Sunteți pe pagina 1din 21

CD

Prescurtare de la CHDIR. Comandă care afişează numele directorului curent sau schimbă directorul
curent. Pentru a schimba drive-ul curent, se scrie la prompt litera noului drive (urmată de ':') şi se
apasă tasta Enter.

Sintaxa:

CD
Afişează directorul curent de lucru.
CD cale
Face ca directorul specificat să devina director curent, pentru drive-ul curent.
CD drive:cale
Schimbă directorul curent de lucru pentru drive: cu cel specificat de cale.
CD..
Face ca director curent de lucru să fie directorul-părinte al celui curent.

CHDIR
Comandă care afişează numele directorului curent sau schimbă directorul curent.
Pentru detalii, vezi CD (forma prescurtată şi mai frecvent folosită a comenzii
CHDIR)

CLS
Comandă care şterge ecranul. Pe ecranul gol se afişează apoi promptul de comandă MS-DOS.

Sintaxa:

CLS

COMMAND
Comandă care lansează o nouă instanţă a interpretorului de comenzi MS-DOS, COMMAND.COM.
Comanda EXIT determină încheierea acestei instanţe şi revenirea la cea precedentă.

Sintaxa:

- de la linia de comandă MS-DOS sau din fişier batch:

COMMAND [[drive:]cale] [dev] [/E:nnnnn] [/Y [/C cmd|/K cmd]]


- din fişierul CONFIG.SYS:
SHELL=[[drive-dos:]cale-dos]COMMAND.COM [[drive:]cale][dev] [/E:nnnn] [/P [/MSG]]

Pagină 1 din 21
Parametri:

[drive:]cale
Specifică directorul în care se află fişierul COMMAND.COM, şi este necesar la prima
lansare a lui COMMAND.COM dacă acesta nu se găseşte în directorul-rădăcină.
[dev]
Specifică un device diferit pentru intrarea şi ieşirea comenzilor. Vezi şi comanda CTTY.
[drive-dos:]cale-dos
Specifică locaţia lui COMMAND.COM

Switch-uri:

/C cmd
Specifică faptul că interpretorul de comenzi trebuie să execute comanda specificată de cmd
şi apoi să iasă din execuţie. Acest switch trebuie sa fie ultimul switch din linia de comandă.
/E:nnnnn
Specifică dimensiunea mediului, de nnnnn octeţi. Valoarea lui nnnnn trebuie să fie între 160
şi 32768.
/K cmd
Specifică faptul că interpretorul de comenzi trebuie să execute comanda specificată de cmd
şi apoi să afişeze promptul MS-DOS. Folosirea lui în comanda SHELL din CONFIG.SYS
poate crea probleme.
/P
Face ca noua instanţă a interpretorului să devină permanentă, deci comanda EXIT nu mai are
efect. Înainte de afişarea promptului se va executa AUTOEXEC.BAT. Dacă acest fişier nu
există, se execută comenzile DATE şi TIME. Acest switch ar trebui folosit numai într-o
comandă SHELL din CONFIG.SYS.
/MSG
Determină stocarea în memorie a tuturor mesajelor de eroare. Este util doar când se lansează
MS-DOS de pe dischetă. Se foloseşte împreună cu /P.
/Y
Determină COMMAND.COM să parcurgă, pas cu pas, fişierul batch specificat de /C sau
/K, deci este obligatoriu ca linia în care apare /Y să se încheie cu un switch /C sau /K.

CONFIG.SYS
Fişier de configurare, care conţine comenzi speciale, executate la pornirea calculatorului pentru a
configura componentele hardware după cerinţele utilizatorului şi ale aplicaţiilor instalate. De regulă,
fişierul e plasat în rădăcina hard-disk-ului de boot. La pornire, comenzile din CONFIG.SYS sunt
executate în ordine.

Următoarele comenzi pot fi folosite numai în CONFIG.SYS:

Buffers Devicehigh Fcbs Lastdrive Stacks


Country Dos Files Numlock Switches
Device Drivparm Install Shell  

Pagină 2 din 21
Următoarele comenzi sunt folosite frecvent în fişierul CONFIG.SYS şi pot fi folosite şi de la
promptul de comandă:

Break
Rem
Set

Următoarele comenzi speciale sunt folosite numai în CONFIG.SYS pentru a se defini configuraţii
multiple:

Include
Menucolor
Menudefault
Menuitem
Submenu

Pentru detalii despre configuraţii multiple (în care se folosesc cele 5 comenzi speciale de mai sus),
vezi Multi-config.

