul 2027 şi în perspectivă şi ale
comun al NATO, executării misiunilor şi îndeplinirii angajamentelor Directivei de planificare a apărării. Infrastructura în unităţile de
internaţionale asumate”, a afirmat generalul-locotenent Laurian aviaţie îşi va continua procesul de dezvoltare, punându-se accent
Anastasof. în 2017 şi pe îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă ale
De asemenea, contextul regional în care Forţele Aeriene îşi personalului.
desfăşoară activitatea se leagă de contextul geopolitic militar Şeful Statului Major General a recunoscut eforturile depuse
actual: „Avem nevoie de stabilitate şi coerenţă în procesul de pregătire anul trecut de personalul Forţelor Aeriene Române: „Mulţumim
a personalului şi capacităţii de luptă. E posibil ca România să fie inclusă pentru modul în care s-au desfăşurat toate activităţile, care nu au fost
în programul de achiziţie a avionului F-35, dar nu mai devreme de deloc puţine. A fost un an cu puţine evenimente deosebite. Am fost
10 ani de acum înainte”, a adăugat şeful SMFA. foarte aproape de activităţile dezvoltate la nivel de Forţe Aeriene,
Generalul-locotenent Anastasof a mulţumit Forţelor Terestre, pentru instruirea piloţilor, mentenanţă, ore de zbor, dezvoltarea
Forţelor Navale şi Direcţiei Informaţii Militare pentru modul în care infrastructurii. Vă doresc mult succes în anul care vine!”.
anul trecut au furnizat informaţii pentru desfăşurarea misiunilor Ministrul apărării naționale, Gabriel-Beniamin Leș, a declarat
Forţelor Aeriene Române. că România, fiind ţară de graniţă pentru Uniunea Europeană şi
Alocările suficiente de resurse, precum şi procesul de planificare pentru NATO, are responsabilităţi mai mari: „Din această perspectivă,
au însemnat foarte multe ore executate peste program. Bunurile prin programul Avion Multirol al Forţelor Aeriene nu a fost făcută o
şi serviciile de care au beneficiat Forţele Aeriene au dus la creşterea simplă achiziţie, ci acesta a reprezentat realizarea unei capabilităţi
numărului orelor de zbor şi la îmbunătăţirea serviciului de militare”.
mentenanţă pentru avioane. De asemenea, ministrul Leș a făcut cunoscut faptul că se
A fost un an bun pentru repararea aviaţiei de luptă, şcoală, urmărește o mai bună prioritizare a programelor de înzestrare
pentru mentenanţa rachetelor sol-aer şi pentru asigurarea pieselor ce vizează Forţele Aeriene pentru a avea un echilibru între
de schimb şi a suportului logistic la radare. Anul 2016 a reprezentat programele începute şi derularea altora noi. „Asigurarea
un câştig în infrastructură mai ales pentru platforma F-16. De capacităţii de descurajare credibilă şi apărare a spaţiului aerian,
30 de ani nu s-a mai investit în navigaţie şi sisteme de comandă- continuarea modernizării şi dezvoltării infrastructurii
control. De asemenea, a fost îmbunătăţită capacitatea de aerodromurilor, îndeplinirea angajamentelor asumate de România
descoperire în domeniul supravegherii aeriene şi avertizării timpurii. în relaţia NATO, UE şi partenerii aliaţi rămân obiectivele majore ce
Aviaţia de transport şi-a menţinut capacitatea de a realiza toate privesc Forţele Aeriene. Avem în vedere şi avansarea direcţiilor de
misiunile încredinţate, iar instrucţia în şcoală poate susţine trecerea acţiune pentru achiziţia celei de-a doua escadrile de aparate F-16.
pe avionul F-16. Şeful SMFA ne-a asigurat că avem echipaje cu care Vă mulţumesc pentru activitatea depusă în 2016, suntem în nişte
ne putem îndeplini misiunile de luptă în orice moment. coordonate naţionale şi globale diferite. Criza din Ucraina confirmă
Anul trecut s-au executat multe misiuni de Poliţie Aeriană, că decizia pentru structura Euroatlantică a fost o decizie foarte
evacuare medicală şi sprijin activ cu grad ridicat de risc: „Le bună pentru noi. Am dovedit până acum că suntem beneficiari şi
mulţumesc din inimă oamenilor pentru modul în care au înţeles să furnizori de securitate. În teatrele de operaţii suntem respectaţi şi
respecte elementele şi procedurile în executarea misiunilor alături de dovedim calitate în ceea ce facem, militarii sunt ambasadorii noştri.
partenerii din Alianţă!”, a ţinut să sublinieze generalul-locotenent Vă asigur de toată susţinera mea, pe partea de înzestrare şi calitate
Anastasof. a vieţii. Cei 2% din PIB alocaţi Armatei sunt o necesitate, nu un
Șeful SMFA a precizat că anul acesta va continua procesul de moft, sunt lucruri pe care trebuie să le facem împreună pentru a
restructurare şi modernizare a Forţelor Aeriene, în concordanţă ne îndeplini misiunile ”, a concluzionat ministrul apărării naționale.

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
|3
Mircea BARAC

În perioada 13-15 decembrie 2016, la Baza Aeriană nr. 5 Monte Real s-a realizat acceptanţa individuală,
recepţia şi înmatricularea a trei avioane F-16 MLU 5.2. care au intrat în exploatarea Forţelor Aeriene Române.
Cele trei avioane F-16, dintre care unul în dublă comandă – 1611 şi două în simplă comandă – 1605 şi
1606 – au fost recepţionate conform termenilor contractuali şi au ajuns în condiţii foarte bune la Baza 86
Aeriană de la Borcea, în data de 15 decembrie 2016.

4| CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE


a dou a t r anşă de Av ioane


F-16 F ight ing Falcon
a ajuns În România
Căpitan Laura ISTRATE
O altă zi cu semnificaţie istorică pentru Cu această ocazie, fostul ministru al apărării prezent, din clubul F-16, ceea ce aduce posibilitatea
Forţele Aeriene Române este ziua de naţionale, Mihnea Motoc, s-a întâlnit cu piloţii unei instruiri elitiste în peisajul românesc de pilotaj”.
15 decembrie 2016, când alte trei aeronave F-16 şi personalul tehnico-ingineresc al Escadrilei 53 Primele şase aeronave F-16 Fighting Falcon
Fighting Falcon au aterizat la Baza 86 Aeriană. Aviaţie Vânătoare din cadrul Bazei 86 Aeriene şi a achiziţionate de România – cinci în simplă
A doua serie de avioane F-16 Fighting Falcon, afirmat: „Ne concentrăm atenţia pe completarea comandă şi una în dublă comandă, modernizate
primei escadrile, pe operaţionalizarea ei deplină, la standardul F-16 MLU 5.2R, au intrat în dotarea
două în simplă comandă (1605 şi 1606) şi una în
pregătirea şi formarea piloţilor şi tehnicilor la cele mai Forţelor Aeriene Române pe data de 29
dublă comandă (1611) s-a alăturat celorlalte şase înalte standarde, cât şi asupra intrării acestui tip de septembrie 2016, iar ultimele trei avioane din
avioane intrate în dotarea Escadrilei 53 Aviaţie avion la misiuni de Poliţie Aeriană alături de avioanele cele 12 cumpărate din Portugalia vor fi livrate în
Vânătoare la sfârşitul lunii septembrie 2016. MiG-21 LanceR. Forţele Aeriene Române fac parte, în cursul acestui an.

Momente de la sosirea avioanelor F-16 pe pământ românesc

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
|5
exerciţiu româno-american

PATRIOT Locotenent-colonel Gabriel IACOVIŢĂ


Căpitan Laura MĂCĂRESCU
PATRIOT şi HAWK . Scopul de cele ale câmpului de luptă
Militarii Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer „General Nicolae exerciţiului a fost antrenarea modern”.
Dăscălescu” au participat alături de militarii americani din echipelor bateriei HAWK PIP III R În calitate de comandant al
Batalionul 5 din Regimentul 7 Artilerie şi Apărare Aeriană din pentru ducerea acţiunilor de bateriei, locotenentul Crivăţu a
cadrul Forţelor Terestre ale SUA, dislocate în Europa (USAREUR), angajare a ţintelor aeriene, prin planificat şi condus activitatea de
în perioada 1–12 noiembrie 2016,  la exerciţiul comun româno- integrare cu cea PATRIOT, în cadrul dislocare şi redislocare a tehnicii,
american de apărare aeriană PATRIOT SHOCK V. Exerciţiul s-a unui scenariu fictiv de apărare a organizat dispozitivul de luptă
desfăşurat în Tabăra de Instrucţie şi Poligonul de Trageri Sol-Aer aeriană. şi a verificat pregătirea tehnicii
de la Capu Midia şi s-a finalizat cu Ziua Distinşilor Vizitatori. Printre obiectivele principale pentru ducerea acţiunilor. Pe
ale acestuia s-au numărat timpul angajării ţintelor aeriene
La Ziua Distinşilor Vizitatori comandant Baterie Delta Patriot perfecţionarea procedurilor a lucrat împreună cu un ofiţer de
au par ticipat comandantul din Batalionul de Artilerie 5 din privind planificarea şi ducerea în legătură american într-un punct
Componentei Operaţionale Regimentul 7 Artilerie şi Apărare comun a acţiunilor de combatere de comandă comun, de unde a
Aeriene şi locţiitorul şefului Aeriană/US Army Europe, a fost a unui inamic aerian, precum şi repartizat ţintele către cele două
Statului Major al Forţelor Aeriene, formată din 84 de militari, o baterie verificarea interoperabilităţii structuri.
generalul de flotilă aeriană PATRIOT şi un element de comandă sistemelor de comandă-control Participanţii la exerciţiu au
Constantin DOBRE şi de nivel batalion. ale celor două structuri de rachete avut parte şi de un schimb de
comandantul Batalionului 5 din sol-aer. experienţă, în cadrul căruia o
Regimentul 7 Artilerie şi Apărare Schimb de experienţă „Exerciţul a reprezentat un parte dintre militarii noştri au
Aeriană, locotenent-colonelul element de noutate”, a afirmat mers la bateria PATRIOT unde au
Douglas LYNCH, însoţiţi de ofiţeri La exerciţiul bilateral româno- locotenentul Ionuţ CRIVĂŢU: „A învăţat câteva noţiuni despre
din cadrul comandamentului american PATRIOT SHOCK V, de fost primul exerciţiu de acest tip la această tehnică şi au fost
SMFA. nivel tactic cu trupe în teren au fost care a participat subunitatea. În îndrumaţi de către operatorii
Delegaţia română, condusă de implicate o baterie HAWK PIP III R cadrul acestei activităţi am avut americani să o opereze.
locotenent-colonelul Răzvan şi una PATRIOT. Militarii celor două oportunitatea de a verifica nivelul
SPÎNU, locţiitor la Grupul 2 Luptă baterii de rachete sol-aer au de interoperabilitate al celor două Sistem de
din Brigada 1 Rachete Sol-Aer a fost acţionat în comun pentru angajarea sisteme şi capacitatea de a lucra în comandă-control
formată din 90 de militari, o baterie ţintelor aeriene marcate, rea­ comun cu o structură similară comun
RSA HAWK PIP III R, iar delegaţia US lizându-se interconexiunea tehnică dintr-o ţară parteneră pe baza
Army Europe (USAREUR), condusă şi procedurală între cele două procedurilor de operare standard Pe lângă activităţile generale
de căpitanul Michael TOPPING, sisteme de comandă-control NATO, în condiţii cât mai apropiate detaliate mai sus, exerciţiul de

La Ziua Distinşilor Vizitatori au participat comandantul Componentei Operaţionale Aeriene


şi locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul de flotilă aeriană
Constantin DOBRE şi comandantul Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer, colonel Claudiu Hermeniuc

6| CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
SHOCK V
Adrian Sultănoiu

Lansatoarele din bateria PATRIOT la


exerciţiul bilateral româno-american
PATRIOT SHOCK V
exerciţiu româno-american
nivel tactic „PATRIOT SHOCK V”, unităţile de tragere s-au realizat Briefing în cadrul exerciţiului
executat de două structuri de prin acţiunea comună a celor doi
rachete sol-aer de nivel baterie, a ofiţeri tactici, american şi român,
vizat verificarea şi validarea operatori la interfaţa ADSI.
capacităţii de integrare a celor Militarii USAREUR au dislocat
două sisteme de armă într-un în poligonul Capu Midia o baterie
sistem de comandă-control (C2) PATRIOT constând în 6 lansatoare
comun HAWK-PATRIOT. pentru rachete de tip PAC-2 şi
Cele două sisteme de rachete PAC-3, 1 x ECS (Engagement
sol-aer integrate într-o grupare Control Station) şi 1 x BCP (Battery
RSA au acţionat în cadrul unui Command Post) şi elemente de
scenariu fictiv pentru apărarea sprijin logistic.
unui obiectiv de pe litoral, ducând
acţiuni de luptă în mod de Implicaţiile exerciţiului
conducere independent.
Sistemul de comandă-control Exerciţiul a marcat un moment
a constat în realizarea legăturii de istoric atât pentru Armata
date şi comunicaţii dintre ICC României, cât şi pentru partenerii
PATRIOT (Information Coordination americani. A fost prima dată când
Center) dislocat în Germania şi un sistem de rachete PATRIOT a
Punctul de Comandă al Bateriei ajuns în România.
(BCP) PATRIOT dislocat în poligonul Din schimbul de experienţă
Capu Midia (conexiune satelitară) se pot desprinde câteva lecţii
– pentru formarea imaginii aeriene identificate care pot veni în
din zona de responsabilitate a sprijinul militarilor români. Printre
grupării RSA şi transmiterea acesteia acestea ar fi întocmirea unor
la Centrul de Operaţii Tactice (TOC) proceduri de operare cât mai clare
amplasat în dispozitivul de luptă al şi uşor de pus în aplicare pentru
bateriei HAWK. toţi militarii din cadrul echipei de
De asemenea, s-a realizat luptă, adaptate nivelului de
angajarea centralizată a ţintelor competenţă pentru fiecare post Baterie HAWK PIP III R la exerciţiul bilateral
aeriene marcate af late în de luptă. româno-american PATRIOT SHOCK V
posibilităţile de luptă ale celor Exerciţiul „PATRIOT SHOCK V”
două sisteme de rachete sol-aer, a pregătit exerciţiul „TOBRUQ
prin Centrul de Operaţii Tactice şi LEGACY 17”, pe care US Army
Centrul de Distribuţie a Focului Europe l-a planificat în 2017 şi
(CDF) HAWK, respectiv Staţia de pentru care solicită implicarea
Control a Angajărilor (ECS) Forţelor Aeriene Române cu
PATRIOT. unităţi de apărare aeriană cu baza
Conexiunea celor două la sol.
sisteme HAWK şi PATRIOT a fost Am reprodus şi adaptat mai
asigurată printr-o interfaţă de jos un material preluat de pe
date – ADSI (Air Defense System site-ul www.army.mil realizat de
Integrator), cu rol în repartiţia/ către sublocotenentul Brandt
alocarea ţintelor şi conducerea ANGE şi Spc. Jasmin FLORES, de
angajărilor celor două sisteme de la Comanda Armatei a 10-a
armă. Repartiţia şi angajarea Aeriană şi de Apărare cu Rachete,
ţintelor aeriene marcate către din 26 octombrie 2016.
5-7
Detaşamentul american înainte
de sosirea în România

th ADA PATRIOT SHOCK


to Romania Begins
By 2nd Lt. Brandt Ange & Spc. Jasmin Flores, 10th Army Air
and Missile Defense Command October 26, 2016

K AISERSLAUTERN, have been given a very unique


Elemente ale bateriei HAWK Germany - Delta Battery, 5th opportunity to showcase both our
Battalion, 7th Air Defense speed of assembly and, when we
Artillery Regiment conducted get to Romania, our speed of
a Rehearsal of Concept Drill and achieving in­tero­perability.”
Exerciţiul PATRIOT SHOCK în România Initial Staging Area Operations As Delta Battery coasts into
al Batalionului 5 din Regimentul 7 Oct. 26, in order to finish syn- the final tasks for their initial
Artilerie şi Apărare Aeriană începe chronizing operations and N-Hour Sequence assured that
finish preparations for their they will easily meet their 72
K AISERSL AUTERN, demonstrăm rapiditatea deployment to Romania for hour deadline, they also begin
Germania – Bateria Delta, noastră de mobilizare şi, când Patriot Shock. to realize something profound.
Batalionul 5 din Regimentul vom ajunge în România, viteza As the Soldiers from Delta Not only are they about to
7 Artilerie şi Apărare Aeriană de a deveni in­teroperabili”. Battery, 5-7th ADA gathered deploy to Romania, they are
a realizat o repetiţie pe 26 Pe măsură ce Bateria around the sand table in pre- also about to become a part of
octombrie pentru a finaliza Delta se pregătea pentru paration for their Rehearsal of U.S. Air Defense history by
sincronizarea operaţiunilor ultima etapă a misiunii, Concept Drill there was a being the first U.S. Patriot
şi pregătirilor pentru detaşa- aceştia au realizat ceva mai noticeable buzz of excitement Battery to conduct operations
rea în România în vederea profund. Nu numai că erau in the air. Less than 72 hours in Romania.
participării la exerciţiul pregătiţi să fie detaşaţi în ago, these Soldiers received This operation will show-
PATRIOT SHOCK. România, dar erau de aseme- word that they were going to case the unit’s leaders’ and
Militarii Bateriei Delta nea pe cale să devină parte execute a level three deploy- Soldiers’ resilience and build
adunaţi pentru repetiţie au a Istoriei Apărării Aeriene a ment readiness exercise or their confidence in the capabi-
fost entuziasmaţi la gândul Statelor Unite, prin a fi prima Patriot Shock to Romania. lities of their mobility platforms
plecării în misiune. Cu mai b ate r i e a m e r i c a n ă d e „I am excited that our battery and mission command systems
puţin de 72 de ore înainte, PATRIOT care desfăşoară was chosen to conduct this mis- while demonstrating the U.S.’s
acestor militari li s-a transmis operaţiuni în România. sion,” stated 1st Lt. Nicholas commitment to its allies and
că vor executa un exerciţiu Misiunea va demonstra Ontiveros, the Delta Battery, partners in the Black Sea
cu detaşare în România. rezilienţa liderilor şi militari- 5-7th ADA executive officer, „We region.
„Sunt încântat de faptul lor unităţii şi le va creşte
că bateria noastră a fost încrederea în capabilităţile
aleasă pentru a desfăşura platformelor mobile şi în
această misiune, a afirmat sistemele de co­m andă a
locotenentul Nicholas misiunii, de­monstrând astfel
ONTIVEROS, ofiţerul execu- angajamentul Statelor Unite
tiv al Bateriei Delta. Ni s-a faţă de aliaţii şi partenerii din
oferit o oportunitate unică să regiunea Mării Negre.

Traducere: Laura MĂCĂRESCU

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
|9
agendA

Vizita s-a concretizat într-un schimb de experienţă între Alex BĂLĂNESCU


reprezentanţi ai corpurilor maiștrilor militari și subofiţerilor
din Forţele Aeriene ale României şi Statele Unite ale Americii

Vizita subofi]erului
de comand^ al For]elor
Aeriene ale Statelor
Unite ale Americii Şeful SMFA, generalul-locotenent Laurian ANASTASOF a

din Europa [i Africa


înmânat şefului delegaţiei americane Chief Master Sergeant
Kaleth WRIGHT o machetă a avionului F-16 Fighting Falcon

Miercuri, 9 noiembrie 2016, o delegaţie condusă de către plutonierul-adjutant Discuţiile purtate au urmărit transferul de
militară americană condusă de Chief Master principal Daniel-Narcis SÎMPETRU, subo- cunoştinţe şi experienţă pe linia perfecţionării
Sergeant Kaleth WRIGHT, USAFE-AFRICA fiţer de comandă al SMFA, iar prezentarea nivelului de pregătire/instruire între cele două
Command Chief, a vizitat Statul Major al Forţelor Aeriene Române şi a rolului maiştrilor corpuri ale categoriilor de forţe armate.
Forţelor Aeriene (SMFA) în contextul dezvol- militari şi subofiţerilor a fost făcută de către Şeful SMFA, generalul-locotenent
tării cooperării militare bilaterale dintre plutoni­e­r ul-adjutant principal Sorin Laurian ANASTASOF, a participat la dezbateri
Forţele Aeriene ale României şi Statele Unite SĂFTOIU, din biroul Informare şi Relaţii şi a înmânat şefului delegaţiei americane o
ale Americii, la nivelul corpurilor de maiştri Publice al Componentei Operaţionale machetă a avionului F-16 Fighting Falcon, intrat
militari şi subofiţeri. Delegaţia română a fost Aeriene. de curând în dotarea Forţelor Aeriene Române.

SSG-86
La Hill Air Force Base, Utah, necesare pentru remedierea
Căpitan-comandor Constantin ANDREI

Statele Unite ale Americii, între 5 şi deficienţelor; prezintă şi recomandă


10 decembrie 2016, a avut loc schimbări la funcţiile sistemelor/
Reuniunea multinaţională a subsistemelor şi interfeţelor care
grupului de lucru F-16 în domeniul afectează siguranţa; prezintă şi
siguranţei aeronautice (SSG-86). recomandă acţiunile de corecţie
Scopul reuniunii a constat în necesare pentru deficienţele de
colaborarea pentru identificarea, siguranţă identificate de către alte
discutarea şi definirea problemelor organizaţii pe linia sistemului de Aeronava F-16
de siguranţă aeronautică legate de armament; revede aspectele de
proiectarea, dezvoltarea, testarea siguranţă care implică modificări accidentele aeronautice; s-au luat contact cu noile informaţii pe
şi operarea aeronavei F-16 în majore şi atribuie spre rezolvare discutat incidente în fazele de linie de siguranţă aeriană care
întreaga lume. deficienţele de siguranţă (action decolare/aterizare; s-au discutat implică exploatarea aeronavei F-16.
Grupul multinaţional de lucru item) şi urmăreşte evoluţia aspecte despre sistemul automat De asemenea, a fost familiarizată cu
F-16 în domeniul siguranţei procesului până când acestea sunt de prevenire a coliziunii cu solul soluţiile propuse pentru creşterea
aeronautice (SSG) întreprinde rezolvate. (AGCAS) şi alte probleme specifice. siguranţei aeriene. Prin schimbul de
următoarele acţiuni: prezintă Pe parcursul conferinţei s-au Prin participarea la această informaţii cu celelalte forţe aeriene
evoluţia programului F-16 pentru a revăzut deficienţele de siguranţă activitate şi accesul la informaţiile participante se accelerează procesul
fi conform cu standardele de (action items), s-a dezbătut acordate de celelalte state par­ de învăţare şi se pot evita greşelile
siguranţă şi recomandă corecţiile implicaţia factorului uman în ticipante, Escadrila 53 Vânătoare a făcute de alte state.

10 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
agendA

A XI-a reuniune EATF Comandor Petre Francisc IGNAT

În perioada 12-14 decembrie 2016, la începerea programului EATF: 840 ore de zbor, procedurilor comune de operare şi de
Bruxelles a avut loc a XI-a reuniune a Comitetului 28 de echipaje instruite în mediul tactic, 26 de mentenanţă în rândul utilizatorilor acestei
de management al iniţiativei „Flota Europeană instructori care au obţinut calificare tactică. aeronave.
de Transport Aerian/European Air Transport Fleet România a participat în anul 2016 la De asemenea, s-a propus folosirea
(EATF)”. următoarele activităţi destinate menţinerii simulatorului C-27 J Spartan şi pentru cursul de
Reuniunea a XI-a a Comitetului de operaţionalizării Detaşamentului C-27 J Spartan instructori tactici (EATIC), care în prezent se
management al iniţiativei Flota Europeană de în acest context european: desfăşoară numai la simulatorul similar al Italiei,
Transport Aerian/European Air Transport Fleet – EATIC 16-01 (European Advanced Tactical la Pisa. Dacă propunerea va fi acceptată, acest
(EATF MC) a avut scopul de a stabili în cadrul Instructor Course)–18–22.01.2016, Pisa, Italia; demers va duce la creşterea numărului de
comun oferit de această structură elemente din – Exerciţiul de zbor „BALKAN SPARTAN EXE” – instructori care ar putea fi antrenaţi pentru
diferite domenii de interes ale EATF privind 03–08.07.2016, Sofia, Bulgaria, cu o aeronavă obţinerea de calificări tactice.
transportul aerian. C-27 J, două echipaje, echipă tehnică, personal Reprezentantul Joint Power Competence
Reprezentanţii ţărilor participante au fost intel, operaţii, logistică; Centre (JAPCC) a prezentat stadiul atins în anul
interesaţi de atingerea obiectivelor activităţii de – EAATTC 16-4 (European Advanced Airlift 2016 în demersul de armonizare a documentelor
a colecta, analiza şi integra toate cerinţele Tactical Training Course) – 11-23.09.2016, NATO referitoare la transportul aerian cu cele
naţionale şi obiectivele specifice, ţinând cont de Zaragoza, Spania, cu o aeronavă C-27 J cu un similare ale EATC şi a afirmat că acesta se va
facilităţile şi mijloacele puse la dispoziţie de către echipaj şi echipă tehnică, personal intel, operaţii, continua şi în 2017.
EATF. Fiecare reprezentant a luat parte la discuţii logistică. Reprezentantul României a participat activ
şi au fost făcute precizări în ceea ce priveşte A fost propusă şi susţinută ideea ca Italia şi la prezentările şi discuţiile desfăşurate, potrivit
activităţile desfăşurate în cursul anului 2016 şi, România să pună simulatorul de zbor şi de domeniilor de competenţă şi mandatului primit.
de asemenea, au fost făcute referiri la viitoarele mentenanţă pentru aeronava C-27 J Spartan la De asemenea, a prezentat concluzii desprinse
activităţi şi proiecte organizate de EDA/EATC. dispoziţia Bulgariei, Lituaniei şi Slovaciei, urmând în urma activităţilor de pregătire la care Forţele
În cadrul reuniunii s-au evidenţiat realizările ca în funcţie de solicitările acestor state să fie Aeriene Române au participat în cursul anului
obţinute de participanţi la aceste activităţi de evaluată oportunitatea acestei propuneri, care 2016 şi a confirmat continuarea participării şi în
pregătire organizate şi desfăşurate de la în final ar putea conduce la construirea anul 2017.
Aeronavă de transport a Flotei Europene

Table Top Exercise Locotenent-comandor Lucian MICHINICI

În perioada 22-26 ianuarie deţinătoare de aeronave cisternă


2017, la Eindhoven, în Olanda, s-a şi de aeronave de luptă cu
desfăşurat exerciţiul de tip Table capacităţi de realimentare în aer
Top Exercise (TTE) şi o activitate privind planificarea, alocarea,
de instruire pentru utilizatori din standardizarea, instruirea, eli­
NATO şi UE, în domeniul berarea autorizaţiilor de rea­
realimentării în aer a aeronavelor limentare în aer şi caracteristicile
(NATO and EU Air-to-Air Refuelling tehnice ale aeronavei A-330 MRTT –
Clearance Request/Approval Multirole Tanker Transport
Training and Table Top Exercise). aircraft.
Cu această ocazie, au fost Exerciţiul a subliniat astfel
prezentate activităţile desfăşurate Realimentare în aer necesitatea elaborării, de către
de mai multe instituţii precum toate statele interesate în acest
centrul JAPCC – Joint Air Power la nivel european, ale Mouvement activităţile desfăşurate cu privire domeniu, de documente tehnice
Competence Center (care are Coordonation Centre Europe la realimentarea în aer a specifice din care să rezulte
atribuţii în standardizarea privind locul, rolul şi misiunile ae­ronavelor). eliberarea autorizaţiilor cu privire
documentelor şi a procedurilor acestuia, tipurile de cursuri şi Exerciţiul de tip Table Top la realimentarea în aer a
privind realimentarea în aer a exerciţii în domeniul realimentării Exercise (TTE) pentru utilizatorii aeronavelor pentru utilizatori din
aeronavelor), EDA – European în aer a aeronavelor pe care le din NATO şi UE, în domeniul NATO şi UE. De asemenea, au fost
Defence Agency (aici s-a făcut organizează şi programul ATARES – realimentării în aer a aeronavelor identificate posibilile com­
referire la situaţia curentă a Air-Transport Air-Refuelling a prezentat o importanţă deo­ patibilităţi ale aeronavelor F-16
înzestrării acesteia cu aeronave Exchange of Services), EATC – sebită, deoarece a asigurat cadrul aflate în dotarea Forţelor Aeriene
cisternă şi la necesarul de servicii Europ ean Air Tr ansp or t necesar pentru realizarea schim­ Române cu tipuri de aeronave
de realimentare în aer identificat Command (au fost vizate bului de informaţii între statele cisternă.

