Sunteți pe pagina 1din 12

Relația dintre subiecții individuali și mediul lor social imediat

Această cercetare este interesată de relația dintre oameni și mediul lor social imediat (ex.
familie si apropiați). Vă rugăm să ne ajutați prin completarea chestionarul nostru. Studiul
durează aproximativ 25 de minute, este anonim, iar rezultatele vor fi analizate si reportate
doar in formă lor agregată.

Prima secțiune a studiului (Partea A) vă va cere să răspundeți la o serie de întrebări despre dvs.
A doua secțiune a studiului (Partea B) vă va cere să răspundeți la o serie de întrebări similare,
care sunt despre familia dvs. În a treia secțiune (Partea C) și a patra (Partea D) a studiului, veți
primi întrebări selectate din primele două parți, dar va trebui să răspundeți la acestea așa cum
credeți că o persoană ideală ar răspunde. Ultima parte a studiului (Partea E) vă va chestiona
despre diferite domenii ale vieții și despre caracteristici demografice. Prima parte, care este
despre dvs (Partea A), vă va lua peste jumătate din timp; următoarele secțiuni sunt mult mai
scurte.

Vă rugăm să răspundeți intuitiv și sincer. Nu există răspunsuri greșite – fiecare răspuns sincer
este bun.
Partea A - Despre dvs.

Mai jos sunt o serie de afirmații pe care cineva le-ar putea folosi pentru a vă descrie. Probabil că
unele dintre ele nu vă vor descrie bine, în timp ce altele vă vor descrie mai bine. Vă rugăm să
încercuiți un număr din dreptul fiecărei afirmații pentru a indica cât de bine vă descrie
afirmația respectivă. Vă rugăm să folosiți următoarea scală atunci când răspundeți.

Nu mă Mă descrie Mă Mă descrie Mă descrie


descrie puțin descrie într-o foarte bine exact
deloc mă sură
moderată
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 În cele mai multe privințe viața ta e aproape de ideal:1 2 3 4 5 6 7 8 9


2 Condițiile vieții tale sunt excelente:1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Ești satisfă cut cu viața ta:1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Pâ nă acum ai obținut cele mai importante lucruri pe care le-ai vrut in viața:1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Dacă ți-ai tră i viața din nou , nu ai schimba aproape nimic:1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Crezi ca tu și cei din jurul tă u sunt fericiți:1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Crezi că cei din jur te evaluează intr-un mod pozitiv:1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Îi faci pe oamenii importanți din viața ta fericiți:1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Chiar dacă in general duci o viața medie, aceasta e stabila:1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Nu ai nicio problema majoră sau anxietă ți:1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Poți să faci ceea ce vrei fă ră a provoca probleme pentru ceilalți oameni:1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Crezi că viața ta e la fel de fericită ca a celor din jurul tă u:1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Crezi că ai obținut același standard de trai ca cei din jurul tă u:1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 În general crezi ca lucrurile merg bine pentru tine, în modul lor unic, la fel ca și1 2 3 4 5 6 7 8 9
pentru cei din jurul tă u:
15 Îți place să fii asemă nă tor(oare) cu ceilalți:1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 Dacă cineva din familia ta are o realizare, te simți mâ ndru(ă ) ca și câ nd ar fi1 2 3 4 5 6 7 8 9
propria ta realizare:
17 Întotdeauna iei propriile tale decizii cu privire la probleme importante, chiar1 2 3 4 5 6 7 8 9
dacă alții s-ar putea să nu aprobe ceea ce decizi:
18 Îți ară ți adevă ratele sentimente, chiar dacă acest lucru perturbă armonia din1 2 3 4 5 6 7 8 9
relațiile tale de familie :
19 Te vezi pe tine însuți(însă ți) în același fel, chiar dacă ești în diferite contexte1 2 3 4 5 6 7 8 9
sociale:
20 Fericirea ta este independentă de fericirea familiei tale:1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 De obicei ceri aprobarea familiei tale înainte de a lua o decizie:1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 Cineva ar putea să înțeleagă cine ești, fă ră a avea nevoie să știe despre poziția ta1 2 3 4 5 6 7 8 9
socială  :
23 Ai tendința de a te baza pe tine însuți(însă ți), mai degrabă decâ t de a că uta ajutor1 2 3 4 5 6 7 8 9
de la alții:
24 Preferi să pă strezi armonia în relațiile tale, chiar dacă aceasta înseamnă să nu-ți1 2 3 4 5 6 7 8 9
exprimi adevă ratele sentimente:
25 De obicei acorzi prioritate propriilor tale obiective înainte de a te gâ ndi la1 2 3 4 5 6 7 8 9
obiectivele celorlalți:
26 Dacă cineva vrea să înțeleagă cine ești, ar trebui să știe despre locul unde1 2 3 4 5 6 7 8 9
locuiești:
27 Nu te-ai simți personal insultat(ă ) dacă cineva ar insulta un membru al familiei1 2 3 4 5 6 7 8 9
tale:
Nu mă Mă descrie Mă Mă descrie Mă descrie
descrie puțin într-o mă sură foarte bine exact
deloc descrie
moderată
1 2 3 4 5 6 7 8 9