Caractere speciale în CONFIG.SYS


Caracterul ";" (punct-şi-virgulă) arată că tot ce urmează dupa el, până la sfârşit de rând, trebuie
tratat drept comentariu.
Caracterul "?" (semnul întrebării) plasat imediat după un nume de comandă face ca MS-DOS să
ceară o confirmare înainte de execuţia comenzii.

Taste care dezactivează execuţia lui CONFIG.SYS la pornirea sistemului MS-DOS


(aceste funcţii pot fi dezactivate cu comanda SWITCHES)

F5
face ca fişierele CONFIG.SYS şi AUTOEXEC.BAT să nu mai fie executate la pornire.
F8
face ca fişierele CONFIG.SYS şi AUTOEXEC.BAT să fie executate rând cu rând, pentru
fiecare rând cerându-se confirmarea execuţiei.

COPY
Comandă care copiază unul sau mai multe fişiere în altă locaţie (pentru copierea directoarelor, vezi
comanda XCOPY).

Sintaxa:

COPY [/Y|/-Y] [/A|/B] sursă [/A|/B] [+ sursă [/A|/B] [+...]] [destinaţie [/A|/B]]
[/V]

Parametri:

sursă
Specifică locaţia şi numele unui fişier sau set de fişiere care se copiază.

Pagină 3 din 21
destinaţie
Specifică locaţia şi numele unui fişier sau set de fişiere în care se face copierea.
Sursa şi destinaţia pot fi: o literă de drive urmată de ":", un nume de director, un nume de fişier sau o
combinaţie a acestora (o cale completă).

Switch-uri:

/Y
Indică faptul că se doreşte copierea fără a se mai cere o confirmare în cazul în care la
destinaţie există deja fişierul specificat.
/A
Indică un fişier de text ASCII.
/B
Indică un fişier binar.
/V
Verifică dacă fişierele copiate sunt scrise corect la destinaţie.

COUNTRY
Comandă (utilizabilă numai în CONFIG.SYS) ce permite folosirea unor convenţii specifice anumitor
ţări, pentru afişarea datei, orei, monezii, ca şi pentru determinarea ordinii de sortare a caracterelor şi
a setului de caractere care pot fi folosite în numele de fişiere. Configurează MS-DOS pentru a folosi
un set de caractere şi o convenţie de punctuaţie specifice unei anumite limbi. Detalii tehnice se
găsesc în fişierul COUNTRY.TXT din MS-DOS 6.22.

Sintaxa:

COUNTRY=xxx[,[yyy][,[drive:][cale]fişier]]

Parametri:

xxx
Defineşte codul ţării.
yyy
Specifică setul de caractere pentru ţara respectivă.
[drive:][cale]fişier
Specifică locaţia unde se găseşte fişierul ce conţine informaţii pentru ţara respectivă
(COUNTRY.SYS, de obicei).

DATE
Comandă care afişează sau modifică data curentă a sistemului. Pentru fiecare fişier nou creat sau
modificat se înregistrează data operaţiei respective, şi ea poate fi văzută cu comanda DIR.

Sintaxa:

DATE
Afişează data curentă şi aşteaptă modificarea ei. Apăsarea tastei Enter păstrează data afişată.

Pagină 4 din 21
DATE mm-dd-yy
Modifică data curentă, înlocuind-o cu valoarea mm-dd-yy

Parametru:

mm-dd-yy
Specifică data, în formatul numeric dat (lună-zi-an). Separatorul poate fi cratimă ("-"),
virgulă (",") sau slash ("/").

DEL
Comandă care şterge unul sau mai multe fişiere specificate. DEL este sinonim cu ERASE.

Sintaxa:

DEL [drive:][cale]fişier [/P]

Parametru:

[drive:][cale]fişier
Specifică fişierul care va fi şters. Dacă se doreşte ştergerea unui grup de fişiere, ele trebuie
specificate cu jokeri.

Switch:

/P
Cere o confirmare înainte de ştergerea fiecărui fişier.
Pentru ştergerea de directoare goale, se foloseşte RMDIR (RD). Pentru a şterge directoare cu fişiere
în ele, vezi DELTREE. Pentru recuperarea unor fişiere şterse, se foloseşte UNDELETE.