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 11
 agendA

CURSUL MOBILE TRAINING TEAM


LA ACADEMIA FORŢ ELOR AERIENE „HENRI COANDĂ“

Plutonier-adjutant Alex BĂLĂNESCU


Maistru militar clasa a II-a Ionel-Florentin IOCU

În perioada dintre 30 ianuarie şi 10 februarie, la Academia Forţelor domeniului aeronautic, deosebite de cele obţinute prin formele de
Aeriene „Henri Coandă” (AFA), din Braşov, s-a desfăşurat cursul MTT pregătire similare organizate în ţară.
(Mobile Training Team), organizat de către echipa mobilă a Inter- La activităţi au participat cadre militare din România, Grecia, Spania,
European Air Forces Academy (IEAFA) şi coordonat de o delegaţie Italia şi Bulgaria, organizarea acestui curs la AFA fiind o premieră pentru
formată din cinci cadre militare din Statele Unite ale Americii, condusă Forţele Aeriene Române.
de locotenent-colonelul Brian KREITLOW, comandantul IEAFA. La ceremonia de deschidere a cursului a participat comandantul
Aceste forme de pregătire au fost variante adaptate ale cursului pentru AFA, generalul de flotilă aeriană prof. univ. dr. Vasile BUCINSCHI,
ofiţeri de escadrilă (Squadron Officers School – SOS) şi cursului academiei care a salutat iniţiativa IEAFA de a demara acest curs în România şi a
pentru subofiţeri (NCO Academy – NCOA), organizate în SUA, şi reprezintă subliniat importanţa consolidării relaţiilor şi a schimbului de experienţă
o oportunitate de instruire a personalului din Forţele Aeriene Române, dintre cursanţi, exprimându-şi dorinţa ca, pe viitor, astfel de activităţi
participanţii dobândind competenţe şi abilităţi de comandă specifice să se repete.

INSTRUCTORII 2002. Relaţiile noastre militare au şi din Grecia, Bulgaria, Italia şi Spania.
Lt. Col. Brian Kreitlow, continuat să se extindă de atunci, Cursanţii şi-au construit relaţii solide
Commandant Inter-European Air organizarea acestui curs aici, în ce depăşesc graniţele ţării şi ale
Forces Academy şi şeful delegaţiei Braşov, dovedind cât de departe a specialităţilor militare. Acestea duc la
IEAFA, ne-a declarat, la finalul ajuns cooperarea noastră. Românii formarea de relaţii personale între
cursului: „Sunt foarte mulţumit de s-au şlefuit încontinuu pentru a deveni militarii din ţările noastre şi reprezintă
cursanţi şi mai ales de modul în care adevăraţi profesionişti şi militari o parte importantă a Alianţei
au asimilat materialul predat. Cred că capabili, iar eu abia aştept să lucrăm Nord-Atlantice”.
au învăţat foarte multe despre ei înşişi, Lt Col Brian Kreitlow împreună în viitor. TSgt Adam MO R E NO,
despre cum să fie lideri de succes, atât România este o ţară foarte Instructor Inter-European Air Forces
în plan individual, cât şi ca parte a unei reuşi să conducă şi să aducă schimbări, frumoasă şi interesantă, iar reputaţia Academy, ne-a spus părerea sa
echipe. Sper că vor lua cu ei aceste în special la nivelul lor. M-am întâlnit pentru ospitalitatea ei şi-a câştigat-o despre importanţa acestui curs:
cunoştinţe şi le vor implementa la locul cu un echipaj de pe un avion românesc pe deplin. La acest curs am avut „Cursanţii cred că au învăţat foarte
de muncă dar, mai ales, sper că vor prima dată în Afganistan, în anul cursanţi nu numai din România, dar multe despre leadership şi mai ales

La ceremonia de încheiere a cursului şi de înmânare a certificatelor De asemenea, au mai participat locotenent-colonelul conf. univ.
de absolvire a fost prezent colonelul Steven W. KLINGMAN, şeful dr. Laurian GHERMAN, prorector pentru cercetare ştiinţifică la AFA,
biroului de cooperare în domeniul apărării al Ambasadei SUA la plutonierul-adjutant principal Florea Sas, subofiţerul de comandă al
Bucureşti. SMG şi plutonierul-adjutant principal Daniel - Narcis Sîmpetru,
subofiţerul de comandă al SMFA.

12 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
agendA
crearea unei atitudini proactive în în formarea deprinderilor de lider, felul în care s-au desfăşurat cursurile,
ceea ce priveşte dezvoltarea necesare pe parcursul carierei nefiind o predare propriu-zisă, ci
personală continuă şi conştientizarea militare, fiecare trebuind să aibă o una sub forma discuţiilor. „Îmi doresc
noţiunii de echipă, cursul pentru gândire deschisă la tot ceea ce este să aplic la locul de muncă toate
ofiţeri de escadrilă din Germania este nou. „Am conştientizat faptul că cunoştinţele acumulate iar, în viitor,
destinat dezvoltării cognitive - fiecare persoană este diferită şi am când voi avea subordonaţi, o să ştiu
acumulării de cunoştinţe, înţelegerii învăţat tehnici prin care putem depista cum să mă comport cu aceştia şi cum
operaţiilor întrunite şi cooperării în ce domenii militarii dau cel mai bun să lucrez în cadrul echipei. Faptul că
multinaţionale. randament pentru a fi folosiţi în am lucrat alături de militari din alte
TSgt Adam MORENO
Formarea unei echipe într-un funcţie de deprinderile pe care aceştia ţări a fost benefic pentru că ne-a
despre modul în care fiecare mediu internaţional poate fi o le au. Am mai învăţat să colaborăm stimulat să ne autodepăşim, iar lucrul
persoană îi poate influenţa pe cei cu provocare, iar aceste cursuri, cu oameni noi şi cum să îi implicăm în echipă ne-a demonstrat că
care lucrează, dar şi pe membrii combinate, îşi propun să facă în activităţile desfăşurate în cadrul împreună suntem mai puternici.
echipei lor. Au învăţat despre diferite abordabil acest deziderat. Toţi echipei. Un alt aspect important a fost Ne-am înţeles foarte bine, nu am avut
stiluri de leadership, dar mai ales au suntem conştienţi că împreună ne faptul că au participat militari din mai prejudecăţi şi am fost deschişi la
învăţat despre ei înşişi, despre putem dezvolta mai rapid şi avem multe state, cu niveluri de trai diferite propuneri constructive, atât în plan
punctele forte şi slăbiciunile lor. Sunt capacitatea de a îndeplini mai uşor şi de o mare diversitate culturală, iar profesional, cât şi personal. Consider
convins că pot pune în practică ceea o misiune, iar acest curs ne oferă acest fapt ne-a ajutat să înţelegem că, pe durata cursului, am fost
ce au învăţat, în cariera lor. De mijloacele necesare. lucrul în cadrul organismelor ambasadorii ţării noastre şi am lăsat
asemenea, au învăţat despre cât de Chiar dacă a fost un curs scurt, internaţionale din care România face o impresie foarte bună. Instructorii
important este să continui să cu siguranţă am pus bazele unor parte. Cursul a ajutat la formarea au fost foarte bine pregătiţi, au fost
construieşti echipe”. relaţii de prietenie şi grupul de militari liderilor, astfel încât aceştia să entuziasmaţi de faptul că ne-au
români a reuşit să impresioneze înţeleagă mult mai bine conceptul de predat, au avut un comportament
CURSANŢII prin seriozitate şi ospitalitate. Nu au alianţă internaţională, pentru că am deschis şi ne-au captat atenţia din
Concluziile căpitanului Ionuţ contat naţionalitatea sau fost nevoiţi să lucrăm, în cadrul prima zi”, ne-a mărturisit maistrul
Florin ACATRINEI, de la Baza 90 specialitatea militară, ci oamenii şi echipelor, militari din mai multe ţări. militar clasa a IV-a Otilia Klein.
Transport Aerian Otopeni, şeful modul în care ne putem influenţa A fost pentru prima dată când am trăit CMSgt Christianna
delegaţiei române, la sfârşitul pozitiv reciproc. Pentru mine a fost o o astfel de experienţă şi nivelul ridicat IORDANPOULOU, Hellenic Air
cursului: „Acest curs integrează experienţă frumoasă şi utilă în timpul de instruire al acestora mi-a lăsat o Force: „Aveţi o ţară foarte frumoasă,
principalele noţiuni de leadership căreia mi-am consolidat părerea că, impresie foarte bună. Militarii au fost iar peisajele sunt superbe. Nu mă
(comunicare, ascultare activă, stil de în special în mediul militar, de vârste diferite, iar cooperarea dintre aşteptam să fie atât de drăguţă! Cu
învăţare etc.) ce pot contura leadership-ul trebuie să fie o stare de oameni din generaţii diferite a fost siguranţă voi reveni să vizitez
accepţiunea unui cadru militar despre fapt şi nu doar o rara avis!”. surprinzător de bună, cei mai România, mai ales pentru că mi-am
operarea într-un mediu multinaţional. Capt Stephanos KARAVIDAS, experimentaţi ajutându-i pe cei tineri făcut prieteni buni. Colegii români
Utilizând un curriculum variat, echipa Hellenic Air Force: „A fost o plăcere şi dezvăluindu-le din cunoştinţele lor, ne-au fost de mare ajutor, fie că a fost
de instructori americani a desfăşurat pentru mine să mă aflu în România, neîncercând să îşi impună ideile în vorba de a lucra împreună sau de a
un adevărat maraton încercând să o ţară cu care grecii sunt familiarizaţi cadrul echipei. Pe durata desfăşurării comanda la restaurant. Am
atingă cât mai multe aspecte legate pentru că împărţim valori, principii şi cursului am avut şi momente de descoperit pasiuni comune, aveţi
de cooperare şi interoperabilitate, în tradiţii comune şi avem, de asemenea, socializare, iar colegii din celelalte multe lucruri în comun cu noi, grecii.
cadrul întrunit al NATO. scopuri comune în cadrul UE şi NATO. armate au fost încântaţi de istoria, Sunteţi foarte ospitalieri, aţi arătat că
Elementul central al întregii În ceea ce priveşte cursul, vreau să cultura şi produsele noastre culinare, vă pasă, sunteţi deschişi la nou şi aveţi
activităţi a fost crearea unei atitudini subliniez faptul că Forţele Aeriene italienii apreciind chiar şi vinul ceea ce noi numim philotimo.
de învăţare continuă, adaptare şi Române, ca instituţie, şi fiecare militar românesc, deşi sunt pretenţioşi în Mulţumesc pentru tot şi vă aştept în
conştientizare a importanţei lucrului al instituţiei s-au implicat pentru a acest domeniu”, ne-a mărturisit, Grecia să vă arătăm şi ospitalitatea
în echipă, în operaţiunile combinate, obţine cele mai bune rezultate. Aţi impresiile cu care a rămas, la finalul noastră!”.
obiectiv realizat prin schimbul de făcut o treabă bună, pregătirea a fost cursului, maistrul militar clasa a III-a CMSgt Vicenzo PELLEGRINI,
idei şi împărtăşirea experienţei bună, ospitalitate deosebită şi Alexandru Ciobu. Italian Air Force: „Acest curs a fost
profesionale. Cursul se doreşte a fi transmit cele mai bune gânduri De la maistrul militar clasa a foarte important pentru cariera mea,
un preambul al unui curs de cinci Forţelor Aeriene Române!”. IV-a Otilia KLEIN, încadrată la Baza deoarece avem nevoie de o
săptămâni, care se desfăşoară în Maistrul militar clasa a III-a 71 Aeriană Câmpia Turzii, unde standardizare egală pentru toate
patru sesiuni anuale la Ramstein Air Alexandru CIOBU, tehnic de bord, lucrează în radiolocaţie şi deserveşte ţările NATO, iar învăţând împreună
Base, în Germania. Dacă aceste încadrat la Baza 95 Aeriană Bacău, controlorii de trafic, am aflat că i-a este cel mai bun mod de a ne indeplini
două săptămâni au avut ca scop a subliniat importanţa acestui curs plăcut atitudinea instructorilor şi misiunea”.

Cpt. Ionuţ Florin Capt Stephanos M.m. clasa a IV-a M.m. clasa a III-a CMSgt Christianna CMSgt Vicenzo
ACATRINEI KARAVIDAS Otilia KLEIN Alexandru CIOBU IORDANPOULOU PELLEGRINI

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 13
 agendA

Schimbare şi ef icienţă în t imp scurt

În perioada 05-09 decembrie 2016, Batalionul 21 Vânători


de Munte General Leonard Mociulschi a găzduit convocarea de
specialitate a subofiţerilor/maiştrilor militari de comandă din
marile unităţi şi unităţile din compunerea/subordonate Statului
Major General.
Plutonier-adjutant Lucian IRIMIA

A fost prima activitate, la acest cei care le privesc, tineri soldaţi şi oriunde şi oricând de toţi cei din oficializarea acestei schimbări,
nivel, de la schimbarea denumirii gradaţi profesionişti, subofiţeri, subordine, natural şi asumat, unde s-a identificat ce a funcţi-
funcţiei, fapt petrecut în cursul maiştri militari şi ofiţeri, înseamnă îndeplinirea misiunii fiind doar o onat şi ce nu. S-au stabilit de o
anului trecut. Prin noile regula- armata, caracterizată prin since- chestiune de rutină. manieră tranşantă paşii ce se vor
mente şi precizări subofiţerii/ ritate, încredere, echipă, misiune. Activitatea a început cu un face în următorul interval de
maiştrii militari de comandă au la Sunt echipe care vor fi urmate bilanţ al lunilor trecute de la timp pentru ef icientizarea
îndemână mai multe pârghii de
acţiune prin care să-şi îndepli-
nească cu succes misiunile
încredinţate de către comandanţi,
în sprijinul personalului din aria
de responsabilitate. Autoritatea
delegată de către comandanţi
rămâne cheia succesului fiecărui
subofiţer/maistru militar de
comandă, ei fiind ceea ce coman-
danţii lor vor să fie.
Există speranţe ca, după
aproape 14 ani de la introducerea
acestui concept, în ciuda tuturor
adversităţilor create, bazate de
cele mai multe ori pe neînţelege-
rea lui şi, desigur, pe vanităţi şi
orgolii personale rănite, el să
funcţioneze şi să producă efectele
scontate pentru sistem, coman-
danţi şi personalul din aria de
responsabilitate.
Sunt deja, la diferite niveluri,
binomuri comandant/subofiţer De un real folos au fost prezenţa şi mesajul şefului Statului Major General, generalul Nicolae-Ionel
de comandă extrem de bine CIUCĂ, ce a specificat cât se poate de clar care sunt cerinţele şi aşteptările de la toţi cei care ocupă
articulate şi eficiente. Pentru toţi aceste poziţii.

14 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
agendA
activităţii subofiţerului/mais- O altă etapă a convocării a
trului militar de comandă, astfel fost video-teleconferinţa cu

Reuniunea
încât obiectivul final, utilitate subofiţerul de comandă al
profesională pentru sistem, Batalionului 341 Infanterie
comandanţi şi personal din aria Protecţia Forţei Rechinii Albi
de responsabilitate, în egală dislo cat în baz a aeriană
măsură, să fie atins. Este adevă- Kandahar, Afganistan, cu militari
rat, nu este uşor, iar provocările
actuale demonstrează că fac-
torul timp este din ce în ce mai
din compunerea lanţului de
sprijin al batalionului, precum
şi din cadrul Elementului
comitetului
presant. Naţional de Sprijin, care au oferit

NATO
Schimbarea de paradigmă, participanţilor o perspectivă
de rol, loc şi atribuţiuni, precum clară asupra misiunilor execu-
şi schimbarea percepţiei tuturor tate, precum şi a modului în care
asupra acestui fapt a generat şi personalul din aria de respon-
continuă să genereze atitudini, sabilitate îşi exercită atribuţiu-
reacţii şi acţiuni dintre cele mai
diverse. Schimbarea unei men-
talităţi, a trece de la vorbe la
fapte, de la rutină la lider şi
nile funcţionale.
Un alt moment, devenit o
constantă a activităţii, a fost
prezentarea şi premierea solda-
pentru
Aviaie
model este dificilă, dar nu ţilor şi gradaţilor profesionişti,
imposibilă. Noile normative au subofiţerilor şi maiştrilor militari,
fost explicate pentru a preîn- câştigători ai competiţiilor
tâmpina disfuncţionalităţile şi Subofiţerul/Soldatul anului şi Cel
a îmbunătăţi activităţile viitoare mai bun dintre cei buni desfăşu-
ale tuturor subofiţerilor/maiş- rate în cadrul Forţelor Aeriene,
trilor militari de comandă. respectiv Forţelor Terestre. De Comandor Marius RĂDOI
De asemenea, un moment asemenea, au fost prezentate
inedit şi de un real interes al activităţile internaţionale la care Între 11–14 decembrie 2016, la Bruxelles a avut loc Reuniunea
convocării a fost prezenţa au participat subofiţeri/maiştri şefilor de delegaţii ai Comitetului NATO pentru Aviaţie (AVC –
echipei Direcţiei de Informare militari de comandă. Astfel, Aviation Committee). Din partea Forţelor Aeriene Române a fost
şi Relaţii Publice formată din participanţii au putut să afle prezent comandorul Florin TUDOR, directorul structurii executive
colonelul Renato NADOLU, noutăţile în domeniul dezvol- a Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale.
locotenent-colonelul Alin tării profesionale, a progresului Reuniunea a vizat prezentarea şi dezbaterea problemelor de
PREDA şi căpitanul Dorin privind pregătirea personală şi actualitate din domeniul autorităţilor aeronautice şi operatorilor
CHIRCĂ. Aceştia au prezentat instituţionalizată, a provocărilor aerieni. Aceasta a avut două sesiuni, una cu reprezentanţi ai
teoretic şi practic activităţi actuale de securitate la nivel organismelor NATO (IS. IMS, SHAPE, SACT, AIRCOM, NAEW, AWAG,
privind comunicarea ca factor regional şi global cu care se NAPMA, NCIA) şi ai naţiunilor membre NATO şi cea de-a doua
decisiv în tot ceea ce înseamnă confruntă NATO. sesiune, mixtă, la care au participat în plus reprezentanţi ai 10
eficienţa profesională a subofi- Trebuie amintit şi aportul naţiuni partenere şi reprezentanţi ai EU, EDA, EUROCONTROL şi
ţerului/maistrului militar de extraordinar al gazdelor la FAA (Federal Aviation Administration).
comandă, precum şi aspectele reuşita ac tivităţii, aceştia Pe agenda de lucru au fost abordate subiecte precum: Strategia
pozitive şi negative în plan demonstrând că ospitalitatea şi Puterii Aeriene Întrunite NATO (Joint Air Power Strategy); Abordarea
p e r s o nal şi ins ti tu ţi o nal spiritul de echipă sunt la acelaşi aviaţiei sub aspect al sistemului total (Total System Approach to
ale activităţilor de tip nivel cu excelenţa lor Aviation) sau/şi o Strategie a Aviaţiei NATO; Politica NATO şi
so­­­cial-media. pro­fesională. armonizarea cu reglementările naţionale pentru UAS/RPAS;
Implementarea politicii NATO pentru aeronavigabilitate; Proceduri
Activităţile au fost conduse de către subofiţerii de comandă Cross-Border în folosul Mobilităţii Aeriene Rapide (Rapid Air
ai SMG, SMFA, SMFT: plutonierii-adjutanţi principali Florea Mobility); Securitatea cibernetică în aviaţie; Coordonarea civil-
SAS, Daniel-Narcis Sîmpetru, Adrian Mateescu şi maistrul militară a spaţiului aerian pe timpul desfăşurării exerciţiilor NATO
militar de comandă al SMFN, maistrul militar principal Irinel şi Programul de lucru 2016–2020 şi priorităţile pentru anul 2017
DIMA. a AVC.
Dezbaterile în plen au cuprins raportări pe linia aviaţiei civile,
a managementului traficului aerian, precum şi a cooperării cu
aviaţia militară.
Elementele de cooperare civil-militară la care s-a făcut referire
pe timpul şedinţelor au plecat de la necesitatea ca statele membre
NATO şi EUROCONTROL să promoveze şi să identifice cooperarea
civil-militară pe problemele militare legate de cerul unic european,
în special aspectele privind gestionarea traficului aerian, bazat
pe noile tehnologii şi echipamente de comunicaţii şi navigaţie/
CNS.
Se consideră că CEDAR (NATO CNS Equipage Database
Repository) asigură interoperabilitatea militar-militar şi pe cea
militar-civilă, cuprinzând elementele specifice celor două iniţiative
de reglementare, SESAR (Europa) şi NEXTGEN (America de Nord),
organizate progresiv şi etapizat pentru modernizarea sistemelor
ATM, în vederea asigurării creşterii economice a transportului
aerian în paralel cu asigurarea siguranţei aeriene la sol şi în aer a
tuturor zborurilor.

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 15
agendA

Seminar [i demonstra]ie de trageri


reale cu sisteme antiaeriene
În Israel, la Tel Aviv şi Ber Sheeba, a avut
Locotenent-colonel Vasile IONESCU
SPYDER SHORT RANGE cu racheta DERBY
loc între 29 octombrie şi 3 noiembrie 2016 un (distanţa de întâlnire a rachetei cu ţinta 16 km –
seminar şi o demonstraţie de trageri reale cu ţinta a fost distrusă); IRON DOME cu racheta
sisteme antiaeriene, la care a participat şi TAMIR (distanţa de întâlnire a rachetei cu ţinta
colonelul Claudiu HERMENIUC, comandantul 8 km – ţinta a fost distrusă).
Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer. Seminarul s-a desfăşurat în a treia zi de lucru
Scopul participării s-a referit la evaluarea la RAFAEL – Leshem Institute.
posibilităţii de îndeplinire a nevoilor Forţelor Reprezentanţii firmei RAFAEL şi ai
Aeriene Române cu sistemele de rachete Ministerului Israelian al Apărării au promovat
sol-aer produse de compania RAFAEL. produsele firmei RAFAEL şi succesele obţinute
în combaterea ameninţărilor aeriene dinspre
În perioada menţionată au fost realizate
fâşia Gaza şi Siria.
mai multe vizite. În prima zi, la Ministerul
În următoarea zi s-a vizitat Poligonul de Din totalul de 1.500 de ţinte (rachete sol-sol)
Israelian al Apărării ofiţerii israelieni au lansate din fâşia Gaza au fost combătute şi distruse
experimentare şi trageri antiaeriene Shdema
prezentat sistemele IRON DOME şi SPYDER, din deşertul Negev şi facilităţile acestuia. De cu sistemul IRON DOME un număr de aproximativ
precum şi rezultatele obţinute în luptă de către asemenea, s-au putut urmări patru lansări de 750. Sistemul dovedeşte foarte bune capabilităţi
aceste sisteme. La o baterie IRON DOME rachete din Punctul de conducere a tragerilor: CRAM (Counter Rockets, Artillery, Mortars).
operaţională, a fost vizionată poziţia de tragere Spyder Medium Range cu racheta I DERBY ER Sistemul SPYDER a fost folosit pentru
de luptă în locaţia Ashold. La Şcoala de apărare (distanţa de întâlnire a rachetei cu ţinta 40 km – doborârea unei aeronave SU-24 care a pătruns
aeriană participantul român a luat cunoştinţă ţinta nu a fost distrusă, deoarece racheta nu a în spaţiul aerian israelian venind din Siria.
despre sistemul de învăţământ şi facilităţile avut încărcătură de luptă); SPYDER SHORT Participanţii la seminar (ofiţeri din 15 ţări
de instruire. De asemenea, a fost prezentată RANGE cu racheta PYTON 5 (distanţa de întâlnire NATO şi non NATO) au manifestat interes faţă
şi firma ELTA, producătoare de radare. a rachetei cu ţinta 12 km – ţinta a fost distrusă); de performanţele industriei de apărare israeliene.

