Sunteți pe pagina 1din 11

Anexă

la Documentul unic de program


pentru anii 2017-2020

Lista
proiectelor prioritare de dezvoltare regională pentru finanțare
din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională 2017-2020

Proiecte trecătoare DUP 2013-2016 / DUP 2017-2020

Nr. Cod Denumirea proiectului Regiunea Localitatea Numărul Localizarea Perioada de


d/o proiect solicitantă de implementare
parteneri
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Domeniul de intervenție: infrastructura drumurilor regionale și locale

1. C11102 Reabilitarea și conectarea drumului local L165 la Centru Consiliul 3 Raionul Rezina; comuna 27 luni
drumul național R20 și coridorul regional Raional Lalova, satul Horodiște și
numărul13 Rezina satul Mincenii de Jos;
2. N1002 Renovarea drumului public M-2 Slobozia- Nord Consiliul 2 Raionul Soroca, satul 36 luni
Cremene, Slobozia-Vărăncău, Vărăncău - L117 Raional Slobozia – Cremene, satul
Soroca Slobozia – Vărăncău;
3. N1001 Reabilitarea și modernizarea drumului L-77 pe Nord Primăria 3 Raionul Florești, satele 18 luni
traseul „Izvoare-Frumușica-Trifănești” Izvoare, Izvoare, Bezeni, Scăieni
raionul (comuna Izvoare), satul
Florești Frumușica, satul Trifănești;
4. C11029 Reabilitarea sectorului cu o lungime de 10 km a Centru Consiliul 4 Raionul Orhei, orașul Orhei, 18 luni
drumului regional L307 Orhei – Susleni – Jora de Raional Orhei comuna Bolohan - Baghia,
Sus – Lopatna, inclusiv accesele către localitățile comuna Piatra - Jeloboc și
Bolohan – Baghia, Pohorniceni și Piatra - Jeloboc Pohorniceni;
5. C11012 Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul Centru Consiliul 9 Raionul Ungheni, orașul 36 luni
L392 Ungheni - Cetireni - Alexeevca Raional Ungheni – Cetireni–
Ungheni Alexeevca;
6. C11027 Reabilitarea infrastructurii rutiere de acces în Centru Primăria 7 Raionul Telenești și raionul 24 luni
Regiunea Centru prin asfaltarea drumului L- Suhuluceni, Orhei, satul Suhuluceni,
326.M2 Clișova – Suhuluceni – Leușeni - raionul satul Clișova, satul
Verejeni Telenești Ciocîlteni, satul Verejeni,
satul Leușeni, satul Văsieni,
satul Coropceni, satul
Sărătenii Vechi;
7. S1012 Construcția drumului intercomunitar L509 Sud Primăria 7 Raionul Ștefan Vodă, satul 24 luni
Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și Feștelița, Feștelița, satulMarianca de
asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 raionul Ștefan Jos, satulCopceac,
Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina Vodă satulAlava, satulVolintiri,
satulSemionovca și Brezoaia;
8. S1007 Reabilitarea infrastructurii drumurilor în satul Sud Primăria 3 raionul Ștefan Vodă, satul 12 luni
Antonești - oportunități sporite de dezvoltare Antonești, Antonești, Carahasani
economică pentru zona de Sud a R.Moldova raionul Ștefan
Vodă
9. S1025 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin Sud Primăria 2 Raionul Cimișlia, satul 24 luni
conectarea localităților și a drumurilor locale de Hîrtop, raionul Hîrtop;
pe coridorul 20-RD Sud, R34 - Sîrma - Tomai - Cimișlia
Sărăteni -Hîrtop - la rețeaua de drumuri naționale
- R3
10. C12051 Dezvoltarea activității economice în sectorul cu Centru Primăria 4 Orașul Hînceşti; 20 luni
potențial industrial regional a orașului Hîncești Hînceşti
prin construcția capitală a drumului de ocolire
11. S12036 Reabilitarea și modernizarea drumului de Sud Primăria 2 Orașul Cahul; 16 luni
importanță regională - stradaV. Spirin din Cahul
orașulCahul