28 În situații dificile, ai tendința de a că uta ajutor de la alții, mai degrabă decâ t a te 123456789
baza doar pe tine însuți(însă ți):
29 Te comporți în același fel acasă și în public: 123456789
30 Cineva ar putea înțelege cine ești, fă ră a fi nevoie să știe despre locul tă u de 123456789
origine:
31 Îți place să fii diferit(ă ) de ceilalți: 123456789
32 Dacă cineva insultă un membru al familiei tale, te simți ca și câ nd ai fi fost 123456789
insultat(ă ) tu personal:
33 De obicei urmezi sfaturile celorlalți câ nd faci alegeri importante: 123456789
34 Încerci să te adaptezi la oamenii din jurul tau, chiar dacă aceasta înseamnă să -ți 123456789
ascunzi sentimentele:
35 Propriul succes este foarte important pentru tine, chiar dacă acest lucru îți 123456789
perturbă relațiile de prietenie:
36 Te comporți foarte diferit acasă , comparativ cu modul în care te comporți în 123456789
public:
37 Dacă cineva vrea să înțeleagă cine ești, ar trebui să știe că ror grupuri sociale 123456789
aparții:
38 Te vezi pe tine însuți(însă ți) ca fiind asemă nă tor(oare) cu ceilalți: 123456789
39 Pui mai mare preț pe relațiile bune cu oamenii apropiați ție decâ t pe realiză rile 123456789
personale:
40 Te vezi pe tine însuți(însă ți) ca fiind unic(ă ) și diferit(ă ) de ceilalți: 123456789
41 Dacă un prieten apropiat sau un membru al familiei este trist, simți tristețea ca 123456789
și câ nd ar fi a ta:
42 Tu decizi pentru tine însuți(însă ți) ce obiective să urmezi, chiar dacă acestea 123456789
sunt foarte diferite de ceea ce s-ar aștepta familia ta:
43 A putea să depinzi de ceilalți este foarte important pentru tine: 123456789
44 Îți protejezi propriile interese, chiar dacă acest lucru ar putea perturba uneori 123456789
relațiile tale de familie:
45 Te comporți la fel chiar și atunci câ nd ești cu oameni diferiți: 123456789
46 Ai prefera să fii mai degrabă la fel ca ceilalți decâ t diferit(ă ): 123456789
47 De obicei faci ce se așteapă oamenii de la tine, în loc să decizi tu pentru tine ce să 123456789
faci:
48 Preferi să te bazezi în totalitate pe tine, mai degrabă decâ t să depinzi de alții.: 123456789
49 Preferi să -ți exprimi gâ ndurile și sentimentele în mod deschis, chiar dacă acest 123456789
lucru poate duce, câ teodată , la conflict:
50 De obicei acorzi prioritate celorlalți, înaintea ta: 123456789
51 Te comporți diferit atunci câ nd ești cu persoane diferite: 123456789
52 Dacă cineva ar vrea să înțeleagă cine ești, ar trebui să știe despre locul tă u de 123456789
origine:
53 Încerci să eviți să fii la fel ca ceilalți: 123456789
54 Dacă un prieten apropiat sau un membru al familiei este fericit, simți fericirea ca 123456789
și câ nd ar fi a ta:
55 De obicei îți decizi propriile acțiuni, mai degrabă decâ t să urmezi așteptă rile 123456789
altora:
56 Cineva ar putea înțelege cine ești, fă ră a fi nevoie să știe că ror grupuri sociale 123456789
aparții:
57 Preferi să ceri ajutorul altor persoane, mai degrabă decâ t să te bazezi doar pe 123456789
tine:
58 Încerci să nu te exprimi câ nd ești în dezacord cu membrii familiei tale: 123456789
59 Încerci să eviți să depinzi de alții:
60 Iți place să discuți despre propriile idei, chiar dacă acest lucru i-ar putea supă ra 123456789
uneori pe oamenii din jurul tă u:
61 Ț i-ai sacrifica interesele personale în beneficiul familiei tale: 123456789
62 Te vezi pe tine însuți(însă ți) în mod diferit câ nd ești cu oameni diferiți: 123456789
Mai jos sunt menționate treizeci de stări emoționale. Dorim să vă întrebăm despre (1) frecvența
cu care experimentați aceste stări emoționale și (2) frecvența cu care le exprimați. Vă rugăm să
faceți diferența dintre a experimenta o stare emoțională și a o exprima, deoarece nu de fiecare
dată când oamenii experimentează o anumită stare emoțională o și exprimă. În primele rânduri
(etichetate frecvența EXPERIENȚEI), indicați cât de des vă simțiți în acel mod; în rândurile
următoare (etichetate frecvența EXPRIMĂRII), notează cât de des exprimați acel sentiment. Vă
rugăm sa folosiți următoarea scală când răspundeți:

