Sunteți pe pagina 1din 16

Şcoala Gimnazială Perşinari

An şcolar 2019 - 2020


Clasa I

Unitatea
Nr. Competenţe Nr. Ob
de Disciplina Conţinuturi vizate Perioada
crt. specifice ore s.
învăţare
* COMUNICARE ORALĂ
- acte de vorbire: a saluta, a se prezenta
- dialogul: oferirea unor informaţii despre identitatea proprie,
colegii de clasă, viaţa de şcolar
1.2 - reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea
1.3 interlocutorului, păstrarea ideii
1.4 - forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări trăite,
CLR 14
2.1 repovestirea unor întâmplări auzite
2.2 * CITIRE/LECTURĂ
2.3 - Cartea: numerotarea paginilor, direcţii de orientare în pagină
1. Din nou 3.1 * SCRIERE/REDACTARE
la școală! - semne grafice care intră în componenţa literelor de mână 9.IX - 20.IX
* Evaluare iniţială

MEM 1.1 • La plimbare 8


1.4 • La joacă
1.6 • La teatru
2.1 • Activităţi preferate
2.2 * Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31
3.1 * Formarea numerelor naturale în concentrul 0-31
6.3 * Ordonarea şi compararea numerelor naturale în concentrul
0-31
* Adunări şi scăderi prin numărare şi reprezentări obiectuale în
concentrul 0-31
* Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice
* Exerciţii de orientare şi mișcare în spaţiu
* Recunoaşterea unor forme geometrice plane
* Identificarea importanţei energiei în viaţa omului
* Recunoaşterea bancnotelor
* Evaluare iniţială

* Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de


ceilalţi
1.1. - Cine sunt eu?
2.1. - Trăsături fizice 2
DP
2.2. - Schema corporală: alcătuirea și denumirea părților corpului
3.1. * Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine (1)
Emoţii de bază denumite prin cuvinte: bucurie, tristeţe, frică,
furie – în activităţi/ contexte familiare
* Mişcarea pe muzică
Mişcarea liberă pe muzică
Mişcări sugerate de textul cântecului
1.4.
* Elemente de limbaj muzical - Melodia
2.1.
MM Genuri muzicale: folclorul copiilor 4
2.2.
* Cântarea instrumentală
3.1.
Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă etc)
* Elemente de limbaj muzical - Interpretarea
Nuanţe: tare/ încet/ mediu
* Desen
- Tehnici de lucru: Linie modulată, repetiţie
1.1.
- Elemente de limbaj plastic: linia, punctul
1.2.
* Colaj
2.2.
AVAP - Tehnici de lucru: decupare după contur, rupere, lipire 4
2.3.
- Elemente de limbaj plastic: formă
2.4.
* Pictură
2.6.
- Tehnici de lucru: pensulație, amprentare
- Elemente de limbaj plastic: Pata
CLR Sunetele şi literele (de tipar şi de mână): a/A, m/M, u/U, n/N, i/I 28
1.2 * COMUNICARE ORALĂ
1.3 - dialogul: oferirea unor informaţii despre familie, locuinţă,
1.4 adresă, despre sine și despre prieteni
2.1
- acte de vorbire: a formula o idee, o părere
2.3
2.4 * CITIRE/LECTURĂ
3.1 - literele mari şi mici de tipar şi de mână
3.4 - citirea cuvintelor mono/plurisilabice
4.1 - citirea propozițiilor
* SCRIERE/REDACTARE
- literele mari şi mici de mână
- scrierea corectă a cuvintelor
- scrierea cu majusculă la începutul propozițiilor și al numelor
- utilizarea punctului și a semnului întrebării
* ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
- silaba, cuvântul, propoziția
* Recapitulare
* Evaluare sumativă
* Pot mai mult! (Activități de recuperare – ameliorare/dezvoltare)
* Soarele, sursă de căldură şi lumină
* Electricitatea
1.1
* Poziţii ale unui obiect: vertical, orizontal, oblic, interior, exterior
2. În familie 1.2 23.IX -18.X
* Recunoaşterea, formarea, citirea şi scrierea numerelor
1.3
naturale de la 0 la 31
MEM 2.1 16
* Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 31
3.1
* Numere pare, numere impare
3.2
* Recapitulare
4.2
* Evaluare sumativă
* Pot mai mult!
* Cine sunt eu?
1.1
* Sarcini de lucru în activitatea şcolară şi acasă: tipuri de sarcini,
DP 2.2 4
încadrare în timp, finalizare
3.1
* Evaluare
* Cântarea vocală
- Cântarea vocală în grup si individual
- Poziția , emisia naturală, dicția, sincronizare
1.1 * Elemente de limbaj muzical
1.4 Timbrul
MM 2.1 - Sunete din mediul înconjurător 8
2.3 - Sunete muzicale vocale
3.1 - Sunete muzicale instrumentale
* Mişcare pe muzică: liberă sau sugerată de textul cântecelor
* Evaluare