Multinational Helicopter Unit


În perioada 4-6 decembrie 2016, la Potsdam,
Căpitan-comandor Nicolae CREŢU
Fiecare modul trebuie să demonstreze
în Germania a avut loc grupul de lucru cu disponibilitate 24 de ore, 7 zile din 7, să poată
numărul 3 la nivel de experţi privind proiectul opera de pe o locaţie existentă deja, să poată fi
de constituire a Unităţii Multinaţionale de dislocat în teatrul de operaţii (Deployed Operating
Elicoptere (Multinational Helicopter Unit – MHU), Base), să dispună de elementele de suport logistic
organizat de Statul Major al Apărării German pentru o perioadă de minimum 6 luni.
„Bundesministerium der Verteidigung” şi Stabilirea detaliilor cu privire la schema de
coordonat de către generalul de brigadă Fix – organizare şi încadrare a modulelor se află în
DEU/German Director General for Planning. responsabilitatea şi la libertatea de decizie a
De la demararea proiectului şi până în fiecărei naţiuni care asigură modulul.
prezent au răspuns pozitiv invitaţiei de a MHU Committee se va întruni în scopul
contribui la dezvoltarea conceptului 26 de state, dezbaterilor cu privire la deciziile care trebuie
majoritatea membre NATO. luate. Dreptul la vot al fiecărui membru se va
Scopul activităţii a fost elaborarea stabili în raport cu gradul de contribuţie
conceptului privind înfiinţarea Unităţii Multi- Comandamentul va fi încadrat cu personal financiară al fiecărui stat la organizarea şi
naţionale de Elicoptere (Multinational aparţinând naţiunilor participante la proiect şi funcţionarea MHU şi va fi reglementat prin
Helicopter Unit – MHU-NH/90) în forma-draft va avea ca responsabilităţi aducerea modulelor proceduri agreate de către toate naţiunile
şi prezentarea intenţiilor viitoare ale părţii din compunere la un nivel de operaţionalizare implicate.
cât mai ridicat, facilitarea desfăşurării Fiecare naţiune va avea asigurat accesul
germane în dezvoltarea proiectului. Activitatea
antrenamentelor şi exerciţiilor în comun, direct ca autoritate de control asupra modulului
s-a desfăşurat iniţial în comun, cu toţi
standardizarea procedurilor de operare, aferent, putând decide dislocarea/nedislocarea
participanţii pentru ca mai apoi să se co o rd o narea m o dul e l o r, creş te rea în teatrul de operaţii, participarea la exerciţii/
procedeze la şedinţe pe sesiuni de lucru, cu interoperabilităţii, asigurarea accesului la antrenamente şi executarea misiunilor pe
experţii în domeniul medical şi cei în operaţii resursele logistice ş.a. teritoriul propriu sau al altui stat.
aeriene. Comandamentul multinaţional va fi Naţiunile pot participa la proiect cu unul sau
În introducere, generalul de brigadă Fix a subordonat unui comitet (MHU Committee) mai multe module sau, sub efectul
exprimat intenţia statului german de a prezenta compus din reprezentanţi ai fiecărei naţiuni memorandumurilor de înţelegere, să constituie
conceptul după definitivare, în prima întâlnire participante. împreună cu una sau mai multe naţiuni unul sau
a miniştrilor apărării din statele membre NATO MHU va cuprinde module destinate mai multe module şi, suplimentar, cu personal
(Meeting of NATO Ministers of Defence - 2017) executării misiunilor de evacuare aeromedicală care să încadreze comandamentul multinaţional
care va avea loc, cel mai probabil, în luna iunie. în zonă înaintată, asigurarea autoprotecţiei/ al unităţii.
În forma actuală a conceptului, unitatea escortei pentru astfel de misiuni şi antrenamentul Operarea aeronavelor se va face după
multinaţională de elicoptere va fi constituită rotaţiilor în teatrul de operaţii. Fiecare modul regulile naţionale ale fiecărui stat căruia îi aparţin
dintr-un comandament multinaţional poziţionat trebuie să conţină propriul sistem de asigurare acestea.
în Germania şi mai multe module a câte trei logistică a sistemului de armament, inclusiv Statul român participă la dezvoltarea
elicoptere cu personalul aferent deservirii aparatura medicală. conceptului şi analizează posibilităţile de a
acestora care vor putea staţiona fie pe teritoriul Modulele vor putea fi subordonate contribui cu resurse umane. financiare şi/sau
statului german, fie pe teritoriul statului căruia comandamentului multinaţional sau unei unităţi tehnice, în raport cu avantajele şi dezavantajele
îi aparţine modulul. din organica naţională a fiecărui stat. ce pot decurge din aceasta.

16 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
agendA

Pia]a Aviator Smaranda Br`escu la Gala]i


Elena Tudoran
În data de 24.11.2016, Primăria municipiului Smaranda Brăescu”. De asemenea, în data de 27
Galaţi a hotărât ca zona situată în cartierul Aurel decembrie 2016, a avut loc ceremonia de acordare
Vlaicu, la intersecţia străzii Tecuci cu strada a titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului
Basarabiei, să poarte denumirea de „Piaţa Aviator Galaţi”, post-mortem, doamnei Smaranda Brăescu.
Smaranda Brăescu a fost prima paraşutistă a României şi una dintre primele din lume. În
august 1930 a suferit un accident cumplit şi, având mai multe oase fracturate, a stat şase luni în
spital. Smaranda a depăşit toate obstacolele, iar la 19 mai 1932 a doborât recordul mondial absolut
la saltul cu paraşuta. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ea a fost instructor în cadrul
primei subunităţi de paraşutişti militari şi pilot în „Escadrila Albă”.

Premiu de Excelen]^ la Muzeul


Avia]iei din Tecuci Laura MĂCĂRESCU
Acum 10 ani, comandorul (r) Dorel CHIŞ, în calitate Muzeul a fost inaugurat în luna septembrie a
de membru fondator al ARPIA Tecuci, împreună cu anului trecut, în prezenţa unui numeros public de
câţiva aviatori inimoşi, a demarat un proiect de foşti şi actuali aviatori români care şi-au desfăşurat
strângere de date şi materiale în vederea constituirii activitatea pe aerodromul Tecuci în diferite
Muzeului Aviaţiei din Tecuci. perioade.
Muzeul Aviaţiei din Tecuci se află în incinta clădirii
de patrimoniu în care a funcţionat prima şcoală militară
de pilotaj din România Mare.
Activitatea de realizare a acestui demers a fost
răsplătită de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi,
care a acordat Muzeului Aviaţiei din Tecuci, în luna
ianuarie a acestui an, Premiul de Excelenţă în cadrul
Galei Culturii şi Patrimoniului, ediţia a V-a.

Reuniune dedicat^ utilizatorilor de C-27 J SPARTAN


Între 11 şi 13 decembrie 2016, la Bruxelles
s-a desfăşurat Reuniunea Grupului de
Management al programului Categorie B
dedicat utilizatorilor de aeronave C-27 J
Spartan (Program Management Group/PMG).
Scopul reuniunii s-a referit la atingerea
unui nivel superior de interoperabilitate
europeană, cât şi la creşterea eficientizării
costurilor pentru operarea şi mentenanţa
aeronavelor C-27 J Spartan.
Printre obiectivele Forţelor Aeriene
Române cu privire la această întrunire s-au
numărat identificarea oportunităţilor de
cooperare şi susţinere activă a măsurilor care
permit utilizarea în comun a capabilităţilor Căpitan ing. Radu ŞERBAN
de pregătire de care dispune Statul Major al
Forţelor Aeriene; promovarea şi susţinerea exerciţiului de zbor în comun BALKAN La reuniune s-a mai discutat semnarea de către
activă şi continuă a intereselor Forţelor SPARTAN 2016 din Bulgaria, ocazie deosebită toate naţiunile din Grupul utilizatorilor europeni
Aeriene Române în cadrul programului p entr u îmb unăt ăţirea ni ve lului d e de avioane C-27 J Spartan a Programului Categorie
Categorie B, la nivelul comunităţii utilizatorilor interoperabilitate între utilizatorii de avioane B Sharing of Spare Parts, din care doar România şi
de aeronave C-27 J Spartan; analiza C-27 J Spartan, România fiind participantă la Grecia sunt părţi semnatare ale iniţiativei, în vederea
posibilităţilor de organizare a unei activităţi activitate cu o aeronavă şi personal navigant optimizării activităţilor de mentenanţă în comun
de referinţă pentru grupul de lucru la nivelul şi tehnic ingineresc. şi reducere a amprentei logistice în cadrul
EDA – AHWG C-27 J Spartan, respectiv Din punct de vedere al exploatării activităţilor internaţionale viitoare.
exerciţiul BALKAN SPARTAN 2018 sau o oportunităţilor în domeniul logistic pentru De asemenea, s-au analizat de către ţările
reuniune Programme Management Group C-27 J Spartan, în cadrul exerciţiilor viitoare membre propunerile Alenia Aermacchi
(PMG) pentru statele din componenţa B A L K A N S PA R TA N , s e v a î n c e r c a (Leonardo) SpA de upgrade a sistemelor de
Programului Categorie B. implementarea unei proceduri teoretice de avionică, prezentate în cadrul Grupului
În ceea ce priveşte exploatarea achiziţie comună pentru consumabile, Utilizatorilor de avioane Spartan (GUS 2016),
oportunităţilor de instruire şi antrenament, urmând ca ulterior să se aplice într-un cadru în antiteză cu necesităţile SESAR (Single
s-au prezentat concluziile rezultate în urma extins. European Sky) pentru perioada 2020-2021.

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 17
 agendA

Aspect de la festivitate de premiere

CEL MAI BUN


DINTRE CEI BUNI
Alex BĂLĂNESCU
În perioada dintre 16 şi
21 octombrie, Tabăra de
Instrucţie şi Poligonul de
Trageri Sol-Aer „General de
brigadă Ion Bungescu”
(TIPTSA) a găzduit concursul
„Cel mai bun dintre cei buni”
pentru maiştri militari,
subofiţeri şi soldaţi şi gradaţi
profesionişti, etapa finală pe
Statul Major al Forţelor
Aeriene, ediţia 2016.
Trofeele puse în joc

Desfăşurarea concursului Concursul a constat în opt Dani­e l-Narcis SÎMPETRU. La aceştia nu s-au odihnit foarte bine
într-o unitate militară situată la probe teoretice şi practic-aplica- competiţie au participat, în cali- după o primă noapte dormită în
malul mării oferea posibilitatea tive, care au urmărit selecţionarea tate de invitaţi, maiştri militari de spaţiile de cazare ai căror pereţi
unei privelişti plăcute ochilor, în celui mai complet maistru militar, comandă din Forţele Navale încă nu se încălziseră. A urmat
acele zile în care toamna îşi intrase subofiţer şi soldat sau gradat Române, în frunte cu maistrul proba surpriză, care a constat
pe deplin în drepturi, dar îşi făcea profesionist din Forţele Aeriene militar de comandă al Statului într-un test format din patru
simţită prezenţa şi frigul adus de Române, respectând criteriile de Major al Forţelor Navale, maistrul întrebări, din regulamentele mili-
briza mării. Din cauza temperatu- performanţă profesională, calită- militar principal Irinel DIMA. tare. În zilele următoare, militarii
rilor scăzute şi a faptului că ţile şi punctele forte care pot fi Aceştia au observat desfăşurarea au fost evaluaţi la deprinderile
agentul termic nu era încă folosit valorif icate în procesul de concursului şi au analizat activi- individuale de bază, identificarea
pentru încălzirea spaţiilor de instrui­re, modul de conştientizare tăţile de evaluare derulate, dorind şi recunoaşterea vizuală a unor
cazare, atât concurenţii, cât şi a ordinii şi disciplinei militare, ca, după ce acesta va fi adaptat în tipuri de aeronave sau altă tehnică
membrii comisiei de evaluare au păstrarea şi transmiterea tradiţi- prealabil, să fie implementat şi în militară, instrucţia tragerii cu
trebuit să se adapteze la situaţia ilor militare. Comisia de evaluare categoria lor de forţe. armamentul de infanterie, cunoaş-
apărută. Comandantul unităţii, a fost compusă din maiştri militari Prima zi a fost dedicată depla- terea legilor, a regulamentelor
colonelul Viorel BITAN, şi subo- şi subofiţeri de comandă din sării la Capu Midia, rezolvării militare şi a celor de specialitate.
fiţerul de comandă din acea cadrul Forţelor Aeriene Române, problemelor administrative şi Verificarea competenţelor
perioadă, plutonierul-adjutant plus câştigătorii de anul trecut ai executării instructajelor. După ce lingvistice la limba engleză s-a
principal Mircea NEDEIANU, concursului la categoriile maiştri a fost verificată starea fizică a desfăşurat la Centrul Principal de
actualmente pensionar în rezervă, militari şi subofiţeri, şi a fost concurenţilor, în cadrul vizitei Învăţare a Limbilor Străine de la
au făcut tot ceea ce era posibil coordonată de către subofiţerul medicale, a început concursul Academia Navală „Mircea cel
pentru a asigura cele mai bune de comandă al Statului Major propriu-zis. Susţinerea probelor Bătrân”, din Constanţa, sub
condiţii pentru desfăşurarea al Forţelor Aeriene, plu­­to­­nie­rul- fizice a fost un moment de încer- supravegherea doamnelor profe-
acestui concurs. adjutant principal care pentru concurenţi, deoarece, soare Gabriela COADĂ şi

18 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
agendA

Proba surpriză – un test format din patru


întrebări din regulamentele militare

La atelierul deprinderi CBRN, cunoştinţele le-au fost


verificate de către maiorul Gabriel COSTIANU

Testare limba engleză ALCPT

La atelierul de La Atelierul ITAI a fost


instrucţie sanitară responsabil plutonierul
evaluarea a fost Valentin VLĂDESCU
făcută de plutonierul
Ştefăniţă CĂLESCU

Mădălina MANOLESCU. În ziua În ultima zi au fost anunţaţi


desfăşurării acestei probe, com- câştigătorii. La festivitatea de
petitorii şi comisia de evaluare au premiere au participat
vizitat Portul Militar Constanţa, comandantul TIPTSA, colonelul
cu sprijinul colegilor din cadrul Viorel Bitan, care i-a felicitat pe
Forţelor Navale Române. Aici au câştigători şi a apreciat valoarea
vizitat Nava-Şcoală Mircea, fregata tuturor concurenţilor. Fiecare
Regina Maria, nava Grigore Antipa participant a plecat cu un bagaj
şi submarinul Delfinul. A fost o mai mare de cunoştinţe, o
experienţă deosebită, pentru că experienţă de neuitat, iar unii
au intrat în contact cu activităţile chiar cu dorinţa de a reveni şi la
camarazilor lor, marinarii militari, anul, dacă vor câştiga etapa pe
şi au ascultat unele întâmplări cu unitate/mare unitate.
care s-au confruntat aceştia.
De verificarea cunoştinţelor în domeniul
transmisiunilor au fost responsabili
integrity – commitment – tenacity plutonierii-adjutanţi
CER SENIN  Nr. 1 (148) | 19
principali
 2017 Alexandru
BOTAN şi Nicolae STERIU
w w w . r o a f . r o
 agendA
Cel mai bun dintre cei buni, etapa pe
SMFA, la categoria maiştri militari, este
Câştigătorii concursului
maistrul militar clasa a V-a Alexandru-
Costin RĂILEANU, de la Componenta
Operaţională Aeriană (COA). Locul al II-lea a
revenit maistrului militar clasa a IV-a
Lavinia-Teodora HOTESCU, singura
concurentă participantă la faza finală, de la
Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene
„Aurel Vlaicu” (SAFA), iar locul al III-lea a fost
ocupat de maistrul militar clasa a IV-a
Ovidiu Ionuţ MATEI, de la Baza 91 Logistică.
La categoria subofiţeri, locul I a fost
câştigat de sergentul Tudorel TRIFU, din
cadrul Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer. Locurile II
şi III au fost obţinute de către plutonierul
Adrian UDREA, de la SAFA, respectiv
plutonierul Eugen POCIOVĂLIŞTEANU, din
Regimentul 70 Geniu Aviaţie.
La categoria soldaţi şi gradaţi profesionişti,
cel mai bun a fost caporalul clasa a III-a
Mădălin-Eugen VOINESCU, de la Centrul de la SAFA, treapta a treia a podiumului de
85 Comunicaţii Aero şi Informatică, secondat premiere fiind ocupată de caporalul clasa Felicitări învingătorilor, onoare învinşilor!
de caporalul clasa a III-a Cosmin BRATOSIN, a III-a Francisc-Valentin OTROK, de la COA.

Şeful SMFA, generalul-locotenent Laurian AnaStasof,


le-a acordat Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene
câştigătorilor de la cele trei categorii Maistrul militar clasa I Mihai GHEORMAN
înmânează trofeul maistrului militar
clasa a V-a Alexandru-Costin RĂILEANU
Sergentul Tudorel TRIFU, din cadrul Brigăzii 1 Rachete
Sol-Aer, câştigătorul concursului la categoria subofiţeri: „Principalul Maistru militar clasa a V-a Alexandru-Costin RĂILEANU,
motiv care m-a determinat să particip la această competiţie a fost de la Componenta Operaţională Aeriană, câştigătorul concursului
acela de a-mi testa cunoştinţele militare şi de specialitate în raport la categoria maiştri militari: „Am participat la acest concurs nu
cu ceilalţi colegi din Forţele Aeriene. Competiţia a fost acerbă, fiecare pentru a câştiga un premiu ci pentru a-mi verifica cunoştinţele, nivelul
încercând să reprezinte cât mai bine unităţile din care proveneau. de pregătire profesională şi, nu în ultimul rând, pentru schimbul de
Primirea Emblemei de Onoare a Forţelor Aeriene, în urma rezultatului experienţă cu ceilalţi concurenţi. Concursul a fost antrenant, a pus
obţinut, mă onorează şi mă determină să fiu mai exigent cu mine în valoare capabilităţile şi cunoştinţele participanţilor şi sunt mândru
însumi. Doresc să mulţumesc tuturor colegilor care au avut încredere că am intrat în contact cu colegi bine instruiţi, adevăraţi luptători.
în mine şi m-au susţinut”. Este o onoare pentru mine câştigarea acestui titlu şi a Emblemei
Forţelor Aeriene şi încurajez participarea cât mai multor militari. În
Sergentul cadrul concursului am identificat punctele forte şi punctele slabe pe
Tudorel care le am iar în viitor voi încerca să îmi acopăr aceste lipsuri”.
TRIFU Maistrul militar clasa I Mihai GHEORMAN, de la SAFA,
primeşte câştigătorul ediţiei de anul trecut, ne-a mărturisit la finalul
trofeul şi întrecerii: „Concurenţii sunt mai tineri în comparaţie cu cei de anul
diploma de trecut, iar nivelul de pregătire al lor creşte de la an la an. Ca să câştigi
la maistrul trebuie să ai o evoluţie constantă la toate probele, cu un plus de
militar excelenţă la una sau două probe care să facă diferenţa. Condiţiile
principal de concurs au fost bune, dar anul trecut, la Boboc, am avut mai multe
Relu spaţii la dispoziţie.
Teodor, Anul 2015 a fost un an de excepţie în cariera mea. Am fost avansat
invitat înainte de termen, mi-a fost acordată Emblema de Onoare a Forţelor
de onoare Aeriene şi am câştigat titlul de cel mai bun maistru militar din Forţele
la concurs Aeriene. Când pui suflet în ceea ce faci şi te implici, încep să apară şi
rezultatele”.

20 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
agendA

Vizitatorilor le-a fost


făcută o scurtă
Comandantul TIPTSA, prezentare a
colonelul Viorel BITAN Navei-Şcoală Mircea
înmânează trofeul
caporalului clasa a III-a
Mădălin-Eugen VOINESCU

Caporalul clasa a III-a


Mădălin-Eugen VOINESCU, de
la Centrul 85 Comunicaţii Aero şi
Informatică, cel care a câştigat
locul întâi la categoria soldaţi şi
gradaţi profesionişti: „Această
competiţie reprezintă o motivare Competitorii şi
pentru orice soldat şi gradat comisia de
profesionist în a-şi îmbunătăţi evaluare au
permanent pregătirea personală şi vizitat Portul
îl ajută la avansarea în carieră. Militar
Participarea la concurs este o Constanţa, cu
reflectare a eforturilor personale şi
sprijinul
a celor din cadrul colectivităţii.
Ca viitor subofiţer, mă aştept să colegilor din
am responsabilităţi mai mari, să am cadrul Forţelor
experienţe noi şi să cunosc oameni Navale Române.
foarte bine pregătiţi, care au altă Aici au vizitat
gândire şi un alt mod de a trata Nava-Şcoală
lucrurile. Mă bucur că mi s-a oferit Mircea, fregata
şansa de a participa la acest Regina Maria,
concurs, dar mai ales pentru că am nava Grigore
fost desemnat câştigător, la Antipa şi
categoria mea”.
submarinul
De asemenea, reamintim
faptul că ocupanţii primelor trei Delfinul
locuri, caporalii clasa a III-a
Mădălin-Eugen Voinescu, Cosmin
Bratosin şi Francisc-Valentin Otrok,
au fost chemaţi în activitate în
corpul subofiţerilor cu ocazia
sărbătoririi zilei de 1 Decembrie –
Ziua Naţională a României.

Sergentul-major Sandu
CORNEL şi sergentul Cristian
NEGOIŢĂ, încadraţi la SAFA,
câştigătorii concursului
„Cel mai bun dintre cei
buni”, la categoria soldaţi
şi gradaţi profesionişti,
în anii 2014 şi 2015 Fotografie de grup realizată în faţa navei Grigore Antipa

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 21


By: Carlo Kuit & Paul Kievit/ Bronco Aviation

R e t u r n o f th e B l

22 | CER SENIN  Nr. 1(144)


1(148)  2016
w w w . r o a f . r o
2017 INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE


F orţele Navale Române reprezintă o


entitate mică în comparaţie cu forţ
ele navale
R omania’s Navy (Fortele Navale Rom
FNR) is small comparing to other nav
âne/
al forces
ea Măr ii Negre. in NAT O.
ale altor state NATO din regiun in the Black Sea region and with
corvete s,
Chiar dacă au în componenţă fregate, Though having a number of frigate
ponentei size of the
şi căutătoare de mină, mărimea com corvettes and minesw eep ers the
elicopt ere is lim ited to three
de aviaţie este limitată la trei naval aviation component
Naval”, ed and
construite în România IAR-330 „Puma IAR.330 ‘Puma Naval’ locally design
specifice. of tasks.
care îndeplinesc mai multe misiuni built helicopters serving in a variety

ack S e a K n i g hts
Romanian Naval Aviation celebrates its with inflatable flotation gear and a winch Coventry) and F-222 Regina Maria (ex HMS
tenth anniversary in 2017. The ‘ Black Sea on the port side, as well as foldable main London) in 2004 it became clear there was
Knights’ helicopter squadron is housed at rotor blades. The two Tetal II class ships have a need for a dedicated naval helicopter force
Tuzla Airpor t, located southwest of a deck capable of handling one IAR.316B and procedures had to be adopted resulting
Constanta, and is operating three IAR.330s while ‘Marasesti’ has a deck and hangar in a steep learning curve for our crews.
locally built and designated ‘Puma Naval’ capable of accommodating two IAR.316Bs. Without helicopters we are not able to
(Navy) helicopters. The history of Romanian The helicopters were sourced from Air Force perform all our tasks” according to Captain
Naval Aviation dates back to June 1920 when (Fortele Armee Română/ FAR) inventory, Ioan. “They are a vital part in our ASW/ASuW
the first aircraft arrived. By the end of World based at Tuzla at the time. With the tasks”.
War 2 twenty-four Heinkel He-114s were in disbandment of the 59th Helicopter Group “In March 2016 a moderniz ation
service. These seaplanes were withdrawn from Tuzla in 2001 and the retirement of programme has been started to upgrade
from ser vice over the years with no most of the IAR.316s, the Romanian Navy
replacement. Naval Aviation operations were the Type 22 frigates to be able to be able to
found itself with no helicopter support from
disbanded in May 1960 when the last eight the FAR. The few operational IAR.330s from carry out ASW and Anti-Surface Ship Warfare
He-114s were scrapped. the disbanded squadron at Tuzla transferred (ASuW) missions and to improve the
In the late 1980’s, when the first Tetal II to the 863rd Helicopter Squadron at Mihail Command & Control systems onboard. The
class frigate and destroyer ‘Mărășești’ Kogalniceanu. upgrade will have a timespan of three years
entered service with the FNR, a number of “With the acquisition of two Type 22 planned to be finalized in 2019” adds Captain
IAR.316B Alouette helicopters were outfitted frigates; F-221 Regele Ferdinand (ex HMS Ioan.

integrity – commitment
INTEGRITATE – DEVOTAMENT
– tenacity
– TENACITATE CER SENIN  Nr. 1 (144)
(148)  2016
w w w . r o a f . r o
2017 | 23

