Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

Bibliografie ..........................................................................................................
I Partea explicativă și de calcul
1.1 Bazele teoretice al procesului de evaporare................................................3
1.2 Principiul de funcționare al aparatului........................................................3
1.3 Calculul termic al aparatului .......................................................................4
1.4 Calculul constructiv al aparatului................................................................5

II Partea grafică:Vederea generală a aparatului,format A3.

Proiect de an la OUIA
Mod Coala № document. Semn. Data
Elaborat Arvinte Ana Litera Coala Coli
Țîslinscaia N.
Сontrolat
Evaporator
N. contr.
Aprobat