* Pictură
- Materiale și instrumente : acuarele, hârtie colorată
- Tehnici de lucru: pensulație

* Modelaj
1.1 - Tehnici de lucru : presare, modelare liberă
1.2 * Colaj
1.3
2.2 - Tehnici de lucru : decupare după contur
AVAP 8
2.3 * Evaluare

Sunetele şi literele (de tipar şi de mână): e/E, r/R, o/O, c/C, ă,


CLR l/L
* COMUNICARE ORALĂ
- dialogul: oferirea unor informaţii despre mediul social, despre
igiena personală
- reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, păstrarea ideii
- acte de vorbire: a formula o rugăminte, o cerere
- forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări trăite
Muncim, 1.1
3. învățăm, 1.3 * CITIRE/LECTURĂ 21.X - 22.XI
ne jucăm 2.1 - literele mari şi mici de tipar şi de mână
2.4 - citirea cuvintelor mono/plurisilabice și a celor care conțin
3.1 diftongii ea și uă
4.1 - citirea propoziţiilor 28
4.2 * SCRIERE/REDACTARE
- literele mari şi mici de mână
- scrierea corectă a cuvintelor, a propozițiilor
- utilizarea alineatului, a liniei de dialog
- copierea/transcrierea cuvintelor, propozițiilor
* ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
- propoziţia
- cuvinte cu formă identică și înțeles diferit
* Recapitulare
* Evaluare sumativă
* Pot mai mult! (Activități de recuperare – ameliorare/dezvoltare)
MEM 1.4 * Corpul omenesc. Scheletul 16
1.5 * Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10. Proprietăţile
adunării
* Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10
1.6 * Aflarea numărului necunoscut
3.1 * Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
5.2 * Recapitulare
* Evaluare sumativă
* Pot mai mult!
* Norme de igienă acasă şi la şcoală
1.2
DP * Igiena locuinţei, a sălii de clasă 4
2.2
* Evaluare
* Cântarea vocală în grup
* Mișcare pe muzică
- Mișcări libere, miscări sugerate de text, de ritm, dansuri
1.4
* Elemente de limbaj muzical
2.1
Ritmul
3.1
MM - Improvizația spontană colectivă 8
3.2
Interpretarea:
3.4
- Cântec vesel/cântec trist
- Nuanţe: tare, încet, mediu
- Procedee armonico-polifonice ( solist - cor, grupe alternative )
* Evaluare
* Pictură
1.1 - Tehnici de lucru : pensulaţie
1.3 * Desen
AVAP 2.1 - Tehnici de lucru : haşurare 8
2.2 * Confecţii şi jucării
2.3 - Tehnici de lucru: croit, cusut
* Evaluare