20 07, including sea trials and ship we star ted to train and explore the
compatibility tests. capabilities of the tactical consoles onboard,
On 13 July 2007 the ‘Black Sea Knights’ lastly in the period 2009 -2010 night
squadron was formally re-established operations were high on our agenda in the
after forty-seven years of absence with training syllabus to be able to operate 24/7
the introduction into service of the when required”. Currently not all pilots have
first IAR.330 Puma Naval (#140) been qualified for night operations.
assigned to the Type 22 Frigate The main modifications to the Puma
“Regele Ferdinand”. By the Naval compared to the standard IAR.330L
end of 2007, each of the variant are: cockpit layout, Rafael Toplite
eight Naval eletro-optical ball senor in the nose (EOP),
Aviation laser and radar warning receivers, blade
pilots antennas under the tail boom and on
top of the main rotor fairing, chaff and
flare dispensers under the main gear.
These modifications can also be
found in the IAR.330 SOCAT fleet of
the Romanian Air Force (FAR). For
naval operations a number of
changes were made to the basic
IAR.330L airframe: foldable
main rotor blades,
inflatable flotation gear,
door-mounted winch on
the starboard side, anti-
crash seats, harpoon for deck
landing in rough weather
conditions, crash position
indicator on the port side of the
tail boom, two searchlights under the
fuselage and a bubble-type observation
window on the sliding doors. “We basically
added what devices we require for naval
operations to the standard IAR.330L
airframe” adds squadron commander Marius
Mitric.
At the time of the Authors visit exercises
were conducted with the DDG-78 USS Porter
to share experiences and procedures
operating in a multi-national environment.
This also included deck landings of an
IAR.330 at the USS Porter. Till date the FNR
have been involved in Unified Protector
(2011) and Operation Atalanta (2012) as part
of European Union Naval Force (EU NAVFOR).
The latter deployment included an IAR.330,
4 pilots and 12 technicians/engineers.
“Before we deployed we had a Maritime
Interdiction training to prepare ourselves
for the anti-piracy mission” according to
Commander Ciobotaru. He continues “We
mainly conducted ISR missions of the Somali
coast working with multi-national MPAs
with usage of digital cameras. On average
two missions a day were flown during the
deployment of three months” he concludes.
Operations with the Puma Naval typically
consists of a pilot, copilot and a mechanic,
who is also operating the winch in case of
SAR missions. “For ASuW missions two
operators are added to the crew who are
responsible for operating the sonar buoys
and datalink 11 which is used to exchange
A request for three new helicopters was logged a total of 25 flight hours. The second large amounts of data between helicopter
issued xxx. Elbit Systems & IAR Brasov being IAR.330 Puma Naval (# 141) was delivered and the ASuW operators onboard our
contracted in July 2005 with cooperation during January 2008. After delivery of the Frigates . The tactical consoles can be added
of FHL Claverham, Aerazur, Rockwell Collins, third IAR.330 Puma Naval (‘142’) the rapidly and can deliver a valuable Recognized
Breeze Eastern and Rafael Company from squadron relocated end 2009 to Tuzla. “ Maritime Picture (RMP) to our fleet” explains
Israel. The first IAR.330 Puma Naval (#140) Initial tasks were mainly day operations to Black Sea Knight Commander Mitric.
made its first flight at Ghimbav, Brasov on get to learn operating the Puma Naval and In December 2005 ten selected naval
30 January 2007. The IAR.330 Puma Naval get used to seaborne operations” according officers started their initial flight training at
underwent testing from February until June to Lt. Cmdr. Bogdan Curca. “ The next phase the Air Force Academy at Boboc on the

24 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
corespondenţă externă
IAR.316B helicopter type qualifying as Navy ASW capabilities in 2015. Currently we are and procured the actual torpedoes yet” adds
pilots in July 2006 finalizing a 100 hour conducting real life exercises with the squadron commander Mitric. “The Puma
training syllabus. “At the start the trainers Turkish Nav y (Türk Deniz Kuv vetleri) Naval is able to carry various torpedoes. We
at Boboc were a bit hesitant to have naval submarines in order to test our procedures just select what equipment we want to have
aviators with no experience trained, luckily deploying the new TMS2000 sonobuoys and put it on the helicopter. That is our way
this changed as we showed our capabilities with support of two technicians from Thalys”. of working and thinking” finalizes Marius
and dealing successfully with the fast pace To enhance IAR-330 Puma Naval helicopter’s Mitric. It is expected a final decision will be
of training” according to one of the FAR ASW IAR Brasov awarded a contract in June made before end of 2016 which torpedo will
Naval pilots. The new naval aviators 2013 to Thales to develop and deliver TMS be selected. It is most likely the BAE systems
continued with an accelerated training on 2000 sonobuoy processors. The sonobuoys Stingray torpedo will be selected.
the IAR.330 SOCAT at Bucharest-Otopeni send acoustic data to the processor through To further sustain the future of Romanian
airport for an additional 75 hours focusing a VHF link which is received from the VHF Naval Aviation there are plans to acquire a
on day operations, basic maneuvering and receiver and processed by the aircraft in fourth IAR.330 Puma Naval specifically to
emergenc y procedures” explains real-time. The TMS 2000 provides capabilities support the Batalionul 307 Infanterie Marina
Commander Ciobotaru, one of the current for detection, tracking, localization and (307th Marine Battalion), the elite squadron
elite naval pilots. Simultaneously with the classification of surface and subsurface of the Romanian Marines. The Marines are
pilot training, eighteen ground crew targets in all environments by processing trained in a similar way with the Green Berets
technicians were trained at Boboc Air Force active and/or passive acoustic data gathered and Rangers and are primarily used for on/
Academy. Two of the eight pilots are also from sonobuoys. The TMS 2000 provides off -shore and beach-head establishing
instructors on the IAR.330 Puma Naval. mono and multi-static processing modes missions, as well as fighting in Delta regions
“As we did not have any relevant for all active sonobuoys. such as the Danube Delta. Less known is the
experience anymore in naval operations we The last stage of the modernization was cooperation with GNFOS Grupul Naval -
had to start building our expertise again. In finalized by late 2015 and had run for two Forte pentru Operații Speciale Grupul
a way we are a self-learning squadron” years. The helicopters have been fitted with Scafandri Incursori (Special Operations Naval
according to Lt. Cmdr. Bogdan Curca “To torpedo launchers, ex tending their Group) who also saw action during Operation
build up our expertise in Anti-Submarine operability to anti-submarine warfare. The Atalanta (2012).
Warfare (ASW) operations we have been Puma Naval had previously been outfitted To support the future expansion of tasks
working closely together with ASW operators in 2012 with two machine guns (7.62 mm and sustain the ‘Black Knight’ squadron a new
on our Frigates as of 2014”. “After an and 12.7 mm), for anti-piracy operations group of young pilots is planned to be trained
extensive training we gained operational (operation Atalanta). “We have not selected at Boboc training school in the near future.

IAR 330 Puma Naval

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 25


prin ochii undelor electromagnetice


Laura MĂCĂRESCU

De curând, Brigada 76 Cercetare Supraveghere şi Recunoaştere (ISR) a Forţelor Aeriene Române a privaţiuni ce pot fi asemănate unui
împlinit un an de activitate. Înfiinţarea acestei noi structuri se înscrie, după cum a precizat comandantul teatru de operaţii.
brigăzii, colonelul Gheorghe MAXIM, în cursul Forţelor Aeriene de dezvoltare şi implementare de În activitate nu sunt admise
noi capabilităţi, mai exact îndeplinind atribuţii pentru culegerea, procesarea şi diseminarea informaţiilor întreruperi sau pauze operative,
din zona de responsabilitate a Forţelor Aeriene. fiecare defecţiune trebuie com-
pensată permanent de către alte
subunităţi ale brigăzii, nu există
Unitatea asigură, de aseme- Vuia”, ca beneficiar al resurselor abordările trebuie să fie diferite timpi morţi, iar instrucţia se des-
nea, un cadru coerent şi unitar atât umane create de această institu- în funcţie de specificul fiecăreia. făşoară concomitent cu întrebu-
procesului de instrucţie, cât şi ţie. Aceasta a denumit chiar o sală Radiolocaţia este o armă tehnică inţarea în luptă, continuu, fără
sprijin logistic pe tehnica de luptă de cursuri după unul dintre mili- grea, atât din punct de vedere al pauză sau sărbători: „Nu putem
specifică, modernizarea elemen- tarii valoroşi care au activat în nivelului pregătirii personalului, vorbi de generare, regenerare a
telor de infrastructură pentru această armă. De asemenea, oferă cât şi din punct de vedere al forţelor. Fie că este pace sau război,
crearea condiţiilor bune şi foarte permanent materiale didactice condiţiilor în care militarii îşi principalul nostru adversar suntem
bune de desfăşurare a activităţilor necesare tinerilor radiolocatorişti desfăşoară activitatea. noi înşine. De aceea, trebuie să ne
proprii şi a tuturor unităţilor de şi periodic, din rândul maiştrilor Condiţiile vitrege din anumite depăşim şi să fim mai buni perma-
radiolocaţie subordonate aflate militari de radiolocaţie sunt subunităţi necesită reacţie opor- nent decât am fost ieri”, a exprimat
pe întreg teritoriul ţării. detaşaţi instructori pentru pregă- tună şi adaptată realităţii concrete, succint colonelul Gheorghe
Brigada s-a format prin coa- tirea elevilor. atât în ceea ce priveşte procesul Maxim, prin viziunea sa, activita-
gularea unui colectiv provenit din de instrucţie, cât şi sprijinul tea radio­­­lo­catoriştilor.
transformarea mai multor unităţi Sacrificiile militarilor logistic, care presupune ajutorare
militare. Printre obiectivele noii radiolocatorişti continuă reciprocă pentru reme- Valorile unităţii
brigăzi se numără creşterea dierea eventualelor defecţiuni.
nivelului de instruire pentru Condiţiile de activitate ale Serviciul de Luptă în acestă În umbra comandantului,
îndeplinirea misiunilor şi a celui brigăzii nu sunt cele mai fericite, armă se desfăşoară 7 zile din 7, 24 întotdeauna şi urmându-l îndea-
de pregătire a personalului nou deoarece subunităţile şi unităţile de ore din 24, iar în funcţie de locul proape, se află subordonaţii.
venit în unitate, în special a celor subordonate sunt dislocate pe tot de dispunere al unităţii şi condi- Valorile categoriei noastre de forţe
sosiţi din unităţile militare de teritoriul ţării, sunt foarte multe ţiile de ajungere la serviciu, pot „ Inte grit ate, D evot am ent ,
învăţământ. la număr şi fiecare are câte o exista situaţii în care schimbarea Tenacitate” se răsfrâng asupra
Brigada este implicată foarte particularitate proprie. De la personalului să fie întârziată. tuturor structurilor subordonate
mult şi în procesul de învăţământ unităţile de pe litoral până la cele Condiţiile meteo şi dispunerea şi se aplică numai celei mai impor-
desfăşurat la Şcoala Militară de existente pe culmile Carpaţilor, la izolată a majorităţii unităţilor de tante valori dintre toate, care este
Maiştri Militari şi Subofiţeri „Traian peste 1800 de metri altitudine, radiolocaţie induc existenţa unor cea umană.

26 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
reportaj
Pornind de la valorile Forţelor condiţiilor optime de muncă, Printre militarii care dau muncă şi apărarea împotriva
Aeriene, unitatea le-a adaptat pentru menţinerea tehnicii în valoare Brigăzii 76 ISR este incendiilor. Când s-a înfiinţat
specificului concret, fiind elaborat capacitate şi îndeplinirea tuturor maistrul militar clasa a III-a Brigada 76 ISR a îndeplinit în
propriul set de valori care a fost misiunilor. Costel Cristian DIMA, care pe continuare aceleaşi responsabi-
diseminat la întreg personalul şi Pentru că distanţele faţă de lângă faptul că a fost propus la lităţi, dar din lipsă de personal, i
este purtat cu mândrie în buzuna- brigadă şi între unităţi sunt foarte înaintare în grad înainte de termen s-au adăugat cele atribuite funcţiei
rul de uniformă al militarilor bri- mari şi pentru că deplasările sunt a fost nominalizat de către condu- unui ofiţer, în calitate de şef de
găzii. Motto-ul radiolocatoriştilor, esenţiale desfăşurării tuturor cerea unităţii şi pentru trecerea în compartiment: informări în toate
după cum putem constata şi misiunilor, logistica şi infrastruc- corpul ofiţerilor. Face parte din domeniile, dări de seamă, situaţii
cunoaştem de ceva vreme, este: tura asigurate de brigadă trebuie ultima promoţie de trei ani de despre tehnica militară şi aparatele
„Fie pace sau război, nu se poate să fie foarte bune. maiştri militari de radiolocaţie care de măsură din toate unităţile
fără noi”. Personalizate succint la Personalul din Forţele Aeriene a absolvit şcoala. Din 2003 până subordonate brigăzii, coordo-
misiunile acestei structuri, o parte este caracterizat de către subo- în 2014 a compus colectivul narea tuturor subunităţilor brigăzii
din aceste valori se referă la curaj, fiţerul de comandă ca fiind unul radiolocatoriştilor de la Ovidiu pe acest domeniu şi a responsa-
onestitate, asumarea răspunderii,
corectitudine, respect de sine,
modestie, respectarea celorlalţi,
disciplină şi autocontrol, frumos
şi pe înţeles exemplificate.
Citând din valorile Brigăzii 76
ISR aflăm că: „Datoria înainte de
sine ne învaţă că un lider bun pune
oamenii din subordinea sa mai
presus de confortul lui personal.
Dovedeşte loialitate, devotament
faţă de ţară, armată, unitatea din
care faci parte, superiori, subordo-
naţi, familie şi faţă de principiile tale.
Aşadar, câştigaţi respectul şi loiali-
tatea celorlalţi prin demonstrarea
tăriei de caracter”.
Printre subordonaţii care îl
ajută în mod direct pe coman-
dant se află subofiţerul de
comandă, plutonierul-adjutant
principal Iuliana DĂNILĂ.
Experienţa plutonierului adjutant
principal în arma radiolocaţie
datează din 2001. Acesta consi-
deră că Brigada 76 ISR este o
unitate grea şi unică în Armata
României care acoperă toată ţara
ca arie de responsabilitate, în care
oamenii sunt majoritatea dislo- Mentenaţă la radarul FPS
caţi pe teritoriu, o unitate care
trebuie să asigure resursele
pentru toate aceste unităţi pragmatic, concentrat pe îndepli- unde a exploatat radarele analo- bililor pe linie de specialitate,
subordonate: carburanţi, hrănire, nirea cât mai rapidă a misiunilor, gice şi digitale pe care le avea monitorizarea şi instruirea aces-
cazarmare, piese de schimb, de cele mai multe ori vitală pentru unitatea în dotare cu profesiona- tora pentru prevenirea accidente-
comunicaţii, echipamente de tot funcţionarea categoriei noastre de lism şi dedicaţie. Şi-a perfecţionat lor de muncă, bolilor profesionale,
felul, tot ce este necesar pentru forţe. „Nu mai există nicio structură continuu pregătirea, a beneficiat asigurarea de echipamente de
supravegherea şi cercetarea cu această arhitectură. Eforturile de un curs de exploatare a rada- protecţie, a celor antiradiaţii,
spaţiului aerian, pentru crearea brigăzii sunt foarte mari pentru a rului FPS cu militarii americani la îndrumarea pentru reautorizarea
aduce oameni, a-i promova, a-i Craiova şi s-a implicat în domenii echipamentelor, a centralelor
valorifica pe cei care merită, mai ales care au venit în sprijinul armei sale, termice, solicitarea de fonduri
pe tineri. Oamenii sunt motivaţi şi suplinind nevoile funcţiei de pentru cursurile de specializare şi
interesaţi, dar pentru a se dedica sănătate şi securitate în muncă, reautorizare ale personalului.
unei cariere militare au nevoie să ştie supraveghere tehnică, metrologie „Este o răspundere destul de
că situaţia lor socială este stabilă, legală, instalaţii sub presiune şi de mare. Mi-a fost greu la început, dar
reglementată. De la un militar nu ridicat şi protecţia mediului. am reuşit să gestionez toate situa-
poţi să ceri stabilitate fizică, acesta În anul 2014 lui şi soţiei lui i ţiile. Am reuşit să mă adaptez la
este o resursă dislocabilă, căreia s-au oferit oportunităţi de a realiza toate cerinţele, am încercat să fac
trebuie să i se asigure toate condiţiile o schimbare în viaţă, după cum totul cât mai bine, în condiţii bune.
decente de trai, să aibă situaţia apreciază maistrul militar, soţia Legislaţia din acest domeniu este
socială asigurată, să ştie că familia urmându-şi soţul la Bucureşti, foarte vastă şi sunt foarte multe
lui are ce mânca, că soţia are loc de lucru pe care maistrul militar l-a lucruri de făcut”, a apreciat maistrul
muncă, că i se asigură permanent perceput ca pe un avans în carieră. militar Dima.
educaţie în sistemul de învăţământ Aici, din lipsă de personal, Maistrul militar are studii
copilului, ca să se poată concentra maistrul militar a îndeplinit în superioare în domeniul electroni-
Plutonierul-adjutant pe misiunea pe care o are de înde- unitatea de radiolocaţie unde s-a cii aplicate în telecomunicaţii.
principal Iuliana DĂNILĂ plinit”, afirmă plutonierul-adjutant transferat atribuţiile responsabi- Capacitatea sa de adaptare, pre-
principal Dănilă. lului cu sănătatea şi securitatea în lucrare şi analiză a informaţiilor îl

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 27
reportaj
specializare, familiarizarea şi
Pe orice vreme, înţelegerea permanentă a tehnicii
întotdeauna de radiolocaţie, a nevoilor de
radiolocatoriştii comunicaţii pe care le au radiolo-
sunt la datorie catoriştii pentru funcţionarea cât
mai bună a întregului sistem.
În viitorul apropiat urmează
multe misiuni în cadrul Forţelor
Aeriene şi ale Armatei României
cum ar fi HISTRIA, ISTRIA, CETATEA,
testări operaţionale în care MCID
vor f i actori principali.
Comunicaţiile, ca şi radiolocaţia,
colaborează îndeaproape pentru
realizarea misiunilor şi cu alte arme
şi unităţi din Forţele Aeriene şi
Armata României: „Activitatea este
foarte solicitantă, interesantă,
intensă şi de multe ori departe de
familie. Am o familie înţelegătoare,
o soţie înţelegătoare care a acceptat
de la început privaţiunile vieţii
militare. Caut mereu să-i explic de
ce jumătate din lună trebuie să se
descurce singură cu copiii noştri
mici, să-i ducă singură la grădiniţă
şi la şcoală. Lucrăm în afara
Bucureştiului. De asemenea, încerc
recomandă într-adevăr pentru care rezolvă problemele de Cu ocazia acestui eveniment să-mi motivez colegii şi să-i ţin
accederea în corpul ofiţerilor. comunicaţii între radarele digitale s-a îndeplinit a doua misiune aproape de mine. Pentru asigurarea
şi cele analogice cu extractor şi realizată cu ajutorul MCID, în care armoniei la locul de muncă totul
Comunicaţiile, liantul Sistemul de Comandă-Control au fost transmise informaţiile porneşte de la conducere.
datelor furnizate de Aerian Naţional (SCCAN). oferite de alte două radare în Comandantul meu îmi conferă acea
radiolocaţie Aceste MCID au fost folosite scopul creării imaginii aeriene umbrelă şi înţelegere de care avem
pentru prima dată într-un exerciţiu apropiate de Bucureşti. toţi nevoie şi fac şi eu acelaşi lucru
Într-o unitate de radiolocaţie, comun cu alte structuri din Armata A treia misiune cu MCID a cu subordonaţii mei. Este vital, mai
un rol important în asigurarea României recent, în lunile octom- fost reprezentată de autoevalu- ales atunci când dorim să ne
funcţionării sistemului îl joacă brie şi noiembrie ale anului 2016, area brigăzii, care s-a desfăşurat întregim colectivul cu oameni
departamentul de comunicaţii. exerciţiu prin care s-au trimis pe 5 decembrie, la puţin timp dedicaţi”, este de părere şeful
Locotenent-colonelul Valentin datele furnizate de către două după parada organizată cu co­­­­mu­nicaţiilor.
NECULAI, şef comunicaţii în radare în SCCAN. ocazia Zilei Naţionale.
cadrul brigăzii, este cel care Printre misiunile recente ale Locotenent-colonelul Valentin Radiolocaţia şi războiul
rezolvă problemele de comunicaţii Brigăzii 76 ISR a fost asigurarea Neculai lucrează în structurile de electronic
între radare, între oameni (gesti- sprijinului aerian pentru parada radiolocaţie din anul 2013. După
onând legăturile telefonice, de militară dedicată zilei de cum apreciază acesta, de la înfiin- Supravegherea aeriană şi
INTRAMAN şi INTERNET) şi între 1 Decembrie. Pe lângă tehnica ţarea brigăzii în septembrie 2015, războiul electronic sunt domenii
toate unităţile care compun militară care s-a putut observa în volumul de muncă s-a triplat. înrudite, chiar dacă la prima
brigada. dispozitivul de defilare constituit Printre activităţile de rutină se vedere nu se observă acest lucru.
Pentru realizarea acestui lucru cu această ocazie, radiolocatoriştii numără multe deplasări pe terito- Ofiţer de radiolocaţie la origine,
dispune de personal şi mai multe au asigurat cu date de radiolocaţie riu, pregătirea şi perfecţionarea locotenentul Beatrice IONICĂ,
instrumente, printre care şi survolul tuturor aeronavelor civile continuă în asimilarea cunoştinţe- ajutor şef tură în Centru de
Modulele de Comunicaţii şi şi militare care au evoluat pe cerul lor despre tehnologia exploatată, Operaţii, Supraveghere Aeriană şi
Informatică Dislocabile (MCID), Bucureştiului. par ticiparea la cursuri de Război Electronic al brigăzii, este

28 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
reportaj
şi ofiţer cu responsabilităţi în muncă îmi oferă posibilitatea să de probele sportive, medicale, La Brigada 76 ISR lucrează
domeniul război electronic. muncesc şi în domeniul războiului psihologice şi, mai mult: „Am avut mulţi militari profesionişti, atât
Până în 2015, când s-a înfiinţat electronic”. colegi care au renunţat din prima din arma radiolocaţie, cât şi din
brigada a lucrat la unitatea de săptămână pentru că li s-a părut alte arme aflate în sprijinul aces-
război electronic de la Domneşti: În armată, în general greu programul, sau activităţile. teia. Toţi îşi însuşesc însă şi sprijină
„Asigurăm supravegherea aeriană Pregătirea militară nu mi s-a părut aceeaşi misiune: supravegherea
şi sprijinul bazelor aeriene cu date Brigada 76 ISR, pe lângă spe- foarte grea, mai grea a fost admite- spaţiului aerian în scopul apărării
de radiolocaţie, produsele noastre cificul activităţii de radiolocaţie, rea. Am colegi care au încercat de acestuia. De cele mai multe ori,
sunt diseminate în Statul Major al este, ca oricare alta, o unitate multe ori până să fie admişi. Am rezultatele muncii lor nu sunt
Forţelor Aeriene dar şi altor benefi- militară. De la poarta unităţii până prieteni în armată care mi-au descris vizibile tuturor, aceştia ieşind în
ciari.”, a descris sarcinile sectorului în biroul comandantului, disci- activitatea ca fiind interesantă. Eşti evidenţă pentru ochiul public doar
său de activitate locotenentul plina, drepturile şi mai ales obli- văzut de către societate cu alţi ochi. la parade militare, cum a fost cea
Ionică. gaţiile militarilor se subordonează De asemenea, în ziua de azi este greu de 1 Decembrie. Munca lor se
Acesta consideră că activitatea aceluiaşi set de valori care trans- să obţii un loc de muncă în care să realizează în principal în sprijinul
brigăzii este una intensă, oamenii formă un om normal într-unul fii respectat, mai ales la 20 de ani, colegilor din Forţele Aeriene, a
sunt încărcaţi de sarcini, sunt deosebit, într-un militar. când nu ai prea multă experienţă”. aviatorilor, rachetiştilor şi artileriş-
foarte bine pregătiţi şi au o coezi- Prima impresie, primul contact Soldatul Săvulescu este de tilor antiaerieni, sau a celor din alte
une de grup foarte bună: „Avem cu mediul cazon ni l-a descris părere că în unitate activitatea categorii de forţe armate, care
nevoie să comunicăm între noi ca soldatul Andrei SĂVULESCU, este foarte bine organizată, iar ajung prin serviciile furnizate de
să reuşim. Sunt bucuroasă că am pistolar în grupa intervenţie de la dacă ştii ce ai de făcut, nu este nici radiolocaţie să-şi încheie cu succes
ajuns la Brigada 76 ISR. Este un pas Poliţia Militară. La vârsta de 20 de greu, dar nici uşor. Momentan se misiunile.
înainte pentru cariera mea de ofiţer, ani, la sfârşitul anului trecut, după află în pregătire pentru realizarea De aceea, oriunde s-ar afla pe
care îmi oferă momentan tot ce un stagiu militar de patru luni la pazei şi securităţii obiectivului: teritoriul ţării, privind şi veghind
mi-aş putea dori: un mediu de lucru Boboc, şi-a ales repartiţie la bri- „Am întâlnit aici un colectiv mic, de fiecare prin specificul postului la
optim pentru dezvoltarea profesio- gadă. Consideră că în armată nu oameni foarte deschişi care cerul patriei sau prin intermediul
nală, liniştit, cu colegi care mă ajută. ajunge multă lume, pentru că nu încearcă să te ajute, să îţi dea sfaturi, radarelor, ei merită respectul şi
Aş vrea să evoluez aici şi în următorul este chiar aşa de uşor să intri în iar colegii sunt prietenoşi”, a con- consideraţia noastră.
grad. Mă bucur că acest loc de sistem. Sunt mulţi cei care nu trec cluzionat soldatul nostru.

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 29


30 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE


La mulţi ani,
mÃrţişor 2017!
tuturor femeilor care sunt la datorie
în Forţele Aeriene Române

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 31


Muzeul naţio
se reinventează
„Se ştie că românii sunt sensibili atunci când vine
vorba despre istoria aviaţiei. Ei ştiu că, în urmă cu mai
bine de un secol, printre marii pionieri ai aviaţiei
mondiale se aflau şi Traian Vuia, Aurel Vlaicu şi Henri
Coandă. Noi, cei de la muzeu, le spunem că, în afară
de aceste personalităţi ale aviaţiei, mai sunt multe
alte nume mari în domeniu, care trebuie cunoscute.
De exemplu, muzeul se află astăzi în vechile hangare
de pe latura de sud a fostului aerodrom militar Pipera.
Aici, pe acest aerodrom, s-a aflat cândva o mare parte
din aviaţia de elită a României. De aici au zburat, pentru
a apăra ţara, aviatorii Ştefan Protopopescu, Vasile
Craiu, Alexandru Popişteanu, Alexandru Şerbănescu,
Constantin Cantacuzino, Horia Agarici, Tudor
Greceanu, Ioan Di Cesare sau Ion Dobran. Sigur, lista
poate continua cu multe sute de alte nume... Pentru
Forţele Aeriene Române, locul unde astăzi se află
Muzeul Naţional al Aviaţiei Române este încărcat de
istorie”, ne-a făcut o introducere în universul
muzeografic al Aviaţiei Militare Române, noul
comandant al Muzeului Naţional al Aviaţiei,
comandorul Nicuşor OPREA.