DELTREE
Comandă care şterge un director sau mai multe, şi tot ce conţin ele (subdirectoare şi fişiere).

Sintaxa:

DELTREE [/Y] [drive:]cale [[drive:]cale[...]]

Parametru:

[drive:]cale
Specifică un director care va fi şters.

Switch:

/Y
Execută ştergerea fără a mai cere vreo confirmare.

Pagină 5 din 21
Pentru a şterge un director gol, se foloseşte RMDIR (RD). Pentru a şterge
fişiere, se foloseste DEL (ERASE). Pentru a recupera directoare şterse, vezi
UNDELETE.

DIR
Comandă care afişează o listă cu fişierele şi subdirectoarele dintr-un director.

Sintaxa:

DIR
Afişează lista directoarelor şi fişierelor din directorul curent de lucru, în formatul lung.
DIR [drive:][cale][fişier] [/P] [/W] [/A[[:]atr]] [/O[[:]sort]] [/S] [/B] [/L]
[/C]
Afişează informaţii specifice despre directoare şi fişiere, în funcţie de combinaţiile de switch-uri
utilizate.

Parametru:

[drive:][cale][fişier]
Specifică directorul şi/sau fişierul (fişierele) despre care se afişează informatii. Dacă este
omis, se afişează lista cu fişierele şi directoarele din directorul curent de lucru.

Switch-uri:

/P
Determină afişarea informaţiilor ecran cu ecran.
/W
Afişează o listă numai cu numele de fişiere sau directoare, ultimele între "[" şi "]".
/A[:]atr
Afişează în listă numai fişiere/directoare care au atributele specificate de atr. Dacă acest
switch lipseşte, în listă nu apar cele care au atributele H (ascuns) şi S (sistem). Parametrul atr
poate fi orice combinaţie (înşiruire) a următoarelor valori:
H Fişiere/directoare ascunse
-H Fişiere/directoare care nu sunt ascunse.
S Fişiere/directoare sistem.
-S Fişiere/directoare care nu sunt sistem.
D Numai directoare.
-D Numai fişiere.
A Fişiere/directoare gata pentru backup.
-A Fişiere/directoare care au suportat deja
backup.
R Fişiere/directoare ce pot fi doar citite.
-R Fişiere/directoare ce pot fi modificate.
/O[:]sort
Controlează ordinea de sortare a listei de fişiere şi directoare afişate. Dacă /O este omis, ele
sunt afişate în ordinea în care sunt găsite în director. Dacă este omis parametrul sort,
directoarele sunt afişate mai întâi, alfabetic, apoi fişierele, tot alfabetic. Parametrul sort este
orice combinaţie (înşiruire) a următoarelor valori:
N După nume, în ordine alfabetică
Pagină 6 din 21
-N După nume, în ordine alfabetică inversă.
E După extensie, în ordine alfabetică.
-E După extensie, în ordine alfabetică inversă.
D După dată şi oră, începând cu cel mai
vechi.
-D După dată şi oră, începând cu cel mai
recent.
S După mărime, începând cu cel mai mic.
-S După mărime, începând cu cel mai mare.
G Cu directoarele grupate înaintea
fişierelor.
-G Cu fişierele grupate înaintea directoarelor.
C După rata de comprimare, de la cea mai
mică.
-C După rata de comprimare, de la cea mai mare.
/S
Listează şi ceea ce se găseşte în subdirectoarele directorului curent.
/B
Lista este în format scurt (se afişează numai numele şi extensia, câte un nume pe linie, chiar
dacă apare şi /W).
/L
Lista este afişată fără a fi sortată.
/C[H]
Se afişează şi rata de compresie pentru fişierele comprimate cu DBLSPACE sau
DRVSPACE, bazată pe o mărime a cluster-ului de 8K. Switch-ul H face acelaşi lucru, dar
bazat pe mărimea de cluster a discului host.
Pentru informaţii despre arborele de directoare, vezi TREE.

DISKCOPY
Comandă care copiază conţinutul unei dischete pe o altă dischetă. Ceea ce se copiază este scris peste
conţinutul dischetei a doua.

Sintaxa:

DISKCOPY [drive1: [drive2:]] [/1] [/V] [/M]

Parametri:

drive1:
Specifică discheta sursă (de pe care se citeşte).
drive2:
Specifică discheta destinaţie (pe care se scrie).