2. Domeniul: aprovizionare cu apă și sanitație


12. N2004 Apa pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Nord Primăria 7 Raionul Florești și Soroca; 36 luni
Florești și Soroca Băhrinești, satul Băhrinești, satul
raionul Cuhureștii de Sus, satul
Florești Cuhureștii de Jos, satul
Tîrgul – Vertiujeni,
satul Vertiujeni, satul
Zăluceni, satul Ţipodrdei,
Nicolaevca, satul Unchiteşti,
satul Fagădău;
13. N2028 Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă Nord Primăria 9 Raionul Soroca, satul 24 luni
potabilă, locuitorilor a 15 sate din raionul Soroca Parcani, Parcani, satul Voloave, satul
raionul Soroca Ocolina;
14. C12059 Crearea sistemului integrat de aprovizionare cu Centru Primăria 4 Raionul Șoldănești: satul 36 luni
apă potabilă și a sistemului de canalizare în 9 Cotiujenii Cotiujenii Mari, satul
localități din partea de Nord - Vest Mari, raionul Cuşelăuca, satul Gara
Șoldănești Cobîlea, satul Cobîlea,
satul Dobrușa, satul
Zahorna,satul Recești, satul
Pohoarna, satul Rogojeni;
15. N2016 Asigurarea orașului Fălești cu apa din rîul Prut 2 Nord Consiliul 16 Raionul Fălești, raionul 36 luni
RaionalFălești Ungheni,raionul Glodeni;
16. N2011 Apeduct Bălți-Sîngerei, etapa III și stația de Nord Consiliul 10 Municipiul Bălți – Sîngerei, 24 uni
tratare RaionalSînger satul Bilicenii Vechi;
ei comuna Bilicenii Vechi,
satulSîngereii Noi,
satulBilicenii Noi,
satulIezărenii Vechi,
satulCiucieni,
satulGrigorăura,
satulCopăceni, satulPrepelița,
orașul Sîngerei; satul
Cozeşti,raionul Telenești;
17. C12092 Construcția apeductului de aprovizionare cu apă Centru Consiliul 5 Raionul Nisporeni; satul 24 luni
potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Raional Brătuleni, satulCîrneşti,
Ungheni Nisporeni satulBoldureşti,
satulChilişoaia, satulBăcşeni,
satulValea-Trestieni,
satulOdobeşti, satulIsăicani,
satulLuminiţa, satulSeleşeni
șiraionul Ungheni satul
Măcărești și Frăsinești;
18. C12016 Reconstrucția și modernizarea sistemului regional Centru Consiliul 18 Raionul Ungheni, satul 24 luni
de aprovizionare cu apă pentru 40 mii locuitori RaionalUnghe Boghenii Noi (Boghenii
din 31 localități, raionul Ungheni ni Vechi, satul Mircești,
satulPoiana, satulIzvorăni)
satul Alexeevca (Lidovca),
satul Agronomovca
(Zozulenii Noi), orașul
Cornești, satulUnțești, satul
Todirești (Grăseni), satul
Teșcureni, satul Negurenii
Vechi (Zozulenii Vechi, satul
Țîghira și Coșeni), satul
Bușila, satul Cetireni, satul
Cornești, satulFlorițoaia
Veche (Grozasca, Florițoaia
Nouă),satulMănoilești
(Rezina, Vulpești,
Nicolaevca), satul Radenii
Vechi, satul Chirileni, satul
Pîrlița (Hristoforovca), satul
Bumbăta;
19. C12061 Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Centru
Consiliul 3 Raionul Ialoveni, 24 luni
Ruseștii Noi ( etapa II) și rețele de canalizare Raional orașulIaloveni, satul Bardar,
pentru orașul Ialoveni Ialoveni satul Ruseștii Noi;
20. G2002 Construcția sistemei de canalizare în comuna UTA Comitetul 2 Comuna Svetlîi, raionul 12 luni
Svetlîi, raionul Comrat Găgăuzia Executiv al Comrat;
Găgăuziei
21. N2013 Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și Nord Primăria 1 Raionul Dondușeni; orașul 36 luni
canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Dondușeni, satul Climăuți;
Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa raionul
I) Dondușeni
22. S2082 Construcția sistemului de canalizare în sectorul Sud Consiliul 0 Raionul Căușeni; 24 luni
Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare RaionalCăușe
din orașul Căușeni ni
23. C12039 Sistem Regional apă – canal – garanția sănătății Centru Consiliul 6 Raionul Hîncești,: orașul 36 luni
noastre RaionalHînceș Hîncești,satul Fîrlădeni,
ti satul Buțeni, satul Bozieni,
satul Logănești,satul
Mereșeni;
24. N2003 Construcția sistemelor de alimentare cu apa în 10 Nord Consiliul 2 Raionul Glodeni, comuna 24 luni
localități din lunca râului Prut, r-l Glodeni. Etapa I Raional Balatina (satul Balatina,
– comuna Cuhnești și comuna Balatina. Glodeni satul Clococenii Vechi, satul
Lipovăț, satul Tomeștii Noi,
satul Tomeștii Vechi),
comuna Cuhnești (satul
Cuhnești, satul Bisericani,
satul Cot, satul Movileni,
satul Serghieni);
25. S2005 Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sud Primăria 3 Raionul Leova, satul Sîrma, 36 luni
Sîrma, Tochile - Răducane și Tomai din raionul Tomai, raionul satul Tochile- Răducani,
Leova Leova satul Tomai;
N11013 Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a Nord Primăria 4 Satul Risipeni, satul Bocşa, 24 luni
26. locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a Risipeni, satul Izvoare, satul
instituțiilor de menire social-culturală raionul Făleşti Taxobeni, satul Grubna,
satul Horeşti, satul
Lucăceni, satul Unțeni,
satul Scumpia din raionul
Făleşti, satul Stolniceni,
satul Cioropcani din raionul
Ungheni;
27. C11018 Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin Centru Primăria 3 Satul Sofia, satul Negrea, 12 luni
construcția sistemelor de apă potabilă și de Sofia, raionul satul Bălceana, raionul
canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în Hînceşti Hînceşti;
satele din lunca rîuluiLapușnița, raionul Hîncești
28. C11088 Construcția stației raionale de epurare și Centru Primăria 2 Orașul Teleneşti, satul 12 luni
dezvoltarea sistemului public de canalizare și Teleneşti Ineşti, satul Mihălaşa, satul
epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar Mihălaşa Nouă, raionul
Teleneşti;
29. C11002 Construcția și restabilirea sistemului de canalizare Centru Consiliul 2 Orașul Nisporeni, comuna 36 luni
în orașulNisporeni, comuna Vărzărești (apeduct RaionalNispor Vărzărești, raionul
Prut-Nisporeni) eni Nisporeni;
30. S11016 Construcția apeductului magistral Leova-Iargara Sud Consiliul 9 OrașulLeova, satul Cupcui, 24 luni
RaionalLeova satul Sărata Nouă, orașul
Iargara, raionul Leova;