A lucra în cadrul Muzeului Naţional al Aviaţiei dezvolte profesional şi să adopte standarde este protejat adecvat împotriva infiltraţiilor de
Române este o mare provocare, acesta fiind o profesionale şi etice înalte. Există şi un spirit de apă;
instituţie culturală de importanţă naţională, cu echipă în creştere. – Se impune modernizarea sistemului de
vizibilitate, care păstrează valorile unui trecut iluminat din expoziţiile permanente şi de pe
fabulos. Cu ce putem ajuta muzeul: căile de acces, prin înlocuirea vechii instalaţii,
Pentru a putea cunoaşte problemele reale – Clădirile în care se află expoziţia de bază energofagă şi puţin fiabilă, cu un sistem fiabil şi
ale muzeului, conducerea a realizat o analiză au ajuns la limita funcţionalităţii şi necesită puţin consumator de energie;
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, investiţii foarte mari. De exemplu, instalaţia de – Nu există o arie de supraveghere cu
Threats) a instituţiei. Rezultatele au fost încălzire nu face faţă suprafeţei foarte mari pe mijloace video şi senzori de mişcare a spaţiilor
următoarele: care trebuie s-o deservească, iar acoperişul nu interioare;

Ce vă poate oferi Muzeul Naţional


al Aviaţiei:
– Un muzeu de aviaţie este, oriunde în lume,
un punct de atracţie major pentru oricine,
indiferent de vârstă. Practic, oricine îşi doreşte
să vadă, măcar o dată în viaţă, un astfel de muzeu;
– Muzeul este uşor accesibil. Se află în
Bucureşti, în apropierea unui mare centru
comercial, a unei staţii de metrou şi a uneia de
tramvai. Pentru cei care vin cu maşina, instituţia
poate asigura locuri de parcare;
– O legislaţie în domeniul protejării şi
promovării patrimoniului clară, care ajută
instituţia;
– Patrimoniul este valoros şi bine organizat,
pe colecţii. Parţial, este protejat conform Oamenii fără de care Muzeul
standardelor aflate în vigoare; Aviaţiei nu ar putea funcţiona.
– Expoziţia de bază din hangare este bogată, Formează o echipă sudată care
atractivă şi coerent prezentată; gestionează cu mândrie
– Personalul este bine pregătit şi devotat patrimoniul de excepţie.
instituţiei. Mulţi angajaţi sunt interesaţi să se

32 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE


nal al aviaţiei
Promovăm tinerei
generaţii valorile
Forţelor Aeriene Române

– Laboratorul de restaurare este dotat General de Aviaţie, Statul Major al Forţelor


deficitar; Navale, prin escadrila elicoptere navalizate
– Personalul este insuficient pentru a etc., trebuie îmbunătăţită;
asigura o funcţionalitate eficientă pe toate – Promovarea aripilor româneşti alături
planurile (cultural-ştiinţific, administrativ, de organizaţii non-guvernamentale (ARPIA,
relaţia cu vizitatorii). fundaţia ,,Erou căpitan aviator Alexandru
Şerbănescu”, Fundaţia Culturală Bartoc sau
Oportunităţi: Uniunea Naţională a Studenţilor din România,
– Accesarea de importante venituri de exemplu) şi popularizarea, prin diverse căi
extrabugetare, cum ar fi fondurile şi mijloace specifice, a glorioaselor tradiţii ale
nerambursabile europene, este o oportunitate aeronauticii româneşti, a impresionantului
pe care instituţia nu a folosit-o încă; patrimoniu din zestrea muzeului, printr-o
– Cooperarea cu alte instituţii ale statului, densă şi elaborată ,,ieşire în lume” (expoziţii
Ministerul Transporturilor (SC ,,Compania permanente şi ocazionale atât în ţară, cât şi
Naţională de Transporturi Aeriene Române în străinătate, elaborarea unor lucrări şi cărţi
– Tarom” SA, Aeroclubul României, Şcoala de specialitate) sunt oportunităţi care trebuie
Superioară de Aviaţie Civilă), Inspectoratul exploatate mai mult.

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 33


Simbolul

Marian „Marigonu” COSTE

Aşa l-am descoperit eu, mic Continuam să scriu despre ...Am avut şansa unui se întâmple, apoi aclimatizarea cu
fiind, în fotografii, filme sau cărţi. oameni-avion, despre ceea ce zbor cu el... cabina doi. Dubla liberă pentru
Mai ales, cărţi. Se strecurase în însemnau ei pentru gândurile instrucţie la sol „172”, cupola
mine, găsise cuibarul adecvat şi mele, raţiunea (uneori absurdă) a Apoi, am avut şansa unui zbor deschisă, repetam sub suprave-
dezvolta acolo privirea interioară unui rost al tău, pe care însă, îl cu el. Să-i înţeleg cumva, să cunosc ghere lucruri pe care trebuia să le
necesară păstrării lui. L-am văzut şi trăiesc alţii. Le dădusem girul meu în puţinul timp petrecut împreună fac înaintea decolării, dar şi pro-
admirat de multe ori, decolând pe fără ca ei să ştie. Aşa credeam cu adevărat, felul lui de avion de ceduri în caz de nevoie. Contacte,
varii aerodromuri şi sub înma­ atunci! Ulterior, cu fiecare luptă. Am realizat că zborul începe radio, oxigen, ermetizare-siguran-
triculări diferite, recunoscându-l strângere de mână, mă cu mult înaintea decolării, pregă- ţare, erau ale mele şi trebuia să le
imediat pe cel din mine. descopeream în ei, regăsire tire minuţioasă a unei echipe înţeleg pe deplin înainte de orice.
Apoi am început să scriu ritmică a mea în locul lor. inter-arme, întreg arsenal uman Cabina destul de mică, înghesuită
despre el şi despre cei care-l Descopeream constant că îmi era cu acelaşi scop nobil. Speram chiar, îţi aduce aproape o întreagă
zboară. Timid, cu teama de ridicol, un dor cumplit de ceva ce nu astfel să pot cuprinde amplu viaţă metalică, descopăr locul lor,
prezenţă enervantă în dreptul făcusem vreodată! Îi vedeam esenţa unei misiuni, ca atunci aranjarea pe panouri, iar bordul,
cuvintelor mele. Apoi, litere negre urcând în avioane, cupola când scriu despre el, să pot încă inert, spunea destule în
dintr-o carte obligatorie mi-au închizându-se, plecau împreună, descrie, cel puţin parţial, percepţia tăcerea liniei de avioane.
spus să nu-mi fie frică de ridicol... omul şi avionul, cumva, eu şi din cabină. Documente finalizate, Apoi echiparea, costumul de
iar eu, am ascultat! MiG-ul meu, lăsat în grija lor. scurtă introducere în ce urma să supras arcină, gesturi noi,

34 | CER SENIN  Nr. 3(146)  2016


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE

Uneori, păşim cu neîncredere prin lumea proprie, cea încărcată de semne şi mesaje, iar când ne
găsim brusc pustiiţi, simbolizăm ce ne place cel mai mult, regăsindu-ne în propria creaţie. Nu de
puţine ori, poate chiar mai mult decât în noi înşine.
Aşa a fost de când e lumea, apoi, a fost rândul meu să o fac. Începuse însă, demult. Pe planşeta
de lucru, o formă interesantă prindea contur. Fără multe compoziţii, conformă anilor de început,
dar cu o linie ce va deveni istorie.
Privitorul ar cataloga drept alăturarea unor forme geometrice simple, o ţeavă cu două echere
lipite lateral. Se năştea MiG-ul 21, avionul care a fost depăşit de propriul renume, trecut prin 60 de
ani de activitate, mereu cu fruntea sus. Făcut pentru ceva, pus uneori să facă altceva, mereu acolo,
sprijin, dar solicitant în egală măsură. Odată modernizat, îşi păstrează linia clasică, dar devine mai
puternic. Păşea mai departe, rapace, cumva modern şi mândru în egală măsură.

fermoarele care prindeau vesta şi unui iubitor; dubla, cu conul ei obligatorie cu avionul MEU. Cuplez şi Instalaţia Hidraulică, printre
pantalonii, se ascundeau sub mic, aştepta cuminte un nou radio, COM1 şi COM2, control în siguranţele curbate. Dau COM2
bucăţi de pânză tare, strânsă-n echipaj, dezvelindu-şi numărul intercomunicaţii, ne auzeam cu 5 mai tare, era comunicaţia mea cu
şireturi lungi. Casca, mănuşile..., precum un trusou binemeritat (aşa a fost toată misiunea). cabina 1, o voiam ireproşabilă.
apare Adi. „Gata?”, întreabă. „9516”. „Cerem pornirea?” , aud în căşti. Cupola grea vine asupră-mi, duc
„Gata!”, răspund. Vorbeam despre „Afirmativ”, răspund. Atenţie la mâna spre şlangul de ermetizare,
zbor, ce o să facem, cât şi pe unde, „Cerem pornirea?” pornire! Tehnicul meu caută cu prind maneta lată, o duc înainte
privind la dubla noastră, prima în privirea prin cabină, pare mulţumit, şi o ridic în locaşul ei, simt diferenţa
linie. O ştiam de ceva timp, o Urc, repet iar cele învăţate, maneta de gaze merge o cursă de presiune deja şi apoi siguranţez.
pozasem, scrisesem despre ea, o chingile, macaraua, le-am strâns scurtă spre înainte şi revine puţin, Priviri prin cupolă, tehnicul verifică,
mângâiasem de nenumărate ori bine pe cele de abdomen şi le se aprind becuri şi motorul pro- apoi face semn că e ok.
cu mâna sau privirea, gândindu-mă reglam pe cele de umeri, oxigen, voacă frisoane dublei. Mic tremur,
repetat la sora ei din aceeaşi serie, cuple care se înşurubau greu, mă exact cât trebuie, bordul prinde …O clipă de linişte
foarte dragă mie „9526”. Aşa, dureau degetele şi se albeau apă- viaţă şi acum e rândul meu. Cuplez aparentă, apoi forţajul
păşind apăsat, priveam silueta sând şi învârtind, tot blocul prins Compasul, de fapt, învârt butonul îşi spune cuvântul…
zveltă, dorsala aia frumoasă, apoi la siguranţa chingii piciorului negru dispre capătul panoului
deriva puternică şi camuflajul stâng, sunet metalic perfect, sim- drept, apoi, pe rând, ridic cele trei Închide şi în faţă, în regulă, ieşim
perfect, o linie care cere atingerea ţeam pentru prima dată conexiunea contacte: MFD, Lumina Albă DA-200 din linie. Se verifică frâne, uşoară

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 3 (146)  2016


w w w . r o a f . r o
| 35
reportaj
reverenţă, motorul crescut, rulăm câteva detalii din mers, e foarte bun plexiglasul avionului nostru, totul chingi. Voiam doar să simt avionul,
spre pistă. Ultimele secunde pentru respondent la plaja de viteze 450- urma o curbă interesantă pe drumul să ştie că poate conta pe mine aşa
verificare şi apoi axare. Urme negre 700 km/h. Docil, nu sare brusc de către cabina mea, venind din botul cum şi eu contez pe el. Era o reci-
trădau aterizările de dinaintea pe direcţie ori transversal, foarte dublei noastre. O secundă la ori- procitate obligatorie, vedeam,
noastră şi Adi aşază avionul nostru ascultător în comenzi. Procentajul zontală, simt manşa cum se duce simţeam avionul ăsta ca nicicând.
în axul acela perfect. la 85%, repriza mi s-a părut bună spre stânga, înclinăm mult şi Lăsam să treacă spre el, în el, tot ce
Motorul creşte în procentaj, iar acceleraţia, respectabilă. redresăm imediat, tocmai când gândisem şi clădisem decenii la
privesc sus în dreapta variometrului, Ajungem rapid peste 22.000 de pietre gri vin năvală în zborul rând, plăteam cu mine fiecare
sub linia de contacte ridicate, lângă picioare, ieşim din plafonul al treilea nostru. Deasupra, o linie lungă de atingere a tot ce însemna zbor şi
care scrie „Cabina 1”, văd urcând privind deasupra noastră altul. rocă arhaică, aleargă spre spate, asta, doar pentru că, acolo, era TOT.
spre 85-90 apoi 100%. O clipă de Cerul, lăptos şi încărcat de ume- impresionând. Altele vin apoi, Mă consumasem deplin,
linişte aparentă, apoi forţajul îşi zeală, lăsa privirii ciruşii din înalt. unduind umbre peste cele două ardeam însumând tot ce-mi imagi-
spune cuvântul. Preţ de 2 secunde Erau unii la 11.000 de metri şi nu cupole, lăsăm momentul rectiliniu nasem vreodată legat de acest
rămân în urmă şi un sentiment ajunseseră la ei, renunţăm şi noi. deoparte, intrăm în lumea aia de avion şi aş putea să jur că a simţit
puternic, anarhic, rulează odată cu Spargem în jos, creste brune se stânci sterpe cu 750 de km pe oră, asta. Trăisem cu senzaţia ca dubla,
mine. Mă recompun însă, rapid. succed rapid, văile rămân sub pla- ducând pe planuri trei viraje scurte, întoarsă uşor cu faţa spre mine, trăia
Acceleraţia devine grozavă-n cel nuri, privesc sub noi, înclinăm res- simţind dubla încordată de fiecare clipele cu aceeaşi intensitate, o
mai frumos sens al cuvântului, pectuos pe dreapta peste aşezări dată, ieşind la plafon apoi, găsind pasiune pe care o descoperi doar
senzaţia devine extrem de plăcută, care nu înţeleg ce se-ntâmplă o pată mare şi albă înaintea noastră, împreună, printre plafoane neclare
manşa trasă şi câştigăm viteză deasupra lor, polizăm câţiva nori nor uitat. şi un cer bănuit, dincolo de ele.
foarte rapid. La hangar, botul sus, alburii, iar pe alţii îi străbatem
simt manşa slăbită puţin şi ne efectiv fără menajamente. Se derula
desprindem. sub noi o altă viaţă, a certitudinilor
terestre, rămâneau în urmă fapte
…Nu mai apuc! Prin concrete, iar noi treceam peste tot
geamul frontal, şi toate împinşi de tunet.
pământul coboară brusc
trăgând cerul după el şi …Zburăm la orizontală,
dispărând sub planuri… vârfurile din faţa
noastră se albesc uşor…
Palier lung, acceleram teribil,
trei lumini roşii marchează siguran- Zburăm la orizontală, vârfurile
ţarea trenului de aterizare, alţi din faţa noastră se albesc uşor,
vânători rămân în dreapta, gri motorul redus puţin, coborâm în
frumos alcătuit se reflectă pe aceştia viraj pe dreapta, peste munţi, iar
şi vreau să zic ceva. Nu mai apuc! „9516” ripostează. Scutură câteva
Prin geamul frontal, pământul secunde, neştiind ce urmează.
coboară brusc trăgând cerul după Rapid, viraj pe stânga şi motor, ne
el şi dispărând sub planuri. lansăm împreună spre platoul de
Condensăm, dubla se arcuieşte la ora 10, golaş, albit de omăt şi plin
în aerul ăla cenuşiu, fără mofturi şi de clădiri. Trecem la verticală cu
simt cum mă ia frumos cu ea pe aproape 650 km pe oră, salutăm
traiectoria aia plină de graţie. oamenii care păzesc zborul nostru
Făceam corp comun, privirea fuge şi privesc locul acela retras, plin însă,
spre dreapta la accelerometru, doar de viaţă importantă nouă.
2.5 unităţi, iar viteza undeva pe la Privesc în spate şi spre dreapta,
450, ne stabilizăm în urcare, privesc văd două orizonturi spre vest, iar
peste umeri şi apoi caut variometrul între ele, o dungă incertă de lumină
exact când o jumătate de tonou îmi gălbuie îşi face loc, înghesuită între
plimbă nori spre marginea cupolei, plapuma cenuşie a cerului acoperit
iar manşa vine mult spre mine. şi solul brăzdat de vălătucii răzleţi
Dubla se răsucea pe spate, spre şi rari ai urmelor de nori. Lăsăm
redresare, iar odată la orizontală cu trecutului coloritul acela şi alergăm
altă jumătate de tonou, trecem pe spre sud-est, coborând continuu,
faţă. Câştigasem undeva spre 3000 grăbiţi, kilometrii sunt secunde,
de picioare în povestea asta de virăm înclinaţi mult. Propteam aripa
început, aproape între două dreaptă pe orice găseam sub noi, ...Voiam doar să simt ...Eram 5 vânători,
respiraţii. în goana aia nebună, clădiri, avionul, să ştie că poate gonind frenetic peste
oameni, păduri, toate acestea trec conta pe mine aşa cum tot ce se găsea sub noi...
… Trecem rapid peste cu viteză pe sub traiectoria noastră, şi eu contez pe el...
sate înghesuite ori virajul se strânge, pantalonii de Stabilizăm şi aud în căşti
răsfirate pe văi, caut suprasarcină îşi fac treaba, simt Nu mai conta, pentru că, tras în rapoarte de poziţie. Cresc volumul
să pricep lucruri… presiunea pe picioare, 4,5 unităţi la virajul ăla mult cabrat, Adi a înclinat la COM1, recunoşteam vocile celor
accelerometru, dar susţinute la cuţit şi aşa am intrat toţi trei, care veneau din urmă. Caut cu
Caut să văd cât mai multe în secunde bune, gust din plin senza- „9516” şi cu noi, în pata aia, cu puţin privirea jur-împrejur, nimic! Întreb
cabină şi afară, să corelez viteze cu ţia, simt avionul în fiecare moment, peste 700 de km pe oră, aproape unde sunt, la 4 mile în urmă, pri-
mişcarea faţă de sol pe cât posibil, arunc o privire în urmă, condensăm pe spate şi lipsiţi de povara mesc răspunsul. Secunde trec rapid
să adun în mintea mea cât mai puternic, abur peste aripile mult suplimentarului. şi, în stânga, boturi tăiate, conuri
multă informaţie. Trecem rapid duse înspre spate şi care tăiau Preţ de câteva secunde, poziţi- care lucrau pentru aerul acela atât
peste sate înghesuite ori răsfirate umezeala aia de deasupra pămân- onaţi ciudat, cu intradosul, deşi fizic de necesar arderii ne însoţeau în
pe văi, caut să pricep lucruri. E clar, tului. Sărim o coamă de deal, sub noi, acum, aflat spaţial deasupra vijelia noastră comună. Apoi, alţi
avionul solicită ore de zbor. Prind vedeam fiecare lucru prelins peste noastră, mă lăsasem pe deplin în vânători, nuanţe de gri, linii fluide

36 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
reportaj
de data aceasta, altfel construite ni stânga şi trecem la verticală. care, îţi cere tehnică de pilotaj, alt vânător, alte posibilităţi. A
se alătură. Turnul, hangarul, toate trec ore de zbor, necesită antrena- înlocui însă, nu înseamnă a uita,
Eram 5 vânători, gonind frene- rapid, viraj la cuţit în urcare ment, dar nu e imposibil de a dispreţui sau vorbi în termeni
tic peste tot ce se găsea sub noi, uşoară, 90 dreapta cu 270 zburat sau cu cerinţe exagerate. negativi. Dimpotrivă, în cazul
coborând uşor în zborul nostru spre stânga, dubla se axa peste oraşul Cunoaşterea foarte bună a acestui avion care este MiG-ul
sud-est. Ne depărtăm puţin, viraj alb de sub noi şi aterizăm cuminţi teoriei, concentrarea şi un număr 21 (LanceR sau nu), e necesară
uşor spre dreapta, apoi, linia aia în pe planeta natală, lin, cu sche- firesc de ore de zbor te fac să-l poziţionarea lui în panoplia
care sta înfipt botul dublei, descrie lălăit de roţi. Şocul paraşutei de exploatezi în parametrii de armelor de cinste, un mentor în
un cerc, aducându-mi pe umeri, frânare, botul fuge spre stânga, siguranţă. E avionul care-ţi segmentul său, a modelat atât
preţ de câteva clipe imaginea simt palonierul drept băgat, impune un ritm susţinut, oferind de multe în existenţa sa, încât
perfectă a unei patrule mixte, în corecţie fermă, rămânem pe însă multe celor care ştiu CE, orice menţionare a rolului
care o dublă ascuţită preluase capul. direcţie, largăm voalura aia albă CUM, dar mai ales CÂT să ceară. Aviaţiei Militare Române, îl
Continuăm răsucirea în tonoul ăla şi urmând betonul pistei, intrăm relaţionează direct şi implicit.
pe butoi, iar acum îi vedem în în linie. ...Nu e destul doar Îmi asum, când afirm cu tărie
dreapta, impecabila formaţie, zborul... că nu vom mai avea vreodată, în
intrând peste oraşul mare din faţă. ...Câteva zile, apoi, inventarul avioanelor de luptă
Nu foarte sus, perfect aliniaţi, am refăcut filmul Al doilea rol, cel de luptător reactive, ceva să-i egaleze
trecem toţi 5, „a la Grande”, peste zborului... aerian. Aici, lucrurile se complică. renumele. Reprezintă, fără
oraşul primei Uniri şi virăm elegant Nu e destul doar zborul, apare îndoială, acel CEVA, la care ne
spre dreapta, ducând cu noi, privi- Câteva zile, apoi, am refăcut gestionarea avionului, a spaţiului vom raporta mulţi ani de acum
rile celor de jos. filmul zborului, l-am vizualizat din jur, cooperarea cu ceilalţi, un înainte, este baza pe care vom

Schimb de generaţii: MiG-21 LanceR şi F-16

Alt tonou şi ne despărţim, caut (la propriu şi la figurat), redes- întreg şi complex rol de avion de mai clădi istorie, privindu-l
un anume contact de pe panoul copeream lucruri noi, întrebam luptă. Clar are nevoie de o mână întotdeauna cu admiraţie şi
din stânga, Oxigen 100%, cuplez, piloţii de ce acolo face aşa, fermă, luciditate şi reacţii rapide. respect!
pe bord, doi plămâni îmi confirmă căutam răspunsuri. Voiam să ofer O imagine de ansamblu în condi- Pentru mine, ca povestaş din
gestul şi simt deja, gustul diferit din la rându-mi, imagini clare. ţiile date se obţine doar după ani lumea scribilor, primează cuvân-
mască. Ţin vreo 20 de secunde, nu Mă gândeam la acest avion de pregătire susţinută, evaluări tul în faţa vorbelor pentru că e
mai mult, decuplez, mergeam spre şi la impactul lui în Aviaţia succesive şi abilităţi existente. important să văd, nu doar să
casă. Militară. L-am perceput (extra- Avionul cere gândirea anticipată, aud, iar MiG-ul 21, nu este nimic
polând oarecum imagologic) ca e obligatoriu pentru pilot să fie altceva decât SUMA CUVINTELOR
...Aterizăm cuminţi pe o amprentă perpetuă în angre- înaintea propriului avion. Eu unul, prin care îţi poţi arăta
planeta natală, lin, najul imaginii Forţelor Aeriene recunosc, în acest zbor, doar admiraţia.
cu schelălăit de roţi... Române. Am ales atunci să m - a m a d a p t at s i t u aţ i i l o r Mulţumesc celor care au
descompun în doi parametri apărute. înţeles, dar mai ales sprijinit
Lăsăm ceva urban în lungul măcar, simbolistica şi rolul său. Dacă trebuie înlocuit? Da! acest demers. Fără extraordina-
planului drept, oraş mic, cu Primul rol, platformă aeriană Oricât de mult aş ţine la el, e rul lor aport, aceste cuvinte nu
nume de ocnaş, viraj larg pe destul de solicitantă. E avionul nevoie să mergem mai departe, puteau să apară.

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 37
siguranta zborului

Principiile culturii de siguran]^ aeronautic^


Căpitan inginer Marius MILEA
Psiholog Valentin HALMAGIU
Două dintre tipurile de atitudini decizionale cu risc asupra siguranţei zborului au o legătură ale tuturor celor care participă,
directă cu relaţia de autoritate: atitudinea complezentă (preluarea necritică a sugestiilor de acţiune) într-un fel sau altul, la activitatea de
şi atitudinea antiautoritară („nu-mi spune mie ce trebuie să fac!”), elemente atât ale culturii profesionale, zbor respectivă. Sub aspect aptitu-
cât şi ale culturii organizaţionale. dinal era un pilot obişnuit, dar avea
un defect notabil – conformismul,
înclinaţia naturală de a face ceea ce
Atitudinea complezentă fost anulate şi înlocuite cu un «tur de moment am oprit motorul. Am i se spune. Această trăsătură a fost
vs. atitudinea pistă mare». Eram şi eu în această încercat să scot paraşuta de frânare, percepută de toţi, mai ales de şefi,
antiautoritară situaţie. dar nu am reuşit. Am încercat să tai în primul rând ca o calitate. Cel puţin
Am executat un tur de pistă mare contactul «defrânare roţi», tot fără până în ziua evenimentului. De
Vă prezentăm în continuare după care am intrat în condiţii pentru succes. Toate aceste încercări erau această dată însă, pe fondul unei
relatarea unui pilot pe timpul exe- aterizare... anihilate de instabilitatea pronunţată relaţii de autoritate nefuncţionale,
cutării unei activităţi de zbor: După ce am scos avionul din a avionului care rula într-o zonă de această trăsătură s-a dovedit a fi
„În anul (...), pe data de (...), am înclinare, m-a văzut CZ-ul şi mi-a zis teren plină cu baloţi de lucernă. La baza deciziei eronate.
executat zbor de instrucţie de zi cu un că este bine aşa şi să reduc motorul capătul pistei am încercat să scot Formarea unor atitudini
aparat MiG-21. După efectuarea pentru aterizare. În acel moment eu avionul pe un drum care ducea în deciziţionale solide poate contri-
sondei meteo conducătorul de zbor eram pregătit pentru... ratarea ateri- pantă la un teren de fotbal. Nu am bui la evitarea unor evenimente
(fiind şi comandantul regimentului) zării! Pe moment am luat hotărârea reuşit pentru că am lovit cu grinda de zbor asemănătoare cu cel de
ne-a informat în legătură cu situaţia să execut comenzile CZ-ului deoarece din planul drept o ridicătură de mai sus. Atitudinile sunt trăsături
meteo din raionul de zbor. Vizibilitatea era comandantul meu de regiment pământ, ceea ce a dus la răsturnarea caracteriale care se dezvoltă în
reală era de 5–6 km. Condiţiile la care şi avea foarte multă experienţă. avionului. [...] timp, pe parcursul întregului
aveam eu dreptul să zbor erau de Corect era totuşi să ratez, gaz aveam Comisia de anchetă m-a găsit proces de instruire a personalului
8 km vizibilitate. CZ-ul (conducătorul pentru încă 2-3 tururi de pistă (1200 l). vinovat şi am fost oprit definitiv de la aeronautic (din şcoală până la
de zbor, n.n.) a spus că, totuşi, de la În capul pistei am avut înălţimea de zbor”. pregătirea zilnică în cadrul unei
8 km se vede pragul pistei. 80 de metri, ceea ce era mult peste structuri militare). Astfel, pe lângă
A început zborul. Înaintea mea a înălţimea normală pentru acea Conformismul în meseria profesionalism şi responsabilitate
decolat o «dublă comandă» după poziţie (10 m). de pilot în desfăşurarea activităţilor
care am decolat eu în «simplă În concluzie, am venit la aterizare aeronautice, un rol deosebit de
comandă». Încă de la decolare mi-am sus şi din partea dreaptă a axului Exemplul de mai sus demon- important în formarea acestor
dat seama că situaţia meteo impune pistei la o viteză de 370 km/h, în loc strează faptul că un eveniment de atitudini îl are cultura de siguranţă
zborul strict după aparate. Cu puţin de 270-290 km/h. După contact am zbor nu este rezultatul unei întâm- aeronautică prin promovarea
timp înaintea decolării am fost mai rulat 150-200 m şi apoi am ieşit plări de o clipă, ci rezultatul unui p r i n c i p i i l o r d e s i g u r a nţ ă
anunţaţi că misiunile pe traiect au din pistă pe partea stângă. În acel întreg şir de acţiuni sau inacţiuni, aeronautică.