Switch-uri:

/1
Copiază numai prima faţă a dischetei sursă.
/V

Pagină 7 din 21
Verifică dacă datele sunt scrise corect (metodă mai lentă).
/M
Forţează folosirea memoriei convenţionale pentru păstrarea temporară a datelor copiate. În
mod implicit, DISKCOPY foloseşte hard-disk-ul pentru asta, ca să nu trebuiască să schimbi
dischetele în unitate.
Pentru a copia fişiere specificate, se foloseşte comanda COPY. Pentru copierea
unui director cu tot ce conţine, vezi XCOPY. Pentru a compara două dischete, se
foloseşte comanda DISKCOMP.

DOS
Comandă (utilizabilă numai în CONFIG.SYS) care face ca MS-DOS să se încarce în memoria
superioară sau/şi să o administreze.

Sintaxa:

DOS=HIGH|LOW[,UMB|,NOUMB]
DOS=[HIGH,|LOW,]UMB|NOUMB

Parametri:

HIGH|LOW
Specifică dacă MS-DOS va încărca o parte din sine în memoria superioară (pentru HIGH)
sau va rămâne în memoria convenţională (pentru LOW). Implicit este LOW.
UMB|NOUMB
Specifică dacă MS-DOS va administra (pentru UMB) blocurile de memorie superioară
(UMB-uri) create de programe ca EMM386.EXE. Implicit este NOUMB.

EMM386
Comandă care activează/dezactivează suportul EMM386 pentru memoria expandată (EMS) pe un
computer cu procesor 80386 sau mai puternic. Aceeaşi comandă activează şi dezactivează suportul
pentru coprocesor Weitek. Nu folosi această comandă în timp ce rulează Windows.

Driverul de device EMM386.EXE asigură suportul pentru memorie expandată şi permite accesul la
zona de memorie superioară.

Sintaxa:

EMM386 [ON|OFF|AUTO] [W=ON|W=OFF]


Ca să afişezi starea curentă a suportului EMM386 pentru memorie expandată, foloseşte sintaxa:
EMM386

Parametri:

ON|OFF|AUTO
Activează driverul EMM386 (pentru valoarea ON), sau suspendă driverul EMM386 (dacă
este OFF), sau plasează driverul EMM386 în modul auto (pentru valoarea AUTO). Modul

Pagină 8 din 21
auto activează suportul de memorie expandată numai atunci când un program îl solicită.
Valoarea implicită este ON.
W=ON|W=OFF
Activează (cu W=ON) sau dezactivează (pentru W=OFF) suportul pentru coprocesor
Weitek. Valoarea implicită este W=OFF.

EMM386.EXE
Program (driver) care asigură accesul la memoria superioară şi foloseşte memoria extinsă pentru a
simula memorie expandată. Trebuie încărcat cu o comandă DEVICE din CONFIG.SYS şi poate fi
folosit numai pe computere cu procesor 386 sau mai puternic.
EMM386 foloseşte memoria extinsă pentru a simula memorie expandată pentru programele care pot
folosi memorie expandată. EMM386 permite şi încărcarea de programe şi drivere în blocurile de
memorie UMB.

Sintaxa:

DEVICE=[drive:][cale]EMM386.EXE [ON|OFF|AUTO] [memorie] [MIN=mărime]


[W=ON|W=OFF] [Mx|FRAME=adresă|/Pmmmm] [Pn=adresă] [X=mmmm-nnnn]
[I=mmmm-nnnn] [B=adresă] [L=minXMS] [A=altregs] [H=handles] [D=nnn]
[RAM=mmmm-nnnn] [NOEMS] [NOVCPI] [HIGHSCAN] [VERBOSE] [WIN=mmmm-nnnn]
[NOHI] [ROM=mmmm-nnnn] [NOMOVEXBDA] [ALTBOOT]

Parametri:

