Sunteți pe pagina 1din 1

Ai să găsești multă poezie în această aparentă singurătate.

Hier in dieser Einsamkeit wirst du viel Poesie finden.

Este singura limbă perfectă pentru poezie.

Sie ist die einzig wahre Sprache für die Lyrik.

A fost profesoară de poezie britanică din secolul 19.

Sie lehrte britische Lyrik des 19.

Ai citit prea multă poezie Bob.

Du hast zu viele Gedichte gelesen, Bob.

Scriu multă poezie când am inspirație.

Ich schreibe viele Gedichte, wenn ich inspiriert bin.

Prietena lui habar nu are de poezie.