38 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
siguranŢa zborului
Principiile culturii c. Personalul, indiferent de Valorile unei organizaţii includ promovare profesională şi în
de siguranţă specialitate, experienţă sau criteriile de prioritizare, atitudini carieră, prin experienţa acumulată
categorie, trebuie să aibă cer- şi acţiuni manifestate, principii pe timpul activităţii personale şi
Cultura de siguranţă aerona- titudinea că va fi tratat într-o care pun în balanţă elemente în cadrul unei organizaţii, oamenii
utică se bazează pe încrederea manieră corectă, realistă, obi­ adeseori antagoniste: complexi- tind să adopte sisteme de valori
şi respectul reciproc între co­­man­­­­­­ ectivă şi consistentă în spiritul tatea misiunilor vs. nivelul de pre- şi să dezvolte atitudini conforme
danţi şi subordonaţi, între membrii consolidării şi îmbunătăţirii gătire a personalului, necesitatea cu predecesorii sau instructorii/
organizaţiei în general. Din acest condiţiilor de siguranţă; asigurării unui anumit volum de mentorii lor.
motiv, ea trebuie dezvoltată şi d. Activităţile aeronautice, antrenament în zbor vs. resurse O cultură profesională dez­
sprijinită de comandanţii/şefii cele de siguranţă aeronautică disponibile, necesitatea executării voltată va crea instrumentele şi
structurilor din Forţele Aeriene, în particular, au la bază reguli şi misiunii vs. asigurarea condiţiilor mecanismele necesare pentru a
până la cel mai înalt nivel. reglementări în baza cărora se de siguranţă etc. se diferenţia şi echilibra cerinţele
Cultura de siguranţă aero- desfăşoară. Acestea sunt elabo- Organizaţia prezintă cel mai şi nevoia de performanţă, calitate
nautică se constituie şi se dez- rate în baza experienţei anterioare, ridicat potenţial de constituire şi siguranţă în desfăşurarea acti-
voltă în baza următoarelor a informării şi analizei privind şi dezvoltare a culturii de sigu- vităţilor aeronautice.
principii: starea curentă a organizaţiei şi ranţă aeronautică, prin capacita- 3. Cultura naţională diferen-
a. Personalul este încurajat capacitatea de a răspunde şi rezista tea sa de a determina atitudini şi ţiază particularităţi specifice
să contribuie activ la consoli- pericolelor/ameninţărilor, precum acţiuni ale personalului în sensul naţiunilor, inclusiv rolul, locul şi
darea şi îmbunătăţirea nivelului şi a capacităţii de a estima starea consolidării şi îmbunătăţirii imaginea individuală a specialiş-
de siguranţă aeronautică şi i se şi capacitatea defensivă faţă de nivelului de siguranţă ae­ronautică. tilor în societate, a organizaţiilor
cere să depună un efort susţinut pericole/ameninţări în viitor. 2. Cultura profesională de din care fac parte, precum şi a
pentru a îndeplini misiunea cât siguranţă aeronautică diferen- activităţilor aeronautice pro­priu-
mai bine, dar şi să îşi asume cu Factorii care ţiază atitudinile şi particularităţile zise (inclusiv cele militare).
onestitate erorile comise atunci influenţează cultura diferitelor categorii de personal În această componentă sunt
când desfăşoară ac tivităţi de siguranţă care desfăşoară activităţi aerona- de asemenea incluse:
utice, dar reuşeşte să dea coe- – modul şi criteriile de alocare,
ae­­­ro­nautice;
Cultura de siguranţă aero- renţă, sprijin reciproc şi sincroni- înţelegere şi acceptare a autorită-
b. Forţele Aeriene Române,
nautică este influenţată, chiar zare eforturilor întrunite ale ţii, în termeni generali;
ca instituţie, precum şi toţi cei
dependentă de cultura de la întregului personal. Atingerea – distribuirea resurselor, a
care le alcătuiesc cunosc,
nivelul organizaţiei, cultura acestor deziderate, în primul rând responsabilităţii şi culpabilităţii, a
înţeleg şi admit că activităţile
profesională şi de cultura al coordonării şi coerenţei, este moralei.
aeronautice sunt complexe şi naţională. în responsabilitatea comandan-
prezintă un anume nivel de risc 1. Cultura organizaţională ţilor mai ales, dar recunoaşterea
implicit, că oameni comit erori şi se referă la particularităţile, atitu- şi respectul reciproc al importan-
înţeleg rolul factorului uman, atât dinile şi înţelegerea siguranţei ţei fiecărei activităţi sunt şi o
cu privire la desfăşurarea efectivă aeronautice în cadrul unei anume datorie a fiecărui membru al Bibliografie:
a activităţilor aeronautice, cât şi organizaţii (escadrilă, bază aeriană, orga­nizaţiei. 1. ICAO, Doc. 9859, Safety Management
cu privire la influenţa acestuia AOC, centru de asigurare logistică, Prin trecerea şi parcurgerea Manual (SMM) Third Edition – 2013;
asupra nivelului de siguranţă de mentenanţă, structura SMFA criteriilor şi programelor de se­­ 2. Popa, M. (2005). Psihologia aerona-
aeronautică; etc.). lectare, pregătire, per ­­fec­ţionare, utică, Editura „Carol Davila”, p. 256.

Zbor cu MiG-21 LanceR

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 39
„MI S-A OPRIT MOTORUL.
CATAPULTEZ!” Căpitan-comandor aviaţie (r) Nelu ENACHE,
ARPIA-Constanţa

cuvinte: „Atenţie la zbor. Piloţi, nu uitaţi intrat Păvălaşc cu avionul MiG-23MF numărul
că pământul e duşmanul nostru”. 223, contrar regulii stabilite ca avionul cap,
Apoi, personalul tehnic a mers avionul aliniat pe stânga la parcare, să intre
la linia de avioane, iar piloţii primul la pistă.
la sala de echipare. Din turnul de la aeroport, Punctul de
Plăpană a urcat în Conducere al Zborului (PCZ), Plăpană urmărea
turnul de la Aeroport. atent intrarea pentru decolare şi a observat
El era confirmat la schimbarea intrării la pistă a celor două avioane.
nivel unitate că I s-a adresat colegului lui care îl „controla”:
poate conduce „Tomiţă, ia uite la ei ce fac!”. Locţiitorul pentru
activitatea de zbor a privit şi el către pistă: „Lasă-i să intre”. „Păi
zbor. Împreună văd că intră primul 223”. „Au schimbat avioanele
cu el a urcat în între ei. E bine”, a completat Toma… După ce a
turn şi căpitan- intrat la pistă Cristi Păvălaşc a oprit avionul în
comandorul dreapta faţă de ax, Ciumpi l-a văzut şi a trecut
Ioan TOMA, care prin dreptul lui oprindu-se în faţă la 20-30 metri.
era pe post de Ambele avioane aveau flapsurile scoase în
control. Conform poziţia de decolare. Erau aliniate pe pistă, unul
noilor instrucţiuni el era în faţă, celălalt în dreapta şi în spate, cu motoarele
„dublura” fostului său turate la maxim. Ciumpi a apăsat butonul de
coleg de liceu şi şcoală radio-emisie: „Sunt formaţia 221. Frână. Flaps.
militară de aviaţie. La nivel SAU. Blocaj. Aprobaţi decolarea în forţaj total”.
regiment Toma avea funcţia de „Aprob decolarea cu forţaj total pentru formaţia
locţiitor pentru zbor al comandantului. 221. Pentru 223 maniabilităţi zona doi”.
În prima ieşire, conform planificării, Formaţia a decolat pe direcţia nord, la
căpitan-comandorul Viorel TELETIN a vedere, cu forţaj total şi, la înălţimea de siguranţă,
Sonda meteo şi prima ieşire executat un zbor de încercare al avionului MiG- au escamotat trenul de aterizare şi flapsurile.
23MF numărul 223, avion ce ieşise din lucrări Cristi era la primul zbor în simplă comandă cu
Ziua de 9 august 1994 a început, pentru tehnice. A decolat normal, a făcut lansare la viteză formaţia şi era atent la aparatele de la bord, în
piloţii de la Regimentul de aviaţie Mihail şi a revenit la aterizare în condiţii bune. Avionul special giroorizontul, altimetrul şi vitezometrul.
Kogălniceanu, ca de fiecare dată, cu cercetarea 223 s-a comportat bine în zbor. Nu scăpa din vedere nici avionul cap de formaţie.
meteorologică a raionului de zbor. Tot în prima ieşire locotenent-comandorul În momentul decolării, Ciumpi n-a văzut
Avionul MiG-29 numărul 23, avion de dublă Gheorghe MARIN a zburat cu avionul MiG-23MF coechipierul din spate în oglindă dar îl „simţea”
comandă, a decolat pe direcţia nord, a urcat la numărul 221, fiind cap de formaţie pentru avionul în formaţie.
diferite înălţimi, a zburat în raion apoi a intrat dublă comandă MiG-23MF numărul 135, pilotat Privite de jos, cele două avioane păreau două
zece kilometri deasupra mării. Piloţii erau de căpitanul Cristian PĂVĂLAŞC (cabina unu) păsări ce zboară una lângă alta, în urcare, spre
căpitan-comandorul Aurel PLĂPANĂ şi şi căpitan-comandorul Cornel CIUMPILIAC înaltul cerului. „Urcăm la 1000 de metri”, a zis
locotenent-comandorul Sorin IACOB. (cabina doi). Era un exerciţiu de control pentru Ciumpi.
Pe timpul executării zborului, cei doi piloţi zborul în formaţie a lui Păvălaşc. După aterizarea La două minute de la decolare, formaţia de
au cercetat vizual spaţiul aerian în care zburau, celor două avioane, Marin a raportat MiG-23MF brăzda cerul senin deasupra localităţii
ziua anunţându-se a fi una senină, toridă, comandantului escadrilei, căpitan- Târguşor, moment în care Cristi l-a văzut bine
specifică lunii august. După aterizarea sondei comandorului Vasile LEONTE, că avionul 221 pe Ciumpi şi i-a raportat prin radio: „Am intrat în
meteo şi adunarea personalului ce participa la ar avea oscilaţii pe pilot automat. formaţie”. „Confirm. Te văd”.
activitatea din acea zi, căpitan-comandorul Capul formaţiei l-a văzut în oglindă cum se
Ioan DUDAŞ, comandantul regimentului, a Decolează celula: Ciumpi cu Păvălaşc menţinea în aer şi cum îi „tremurau” aripile la
hotărât executarea misiunilor de zbor în condiţii viteza de 750 km/oră. Oare nu semăna zborul
normale: vizibilitate 8-10 km, plafon ridicat, vânt În jurul prânzului, la a doua ieşire planificată lor cu cel al vulturilor care-şi învaţă puii să
calm. la zbor, Leonte a hotărât schimbarea avioanelor, zboare?... Cerul era senin în acea dimineaţă de
Înainte de a trece la zbor, comandantul astfel: Cornel Ciumpiliac să-l ia pe 221, iar Cristian august. Ici-colo, doar firicele de nori cirrus răsfiraţi
Dudaş a încheiat discursul său cu următoarele Păvălaşc pe 223. Aşa se face că, primul la pistă a la înălţime mare. Printre ei, soarele îşi trimitea

Avionul MiG-23, în decolare

40 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
epoleţi de azur
razele mângâietoare, protectoare, pe aripile celor Pe ARK zero spre aerodrom Mai trecuse printr-o situaţie critică chiar în
două păsări de metal. decolare, cu un an în urmă, când au apărut
De la Staţia de Dirijare la Aterizare (SDA), În eter, pe toate lungimile de undă ale oscilaţii puternice în tangaj după decuplarea
căpitanul Ion GEORGE le transmite: „Formaţia canalului radio, cuvintele pilotului sunt regimului de forţaj al motorului. Atunci era cu
221 sunteţi pe cap-compas 340 înălţime 1200”. recepţionate de toată lumea. George, ofiţerul- avionul MiG-23MF numărul 927, acelaşi tip de
„Confirm! Urcăm la 2000”. „Aprob la 2000…”. Cristi navigator de la Staţia de Dirijare (SDA) şi-a înfipt avion ca cel de acum, a tras de manşă, l-a pus
manevrează uşor comenzile: manşa, palonierele, ochii mai adânc în ecranul indicatorului, lovind într-o pantă de urcare de zece grade şi oscilaţiile
maneta de gaze. E concentrat asupra pilotajului. cu degetul spotul luminos ce reprezenta avionul s-au amplificat. A decuplat sistemul automat de
223: „223 eşti la 70 km de aerodrom, intră pe ARK comandă (SAU), a redus turaţia motorului la 55
Lucrul în zona doi: aprins zero”. „Confirm ARK zero”. procente şi avionul a intrat în picaj. Atunci n-a
lampa rezervor 3 După ce a primit apelul de la Cristi,
conducătorul de zbor s-a ridicat de pe scaunul
Cele două avioane MiG-23MF au intrat în de la pupitrul de comandă din turn şi i-a întins
viraj pe dreapta, la 2000 de metri înălţime, microfonul lui Toma. Amândoi erau convinşi că
dincolo de localitatea Crucea. „Formaţia 221 la indicatorul de combustibil de la bord dă erori.
Hanu Morilor”. „Confirm!” „Am intrat în zona doi. Se mai întâmplase şi la alte zboruri. După
Aprobaţi începerea lucrului”. „Aprob 221”. calculele lor avionul nu avea cum să consume o
La viteza de 800 km/oră, capul formaţiei i cantitate aşa mare de combustibil în cele 18
s-a adresat coechipierului său: „Atenţie! Începem minute de zbor. În timp ce venea către aerodrom,
exerciţiul”. pilotul citea aparatele de pe tabloul T10, tablou
Cornel Ciumpiliac era pilot cu experienţă, ce indica erorile consumului de combustibil. Îşi mai avut ce face. S-a salvat prin catapultare…
promoţie 1974, cu sute de ore de zbor pe avionul făcea în gând calcule. „Menţine direcţia, i-a zis Iar acum trecea din nou printr-o situaţie dificilă.
MiG-23MF în cei cincisprezece ani de când a Toma. Ciumpi tu pe unde eşti?” „Sunt în spatele lui „Soarta” şi-a zis el în gând. A verificat curelele
paraşutei pe care le strânsese înaintea decolării…
„Mi s-a aprins lampa RĂMAS 600L, a raportat
pilotul din aer”. „Confirm! Vino normal la
aterizare”, i-a transmis Toma. „La virajul patru.
Flaps 15 grade. Am pista la vedere”.
După intrarea pe direcţia de aterizare şi după
trecerea staţiei Radiofar Îndepărtat (RFI), Cristi a
raportat: „Trecut de RFI. La 5 km de prag. Mi s-a
făcut trecerea pe acest tip de avion. Era sigur pe la trei kilometri. Am trecut de Cuza Vodă dar nu aprins lampa «REZERVOR CONSUM»”.
el şi se străduia să transmită din experienţa lui văd scurgeri de combustibil”. „Du-te mai aproape Şi apoi, imediat, Cristi Păvălaşc a dat un ultim
coechipierului său. A mişcat uşor manşa pe de 223”. raport care i-a amuţit pe toţi: „Mi s-a oprit motorul.
dreapta, picior drept, mâna stângă pe maneta Ciumpi s-a apropiat în viraj dar, la 500 km/ Catapultez”. „Catapultează”, i-a strigat Tomiţă în
de gaze, înclinare 45. Viraj de 360 grade. Apoi a oră, nu a observat scurgeri de combustibil. Cele microfon…
dat comandă viraj stânga. două avioane îşi continuau zborul către Pilotul a acţionat cu hotărâre manetele de
Cristi Păvălaşc are în vedere să nu-i „scape” aerodrom. „S-a aprins REZERVOR 1. Intru la virajul catapultare. Ultima înălţime citită, 240 de metri
avionul din faţă. Au intrat amândoi într-un trei. Pe bord s-a afişat cantitatea de 900 litri de şi viteza 350 km/oră i-au rămas întipărite pe retina
zbor în picaj, păstrând formaţia. Harta în relief combustibil”. „Aprob intrarea la virajul trei”. „Tren ochilor înainte de a simţi cum sare în aer, brusc,
a zonei de lucru se apropia vertiginos de scos”. cupola de deasupra. A urmat scaunul pe care
cabinele celor două avioane. Comanda capului Când sunt în aer situaţii critice, nimeni nu era strâns legat, scaun aruncat cu forţă în sus de
formaţiei vine brusc: „Intrăm în şandelă”. Piloţii mai vorbeşte la radio decât ce e strict necesar. cartuş şi rachetele reactive. În final, detaşarea
au tras de manşe în regimul maximal al Toţi cei aflaţi în zbor trăiesc odată cu pilotul aflat de scaun. Căpitanul pilot se afla în siguranţă sub
motoarelor şi cele două avioane s-au înscris în dificultate toate acele momente. Piloţii sunt cupola albă a paraşutei de salvare…
într-un arc de zbor către soare. Deodată, pilotul aşa cum îi ştiu dintotdeauna: unul pentru toţi, Cornel Ciumpiliac a văzut toată scena
Cristi Păvălaşc, exact când era în partea de sus toţi pentru unul. Oricui i se poate întâmpla un catapultării şi a raportat prin radio: „E-n paraşută
a buclei, a observat avertizorul consumului caz asemănător. Ei sunt atenţi la fiecare cuvânt la 3 km de pistă…”. Raportul lui i-a liniştit pe toţi
de combustibil. Raportează: „Mi s-a aprins rostit pe calea undelor. Fiecare comandă pe care cei din aer şi cei de la sol. Căpitanul pilot Cristian
lampa REZERVOR 3”. o aud de la conducătorul zborului sau staţia de Păvălaşc se salvase din nou prin catapultare.
Ceea ce înseamna că la bord mai avea 1300 dirijare le pătrunde în inimi ca un ghimpe. În doi ani, două catapultări. Unul din cazurile
litri de combustibil. Ciumpi îi ordonă: „Părăseşte foarte rare petrecute în aviaţia supersonică.
formaţia şi du-te acasă”. „Mi s-a oprit motorul. Catapultez”
Imediat căpitanul pilot îl anunţă prin radio
pe conducătorul de zbor: „Aprins REZERVOR 3. La 600 de metri înălţime, Cristi pilotează cu
Vin la aerodrom…”. ochii pe aparate şi se aşteaptă la ce e mai rău.

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 41

medicină aeronautică

ANTRENAMENT ÎN LABORATORUL DE
DEZORIENTARE
SPAŢIALĂ ntrenamentul în laboratorul de
Laura MĂCĂRESCU
Adrian Sultănoiu

A dezorientare spaţială se realizează


în cadrul antrenamentului fiziolo-
gic şi este destinat piloţilor de
lângă recunoaşterea de către piloţi a situaţiilor
dificile, aceştia învaţă, de asemenea, să-şi
depăşească barierele fizice, psihologice şi
care canalele semicirculare din două sau trei
axe diferite sunt stimulate simultan. Creierul
interpretează acest lucru ca pe o senzaţie de
aeronave pentru a învăţa şi recunoaşte fiziologice. rostogolire. Acest lucru îl percepe pilotul. Iluzia
situaţiile şi senzaţiile false de poziţie sau Iluziile care se demonstrează prin antre- Coriolis este puternică şi neplăcută, aşa că
de mişcare din timpul zborului, care res- namentul la dezorientare sunt împărţite în recuperarea poate fi dificilă. Însă prevenirea,
pectă suprafaţa pământului. sisteme de orientare din punct de vedere este uşoară. Ca pilot, fii atent să reduci la minim
Drintre aceste situaţii/senzaţii false vizual (focalizat sau ambiental), vestibular, mişcările capului când aeronava efectuează
enumerăm câteva: Iluzia Coriolis, Iluzia somato-senzorial, auditiv (vorbit sau ambien- manevre, mai ales în condiţiile în care vizibi-
Înclinărilor, Iluzia de Orizont Fals pe timp tal) şi iluzii pe timp de noapte. litatea exterioară este minimă. Pentru a-ţi
de noapte şi zi, Iluzia Oculogirală, Iluzia reveni din Iluzia Coriolis, amână toate sarcinile
Nystagmos, Iluzia Lărgimii şi Înclinării Pistei Iluzia Coriolis cu excepţia controlului altitudinii aeronavei.
de Aterizare şi Iluzia Somatogirală. Bazează-te pe instrumentele de bord şi
Iluzia Coriolis este o iluzie prin stimulare încearcă să ţii capul fix până ce senzaţia de
Antrenamentul la dezorientare spaţială se cuplată, în care pilotul trece printr-o senzaţie rostogolire dispare.
realizează în condiţii de zbor vizual sau de cădere/rostogolire, cauzată de plasarea
instrumental, într-un simulator de zbor. Ce capului în afara planului de rotaţie al mişcării Iluzia Înclinărilor
presupune acest antrenament ne-a explicat unghiulare, în timp ce avionul efectuează un
locotenent-colonelul doctor Dragoş VLAD, viraj. Iluzia Înclinărilor este o percepţie falsă de
medic specialist în cadrul Laboratorului de Ca pilot, imaginează-ţi că eşti într-un zbor înclinare (deplasare unghiulară), după reveni-
Dezorientare Spaţială al Institutului Naţional pe traiect şi ai intrat într-un spaţiu aerian rea dintr-un ruliu sub-prag în direcţia opusă.
de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General aglomerat. Eşti sub controlul centrului Atlanta. Ca pilot, imaginează-ţi că împreună cu
doctor Victor Anastasiu”. Acesta constă într-un Indicativul tău este 26 Tango: „26 Tango! Centrul instructorul efectuezi un zbor de antrenament
zbor de acomodare şi antrenament realistic Atlanta! Virează dreapta 240. Urcă şi menţine pe timp de noapte. Începând din zbor orizontal
şi este un mod interactiv şi economic de a-l 7.000 de picioare”, „26 Tango. Virează dreapta la 110 noduri execută un viraj dreapta cu o
învăţa pe pilot să recunoască aceste senzaţii/ cap 360. 26 Tango. Ident!”. Ai simţit iluzia înclinare constantă de 45º. Menţine virajul
situaţii false. În urma acestui antrenament, pe Coriolis. Această iluzie apare în contextul în până la comanda instructorului. Scoate apoi

42 | CER SENIN  Nr. 4(147)


1(148)  2016
w w w . r o a f . r o
2017 INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
medicină aeronautică

Antrenament pentru
dezorientare spaţială

Locotenent-colonelul
doctor Dragoş VLAD

aeronava din viraj şi menţine capul prezent. Iluzia Autokinesis reprezintă mişcarea asupra poziţiei avionului, cauzată de interpre-
Ai simţit iluzia înclinării. Această iluzie frec- aparentă a unei lumini staţionare de mică tarea greşită a luminilor de la sol sau a forma-
ventă apare când pilotul intră în viraj cu o rată intensitate pe un fond întunecat. ţiilor noroase ca fiind orizontul.
mică sau când virajul este suficient de lung Iluzia Găurii Negre este o iluzie nocturnă Rotirea Cimitir (Graveyard Spin) este o
astfel încât acceleraţia unghiulară să devină care poate apărea în timpul unei apropieri senzaţie falsă de rotire (acceleraţie unghiulară),
constantă. În ambele cazuri, canalele semicir- vizuale deasupra apei sau a unui teren neilu- după revenirea dintr-o rotire prelungită în
culare nu sesizează virajul, dar sesizează minat, către o pistă unde orizontul nu este direcţia contrară.
revenirea, ceea ce duce la senzaţia de înclinare, detectabil. Este cauzată de o lipsă totală de Spirala Cimitir (Graveyard Spiral) este
deşi aparatul este în zbor orizontal. Iluzia elemente vizuale de mediu. o percepţie falsă de acceleraţie unghiulară în
înclinării, deşi este frecventă, este şi uşor de Iluzia Decolării în Întuneric reprezintă direcţia opusă, după revenirea dintr-o rotire
controlat. Cel mai bun mod de revenire, ca şi percepţia eronată a unui unghi de tangaj cu în spirală prelungită.
în cazul majorităţii iluziilor, este de a zbura vârful în sus (nose-up), datorată acceleraţiei Iluzia Nystagmus este mişcarea reflexă
strict instrumental. la care este expus pilotul în timpul unei repetitivă şi compensatorie a ochilor cauzată
decolări pe timp de noapte, cu vizibilitate de stimularea unghiulară susţinută a canalelor
Alte iluzii limitată. semicirculare.
Iluzia Orizontului Fals pe Timp de Zi Iluzia Oculogirală este percepţia falsă a
Iluziile prezentate anterior sunt principa- este percepţia eronată asupra poziţiei avio- mişcării unui alt obiect (elementul vizual al
lele care se experimentează în cadrul antre- nului cauzată de interpretarea greşită de către iluziei somato-girale).
namentului fiziologic executat de către piloţii pilot a frontului înclinat de nori ca fiind ori- Iluzia Lărgimii Pistei de Aterizare
de aeronave o dată la cinci ani. În continuare zontul real. reprezintă crearea unei senzaţii false de dis-
sunt descrise pe scurt şi alte tipuri de iluzii Iluzia Orizontului Fals pe Timp de tanţă când mărimea obiectului este modificată
care pot apărea în timpul zborului. Noapte este o iluzie care dă percepţie eronată faţă de dimensiunea familiară.