Sunetele şi literele (de tipar şi de mână): t/T, s/S, p/P, v/V


1.1 Grupurile de litere ce/Ce, ci/Ci
1.3
Povești CLR 2.2 * COMUNICARE ORALĂ
4. la 2.3 - forme ale discursului oral: repovestirea unor întâmplări auzite; 28
gura sobei 3.1 povestirea unor întâmplări trăite
- cuvântul, propoziţia: utilizarea cuvintelor noi în contexte
4.1
adecvate; intonarea propoziţiilor
4.2 - dialogul: oferirea de informaţii despre prieteni
* CITIRE/LECTURĂ 25.XI - 20.XII
- literele mari şi mici de tipar şi de mână
- citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a cuvintelor care conţin
diftongi
- citirea propoziţiilor
- citirea textelor scurte; aşezarea textului în pagină
* SCRIERE/REDACTARE
- literele mari şi mici de mână
- organizarea textului scris: aşezarea corectă a titlului, folosirea
alineatelor
- scrierea corectă a cuvintelor ce conţin diftongi, grupuri de litere
- scrierea funcţională: biletul, invitaţia
- copiere/transcriere
* ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
- cuvinte ce au aceeaşi formă dar înţeles diferit
- silaba; despărţirea cuvintelor în silabe
* Recapitulare
* Evaluare sumativă
* Pot mai mult! (Activități de recuperare – ameliorare/dezvoltare)
* Organe interne majore ale corpului omenesc – localizare
* Recunoaşterea, formarea, citirea şi scrierea numerelor
1.1. naturale de la 0 la 100
1.2. * Rotunjirea la zeci a numerelor naturale de la 0 la 100
MEM 1.3. * Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 16
3.1. * Numere pare / impare
* Recapitulare
* Evaluare sumativă
* Pot mai mult!
* Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie) şi elemente simple
2.1 de limbaj nonverbal (expresii faciale, postură) şi paraverbal
DP 4
2.2 (intonaţie)
* Evaluare
1.4 * Elemente de limbaj muzical
2.1 Genuri muzicale: folclorul copiilor, colinde
MM 8
2.2 * Evaluare

AVAP 1.3 * Desen 8


2.2 - Elemente de limbaj plastic : linia, punctul
* Colaj
2.3 - Tehnici de lucru : mototolire, rupere,
2.4 * Foto - film
2.6 - Materiale şi instrumente : aparate de redare şi înregistrare
* Evaluare

Sunetele si literele (de tipar şi de mână): d/D, ş /Ș, â/Â, î/Î, b/B 13.I-14.II
* COMUNICARE ORALĂ
- cuvântul, propoziția/enunțul: utilizarea cuvintelor noi în contexte
adecvate
- dialogul: oferirea unor informații despre mediul social şi natural
apropiat
1.3 * CITIRE/LECTURĂ
2.1 - literele mari şi mici de tipar şi de mână
3.1 - citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a cuvintelor care
3.2 conțin diftongi
CLR - citirea propozițiilor 34
3.4
5. Patria mea - citirea textelor scurte; aşezarea textului în pagină
4.1 * SCRIERE/REDACTARE
4.3 - literele mari şi mici de mână
- organizarea textului scris
- scrierea funcționala: copieri, transcrieri, dictări
* ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
- cuvântul, despărțirea cuvintelor în silabe
* Recapitulare
* Evaluare sumativă
* Pot mai mult! (Activități de recuperare – ameliorare/dezvoltare)
* Organe interne majore ale corpului omenesc – roluri
1.4. * Adunarea numerelor naturale de la 0 la 31, fără trecere peste
1.5. ordin
1.6. * Scăderea numerelor naturale de la 0 la 31, fără trecere peste
MEM 19
3.1. ordin
4.2. * Recapitulare
5.2. * Evaluare sumativă
* Pot mai mult!
DP 2.1 * Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie) şi elemente simple 5
2.2 de limbaj nonverbal (expresii faciale, postură) şi paraverbal
2.3 (intonaţie)
* Prietenia
* Caracteristicile unui bun prieten
* Evaluare
* Cântare instrumentală
1.2 * Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul în bancă, cu
1.3 palmele pe genunchi )
MM 2.2 Cântarea cu acompaniament 10
3.3. - Acompaniament de jucării muzicale realizat de copii
- Jucării muzicale din materiale și obiecte refolosite
* Evaluare
* Desen
1.1 - Materiale şi instrumente : creioane cerate
2.1 * Pictură
AVAP 9
2.3 - Elemente de limbaj plastic : pata
2.6 * Modelaj
- Materiale şi instrumente : plastilina
6. Sunetele şi literele (de tipar şi de mână): j/J, h/H, g/G, ț/Ț, z/Z 28 17.II - 13.III
Grupurile de litere ge/Ge și gi/Gi
* COMUNICARE ORALĂ
- dialogul: oferirea unor informaţii despre prieteni, colegi de clasă,
despre unele dintre activităţile desfăşurate, despre mediul natural
apropiat
1.2 - forme ale discursului oral: descrierea unui obiect, unei persoane
1.3 * CITIRE/LECTURĂ
2.2 - literele mari şi mici de tipar şi de mână și grupurile de litere ge/Ge
Magia 2.3 și gi/Gi
primăverii CLR 3.1 - citirea cuvintelor mono/plurisilabice, a cuvintelor care conţin
3.2 diftongi
4.1 - citirea propoziţiilor
- citirea textelor scurte; aşezarea textului în pagină
* SCRIERE/REDACTARE
- literele mari şi mici de mână
- scrierea cuvintelor ce conţin grupurile de litere ge/ Ge și gi/Gi
- scrierea funcţională: jurnalul
* ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
- exerciţii de vocabular și de fonetică
* Recapitulare
* Evaluare sumativă
* Pot mai mult! (Activități de recuperare – ameliorare/dezvoltare)
* Plante. Rolul rădăcinii şi al tulpinii
* Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminţelor
1.4. * Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste
1.5. ordin
1.6. * Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste
MEM 16
3.1. ordin
4.1. * Proba adunării. Proba scăderii
5.2. * Recapitulare
* Evaluare sumativă
* Pot mai mult!
3.1 * Importanţa învăţării
DP 3.2 * Tehnici simple de monitorizare a achiziţiilor învăţării 4
* Evaluare
* Elemente de limbaj muzical
1.4
Melodia
MM 2.1 8
- Sunete înalte / joase
3.1
* Evaluare
* Confecţii şi jucării
- Tehnici de lucru : origami, tangram
2.1 * Pictură
2.2 - Tehnici de lucru : amprentare, ştampilare
AVAP 8
2.3 * Modelaj
2.5 Tehnici de lucru : presare, modelare liberă
* Evaluare