3. Domeniul: managementul deșeurilor solide

31. S3052 Sistem de management integrat al deșeurilor în Sud Consiliul 36 Raionul Cahul, satul 24 luni
raionul Cahul RaionalCahul Alexanderfeld, satul
A.I.Cuza, satul Andrușul de
Jos, satul Andrușul de Sus,
satul Badicul Moldovenesc,
satul Baurci Moldoveni,
satul Borceag, satul Brînza,
satul Bucuria, comuna
Burlăceni (satul Burlăceni,
satul Greceni), comuna
Burlacu (satul Burlacu, satul
Spicoasa), comuna Chioselia
Mare (satul Chiosolia Mare,
satul Frumușica), satul
Cîșlița Prut, satul Colibași,
satul Crihana Veche,
comuna Cucoara (satul
Cucoara, satul
Chircani),comuna Doina
(satul Doina, satul
Rumeanțev, satul
IasnoePoleana), comuna
Găvănoasa (satul
Găvănoasa, satul
Vladimirovca, satul
Nicolaevca), satul
Giurgiulești, satul
Huluboaia, satul Iujnoe,
comuna Larga Nouă (satul
Larga Nouă, satul Larga
Veche),comuna Lebedenco
(satul Ursoaia, satul
Lebedenco, satul Hutulu),
satul Lopățica, satul
Lucești, comuna Manta
(satul Manta, satul Pașcani),
comuna Moscovei (satul
Moscovei, satul Trifeștii
Noi), comuna Pelinei (satul
Pelinei, satul Sătuc), satul
Roșu, satul Slobozia Mare,
satul Taraclia de Salcie,
comuna Tartaul de Salcie
(satul Tartaul de Salcie, satul
Tudorești), satul Tătărești,
satul Vadul lui Isac, satul
Văleni, comuna Zîrnești
(satul Zîrnești,
satul Paicu, satul Tretești).
32. S3027 Extinderea serviciilor de salubrizare a Sud Consiliul 27 Raionul Cantemir; 24 luni
operatorului din orașulCantemir în 27 localități Raional
din raionul Cantemir Cantemir