La giroscaun

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 4


1 (147)
(148)  2016
w w w . r o a f . r o
2017 | 43
profil de profesionist

Un radiolocatorist
excep´ional
Începând cu anul 2015, anul înfiinţării Brigăzii 76 Cercetare Supraveghere şi Recunoaştere (ISR -
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), maiorul Marius Florin TUDOR îndeplineşte funcţia de
şef tură în Centrul de Operaţii Supraveghere Aeriană şi Război Electronic, structură a Statului Major al
Forţelor Aeriene (SMFA) care înseamnă pentru acesta cumulul tuturor aştepărilor celor care iubesc
radiolocaţia, războiul electronic şi activitatea de intelligence.

Laura MĂCĂRESCU
Activitatea ofiţerului nostru de radiolocaţie
este definită prin multă muncă, seriozitate şi
pasiunea de a realiza zilnic ceea ce îi place la
serviciu. De aceea este unul dintre cei mai buni
profesionişti ai Forţelor Aeriene în domeniu.
Funcţiile îndeplinite anterior i-au adus
permanent recunoaştere din partea superiorilor,
fiind apreciat cu calificativul EXCEPŢIONAL în
ultimii 5 ani de activitate, şi nu întâmplător.
Este permanent implicat în activităţile
comune ale radiolocatoriştilor cu aviatorii şi
rachetiştii sol-aer, cunoştinţele sale asigurându-i
o colaboare fructuoasă cu rezultate dintre cele
mai apreciate.
Domeniul de activitate al ofiţerului,
radiolocaţia, războiul electronic şi intelligence-ul,
în era conflictului bazat pe reţea, are din ce în ce
mai mare pondere în dimensionarea priorităţilor
unei structuri armate. Astfel, activitatea militarilor
din acest domeniu devine din ce în ce mai
recunoscută. Ofiţerul a participat de la intrarea în sistemul militar la multe concursuri de orientare
Forţele Aerine au dezvoltat o serie de turistică, sportul şi calităţile sale intelectuale ajutându-l să facă performanţă în acest
programe care să compenseze necesarul de domeniu şi bineînţeles, să îşi orienteze acţiunile şi deciziile şi în carieră. Această pasiune
informaţii fără de care nicio armă nu poate o transmite mai departe şi fiicei sale Astrid
funcţiona corespunzător. Drept urmare,
programele de achiziţie a unor echipamente de
radiolocaţie pentru modernizarea radarelor în anul 2004. Arma radiolocaţie, care presupune Consideră că superiorii, dar mai ales
FPS-117 din anul 2008, a radarelor Gap Filler o temeinică pregătire tehnică şi militară, a subordonaţii, nu pot fi păcăliţi niciodată. O
pentru înălţimi mici şi medii (2010-2012), a reprezentat o alegere proprie, pe care a persoană cu un caracter imoral, oscilant sau slab
radarului de engagement pentru sistemul de susţinut-o ulterior cu perioade de pregătire şi poate avea o minte strălucită, însă nivelul
rachete sol-aer HAWK şi actualmente programul cursuri atât în sistemul militar, cât şi în cel civil. superior al intelectului şi capacitatea cognitivă
de achiziţii a radarelor mobile pentru distanţe deosebită nu sunt suficiente pentru a-l
mari TPS-77, nu s-ar fi bucurat de acelaşi succes Despre caracterul militarului transforma în lider. Oamenii se adună în mod
dacă profesionişti ai Forţelor Aeriene nu ar fi fost instinctiv în jurul unor lideri puternici, îndrăzneţi,
la fel de implicaţi precum maiorul Tudor. Consideră că îşi desfăşoară activitatea care îi inspiră, în jurul unor oameni care
Experienţa anterioară de locţiitor tehnic la într-un colectiv caracterizat prin integritate şi perseverează în depăşirea tuturor greutăţilor şi
Centrul 1 Supraveghere Aeriană, şef de tură în curaj, loialitate şi seriozitate: „Caracterul unui dificultăţilor, până la îndeplinirea oricărei misiuni,
Punctul de Fuziune Senzori al Batalionului 4 militar este necesar să se manifeste atât în acţiunile oricât de dificilă ar fi aceasta.
Radiolocaţie, şef de Radar la una dintre cele mai profesionale, cât şi în cele personale. Numai cei cu „Un militar cu un caracter puternic îşi va
vechi şi apreciate subunităţi de radiolocaţie, o concepţie îngustă şi falsă despre viaţa morală asculta mereu glasul conştiinţei în mod onorabil,
actualmente UM 01803 K, au determinat şi susţin că dacă îşi îndeplinesc în mod onorabil indiferent de situaţiile care apar, indiferent de
desăvărşit personalitatea unuia dintre cei mai obligaţiile de serviciu, le pot neglija pe cele opinia publică, atâta timp cât are convingerea că
buni radiolocatorişti. personale. Profesiunea de ofiţer este în mod direct are dreptate, că ceea ce face este o faptă onorantă,
S-a implicat constant cu profesionalism şi legată de cele mai înalte valori umane, iar fiecare corectă şi cinstită. Militarul cu un caracter slab
succes în activităţile SMFA cu partenerii externi, ofiţer trebuie să fie sensibil la valorile morale, să devine uşor influenţabil de opinia publică şi de
cum ar fi evaluările TACHEVAL ale unor subunităţi manifeste înţelegere şi adeziune totală la acestea. părerile personale ale altora, îi este teamă de
de radiolocaţie aflate sub comandă NATO sau În radiolocaţie se spune mai mereu că un buton, consecinţele acţiunilor sale asupra reputaţiei şi
în echipele organizate pentru evaluarea şi dacă îl acţionezi spre stânga sau spre dreapta, îşi prestigiului său. Nu este neapărat necesar să ai
testarea unor radare noi atât în ţată, cât şi în afara reglează valorile conform alegerii făcute. În schimb, tot timpul dreptate, atâta vreme cât subordonaţii
acesteia. în lucrul cu oamenii, un ordin nu poate fi îndeplinit ştiu că tu, militarul de caracter, ai făcut ceea ce ai
Maiorul Tudor este absolvent al Liceului corect şi complet, decât dacă tu, cel care ordoni, crezut că este bine în acea situaţie”, ne-a explicat
Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia în anul 2000 întruneşti anumite calităţi..... de cea mai înaltă maiorul Marius Florin Tudor ce înseamnă să fii
şi al Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă” valoare” este de părere ofiţerul Tudor. cu adevărat un ofiţer profesionist.

44 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
profil de profesionist

ATUNCI CÂND CARIERA


ARMELOR SE ÎMPLETEŞTE
CU ZBORUL… Bunicul său, Constantin
MORARU, a fost ofiţer de
carieră, în arma infanterie,
a trecut în rezervă în anul
1964 cu gradul de maior

Maistru militar clasa I


de aviaţie, Daniel Moraru,
este specialist întreţinere
celulă-motor în cadrul Şcolii
de Aplicaţie pentru Forţele Gheorghe MORARU, tatăl
Aeriene „Aurel Vlaicu”, său, maistru militar de
de la Boboc aviaţie, a trecut în rezervă
în anul 1996 cu gradul de
maistru militar principal
La Romanian International
Air Show Mihail
Kogălniceanu, desenând
un cap de câine Boxer
pe avionul L-39 ZA, în ziua
Alex BĂLĂNESCU premergătoare mitingului,
la o temperatură de 40 oC
Pe maistrul militar clasa I Pe lângă aceasta, atunci când
Daniel Moraru, aviaţia l-a este nevoie de cunoştinţele şi
fascinat de mic copil, primele deprinderile sale, realizează şedinţe
contacte cu aceasta avându-le în practice cu studenţii de la Academia
cadrul Cercului de aeromodele din Forţelor Aeriene „Henri Coandă”,
Buzău, unde a fost înscris în din Braşov, dar şi cu cadrele militare
perioada şcolii generale, dar şi la mai tinere, aflate la început de
mitingurile aviatice, unde mergea carieră. A făcut parte din echipele
împreună cu familia. Mai târziu, tehnice care au asigurat pregătirea
aeronavelor unităţii pentru Fiica sa, Anamaria-
după absolvirea Şcolii Militare de Alexandra, participă
Maiştri Militari de Aviaţie „Traian participarea la misiuni, exerciţii şi
mitinguri aeronautice de la majoritatea
Vuia”, de la Mediaş, în anul 1994, a mitingurilor aeronutice
promovare a Forţelor Aeriene
cunoscut farmecul vieţii de
Române şi a Şcolii de Aplicaţie
aerodrom, dar şi responsabilităţile
pentru Forţele Aeriene. De extraprofesionale pe care le-a
pe care le implică aceasta. Deoarece asemenea, participă la întocmirea desfăşurat în cadrul unităţii.
a absolvit un liceu cu profil mecanic, şi completarea documentaţiilor executat o pictură la scară mare pe Daniel s-a născut în municipiul
a ales specialitatea celulă-motor tehnice în cadrul recepţionării uşa hangarului, mascote şi embleme Buzău şi este un om fericit, care şi-a
unde se ocupă de întreţinerea şi tehnicii, dar şi la implementarea pe avioanele L-39ZA şi, recent, trăit visul pe care l-a avut în
exploatarea sistemelor mecanice, tehnologiilor noi în cadrul lucrărilor emblemele şi inscripţionările care copilărie, acela de a deveni aviator.
hidraulice, a instalaţiilor de pe cu nivel mare de dificultate, căutând se găsesc în interiorul şi exteriorul Are o căsătorie reuşită, alături de
aeronavă şi a motorului. soluţiile cele mai adecvate, în clădirilor din incinta unităţii. soţia sa Mădălina Viorela, iar fiica
După o scurtă experienţă la colaborare cu furnizorii, dar şi cu Maistrul militar clasa I Daniel lor de 12 ani, Anamaria-Alexandra,
Borcea, a ajuns la Boboc unde a avut specialiştii din alte unităţi. Alături Moraru se simte onorat de faptul este fascinată de aviaţie şi participă
şansa să lucreze cu tatăl său care l-a de ceilalţi specialişti din cadrul că a obţinut titlul de „Omul anului la mitingurile aviatice de la Boboc
iniţiat în întreţinerea şi exploatarea escadrilei, contribuie la 2015”, la categoria „Logistică şi şi din Bucureşti. Îi dorim ca aceasta
tehnicii de aviaţie atât în pregătirea îmbunătăţirea condiţiilor de muncă infrastructură”, şi crede că acest titlu să fie următorul militar din familie
acesteia pentru zbor, cât şi în şi la respectarea regulamentelor în l-a dobândit în urma îndeplinirii şi să facă din acest miracol trăit de
diagnosticarea şi remedierea ceea ce priveşte exploatarea şi atribuţiunilor funcţionale în mod către om – zborul – o meserie.
defecţiunilor apărute. La puţin timp gestionarea tehnicii. exemplar, profesionalismul şi Pentru că atunci când cariera
a fost numit tehnic de bord, urmând Una dintre pasiunile sale este seriozitatea fiind trăsăturile sale armelor se împleteşte cu zborul...
aceeaşi carieră ca şi tatăl său. desenul. În decursul a 22 de ani a definitorii, dar şi datorită activităţilor apare un aviator militar.

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 45
alma mater
Cursul Recrut este în opinia mea esenţial
deoarece militarul nou venit este instruit atât din
punct de vedere al modului de comportare în
mediul militar, cum trebuie să îşi poarte ţinuta, cât
şi a modului de adresare către superiori, egali sau
inferiori în grad. Militarul face instrucţie de front
pentru a şti cum să se deplaseze cu formaţia, cât şi
pentru a şti cum să mânuiască arma din dotare.
În concluzie pot spune că acest Curs Recrut a
fost o experienţă uimitoare şi reprezintă un culoar
de trecere între viaţa civilă şi cea militară, a răspuns
elev Alexandra-Elena ADĂMOIU, de la
specializarea Radioelectronică de Bord de
Aviaţie.
– Cum te-ai adaptat la viaţa militară ?
– Adaptarea la viaţa militară în unitate a fost

CURSUL RECRUT
Punte între viaţa civilă şi viaţa militară
relativ uşoară. Acest lucru s-a întâmplat şi datorită
faptului că anii petrecuţi la Colegiul Naţional Militar
„Dimitrie Cantemir” Breaza m-au introdus în
universul cazon şi mi-au destăinuit câteva taine
numai de militari ştiute. Pe lângă această experienţă
din liceu, în unitate am avut parte de un colectiv
unit, de o implicare totală şi de sprijinul
necondiţionat al instructorilor şi profesorilor, a
Emoţiile începutului de an şcolar au fost comandă şi educative utilizate.Trebuie să se afirmat elevul Alexandru SABU de la
prezente şi la Boboc, la Şcoala Militară de Maiştri aibă în vedere nu numai adaptarea tinerilor specializarea Aeronave şi Motoare de Aviaţie.
Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian la noile condiţii: regimul alimentar, odihna,
Vuia”, când , pe data de 12 septembrie 2016 au activitatea practică zilnică, ci şi asimilarea – Care este părerea ta în legătură cu
păşit spre un nou început în cariera militară, cunoştinţelor transmise şi formarea implicarea femeilor în viaţa militară?
tineri proveniţi atât din mediul militar, cât şi din deprinderilor necesare specialităţii în care se – La prima vedere, provocarea de a face parte
cel civil. instruiesc, comportamentul în colectivele de dintr-o structură în care bărbaţii sunt majoritari,
În primul rând, activitatea pe care o militari, stabilirea unor relaţii corecte, mi s-a părut puţin dificilă. Păşind însă pe poarta
desfăşoară un militar are un rol important în regulamentare cu comandanţii şi şefii. unităţii, am realizat că toţi suntem consideraţi egali
viaţa lui ca om, îi formează caracterul, îl ajută Tinerii au dat dovadă de implicare în şi ne putem îndeplini cu succes şi profesionalism
să dobândească anumite calităţi pe care, activităţile militare, dorindu-şi să înveţe şi să sarcinile care ne sunt încredinţate, a susţinut elev
poate, înainte de această experienţă, nu le aplice cât mai mult din informaţiile dobândite Adina PÎRV de la specializarea Electrotehnică
avea. Pe lângă faptul că atunci când o persoană şi împărtăşite de corpul de cadre, responsabile şi Automatizări de Bord.
decide să intre în această familie, a armatei, cu instrucţia militară de bază. În poligonul de
renunţă la anumite lucruri, la obiceiurile pe antrenament şi pe băncile şcolii se formează, – Ce părere ai despre Cursul Recrut şi ce rol
care le avea, la modul de viaţă propriu, aceasta astfel, an de an, specialişti. are el?
va trebui să se adapteze la un stil de viaţă diferit O atenţie deosebită s-a acordat – Din punctul meu de vedere, Cursul Recrut
faţă de cel pe care îl avea înainte. În pofida programului zilnic, care a fost o adevărată reprezintă o etapă esenţială în pregătirea unui
faptului că la început este greu, o persoană provocare, însă elevii au dat dovadă de militar. În primul rând are un impact psihologic
care îşi doreşte cu adevărat să facă faţă acestor seriozitate şi profesionalism. Acest lucru a fost asupra unei persoane care nu este obişnuită cu
lucruri, dovedeşte nu numai tăria de caracter posibil cu ajutorul corpului de cadre didactice viaţa militară, etapa de început fiind cea mai grea
pe care o are, ci şi curajul de a renunţa la multe al CIMB (Catedra Instruire Militară de Bază), prin despărţirea de familie şi acomodarea cu un
lucruri pentru a ajunge cât mai sus. Adaptarea comandanţilor de plutoane şi a colegilor mai nou stil de viaţă. În al doilea rând Cursul Recrut este
într-un mediu nou, în cazul acesta cel al mari, dornici să le ofere sprijinul necesar pentru esenţial în cariera unui militar, el reprezentând baza
armatei, ne f ace s ă ne schimbăm buna încadrare în program, împărtăşind din acesteia, primul set de cunoştinţe necesare acestuia.
comportamentul, să ne pese mult mai mult Cu terminarea acestui curs pot spune că pot privi
experienţele lor.
de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să cu încredere pe drumul carierei mele de maistru
fim mai responsabili în viaţa de zi cu zi, dar militar, a concluzionat elev Florin-Alexandru
Eleva Mihaela VLAD le-a pus câteva
mai ales să învăţăm să ne adaptăm într-un IORDACHE, specializarea Armament.
întrebări colegilor săi de la diferite specializări
mediu mult mai diferit şi să facem faţă unor Cursul Recrut s-a încheiat cu un examen
în scopul de a ne lămuri ce înseamnă Cursul
situaţii pe care le întâmpinăm. final, promovat de către toţi militarii, cu note
Recrut. mari. Acest examen a constat într-o probă scrisă
De la civil la militar – Cum a fost Cursul Recrut şi cât de
şi una practică, care au dovedit aptitudinile
dobândite de militari în perioada cursului.
important ţi se pare din punct de vedere al Examenul s-a desfăşurat într-un cadru specific
Trecerea din viaţa civilă la stilul de viaţă
formării militarului? militar, iar temperaturile scăzute nu au împiedicat
militară a fost posibilă într-un singur mod:
– Cursul Recrut a însemnat o provocare chiar cursanţii să-şi ducă examenul la bun sfârşit.
Cursul Recrut. Acest curs constă în totalitatea
şi pentru cei mai energici dintre boboci. La început De cele mai multe ori schimbarea ne forţează
regulamentelor militare care se aplică atât în
instituţiile de învăţământ, cât şi în unităţile totul era nou şi interesant, apoi a intervenit să ne examinăm viaţa, să punem pauză şi să
militare. Contactul cu aceste reguli s-a realizat oboseala şi nu mai era totul aşa roz, însă pot spune reevaluăm perspectiva. Iar oamenii se adaptează
încă din prima zi, durata cursului fiind de 6 cu mâna pe inimă, acolo unde stă la loc de cinste schimbării nu prin a învăţa să le placă ceea ce
săptămâni. Elevii au trăit intens primele ore nominalul cu ROMÂNIA, că experienţele pe care deja se petrece, ci prin a-şi forma noi perspective
de instrucţie de front în care s-au acomodat, le-am avut în timpul Cursului Recrut au fost unele sau aşteptări care îi pot conduce către succes în
dacă putem să spunem aşa, cu regulile ce le de neuitat. alte contexte.
vor fi impuse de-a lungul timpului, totul Prima experienţă a fost momentul când am
depinzând de temperament şi de interesul luat în primire pistolul-mitralieră, urmată fiind de A consemnat pentru Cer Senin plutonierul
personal pe care îl manifestă militarul, de prima tragere unde eram foarte emoţionată fiind Adrian SITARU, unul dintre instructorii Cursului
atmosfera din subunitate, de mijloacele de prima tragere din viaţă mea. Recrut.

46 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
istorie

Povestea unui aviator transilvănean


în Primul Război Mondial Profesor Vasile TUDOR

După Aurel Vlaicu, următorul român


Locotenentul aviator Ioan Sava
care a zburat la Aspern a fost locotenentul
în faţa unui avion Sopwith 1918
aviator Ioan Sava.
Izbucnirea Primului Război Mondial,
prin forţa împrejurărilor, a făcut ca românii
din Transilvania şi Banat să fie încorporaţi
în armata operativă austro-ungară şi duşi
pe diverse fronturi, cât mai departe de
ţinuturile natale. Aceştia, în număr de
aproape 500 000, au dus dorul ogoarelor
rămase nelucrate, manifestându-şi de mai
multe ori nemulţumirile, care „s-au ampli-
ficat după intrarea României în război”,
fapte ce au declanşat o seamă de represalii
din par tea autorităţilor militare
respective.

În toamna anului 1916, după retragerea


armatei noastre în Moldova, guvernul
României, cunoscând faptul că numărul
prizonierilor români în Rusia a crescut şi având
în vedere starea de spirit a acestora, a tratat
cu guvernul rus, care a aprobat iniţial recrutarea
unui număr de 5000 de voluntari, ca mai târziu
să se ajungă la 30 000. Pentru aceasta s-a
constituit un mare lagăr la Darniţa, lângă Kiev,
unde numai „din noiembrie 1916 până la
începutul anului 1917 au sosit 230 de ofiţeri şi
1200 gradaţi români pentru a se înrola în cadrul
Corpului de voluntari care urma să lupte alături
de trupele aliate împotriva Austro-Ungariei”.
Acolo, la 5 martie 1917, toţi aceşti prizonieri au
semnat un document de patriotică adeziune
la lupta pentru unire a Transilvaniei cu România
în care, printre altele, se spunea:
„...Noi, ofiţerii, gradaţii şi soldaţii români de
neam, jurăm pe onoare şi conştiinţă că voim să
luptăm în armata română pentru dezrobirea
ţinuturilor româneşti de sub dominaţia Austro-
Ungariei şi pentru alipirea la România”.

A zburat ca Vlaicu la Aspern

Odată cu venirea la Iaşi a primelor două


batalioane de voluntari transilvăneni, în
perioada mai-iunie 1917 a sosit şi Ioan Sava,
un fost pilot aviator în armata „chesaro- cră- aparatele de fotografiat, bicicleta şi poate bătae...”. Însă la sfârşitul lunii noiembrie se
iască”. Român falnic, născut la 7 februarie 1889 lucrul cel mai de preţ, un tablou foto cu găsea tot la Aspern, de unde se plângea că
într-o familie de agricultori din comuna aeroplanaul lui Vlaicu la Blaj. după o toamnă frumoasă „... aveau zăpadă şi
Ghijoasa de Jos, aşezată undeva pe lângă Aşa cum scria în prima scrisoare către Maria frig în putere atât noaptea cât şi ziua. ... Un
Mediaş. Herciu, sora sa, expediată de Ioan Sava la 22 pieptar să am, ar fi bun aci, sub hainele milităreşti,
Încercase să-şi facă un rost muncind la octombrie 1914, după ce l-au purtat pe drumuri dar dacă nu-i nu am ce face. ... Noroc că atunci
Caspar, un renumit negustor de vinuri din aproape o săptămână,  „ ... am fost trimis când mi-ai trimis banii mi-am mai cumpărat
Mediaş. Reuşise, în afara celor moştenite, să-şi împreună cu alţi vreo 30 de inşi pe câmpul de câte o haină caldă de iarnă. Căci de aci nu am
cumpere o „moşie”, adică puţin pământ arabil zbor de la Aspern, tot în jurul Vienei, unde vom căpătat ... Mâncarea de aci încă a fost bună până
şi o bucăţică de vie, dar în 1914 a fost încorporat, rămâne câteva săptămâni şi numai după ce vom acum o vreme, acum însă se vede că şi aici e
lăsând singurei surori mica avere, cărţile, fi primit şi aici învăţătura de lipsă, vom fi duşi la sărăcie, căci ce căpătăm e puţină, acum e şi rea.