[drive:][cale]
Specifică locaţia fişierului EMM386.EXE
[ON|OFF|AUTO]
Activează driverul EMM386 (pentru valoarea ON), sau îl suspendă (pentru valoarea OFF),
ori plasează driverul EMM386 în modul auto (pentru valoarea AUTO). Modul auto activează
suportul pentru memorie expandată şi suportul pentru UMB numai atunci când un program îl
solicită. Valoarea implicită este ON. Pentru a schimba această valoare după lansarea lui
EMM386.EXE, se foloseşte comanda EMM386.
memorie
Specifică volumul maxim de memorie extinsă (în KiloBytes) pe care vrei să-l asigure
EMM386 ca memorie EMS/VCPI (expandată/Virtual Control Program Interface). Acest
volum de memorie este suplimentar faţă de memoria folosită pentru UMB şi pentru
EMM386 însuşi. Valorile pentru memorie sunt între 64 şi cel mai mic dintre 32768 şi
volumul de memorie extinsă disponibilă la încărcarea lui EMM386. Valoarea implicită este
volumul de memorie extinsă liberă. Dacă se specifică switch-ul NOEMS, atunci valoarea
implicită este 0 (zero). EMM386 rotunjeşte valoarea prin scădere până la cel mai apropiat
multiplu de 16.

Switch-uri:

MIN=mărime
Specifică volumul minim de memorie EMS/VCPI (în KiloBytes) pe care îl va asigura
EMM386 dacă acel volum de memorie este disponibil. EMM386 rezervă acest volum de
memorie extinsă pentru a fi folosit ca memorie EMS/VCPI atunci când este încărcat de

Pagină 9 din 21
comanda DEVICE din fişierul CONFIG.SYS. EMM386 ar putea să asigure memorie
EMS/VCPI suplimentară (până la volumul specificat de parametrul memorie) dacă este
disponibilă suficientă memorie XMS atunci când un program solicită memorie EMS/VCPI.
Valoarea implicită este 256. Dacă specifici switch-ul NOEMS, atunci valoarea implicită este
0. Dacă valoarea lui MIN este mai mare decât valoarea lui memorie, atunci EMM386
foloseşte valoarea specificată de MIN.
W=ON|W=OFF
Activează (ON) sau dezactivează (OFF) suportul pentru coprocesor Weitek. Valoarea
implicită este W=OFF.
Mx
Specifică adresa pentru page frame. Valori valabile pentru x sunt între 1 şi 14. Următoarea
listă arată fiecare valoare cu adresa de bază asociată ei în format hexazecimal:
1 => C000h 8 => DC00h
2 => C400h 9 => E000h
3 => C800h 10 => 8000h
4 => CC00h 11 => 8400h
5 => D000h 12 => 8800h
6 => D400h 13 => 8C00h
7 => D800h 14 => 9000h
Valorile de la 10 la 14 trebuie folosite numai pe computere care au 512K de memorie.
FRAME=adresă
Specifică direct baza segmentului de adrese pentru page frame. Ca să specifici o anumită
adresă pentru baza segmentului de page frame, foloseşte switch-ul FRAME şi specifică
adresa dorită. Valori valide pentru adresă sunt în domeniile 8000h - 9000h şi C000h -
E000h, în trepte de câte 400h. Ca să asiguri memorie expandată şi să dezactivezi page frame-
ul, poţi specifica FRAME=NONE dar aceasta poate face să funcţioneze incorect anumite
programe care necesită memorie expandată.
/Pmmmm
Specifică adresa pentru page-frame. Valori valide pentru mmmm sunt în domeniile 8000h -
9000h şi C000h - E000h, în trepte de câte 400h.
Pn=adresă
Specifică adresa de segment a unei anumite pagini, iar n este numărul paginii pentru care
specifici adresa, iar adresă este adresa de segment dorită. Valori valabile pentr n sunt între 0
şi 255. Valori valide pentru adresă sunt în domeniile 8000h - 9C00h şi C000h - EC00h, în
trepte de 400h. Adresele pentru paginile 0-3 trebuie să fie contigue pentru a păstra
compatibilitatea cu versiunea 3.2 din Lotus/Intel/Microsoft Expanded Memory Specification
(LIM EMS). Dacă foloseşti switch-ul Mx, switch-ul FRAME sau switch-ul /Pmmmm, atunci
nu poţi specifica adrese pentru paginile 0-3 pentru switch-ul /Pmmmm.
X=mmmm-nnnn
Împiedică EMM386 să folosească un anumit domeniu de adrese de segment pentru pagina
EMS sau pentru UMB. Valori valabile pentru mmmm şi nnnn sunt între A000h şi FFFFh şi
sunt rotunjite prin scădere la cel mai apropiat multiplu de 4 KB. Switch-ul X are prioritate
faţă de switch-ul I dacă două domenii se suprapun.
I=mmmm-nnnn
Specifică un anumit domeniu de adrese de segment care va fi folosit (inclus) pentru pagina
EMS sau pentru UMB. Valori valabile pentru mmmm şi nnnn sunt între A000h şi FFFFh şi
sunt rotunjite prin scădere la cel mai apropiat multiplu de 4 KB. Switch-ul X are prioritate
faţă de switch-ul I dacă două domenii se suprapun.
B=adresă