CLR Sunetele şi literele (de tipar şi de mână): f/F, X/x 16.III - 1.V
1.1 Grupurile de litere che/Che, chi/Chi, ghe/Ghe, ghi/Ghi 25
1.3 * COMUNICARE ORALĂ
1.4 - dialogul: oferirea unor informaţii despre poveşti, filme despre
2.2 copii, despre experiența proprie
2.4 - forme ale discursului oral: repovestirea unor întâmplări auzite;
Eroi 3.1 povestirea unor întâmplări trăite
7. de 3.4 * CITIRE/LECTURĂ
poveste 4.1 - literele mari şi mici de tipar şi de mână; grupurile de litere
4.2 - citirea cuvintelor mono/plurisilabice
- citirea propoziţiilor şi a textelor scurte
* SCRIERE/REDACTARE
- literele mari şi mici de mână, grupuri de litere
- scrierea cuvintelor ce conţin grupul de litere che, chi, ghe,ghi
- organizarea textului scris
- scrierea imaginativă, pornind de la experiențe trăite

* ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII


- exerciţii de fonetică şi vocabular
* Recapitulare
* Evaluare sumativă
* Pot mai mult! (Activități de recuperare – ameliorare/dezvoltare)
* Animale – Scheletul. Organe interne majore – localizare şi roluri
1.6. * Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste
3.1. ordin
4.1. * Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste
MEM 13
4.2. ordin
5.2. * Recapitulare
* Evaluare sumativă
* Pot mai mult!
* Meserii cunoscute: denumire, activităţi principale, unelte şi
2.2
DP instrumente, loc de desfăşurare 3
3.3
* Evaluare
* Cântare instrumentală
1.3 - Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul în bancă,
2.1 cu palmele pe genunchi )
MM 2.2 * Mişcare pe muzică 7
3.1 - Mişcări sugerate de text
3.4 * Evaluare

* Pictură
1.3 - Tehnici de lucru : tamponare, pulverizare
2.3 * Confecţii şi jucării
AVAP 2.4 - Tehnici de lucru : origami 6
2.5 * Colaj
2.6 - Tehnici de lucru : decupare după contur
* Evaluare
Literele (de tipar şi de mână): k/K, q/Q, z/Z, w/W
* COMUNICARE ORALĂ
- cuvântul, propoziția, enunțul: utilizarea cuvintelor noi în contexte
adecvate; intonarea propozițiilor enunțiative și a celor interogative
- dialogul: oferirea unor informaţii despre desene animate
- forme ale discursului oral: descrierea unor activităţi cu caracter
practic – aplicativ