33. G3001 Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor UTA Primăria 3 Orașul Vulcănești, satul 12 luni
solide în raionul Vulcănești Găgăuzia Vulcănești, Etulia, satul Cișmichioi;
UTAGăgăuzia
34. N3008 Crearea sistemului de management integrat al Nord Primăria Raionul Briceni, orașul 24 luni
deșeurilor în 11 localități ale raionului Briceni Lipcani, Lipcani, satul Criva, satul
raionul Drepcăuți, satul Şireuţi, satul
Slobozia-Şireuţi, satul
Briceni
Pererîta, satul Hlina,
satul Coteala, comuna Larga,
satul Medveja, satul
Cotiujeni

4. Domeniul: domeniul infrastructurii de afaceri

35. N4021 Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în Nord Primăria 4 Municipiul Bălți, raionul 24 luni
RDN prin consolidarea infrastructurii Parcului municipiului Fălești, raionul Glodeni,
Industrial ''Răut" Bălți raionul Râșcani, raionul
Sângerei;
36. S4055 Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul Sud Consiliul 2 Raionul Cahul, orașul 30 luni
ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță Raional Cahul Cahul;
regională
37. N4026 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în cadrul Nord Primăria 2 Orașul Edineț; 18 luni
Parcului Industrial Edineț Edineț,
raionul Edineț
38. C22060 Centrul regional de afaceri și dezvoltare Centru Primăria 12 Raionul Strășeni, raionul 32 luni
comunitară în raioanele Strășeni, Călărași și Lozova,raionu Călărași,raionul Hîncești,
Hîncești l Strășeni satul Lozova, orașul
Nisporeni, orașul Strășeni,
satul Bucovăț, satul
Stejăreni, satul Vorniceni,
satul Sadova, satul
Micleușeni, satul Drăgușenii
Noi, satul Pîrjoteni, satul
Ciorești, satul Dolna, satul
Horodiște, satul Ciuciuleni;
39. N4014 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin Nord Consiliul 3 Raionul Rîşcani; 24 luni
amenajarea pieței regionale en-gros și a spațiilor RaionalRîşcan
destinate activităților non-agricole în raionul i
Rîșcani
40. G4001 Dezvoltarea infrastructurii și accesului rutier la UTAGag Primăria Raionul Ceadîr–Lunga; 12 luni
incubatorul de afaceri din orașulCeadîr-Lunga auzia Ceadîr -
Lunga,
UTAGăgăuzia
41. N4024 Crearea în mun. Bălti a Centrului de inovare si Nord Primăria Bălți 1 Municipiul Bălți; 18 luni
transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de
Dezvoltare Nord (RDN)
42. C22135 Sprijinirea dezvoltării afacerilor la etapa inițială CentruConsiliul 2 Raionul Criuleni, satul 24 luni
prin crearea unui Incubator de Afaceri (IA) în Raional Slobozia-Dușca;
satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni Criuleni
43. G4002 Amenajarea teritoriului și conectarea la UTAGag Comitetul 3 Municipiul Comrat; 24 luni
infrastructura de utilități și drumuri de acces a auzia Executiv al
Parcului Industrial din municipiul Comrat Găgăuziei
44. N0748 Centru Creativ – Inovativ PRO Cariera Nord Primăria 3 Orașul Otaci, raionul Ocniţa; 24luni
Otaci,
raionul Ocniţa

