Sunteți pe pagina 1din 5

SUDAREA METALELOR

1. SCOP
1.1. Prezenta procedură stabileşte modul de executare a procesului de sudare
electrică a metalelor în cadrul S.C. INSTA GRUP S.R.L. Tg.Mures.

2. DOMENIU
2.1. Se aplică în toate procesele sudură.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3.1. C 150-84 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate


3.2. STAS 7194/79 - Sudabilitatea oţelurilor
3.3. STAS 7084/1,3 - Defectele îmbinărilor sudate
3.4. STAS 5555/1,2 - 81 - Sudarea metalelor – Terminologie
3.5. STAS 2689/84 – Transformatoare pentru sudare cu arc electric
3.6. STAS 12604/4-89 – Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice
fixe. Prescriptii

4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

4.1. Definiţii
4.1.1. Sudarea metalelor - operaţia de realizare a unei îmbinări
nedemontabile între două sau mai multe piese metalice, prin încălzire şi/sau aplicarea
presiunii cu sau fără utilizarea unui metal de adaos, metalul ajungând în zona îmbinării
fie în stare plastică fie în stare topită, astfel ca să existe o continuitate în natura
materialului pieselor îmbinate

4.2. Prescurtări
4.2.1. -nu este cazul

5. RESPONSABILITĂŢI

5.1. Sef atelier


5.1.1. Supraveghează execuţia tuturor sudurilor
5.1.2. Verifică materialele înainte de tăiere, prelucrare, sudare
5.1.3. Stabileşte operaţiile de asamblare a construcţiei sudate
5.1.4. Stabileşte procedeele adecvate remedierii unor eventuale defecte de
sudare
5.1.5. Urmăreşte aplicarea normelor de protecţia muncii

5.2. Responsabil MC
5.2.1.Monitorizeaza pe faze de execuţie respectarea procesului tehnologic
5.2.2. Controlează calitatea sudurii pe fază finală sau după eventualele
remedieri
5.3. Executantul
5.3.1. Execută sudura conform tehnologiei specifice şi confirmă prin
înregistrări în planul calităţii, asigurând încadrarea în clasele deabateri
limită cerute
5.3.2. Efectuează controlul îmbinărilor realizate după debitare, prelucrarea
resturilor, prelucrarea rădăcinii, după fiecare trecere
5.3.3. Execută eventualele remedieri dispuse în urma controlului CQ

6. DESCRIEREA PROCEDURII

6.1. Caracteristicile materialelor folosite:


Electrozii: sunt confectionati din vergele rotunde cu diametre intre 2 si
6 mm. Sunt acoperiti cu un invelis care apara metalul depus in stare topita de influienta
vatamatoare a oxigenului si azotului din aer.
Electrozii inveliti pentru sudarea otelurilor se clasifica dupa destinatie:
- electrozi pentru sudarea otelurilor carbon si slab aliate cu R  54
Kgj/mm
- electrozi pentru sudarea otelurilor de inalta rezistenta cu R54
Kgj/mm
- electrozi pentru sudarea otelurilor slab aliate rezistente la
temperaturi pana la 600C
Simbolizarea electrozilor se face astfel:
-caracteristicile mecanice se simbolizeaza dupa valorile minime ale
rezistentei la tractiune, alungiri si rezistenta
-compozitia chimica se simbolizeaza prin literele elementelor
principale de aliere urmate de o cifra care reprezinta continutul mediu
al elementului de aliere
-caracterul invelisului se simbolizeaza prin litere: A-acid; B-bazic; C-
celulozic; O-oxidant; R-rutilic; T-titanic.
Pe cutia electrozilor sunt indicatii privind curentul utilizat (continuu
sau alternativ), pozitiile de sudare.
Curentul de sudare- se alege functie de diametrul electrodului si de
natura invelisului.
Se determina cu reletia:
I=(K+m d) d A
in care:
I = curentul de sudare in A
d= diametrul electrodului
K si m = coeficienti determinati pe cale experimentala , cu valori :
K=20 si m=6
La sudarea la pozitie se vor folosi curenti mai redusi decat limitele
indicate anterior
La pozitie = 6-15%
La plafon = 10-20%
Curentul de sudare se alege in functie de diametrul electrodului, pentru
sudarea otelurilor cu contint redus de carbon pana la 0,25 % C

Diametrul electrodului 2,5 3,25 4 5


Curentul de sudare A 80-100 130-150 170-190 210-230

Se foloseste curent continuu, cu polaritate directa ( polul  la electrod )


Pentru sudarea otelurilor cu continut marit de carbon pana la 0,5%
electrozii corespunzatori sunt cu invelis bazic.
Inainte de folosire, electrozii se vor calcina la 250 – 350C timp de 2
ore dupa care se vor folosi imediat.
Curentul de sudare se alege functia de diametrul electrodului

Diametrul electrodului 2,5 3,25 4 5


Curentul de sudare A 70-90 110-130 145-165 180-190

Se foloseste curent continuu (cu polul + legat la electrod)

6.2. Analiza si studiul documentatiei


6.2.1. Elaborarea tehnologiei de sudare
6.2.2. Intocmirea necesarelor de materiale
6.2.3. Intocmirea FTU si FII
6.2.4. Lansarea în fabricaţie a produsului( predarea tehnologiei, a
materialelor, instrucţiunilor de lucru anexele PC - la maistru şi sef de
echipă).