* CITIRE/LECTURĂ
- literele mari şi mici de tipar şi de mână
- citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
- așezarea textului în pagină: titlu, autor, alineat
* SCRIERE/REDACTARE
- literele mari şi mici de mână
1.2 - scrierea cuvintelor care conţin literele k, K, q, Q, z, Z, w, W
1.3 - scrierea funcţională: scrisoarea
2.1 - scrierea cu majusculă a substantivelor proprii, la începutul
3.1 propozițiilor și la începutul titlului
3.2 - organizarea textului scris
3.3 - scrierea funcțională: transcrieri, dictări
CLR 4.1 * ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 14
4.2 - exerciţii de fonetică şi vocabular
* Recapitulare
8. Vine vara! * Evaluare sumativă 4.V - 15.V
* Pot mai mult! (Activități de recuperare – ameliorare/dezvoltare)
MEM 2.2 * Transformări ale apei: solidificare, topire, evaporare, fierbere, 8
3.1. condensare
3.2 * Surse de energie: apa şi vântul. Efecte pozitive şi negative
4.1. * Probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii
6.2. * Timpul: ora, ziua, săptămâna, luna, anul. Anotimpurile
6.4. * Unde şi vibraţii. Producerea şi propagarea sunetelor
* Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: reprezentare grafică
* Cub, cuboid, cilindru, sferă. Descriere: feţe-formă, număr
* Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor
* Recapitulare
* Evaluare sumativă
* Pot mai mult!
* Abilităţi de comunicare de bază
2.1
DP * Mesaje verbale, nonverbale, paraverbale 2
2.2
* Evaluare
* Cântarea vocală
- Cântarea vocală în grup şi individual
1.4
- Poziţia, emisia natural, tonul, semnalul de început, dicţia,
2.1
MM sincronizarea 4
3.1
* Mişcarea pe muzică
3.2
- Mişcări libere, sugerate de text / ritm
* Evaluare
* Foto - film
1.3
- Materiale şi instrumente de lucru specifice domeniului foto-film
2.2
AVAP - Vizionarea unor filme şi fotografii; realizarea unor fotografii şi 4
2.4
filme scurte
* Evaluare

* COMUNICARE ORALĂ:
- Oferirea de informații despre desene animate, filme pentru copii
- Repovestirea unor întâmplări auzite
* CITIRE/LECTURĂ:
1.2. - Citirea cuvintelor mono și plurisilabice
1.3. - Citirea propozițiilor. Citirea textelor scurte
2.2. * SCRIERE/REDACTARE:
2.4. - Scrierea funcțională: jurnal de lectură 14
CLR 3.2. -Scrierea imaginativă (texte de 3-5 enunțuri), pornind de la
3.4. experiențe trăite
4.2. * ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII:
9. Copilăria 4.3. - Sunetele 18.V - 29.V
- Cuvinte care au aceeași formă și înțeles diferit
- Cuvinte cu sens asemănător
- Cuvinte cu sens opus

MEM * Forţe şi mişcare. Căderea liberă a corpurilor


3.1 * Surse de energie: cărbunii şi petrolul 8
4.1 * Lungimea. Unităţi standard: centimetrul (1m = 100 cm)
4.2 * Capacitatea. Unităţi nonstandard. Unităţi standard: litrul
5.1 * Banii. Leul – monede şi bancnote
6.1 * Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-100
6.3 * Recapitulare
6.4 * Evaluare sumativă
* Pot mai mult!
* Autocunoaștere și stil de viaţă sănătos
1.1 - Norme de igienă
1.2 * Dezvoltarea emoţională şi socială
DP 2
2.3 - Prietenia
* Evaluare

1.4
2.1 * Cântarea vocală
3.1 - Cântarea vocală în grup şi individual
3.2 - Poziţia, emisia natural, tonul, semnalul de început, dicţia,
sincronizarea
* Mişcarea pe muzică
MM 4
- Mişcări libere, sugerate de text / ritm
* Evaluare

1.1 * Desen
1.2 - Elemente de limbaj plastic : forme regulate şi neregulate
AVAP 2.2 * Confecţii şi jucării 4
2.3 - Materiale şi instrumente : hârtie, materiale textile
2.6 * Evaluare

Se apropie CLR * Recapitulare 13 1.VI - 12.VI


vacanța * Evaluare finală
mare * Recapitulare
MEM 5
* Evaluare finală
DP 2
10. * Evaluare finală
MM 1
* Evaluare finală
AVAP 3
* Evaluare finală