5. Domeniul: sporirea atractivității turistice

45. C23095 Îmbunătățirea infrastructurii de turism de masă Centru Consiliul 7 Raionul Nisporeni, raionul 36 luni
din regiunea Centru Raional Ungheni, raionul Călărași,
Nisporeni raionul Hîncești satul
Milești,satul Vărzărești,
satul Lăpușna;
46. C23057 Valorificarea potențialului turistic al regiunii de Centru Consiliul 9 Raionul Călărași, 36 luni
centru a RM – raionul Strășeni, raionul Călărași, Raional orașulCălărași, satul Săseni,
raionul Nisporeni și raionul Ungheni Călărași satul Palanca, comuna
Hîrjăuca, raionul Nisporeni,
satul Vărzăreşti, satul
Iurceni, raionul Ungheni,
raionul Strășeni, satul
Ţigăneşti;
47. N5029 Modernizarea infrastructurii turistice, prin Nord Consiliul 5 Comuna Calaraşeuca, 18 luni
construcția drumului de acces către Mănăstirea Raional raionul Ocniţa;
„Adormirea Maicii Domnului” din satul Ocniţa
Calarașeuca
48. C23067 Construcția complexului Turistic Sportiv în Centru Primăria 6 Raionul Ialoveni, satul 24 luni
Costești Costești, Costești,satul Molești, satul
raionul Hansca,satulZîmbreni, satul
Ialoveni Pojăreni, orașul Ialoveni;
49. S5056 Construcția drumului de acces spre Mănăstirea Sud Primăria 4 Raionul Basarabeasca, satul 24 luni
”Chistoleni” Sadaclia, Sadaclia;
raionul
Basarabeasca
50. C34023 Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Centru Consiliul 2 OrașulHînceştişisatul 24 luni
Lăpușna) prin restaurarea obiectelor de RaionalHînceş Stolniceni, raionul Hînceşti;
patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bey” din ti
orașul Hîncești
51. C34078 Traseul turistic în 9 localități - crearea Centru Primăria 8 Comuna Ruseştii Noi, satul 24 luni
oportunităților de investire în turism Ulmu,raionul Văsieni, satul Ulmu, satul
Ialoveni Suruceni, raionul Ialoveni,
satul Condrița,satul
Drăguşenii Noi, raionul
Hînceşti, satul Căpriana,
raionul Strășeni, satul
Bursuc, raionul Nisporeni;
6. Domeniul: eficiența energetică a clădirilor publice

52. C14034 Eficientizarea energetică a edificiului a Centrului Centru Consiliul 4 Raionul Șoldănești, 7 luni
de Sănătate Șoldănești Raional orașulȘoldănești;
Șoldănești
53. S6028 Reabilitarea termică a clădirii IMSP ”Spitalul Sud Consiliul 1 Orașul Cantemir, raionul 24 luni
raional Cantemir (bloc chirurgical)” RaionalCante Cantemir;
mir
54. N6009 Asigurarea eficienței energetice a clădirii școlii- Nord Consiliul 2 Raionul Briceni, satul 24 luni
internat Sportive dinsatul Grimăncăuți, raionul RaionalBricen Grimăncăuți;
Briceni i
56. C14004 Îmbunătăţirea eficienței energetice a blocului Centru Consiliul 3 Raionul Orhei, orașul Orhei; 12 luni
chirurgical al IMSP Spitalul raional Orhei Raional Orhei
56. G6001 Eficientizarea energetică a edificiului al Centrului UTA Comitetul 3 Municipiul Comrat; 11 luni
de Sănătate, municipiul Comrat Găgăuzia Executiv al
Găgăuziei
57. C14022 Sporirea eficienței energetice a instituției de Centru Primăria 4 Satul Pîrîta,raionul 18 luni
învățămînt regionale din satul Pîrîta, Pîrîta, raionul Dubăsari;
raionulDubăsari Dubăsari
58. N6019 Creșterea indicilor de eficiență energetică a Nord Consiliul 0 Raionul Edineț, orașul 24 luni
Instituției Medico- Sanitare Publice ”Centrul de RaionalEdineț Edineț;
Sănătate Edineț”
59. N6018 Renovarea centrului de sănătate Drochia Nord Consiliul 9 Raionul Drochia, orașul 18 luni
„Anatolie Manziuc” prin eficientizarea energetica Raional Drochia;
Drochia
60. C14040 Eficientizarea energetică a clădirilor publice - un Centru Consiliul 2 Raionul Hîncești, orașul 30 luni
imperativ al Autorităților Publice Locale din RaionalHînceș Hîncești, satul Cioara,
raioanele Hîncești și Călărași ti raionul Călărași, satul
Bravicea;
61. C14139 Creșterea eficienței energetice a grădiniței de Centru Primăria 1 Satul Hîrbovăț, raionul 12 luni
copii și iluminării stradale satul Hîrbovăț,raionul Hîrbovăț, Anenii Noi;
Anenii Noi raionul Anenii
Noi
62. C14091 Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului Centru Consiliul 2 Raionul Nisporeni, orașul 24 luni
raional Nisporeni Raional Nisporeni;
Nisporeni