Sunteți pe pagina 1din 1

CONDACUL
SF. M. MC. TEODORI



Podobie: Apărătoare Doamnă
Diac. Cristian Alexandru

Ne  
 bi  iți  
ru  apă
ră 
tori 
ai 
E 
fa i  i 
te 
 fru
lor,  

 se  
mu  țea 
mu 
ce 
ni 
ci 
lor,și a
ne
vo 
i 
to 
ri 
lor
în

doa  

su 
fle 
ți i 
tă 
po  a
a 
 Ti  
bă,   ron 
și 
Stra
ti 
lat


Te e o
do 
rii. 
Ve 
niți
cu 
la 
ude 
și 
cân 
tări   în
să-i co o


ro 
 căci 
năm,   lup 
te 
și 
bi
ru 
in 
ța 
mu
ce 
ni 
ci 
ei 
au


răb 
dat,  
pen tru
Hris
 tos. 
Că 
ru 
ia 
se 
roa 
gă 
ne 
în  
ce

 
tat,  
să 
ne 
iz 
bă 
vim 
din 
toa te 
e 
ne 
voi 
le. 
Ca a


re 
stri 
gă  ăm:   
ă Bu 
cu 
ra ți
i 
vă  mu  
ă   ce 
ni


i cii 
Dom  luu
nu ui. 
u