Sunteți pe pagina 1din 1

Voi analiza aspectele importante prevăzute la niveul standardului IFRS 5: recunoaștere,

evaluare, prezentare informații privind activele destinate cedării și activitățile întrerupte.

Pentru a realiza acest lucru voi folosi informațiile prezentate la nivelul standadului, dar și o
serie de articole științifice legate de acest aspect.

În cea de-a doua parte a lucrării voi realiza un studiu de caz care vă surprinde modul cum
companiile din diferite sectoare de activitate prezinta, la nivelul situațiilor financiare,
informații legate de activele deținute în vederea vânzării și de activitățile intrerupte. De
asemnenea, voi efectua un chestionar ce urmărește să identifice opnia profesioniștilor
contabili asupra activelor deținute pentru cedare.

Consider că, cercetarea pe care eu o voi realiza este una calitativă deoarece se bazează
pe o serie de informații culese din rapoartele anuale ale unor companii cotate.

S-ar putea să vă placă și