De câ teva Aproape De câ teva


Niciodată De câ teva De câ teva O data De câ teva Tot
ori pe in fiecare ori într-o
ori pe an ori pe luna pe zi ori pe zi
oră
timpul
să ptă mâ na oră
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Frecvența EXPERIENȚ EI -> senin(ă ): 123456789


Frecvența EXPRIMĂ RII -> senin(ă ): 123456789
2 Frecvența EXPERIENȚ EI -> plin(ă ) de speranță : 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> plin(ă ) de speranță : 123456789
3 Frecvența EXPERIENȚ EI -> ostil(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> ostil(ă ): 123456789
4 Frecvența EXPERIENȚ EI -> calm(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> calm(ă ): 123456789
5 Frecvența EXPERIENȚ EI -> mâ ndru(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> mâ ndru(ă ): 123456789
6 Frecvența EXPERIENȚ EI -> plin(ă ) de ură : 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> plin(ă ) de ură: 123456789
7 Frecvența EXPERIENȚ EI -> înfricoșat(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> înfricoșat(ă ): 123456789
8 Frecvența EXPERIENȚ EI -> trist(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> trist(ă ): 123456789
9 Frecvența EXPERIENȚ EI -> lipsit(ă ) de interes: 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> lipsit(ă ) de interes: 123456789
10 Frecvența EXPERIENȚ EI -> furios(oasă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> furios(oasă ): 123456789
11 Frecvența EXPERIENȚ EI -> liniștit(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> liniștit(ă ): 123456789
12 Frecvența EXPERIENȚ EI -> agitat(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> agitat(ă ): 123456789
13 Frecvența EXPERIENȚ EI -> euforic(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> euforic(ă ): 123456789
14 Frecvența EXPERIENȚ EI -> amuzat(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> amuzat(ă ): 123456789
15 Frecvența EXPERIENȚ EI -> incântat(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> incântat(ă ): 123456789
16 Frecvența EXPERIENȚ EI -> încreză tor(oare) în sine: 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> încreză tor(oare) în sine: 123456789
17 Frecvența EXPERIENȚ EI -> exaltat(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> exaltat(ă ): 123456789
18 Frecvența EXPERIENȚ EI -> plictisit(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> plictisit(ă ): 123456789
19 Frecvența EXPERIENȚ EI -> dezgustat(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> dezgustat(ă ): 123456789
20 Frecvența EXPERIENȚ EI -> relaxat(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> relaxat(ă ): 123456789
21 Frecvența EXPERIENȚ EI -> apatic(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> apatic(ă ): 123456789
22 Frecvența EXPERIENȚ EI -> entuziasmat(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> entuziasmat(ă ): 123456789
23 Frecvența EXPERIENȚ EI -> somnoros(oasă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> somnoros(oasă ): 123456789
24 Frecvența EXPERIENȚ EI -> recunoscă tor(oare): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> recunoscă tor(oare): 123456789
25 Frecvența EXPERIENȚ EI -> stâ njenit(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> stâ njenit(ă ): 123456789
26 Frecvența EXPERIENȚ EI -> rușinat(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> rușinat(ă ): 123456789
27 Frecvența EXPERIENȚ EI -> îndră gostit(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> îndră gostit(ă ): 123456789
28 Frecvența EXPERIENȚ EI -> deprimat(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> deprimat(ă ): 123456789
29 Frecvența EXPERIENȚ EI -> respectuos(oasă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> respectuos(oasă ): 123456789
30 Frecvența EXPERIENȚ EI -> autentic(ă ): 123456789
Frecvența EXPRIMĂ RII -> autentic(ă ): 123456789
Partea B – Despre familia ta

