Sunteți pe pagina 1din 1

Acord privind notarea elevului în perioada de predare online

Subsemnata(ul) ..... ....................................................................................................., în


calitate de părinte/ tutore/ reprezentant legal al ........................................................., elev(ă) în
clasa a ...................., la Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina, SUNT DE ACORD / NU SUNT
DE ACORD cu trecerea notelor obținute pentru activitatea de învațarea în mediul online.

Data Semnatura

Notă:

Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal
rezultate din prezentul acord.