Sunteți pe pagina 1din 2

Tehnica Instalaţiilor TI

date importate în program referitoare la pierderea de


prezintă: sarcină în funcţie de diametru şi debit, date prelua-
te direct din laboratoarele de cercetare LINDAB. Re-

CADvent – NEW DIMENSIONS zultatele sunt afişate atât pentru consumatorul deza-
vantajat cât şi pentru fiecare ramificaţie din sistem.
» Calculul de echilibrare al sistemului
Pentru repartiţia precisă a debitului în sistem,
după efectuarea calcului de dimensionare, apli-
caţia efectuează şi calculul de echilibrare inse-
rând automat clapetele de reglaj şi măsurare aco-
lo unde acestea sunt necesare.
» Calculul nivelului de zgomot prin inserarea atenua-
toarelor de zgomot dacă nivelul de zgomot depă-
şeşte valoarea admisă. Calculul nivelului de zgo-
mot este efectuat în trei direcţii: de la ventilator
spre încăpere, de la încăpere către ventilator şi de
la o încăpere către altă încăpere.
» Calculul temperaturii pe retur pentru sistemele de
încălzire sau răcire, calculul pierderilor de pre-
siune şi de echilibrare pentru orice instalaţie de
încălzire, alimentare cu apă, canalizare, protecţie
incendiu etc.
» Detecţie automată de intersecţii ale elementelor din
sistem. Pentru a preveni erorile legate de inter-
sectarea elementelor componente ale sistemelor

A veţi nevoie de o aplicaţie care să vă reducă tim-


pul alocat procesului de proiectare, să minimize-
ze riscurile, să ofere soluţia optimă din punct de ve-
dere tehnico-economic şi să creeze un design deose-
bit proiectelor dumneavoastră?
Programul CADvent, cu instrumente complete de
desen, dimensionare, calcul, cuantificare şi prezenta-
re pentru orice sistem HVAC este, fără îndoială, apli-
caţia ce vă poate îndeplini aceste cerinţe. Cu ajutorul
funcţiilor de bază puteţi parcurge cele mai importan-
te etape în realizarea unui proiect:
» Desenare 3D rapidă şi facilă a sistemului prin inserarea
automată a unor produse reale - ”Ce desenezi poate
fi produs!”
Există două metode de lucru pentru a desena în
CADvent. Prima metodă este aceea de a insera pro-
dusele în sistem în urma unei selecţii manuale, iar
cea de a doua este cu ajutorul funcţiei ”Continue”,
metoda prin care elementele componente ale siste-
mului de ventilaţie sunt inserate automat.
» Dimensionare automată a instalaţiei
Există 4 metode de dimensionare în CADvent, cea
mai utilizată fiind dimensionarea în funcţie de vi-
teza maximă admisă în sistem. În funcţie de de-
bitul per difuzor dar şi de viteza maximă admisă
în sistem, programul va dimensiona automat ele-
mentele componente ale instalaţiei.
» Calculul pierderilor de aer din sistem
Calculul este efectuat în funcţie de clasa de etan-
şeitate (A, B, C, D) din care face parte instalaţia,
determinând debitul de aer pierdut prin neetan-
şeităţi. Calcul pierderilor de aer din sistem este
util pentru a stabili debitul total de aer vehiculat
de ventilator (debit de aer la difuzor + pierderi în
sistem) şi pentru a putea determina consumul de
energie electrică suplimentară în utilizare datora-
tă acestor pierderi de aer.
» Calculul pierderilor de sarcină
Pentru componenţa (tubulatură, fitinguri, clapete,
atenuatoare, etc.) unui sistem de ventilaţii există

Nr. 4(45)/2007 68