Mai jos sunt o serie de afirmații pe care cineva le-ar putea folosi ca să vă descrie familia
(similare cu primele 12 afirmații de la partea A). Probabil că unele afirmații nu vă vor descrie
familia prea bine, in timp ce altele o vor descrie mai bine. Vă rugăm să încercuiți un număr de
lângă fiecare afirmație pentru a indica cât de bine vă descrie familia. Vă rugam sa folosiți
următoarea scală când răspundeți:

Nu îmi Îmi Îmi descrie Îmi descrie Îmi


descrie descrie familia într- familia descrie
familia familia o măsură foarte bine familia
deloc puțin moderată exact
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 În cele mai multe privințe viața familiei tale e aproape de ideal: 123456789

2 Condițiile de viață ale familiei tale sunt excelente: 123456789

3 Familia ta este satisfăcută cu viața ei: 123456789


4 Pâ nă acum familia ta a obținut cele mai importante lucruri pe care 123456789
le-a vrut in viața:
5 Dacă familia ta și-ar retrăi viața , nu ar schimba aproape nimic: 123456789
6 Crezi că familia ta și cei din jurul lor sunt fericiți: 123456789
7 Crezi că cei din jur evaluează familia ta intr-un mod pozitiv: 123456789
8 Familia ta ii face pe oamenii importanti din viata ta fericiți: 123456789
9 Chiar dacă in general familia ta duce o viața obisnuita, aceasta e 123456789
stabila:
10 Familia ta nu are nicio problema majoră sau anxietați: 123456789
11 Ca familie, puteti să faceti ceea ce vreti fă ră a provoca probleme 123456789
pentru ceilalți oameni:
12 Crezi că viața familiei tale e la fel de fericită ca a celorlalte familii din 123456789
jurul tă u:
13 Crezi că familia ta a obținut același standard de trai ca al celorlalte 123456789
familii din jurul tă u:
14 În general crezi ca lucrurile merg bine pentru familia ta, în modul lor 123456789
unic, la fel ca și pentru celalalte familii din jurul tau:
Partea C – Despre persoana ideală

Mai jos veți găsi afirmații asemănătoare cu cele din secțiunea “Despre dvs.” a studiului, pe care
ați completat-o deja. De data aceasta, în loc să răspundeți despre cât de mult aceste afirmații vă
descriu pe dvs., am dori sa indicați cât de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de
acord că fiecare afirmație o/îl descrie. Vă rugăm sa folosiți următoarea scală când răspundeți:

În opinia ta, o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord că această afirmație:

Nu îl/o Îl/o Îl/o descrie Îl/o descrie Îl/o


descrie deloc descrie moderat foarte bine descrie
puțin exact
1 2 3 4 5 6 7 8 9

În cele mai multe privinte viața ta e aproape de ideal:


1 Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație: 123456789

Condițiile vieții tale sunt excelente:


2 Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație: 123456789

Ești satisfă cut cu viața ta:


3 Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație: 123456789

4 Pâ nă acum ai obținut cele mai importante lucruri pe care le-ai vrut in viața: 123456789
Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:

5 Dacă ți-ai tră i viața din nou , nu ai schimba aproape nimic: 123456789
Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:

6 Crezi ca tu și cei din jurul tă u sunteți fericiți: 123456789


Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:

7 Crezi că cei din jur te evaluează într-un mod pozitiv. 123456789


Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:

8 Îi faci pe oamenii importanți din viața ta fericiți. 123456789


Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:

9 Chiar dacă in general duci o viața medie, aceasta e stabilă . 123456789


Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:

10 Nu ai nici o problema majoră sau anxietă ți. 123456789


Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:

Poți să faci ce vrei fă ră a provoca probleme pentru ceilalți oameni.


11 Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație: 123456789

Crezi că viața ta e la fel de fericită ca a celor din jurul tă u.


12 Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație: 123456789
13 Crezi că ai obținut același standard de trai ca cei din jurul tă u. 123456789
Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:
În general crezi că lucrurile merg bine pentru tine, în modul lor unic, la fel ca
14 și pentru cei din jur. 123456789
Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:
Partea D – Despre familia ideală

Mai jos veți găsi afirmații asemănătoare cu cele din secțiunea ‘Despre familia dvs.‘ a studiului, pe
care ați completat-o deja. De această dată, în loc sa răspundeți despre cât de mult sunteți dvs. de
acord cu aceste afirmații, am vrea să știm cât de mult credeți că o persoană ideală sau perfectă ar
spune că aceste afirmații îi descriu familia lui/ei.