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 47
 istorie
Până şi pita, care a fost bună mai înainte, e atât mai înainte, iar despre pâine scria că era „făcută fost primul dintre cei cu care venise de la
de rea acum, că abia o putem mânca...”. din 3 părţi făină de cucuruz şi numai o parte de Seghedin care a susţinut examenul pentru
Din scrisoarea datată cu 3 ianuarie 1915 grâu. Merge din ce în ce mai rău, se vede că începe obţinerea brevetului de pilot, după care, în
expediată din Fischamend, se pare că pregă- să se sărăcească statul”. Dar, la mai puţin de 30 decembrie 1915, a primit brevetul de pilot
tirea de zbor era avansată odată ce se afla două luni, într-o altă scrisoare expediată tot militar şi a revenit în preajma Vienei, urmând
acolo pentru a lua în primire aeroplanele de din Seghedin îşi linişteşte sora şi neamurile ca în curând să plece pe frontul din Galiţia.
care aveau nevoie la Seghedin, şi de unde, în scriindu-le „...Până acum m-a ferit Dumnezeu Din documentele primite de la Arhivele
13 februarie 1915, îşi ruga sora să-i trimită 50 de primejdii şi acum zbor cu atâta siguranţă şi de Stat ale Austriei, am putut urmări activi-
de coroane pentru a-şi cumpăra nişte cărţi sunt stăpân pe maşină, nu cred să mi se întâmple tatea de război a lui Ioan Sava dusă împotriva
necesare învăţării pilotajului. „...Suntem 20 de uşor vreo nenorocire, cel puţin nu din vina mea. trupelor ruseşti. Prima misiune de război a
inşi care învăţăm zburatul şi aproape toţi şi-au După ce ne vor duce în război, se schimbă treaba, avut loc în 14 august 1916, când a decolat de
căpătat banii de la părinţi şi au comandat acolo ne mai salută uneori şi cu gloanţe...”.  pe un teren situat undeva lângă localitatea
cărţile... A fost vorba mai înainte ca până acum În 26 iulie a suferit un accident, din cauza Krasne. Cum din acele documente, aflate în
să primim şi o plată de 40 coroane pe lună, dar opririi motorului la 300 m înălţime, despre biblioteca personală, rezultă că a zburat cu
nu am căpătat nimic până acum şi după cum care scria: „...am căzut cu maşina atât de rău, observator la bord, înseamnă că a fost folosit
se vede nici nu vom căpăta...”. că s-a sfărâmat aproape toată. Mie mi-a curs ca pilot de recunoaştere, executând misiuni
puţin sânge din nas şi m-am lovit uşor şi la piept, de reglare a tragerilor artileriei proprii în liniile
Pilot în rezerva aviaţiei austriece dar Dumnezeu m-a ferit de mai rău...”, fiind inamice şi supravegherea sectoarelor de front
trecut la cancelarie o perioadă. încredinţate. A continuat să zboare în acea
regiune din Galiţia până la 24 ianuarie 1917.
După data ştampilei de pe o carte poştală, Pilot pe front împotriva trupelor Atunci, în timp ce executa o misiune de
se părea că ultimele zile ale anului 1915 îl va ruseşti recunoaştere, a fost doborât de artileria
găsi tot la Aspern ca făcând parte din rezerva inamică nu departe de localitatea Brody.
aviaţiei austriece. Ori, în conformitate cu o altă Avionul a fost distrus, iar el şi observatorul
carte poştală, în 3 ianuarie 1916 el se afla la Curând după aceste întâmplări, împreună Herman Klecker au fost luaţi prizonieri. Până
Fischamend, unde aşteptau să le dea în primire cu încă 28 soldaţi austrieci, a ajuns la atunci Ioan Sava reuşise să adune 27 de
avioanele, tot din aceasta aflăm că traversase Fischamend, lângă Hamburg, unde s-a simţit zboruri cu misiuni de război şi purtase două
o perioadă de timp friguros şi cu zăpadă, deşi bine, mai ales că aveau alte condiţii. Acolo, a lupte aeriene.
erau instalaţi în barăci destul de căldurose,
montate pe aerodromul de acolo. În scrisoarea
ce poartă data de 2 martie şi expediată tot
din Seghedin, îşi informează sora
că „înainte de a pleca mai stau aci
2-3 luni. La zborurile de aci, unde
nu ne ajung gloanţele
duşmane, rar se întâmplă
să-şi frângă cineva gâtul şi
doar nu trebuie numai
decât să fiu eu acela
căruia să i se întâmple
acest lucru. Altfel nu-mi
merge rău, lucru avem
foarte puţin, la 2-3 zile
o dată şcoală din cărţi
şi când e timp frumos
cu maşinile de zburat.
Asta merge însă de
asemenea încet, căci mai
în fiecare zi e vânt şi pe
vânt nu zburăm făr mai
târziu, după ce am învăţat
bine a zbura. Cine ştie la ce sunt
bune şi vânturile acestea! Cu cât
sunt mai multe vânturi înainte de
a avea învăţătura deplină, cu atât mai
târziu mergem pe câmpul de luptă şi cu atât
mai puţine gloanţe vor fi trimise asupra
noastră...”.
Că avea probleme în pregătirea de zbor,
ne confirmă cu cele scrise la 1 aprilie 1915,
când recunoaşte că în acele zile „am izbit şi eu
de pământ o maşină de zburat, făcând statului
o pagubă de câteva sute de coroane... şi mulţu-
mesc providenţei că am scăpat teafăr...”. 
Începând cu scrisorile expediate în luna
aprilie se constată o amărăciune din cauza
lipsei de militari care să meargă să lupte,
observând că bărbaţii pe care urmează să-i
ducă pe front sunt ultimele rezerve, de ase-
menea este tare îngrijorat de faptul că de la Monumentul funerar al
12 aprilie 1915 nu mai primeau mâncare locotenentului aviator Ioan Sava
corespunzătoare şi nici banii pe care îi primise

48 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
istorie
Pilot în Armata Română Sus-Muncelul-Domneşti. Dar timpul a fost misiunea. Însă mitraliera mânuită bine de
nefavorabil. Atunci au încercat să corecteze observator l-a ţinut cât mai departe de zona
Cât timp a fost prizonier în Rusia, a între- tirul unor baterii de artilerie cu care au reuşit lor. Nici când i-a atacat, venindu-le din spate,
rupt corespondenţa cu sora sa şi abia în 19 să ia legătura prin TFF, însă din nou au fost dinspre soare, nu a reuşit să-i surprindă, fapt
decembrie 1918, din Bucureşti, reia şirul împiedicaţi de nori. La întoarcerea spre pentru care pilotul inamic a renunţat la luptă.
veştilor cu cei din Ghijoasa, scriindu-le cât de aerodrom, la vest de Panciu, au fost în atenţia Apoi, în 4 octombrie, împreună cu Ralea
mult a suferit, dar „Dumnezeu ne-a ajutat şi artileriei inamice care i-a însoţit cu mai multe Ioanid, a primit misiunea de a fotografia
suntem una acum, toţi românii de la Nistru până salve de proiectile trase în direcţia lor. pentru Serviciul Geografic al Armatei zona
la Tisa, o singură ţară, România Mare... În cele Misiunea au repetat-o în ziua următoare, Varniţa, aflată la inamic. Este drept că a avut
5 luni cât am stat prizonier în Rusia am suferit folosind acelaşi traseu, când a trebuit să şi situaţii mai puţin plăcute. Astfel, la Panciu,
îngrozitor de mult de la sălbaticii de ruşi. Hrana sprijine reglajul Bateriei nr. 2 din Grupul în 11 noiembrie, în timpul unui alt reglaj al
era proastă, locuiam în bordeie friguroase şi ştii „Paplica”. Reglajul l-au făcut numai cu bateria tirului artileriei noastre, când „fiind prins de
ce iarnă am avut atunci. Am stat în Rusia 5 luni, din Străoanii de Sus, cea din Mangalagiu artileria antiaeriană inamică, are elicea spartă
dar cum am ajuns acolo, am făcut cerere să fiu nefiind identificată. Au fost nevoiţi să întrerupă de schije. Într-un calculat zbor planat,
primit voluntar în armata română şi spre bucuria reglajul de 3 ori pentru a răspunde atacurilor zburătorul aterizează la Domneşti, unde
mea cererea a fost admisă ... Din armata română unui avion inamic Fokker, dar care, după schimbă elicea şi porneşte din nou să-şi
nu am scris pentru a nu se afla de organele câteva schimburi de focuri cu mitralierele, se îndeplinească misiunea ...” .
austro-ungare că lupt de partea României şi să pare că lovit, acesta a rupt lupta. A aterizat Chiar pentru a doua zi se oferise să execute
nu se treacă la represalii pentru neamuri ... Ne-ar precipitat în liniile trupelor sale, lipsindu-i pe o misiune specială, dar pe care nu a mai apucat
fi confiscat averea ...”. aviatorii noştri de o victorie, dorită de aceştia s-o facă deoarece, între timp, situaţia inter-
După aproape două luni de reantrenare cu multă ardoare, mai ales că trăseseră naţională ne-a determinat să încheiem
pe avioanele din dotarea aviaţiei române, Ioan suficient de multe gloanţe încât acesta să nu armistiţiul cu Puterile Centrale ...
Sava, un pilot de mare capacitate, care aşa fi fost lovit. Ei s-au întors cu urmele a patru
cum spuneau până nu de mult puţinii lui gloanţe ce trecuseră prin aeroplanul lor. Au Situaţia aviatorilor după război
contemporani în viaţă, râdea foarte rar, făcând uitat de supărare numai seara pe la ora 18,
întotdeauna dovada unei deosebite fermităţi, când au fost vizitaţi de M.S. Regina Maria,
a fost încadrat la Escadrila „Farman” nr. 5 din căreia după onorurile respective I-au fost Odată cu încheierea ostilităţilor, pentru
Grupul 3 Aeronautic. În cadrul acesteia a luptat prezentaţi ofiţerii şi trupa, atât români, cât şi Ioan Sava, aflat atunci la Bârlad, ca şi pentru
alături de piloţi sau observatori ca Nae Iliescu- francezi. mulţi alţii, a sosit răsplata tuturor eforturilor
Mitralieră, Iancu Dumitrescu, Ştefan Iliescu, La 4 septembrie 1917, plutonierul Sava a şi sacrificiilor. A fost decorat cu Virtutea
Aurel Păunescu, Gheorghe Cantacuzino, Raly suţinut o altă luptă cu un avion de vânătoare Aeronautică şi s-a activat în aeronautica
Ioanid ori Grigore Gafencu, viitorul politician. inamic, în timpul unui reglaj de artilerie. militară. Pentru a-l susţine, maiorul Andrei
Comanda escadrilei care era specializată în Însă  „... după trei schimburi de focuri, Popovici, comandantul Grupului 2 Aeronautic,
executarea misiunilor de recunoaştere, a Fokkerul aterizeză deodată, după cât se pare, în raportul său cu nr. 1417 din 10 mai 1918,
reglajelor de tir sau observarea din aer a liniilor lovit”.  înaintat Direcţiei Aviaţiei din Ministerul de
frontului, o avea locotenentul Radu Irimescu, Deşi nu am avut tehnică pe măsura Război, scria: „Am onoarea a înainta cererea
venit din marină, ministrul şi ambasadorul de abnegaţiei dovedite, în luna septembrie plt. de chemare temporară în activitatea de serviciu
mai târziu. Ioan Sava a executat câteva zboruri şi cu a slt. de rezervă Sava Ioan de la Escadrila S-5.
sublocotenentul Constantin Nicolau, cel care Pilot neîntrecut, încercat în tot ce se poate
Spectaculoase misiuni de luptă avea să devină importantul tehnician al avi- încerca, element serios, cult, foarte bine crescut,
aţiei române de după Primul Război Mondial, face mare cinste corpului ofiţeresc ... Posedă
şi care în anul 1983 a publicat lucrarea „Proba cunoştinţele gradului său şi a gradului imediat
Prima misiune executată de Ioan Sava, de de foc”, un document memorialistic de primă superior...”. 
data aceasta pentru ai săi, a avut loc la 30 mână. Iată ce scria acesta la pagina 135, După toate acestea a continuat să zboare
august 1917. Atunci, pentru a îndeplini o referitor la Ioan Sava: pe terenul de la Frunzeasca, unde alături de
misiune de fotografiere a liniilor inamice, „... Am zburat cu el în câteva rânduri şi am vechile aparate Farman, atâtea câte mai
cerută cu insistenţă de cei din Comandament, încercat să-l înţeleg şi să mi-l apropii. Provenea rămăseseră bune, se găseau avioane noi de
a fost nevoit să coboare sub plafonul norilor din armata Austro-Ungară şi venise în ţară cu tip Sopwith, sosite cu mare greutate de la
care îi împiedicau vizibilitatea, expunându-se legiunea ardelenilor, foşti prizonieri în Rusia. aliaţi înainte ca o parte dintre ele să fie oprite
astfel artileriei inamice. Misiunea de fotogra- Discret, rezervat, aproape avar la vorbă, m-a de revoluţionarii bolşevici.
fiere a liniei frontului inamic nu era dintre cele atras de cum l-am cunoscut. În zbor era curajos, Se zbura puţin, din cauza condiţiilor
mai uşoare, deoarece pilotul trebuia să ţină hotărât, cu o oarecare brutalitate în manevrarea impuse de armistiţiu, care dădeau acordul
avionul într-o linie de zbor cât mai dreaptă şi avionului. Era foarte bun pilot de război. pentru zbor numai avioanelor din dotarea
chiar fără prea multe mişcări laterale, ceea ce Misiunile pe care le-am făcut cu el s-au şcolii militare de la Tecuci. Cu toate că situaţia
obliga pe aviatori să devină ţinte uşoare desfăşurat sub semnul calmului şi al siguranţei României devenise destul de grea încă din
pentru artilerişti, a căror precizie era mult mai depline ...”.  februarie 1918, când se acceptaseră, ca o
sporită la înălţimile ce variau sub 1000 m. Aşa Cum s-a văzut, Ioan Sava şi-a onorat rezolvare provizorie, condiţiile guvernului
că, obligat să zboare sub 1500 m altitudine, angajamentul, continuând să lupte cu multă german legate de încheierea unei păci sepa-
artileria inamică a reuşit să-i perforeze cu o dăruire. Una dintre ele a fost cea din 16 rate, prin care, alături de multe altele se
schijă casca de zbor, iar pe sublocotenentul septembrie 1917, când împreună cu acesta a impunea demobilizarea armatei, să păstram
Constantin C. Pavelescu, care era observatorul zburat în vederea reglajului tirului bateriei legătura cu foştii aliaţi şi cu Transilvania.
aerian, să-l rănească mortal cu o alta, care i-a 3/8, Mortiere asupra obiectivului 81, însă din Aşa am reuşit ca imediat după pacea de
perforat ficatul. cauza unei defecţiuni a aparatului de emisie la Bucureşti, semnată în mai 1918, să trimitem
Deşi afectat de cele întâmplate, Ioan Sava prin TFF, au fost nevoiţi s-o întrerupă. un grup de 14 aviatori militari la Salonic unde,
şi-a continuat misiunile de luptă, zburând fără Asemenea zboruri a mai executat Sava cu pe câteva aerodromuri, se găseau avioane de
încetare, chiar dacă vremea nu era cea mai Cezar Ştiubei, cu Ioanid şi Cantacuzino. ultimul tip, folosite de Antantă pe frontul din
potrivită. Împreună cu sublocotenentul Împreună cu sublocotenentul Teodor Apus. Printre cei trimişi acolo ca să înveţe a le
Teodor Alimănescu, în 2 septembrie 1917, a Alimănescu, în 2 octombrie, au reglat loviturile pilota atât pentru menţinerea antrenamen-
efectuat o altă misiune de fotografiere a liniilor unei baterii ruse ce făcea parte din Brigada tului, cât şi pentru a-i instrui pe cei de acasă,
amice şi inamice între Mărăşeşti şi Varniţa. a 13-a. Şi aceasta în ciuda unui aeroplan în vederea reluării luptelor de eliberare a
Zburând între orele 17-18, au urcat la 2300 m, inamic, care, timp de aproape o oră şi jumă- întregii ţări, precum şi a Transilvaniei, s-a aflat
par­curgând itinerarul Domneşti-Străoanii de tate, a încercat să-i atace pentru a le stânjeni printre alţii şi Ioan Sava.

integrity – commitment – tenacity CER SENIN  Nr. 1 (148)  2017


w w w . r o a f . r o
| 49
 istorie
Datorită în mare parte capacităţii organi-
zatorice a celui ce fusese comandantul eroi-
cului Grup 2 Aeronautic în luptele de la
Mărăşeşti, vestitul aviator Andrei Popovici,
şeful primelor serii de zburători la noi, pe
atunci directorul acelei prime fabrici de avi-
oane din România, a colaboratorilor săi, pro-
ducţia a demarat cu mult curaj, mai ales că la
Arad se valorifica totuşi o experienţă. Într-un
timp destul de scurt, pentru un început de
fabricaţie aeronautică pe fondul lipsurilor de
după cel Dintâi Război Mondial, în prima
jumătate a anului 1924, avionul „Proto 1” cap
de serie a fost gata şi încercat în zbor de Ioan
Sava.
Avionul s-a comportat bine chiar şi în
evoluţiile acrobatice, deşi nu avea această
destinaţie. La scurt timp a urmat al doilea avion
din serie. De data aceasta însă, în timpul unui
zbor executat la 21 iunie 1924, aparatul s-a
rupt în aer, prăbuşindu-se în râul Mureş.
Tragicul accident a pus capăt vieţii tăcutului
dar capabilului locotenent aviator Ioan Sava,
care a devenit astfel primul căzut dintre cei
care prin priceperea, îndrăzneala, pasiunea şi
riscul lor aveau să certifice cu „BUN PENTRU
ZBOR” fiecare avion românesc, fiecare avion
construit în viitor.
Din cele găsite în plicul sigilat, păstrat
alături de ale celorlalţi aviatori în casa de fier
a unităţii, aşa cum se obişnuia în acele vremuri
de mai puţină siguranţă tehnică, la Ioan Sava,
printre altele, s-au găsit aşternute pe hârtie
gânduri pentru cei rămaşi şi desigur ultima-i
dorinţă. Redăm mai jos un fragment din
aceasta, tocmai pentru a avea o imagine cât
mai reală a aceluia care şi-a sacrificat viaţa
pentru ca spiritul şi inventivitatea tehnică să
triumfe în aviaţia românească: „... De moarte
nu mi-a fost teamă niciodată, totuşi regret viaţa
Ioan Sava în carlinga pentru puţinele plăceri ce mi-a dat şi mai ales
unui avion de luptă pentru plăcerea zborului, pe care în lumea
cealaltă nu-l voi mai găsi!...Din camarazii
zburători am căutat să scot numai aviatori buni,
Primul pilot de încercare căzut dându-le tot ce experienţa m-a învăţat în
Şeşevschi. Pilotul care l-a încercat a fost lt. Sava, decursul anilor. N-am avut protejaţi şi n-am
la datorie
care după efectuarea zborurilor de omologare duşmănit pe nimeni, ci i-am iubit pe toţi
a dus avionul la Bucureşti, transportând, deopotrivă.
La Arad se puseseră bazele unei fabrici în a doua carlingă, un pasager. Acest pasager Dacă fără să vreau am supărat totuşi pe
care să producă avioane. Orientarea se eram eu”. cineva, îi rog să mă ierte, căci moartea trebuie
dovedise bună, deoarece fabrica „ASTRA”, mai În afara zborurilor de încercare Ioan Sava să împace totul. Pentru mine nimic! Doar avioane
înainte de război, construise vagoane, auto- l-a mai purtat încă o dată de la Arad la Bucureşti multe, multe, care să zbârnâie deasupra mea,
mobilele „Marta”, motoarele de avioane şi înapoi, şi apoi de la Bucureşti la Galaţi, de până ce voi fi acoperit cu ţărână!...”.
„Marta-Benz” de 240 CP, precum şi alte pro- acolo la Tecuci şi Iaşi, de unde l-a adus într-un Dar la înmormântarea lui Ioan Sava ce a
duse industriale. În acea fabrică, ing. Stanislav zbor direct la Bucureşti. Toate au fost zboruri avut loc în satul natal, nu a zburat niciun avion.
Şeşevschi, născut la Craiova, a proiectat şi a de studiu, deoarece pe fiecare din aceste În schimb, sătenii împreună cu preotul i-au
executat din iniţiativă particulară, fără sprijinul aerodromuri s-au făcut schimburi de păreri cu aşezat mormântul lângă intrarea în biserică,
statului, prototipul unui avion care era în piloţii care îl zburaseră cu acea ocazie şi care ca unui adevărat erou.
totalitate românesc, deoarece atât celula cât l-au apreciat ca pe o construcţie reuşită, având
şi motorul fuseseră executate la Arad. A fost calităţi comparabile cu cele ale avioanelor Fragmente din comunicarea susţinută la
dat la zbor în vara anului 1923. Legat de străine. sesiunea determinată de aniversarea a 100 de
aceasta, inginerul Radu Onciu, constructor de Cu toate acestea, avionul „Astra-Şeşevschi” ani de aviaţie românească, la Şcoala de Aplicaţii
avioane, scria în revista „Sport şi tehnică” nu a fost acceptat pentru producţia de serie. pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu”, aerodromul
nr. 5/1965: „ ...De fapt, secţia nu era decât un Realizatorii au primit totuşi un premiu din Bobocu, Buzău, 15-17 iunie 2010.
mic atelier şi un birou de proiectare pe lângă partea statului, iar fabrica o comandă de 25 Autorul mulţumeşte pe această cale soţilor
fabrica de vagoane. Ca specialişti lucrau aici avioane „Proto 1” după proiectele lui Ştefan Mircea şi Angela-Romana IVĂNOIU din Braşov
şase ingineri, sub îndrumarea constructorului Protopopescu. Acesta reuşise „să obţină care au descoperit şi au transcris electronic o
Şeşevschi. Primul aparat realizat a fost, aş dotarea aviaţiei noastre cu avioane româneşti, sumă de scrisori personale (corespondenţă cu
putea spune, o creaţie a colectivului; fiecare pentru că se bucura de prestigiu, datorită familia) ale lui Ioan Sava din anii 1914-1923. În
ne-am adus contribuţia la proiectarea lui prin titlurilor sale tehnice, activităţii sale în aviaţia acest fel s-a făcut mai multă lumină asupra unei
soluţii şi idei inspirate din construcţiile aviatice militară şi funcţiilor de conducere şi răspun- perioade prea puţin bogată în informaţii, am
ale vremii. Avionul a purtat numele lui dere pe care le-a avut...”. putut completa portetul eroului transilvănean.

50 | CER SENIN  Nr. 1(148)  2017


w w w . r o a f . r o
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
La mul]i ani,
domnule general Dobran!

Şenchea Mircea, cel mai bun prieten


al generalului Dobran

Laura MĂCĂRESCU
În data de 5 februarie a.c., generalul
de flotilă aeriană (r) aviator Ion
DOBRAN a împlinit respectabila vârstă
de 98 de ani. Statul Major al Forţelor
Aeriene i-a transmis cele mai frumoase
urări, multă sănătate şi tot ce îşi doreşte.

Generalul Dobran este singurul pilot care Unicul pilot din lume care a doborât finalizarea şcolii militare, a fost doborât în
a rămas alături de noi pentru a depune măr- avioane ale celor mai mari puteri ale lumii de timpul războiului de 3 ori. „Dumnezeu m-a
turie pentru faptele de eroism săvârşite de la acea vreme: Statele Unite ale Americii, apărat. A treia oară un proiectil a străpuns
colegii săi aviatori Bâzu Constantin Uniunea Sovietică şi Germania în 74 de lupte cabina, dar nu a ajuns la mine”.
Cantacuzino, Alexandru Şerbănescu, femeile aeriene, cu 8 victorii confirmate, generalul Despre cursul luptelor aeriene ne relatează
din Escadrila Albă şi mulţi alţii, alături de care Dobran îşi aminteşte vara anului 1944, pe care că: „La început nu apucam să dobor avioane,
a zburat pentru apărarea patriei în timpul celui o consideră cel mai dramatic moment al deoarece eram în spate în formaţie. Mi-a plăcut
de-al Doilea Război Mondial. Cel mai bun aviaţiei noastre: „Am scăpat de 74 de ori. să zbor cu Bâzu şi Şerbănescu. Lui Bâzu îi plăcea
prieten al său a fost Şenchea Mircea, cu el i-a Mulţumesc lui Dumnezeu că mă mişc destul de să mă ia cu el în zbor. Era foarte manevrier. Şi eu
plăcut să zboare cel mai mult. Îşi aminteşte şi bine la 98 de ani. Între februarie şi 18 august 1944, şi el puteam fi cap de formaţie.
de Jienescu, care venea în vizită pe front şi din 32 de piloţi ai grupului am mai rămas IAR-80 avea alimentare cu carburator, care
împărţea decoraţii. doar 13. Dacă continua războiul nu mai rămâ- dădea întreruperi, cu un raport de amestec ideal
Generalul de flotilă aeriană Ion Dobran neam niciunul. Noi aveam o oarecare îndemâ- benzină-aer de 1:28. În iunie-iulie 1944 a trebuit
ne-a primit jovial, plin de viaţă şi de umor, nare, dar eram copleşiţi numeric. să fie scos de pe front pentru că avea pierderi
însă ne-a amintit şi de modul în care după Au avut un avion foarte tare, Mustang. mari. În data de 17 august, cu o zi înainte de a
război a fost silit să-şi predea sigiliul şi casca IAR-80 a fost făcut în 1938. Ei nu au stat pe loc, muri în luptă, Şerbănescu a fost chemat la
de zbor ca să trăiască în anonimat, şi el şi şi-au îmbunătăţit avioanele. Am putut să Bucureşti şi certat că nu mai doborâm avioane.
regretata sa soţie, alegând o carieră de supravieţuim o lună cu toate calităţile piloţilor Nu mai puteam ajunge la bombardiere pentru
strungari pentru a nu fi consideraţi duşmani şi ale avioanelor. că erau însoţite de Mustang-uri. Bombardierele
ai regimului comunist: „În 1952 m-a chemat Nu te gândeai atunci că-ţi vine şi ţie rândul. aveau şi ele la bord câte 10 mitraliere fiecare.
la cadre. Şeful de cadre era un maior făcut din Am fost ultimii «mohicani» care am luptat la Dacă intrai în bătaia lor te prindea o mare de
chelner şi mi-a zis: «Vă rog să-mi daţi sigiliul. vedere. Noi ne luptam să facem scor, ca la flăcări, nu te puteai apropia foarte mult decât
De dumneavoastră nu mai avem nevoie». baschet, să doborâm avioane, nu să omorâm în unghiul lor mort, dar nu te lăsau vânătorii”.
Mi-au rămas acolo carnetul de zbor, ochelarii oameni. Veneam în picaj şi mă uitam la apa Referitor la eroismul aviatorilor de vânătoare
şi casca de zbor. M-a durut sufletul. Aveam un Buzăului cum spălau femeile covoare şi le români, cei puţini, Churchill spunea că niciodată
copil şi încă unul pe drum. Soţia urmase Notre întindeau pe iarbă să se usuce. Te întrebai dacă atât de mulţi nu au doborât atât de puţini.
Dame, şcoala franceză. I-am găsit un serviciu e război. Războiul se întâmpla la ore fixe. Când Fără a se plânge sau a avea o pretenţie
de bibliotecară. Am decis apoi să coborâm în veneau înspre stânga urmau să atace la aparte, generalul Dobran ne-a expus realitatea
câmpul muncii, să nu ne detecteze nimeni. Budapesta, înspre dreapta la Sofia, iar pe linia zilelor noastre: „Împins la troleibuz şi la tramvai
Ne-am făcut strungari. Am stat 12 ani la munţilor veneau la Ploieşti. Încet, încet, ne-ar fi ca oricare altul, mulţi nici nu ştiu că ai făcut
fabrică. Dăduseră afară toată armata. terminat pe toţi. Din nord erau patru armate războiul, unii nici nu ştiu că a fost un al Doilea
Făcuseră două şcoli: una la Sibiu şi alta la sovietice care coborau spre Bacău în jos, de la Război Mondial. Asta e viaţa”.
Tecuci. Unii aveau şcoli şi alţii doar 3-4 clase. Nistru şase armate, şi convergeau. Ar fi pierit încă Cu toate acestea, noi nu-i vom uita nicio-
Au fost timpuri grele. Nu mai dormeau mulţi 50-100 de mii de oameni degeaba”. dată pe cei care au luptat cu demnitate pentru
acasă, ca să nu-i salte, dormeau pe la vecini, Însuşi generalul Dobran, pe vremea aceea, apărarea intereselor neamului. Încă o dată
pe la cunoscuţi”. în 1944, având doar trei ani vechime de la La mulţi ani, domnule general Ion Dobran!
Adrian SULTĂNOIU