6.3. Pregătirea locului de muncă pentru operaţia de sudare electrică şi efectuarea


operaţiunii.
6.3.1. Fixarea dispozitivelor de sprijin ( şablon, suporţi capre)
6.3.2. Pregătirea produsului semifabricat ( şamfrenare, polizare, curăţare de
oxizi)
6.3.3. Fixarea semifabricatelor în poziţia finală de asamblare
6.3.4. Reglarea aparatului de sudură la parametrii ceruţi în documentaţia
tehnologicăefectuarea operaţiei propriu-zise
6.3.5. Curăţarea de zgură a sudurii
6.3.6. Analiza vizuală
6.3.7. Măsurarea dimensiunilor cordoanelor de sudura rezultate
6.3.8. Corectarea erorilor, dacă este cazul
6.3.9. Repetarea verificării CQ
6.3.10. Finalizarea operatiei-predarea produsului

6.4. Pastrarea si modul de folosire a electrozilor.


6.4.1. Toate loturile de electrozi primite in magazie vor fi insotite de
certificate de calitate
6.4.2. Depozitarea electrozilor se face in incaperi uscate, bine aerisite si la
temperaturi de 15-20 C
6.4.3. Inainte de folosire electrozii se vor usca in cuptoare speciale la
temperatura de 250-300C timp de minim 2 ore dar nu mai mult de 4
ore
6.4.4. Cuptorul pentru uscare trebuie sa fie dotat cu aparatura de masura a
temperaturii si de limitarea ei.
6.4.5. Pentru pastrarea electrozilor uscati pe parcursul procesului de
productie se recomanda folosirea unor dulapuri izolate inchise etans si
incalzite electric la temperaturi de 100-200C
6.4.6. Sudorii se vor aproviziona cu electrozi uscati pentru o durata de
maxim 2 ore, utilizand in acest scop containere metalice cu pereti
dubli si izolatie termica. Nu este admisa folosirea in acest scop a
pachetelor de electrozi de hartie sau material plastic.
6.5. Norme specifice de protectia muncii
6.5.1. Partile active ale echipamentelor de sudare se vor afla in interiorul
unor carcase
6.5.2. Gradul minim de protectie care este asigurat de carcasele
echipamentelor de sudare va fi de minim IP 2x STAS 5325-79
6.5.3. Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingerea indirecta,
datorata tensiunii de alimentare, se va asigura legarea la nul, drept
protectie principala, suplimentara prin legare la pamint.
6.5.4. Legarea la pamant sau la conductorul de nul se va executa in
conformitate cu prescriptiile in vigoare, conform STAS 12604/4 – 89
6.5.5. Rezistenta de izolatie intre circuitul de alimentare de la retea si
circuitul de sudare va fi de minim 2m
6.5.6. Folosirea cablurilor de alimentare a circuitului de sudare cu izolatia
deteriorata este strict interzisa. Starea izolatiei si a legaturilor la priza
de pamantare se va verifica de fiecare data inainte de inceperea
lucrului.
6.5.7. Se interzice pe timp de ploaie executarea lucrarilor de sudare sub cerul
liber.
6.5.8. Tensiunile de mers in gol ale surselor de sudare sunt conform STAS
2689-84:
- 80V valoare efectiva si 113V valoare de varf la locuri de munca
putin periculoase
- 48V respectiv 68V valoare de varf pentru locuri de munca
periculoase

6.6. Norme de prevenirea si stimgerea incendiilor


6.6.1. Lucrarile de sudura la instalatii, rezervoare, recipiente, conducta, prin
care s-au vehiculat si in care s-au depozitat substante combustibile sau
vapori inflamabili nu se vor efectua decat dupa golirea, aerisirea,
umplerea cu apa sau gaze inerte izolarea acestora cu flanse oarbe, de
restul instalatiilor si dupa efectuarea analizelor.
6.6.2. Locurile de munca unde se sudeaza sau se taie cu oxigen si care
prezinta pericol de incendiu vor fi inconjurate cu paravane de protectie
din materiale rezistente la foc, cu innaltime de 2m, avand pereti pana
la nivelul pardoselii.
6.6.3. Este interzisa sudarea efectuata pe mese improvizate din butoaie goale
de carbid sau de lichide combustibile.
6.6.4. Lucrarile de sudura si de taiere in spatii inchise (tuneluri, puturi,
rezervoare, etc.) nu se vor executa decat dupa efectuarea analizei
aerului si asigurarea ventilarii acestor spatii de lucru.
6.6.5. Piesele, instalatiile, etc. la care se executa operatii de sudura se vor
curati in prealabil de urme de uleiuri, ramasite bumbac.
6.6.6. Operatia de sudura si de taiere la instalatiile electrice se executa numai
dupa scoaterea de sub tensiune si asigurarea lor impotriva conectarii
accidentale la retea.

7. ÎNREGISTRĂRI, FORMULARE, ANEXE

7.1. Înregistrări
7.1.1. -consemnare în FTU
7.2. Anexe
7.2.1. -nu este cazul