În opinia ta, o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord că această afirmație:


Nu îi descrie Îi descrie Îi descrie Îi descrie Îi descrie
familia deloc familia familia familia familia
puțin moderat foarte bine exact
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 În cele mai multe privințe viața familiei tale e aproape de ideal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:
Condițiile de viață ale familiei tale sunt excelente:
2 Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație: 123456789

3 Familia ta este satisfăcută cu viața ei: 123456789


Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:
Pâ nă acum familia ta a obținut cele mai importante lucruri pe care le-a vrut
4 in viața: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:
Dacă familia ta și-ar retrăi viața , nu ar schimba aproape nimic:
5 Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație: 123456789

6 Crezi că familia ta și cei din jurul lor sunt fericiți: 123456789


Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:

7 Crezi că cei din jur evaluează familia ta într-un mod pozitiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:

8 Familia ta ii face pe oamenii importanți din viață ta fericiți: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:

9 Chiar dacă in general familia ta duce o viața obișnuită , aceasta e stabilă : 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:
1 Familia ta nu are nicio problemă majoră sau anxietăți: 123456789
0 Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:
Ca familie, puteți să faceți ceea ce vreți fă ră a provoca probleme pentru
1 ceilalți oameni: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:

1 Crezi că viața familiei tale e la fel de fericită ca a celorlalte familii din jurul tău: 123456789
2 Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:

1 Crezi că familia ta a obținut același standard de trai ca al celorlalte familii din jurul
3 tău: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:

1 În general crezi ca lucrurile merg bine pentru familia ta, în modul lor unic, la
4 fel ca și pentru celelalte familii din jurul tă u: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Te rugam sa indici câ t de mult crezi că o persoană ideală sau perfectă ar fi de acord cu această afirmație:
Partea E - Satisfacția ta cu alte domenii ale vieții și informații socio-demografice

În final, am vrea să colectăm informații despre caracteristicile dvs. socio-demografice și despre


satisfacția ta cu diferite domenii ale vieții. Pentru primele nouă întrebări, încercuiți un număr de
lângă fiecare afirmație pentru a arăta cât de mult sunteți de acord că aceasta vă descrie.

1 Ești satisfăcut cu sănătatea ta: 123456789


2 Ești satisfăcut de relația pe care o ai cu familia ta: 123456789
3 Ești satisfăcut de relația pe care o ai cu prietenii tăi: 123456789
4 Ești satisfăcut de relațiile pe care le ai cu persoanele cu care
123456789
petreci mult timp (ex.la lucru/la școala):
5 Ești satisfăcut cu ce poți să faci: 123456789
6 Ești satisfăcut cu dezvoltarea ta personală: 123456789
7 Ești satisfăcut cu ce ai obținut in viața: 123456789
8 Ești satisfăcut cu situația ta financiară: 123456789
9 Familia ta e satisfăcută cu situația sa financiară: 123456789

Aceste ultime întrebări sunt despre caracteristicile dvs. socio-demografice. Vă rugăm să scrieți
răspunsul în spatiile goale sau să selectați un răspuns când sunt date opțiuni.

Bugetul tău lunar aproximativ este :


10 _____________
(te rugăm să scrii bugetul aproximativ lunar în MDL (lei moldovenești))
Bugetul aproximativ lunar pentru un membru al familiei tale este:
11 _____________
(te rugăm să scrii bugetul aproximativ lunar pentru un membru al familiei în MDL)
La câți oameni te-ai gândit atunci când ai răspuns întrebărilor despre
12 _____________
familia ta? Te rugăm să estimezi și să scrii numărul exact aici:
□ mama ta
□ tatăl tău
□ soția/soțul
□ copilul/copiii tăi
Când ai răspuns întrebărilor despre familia ta la cine te-ai gândit mai □□ surori/frați
13 bunici tai
specific? Te rugăm să bifezi toate opțiunile care se aplică: □ mătuși/unchi
□ nepoți/nepoate
□ socrii
□ părinți vitregi
□ alți oameni
□ Tata
Au părinții tăi educație superioară (studii după absolvirea liceului)?□ Mama
14 (Dacă nici unul nu are atunci nu marcați nimic, dacă amândoi au atunci marcați ambele)

În medie, câte ore pe săptămâna petreci ca și voluntar în comunitatea ta


15 (voluntar, angajament civic, activitate politică, etc.)? _____________
Cum ai descrie zona în care locuiești : urban sau rural?
16 123456789
Te rugăm să folosești următoarea scală, 1 însemnând rural până la 9, însemnând urban
17 Te rugăm să ne spui vârsta ta (în ani): _____________
□ Feminin
□ Masculin
18 Care este sexul tău? □ Altul