Pagină 10 din 21
Specifică cea mai joasă adresă de segment disponibilă pentru EMS "banking" (comutarea
paginilor de 16 KB). Valori valabile sunt între 1000h - 4000h. Valoarea implicită este 4000h.
l=minXMS
Volumul specificat (în KB) de memorie extinsă va rămâne disponibil după încărcarea lui
EMM386. Valoarea implicită este 0.
A=altregs
Stabileşte câte seturi de regiştri alternativi rapizi (folosite pentru multitasking) doreşti să
aloci pentru EMM386. Fiecare set de regiştri alternativi adaugă circa 200 Bytes la
dimensiunea memoriei alocate lui EMM386.
H=handles
Stabileşte câte handles poate folosi EMM386. Valori valabile sunt între 2 şi 255. Valoarea
implicită este 64.
D=nnn
Stabileşte câţi KB de memorie trebuie rezervaţi pentru acces direct la memorie (DMA).
Neluând în considerare DMA pentru floppy-disk, această valoare ar trebui să reflecte cel mai
mare transfer DMA care va surveni cât timp este activ EMM386. Valori valide pentru nnn
sunt între 16 şi 256. Valoarea implicită este 32.
RAM=mmmm-nnnn
Specifică un domeniu de adrese de segment care va fi folosit pentru UMB, şi totodată
activează şi suportul EMS. Dacă nu specifici nici un domeniu, EMM386 foloseşte tot spaţiul
disponibil ca să creeze UMB şi o page-frame pentru EMS.
NOEMS
Asigură acces la memoria superioară dar interzice accesul la memoria expandată.
NOVCPI
Dezactivează suportul pentru aplicaţii VCPI. Acest switch trebuie folosit împreună cu
switch-ul NOEMS. Dacă specifici NOVCPI fără NOEMS, EMM386 nu dezactivează
suportul VCPI. Dacă specifici ambele switch-uri, EMM386 ignoră parametrul memorie şi
switch-ul MIN. Dezativarea suportului pentru aplicaţii VCPI reduce volumul de memorie
extinsă alocată.
HIGHSCAN
Specifică folosirea, de către EMM386, a unei verificări suplimentare ca să determine
disponibilul de memorie superioară pentru uz ca UMB sau EMS. Pe unele computere,
specificarea acestui switch poate să nu aibă efect sau poate face EMM386 să identifice
zonele de memorie superioară ca disponibile chiar dacă nu sunt disponibile. În consecinţă,
computerul poate să nu mai răspundă la comenzi.
VERBOSE
Determină EMM386 să afişeze mesaje de stare şi de eroare în timpul încărcării sale. În mod
implicit, EMM386 afişează mesaje numai dacă întâlneşte o condiţie de eroare. Poţi abrevia
VERBOSE ca V. (Ca să se afişeze mesaje de stare fără adăugarea switch-ului VERBOSE,
ţine apăsată tasta ALT în timp ce porneşte şi se încarcă EMM386).
WIN=mmmm-nnnn
Rezervă un anumit domeniu de adrese de segment pentru Windows în loc să le rezerve
pentru EMM386. Valori valide pentru mmmm şi nnnn sunt între A000h - FFFFh şi sunt
rotunjite în jos până la cel mai apropiat multiplu de 4 KB. Switch-ul X are prioritate faţă de
switch-ul WIN dacă două domenii de adrese se suprapun. Switch-ul WIN are prioritate faţă
de switch-urile RAM, ROM şi I dacă domeniile lor se suprapun.
[NOHI]
Împiedică EMM386 să se încarce în memoria superioară. În mod normal, o porţiune din
EMM386 se încarcă în memoria superioară. Acest switch reduce memoria convenţională
disponibilă şi măreşte zona de memorie superioară disponibilă pentru UMB.

Pagină 11 din 21
[ROM=mmmm-nnnn]
Specifică un domeniu de adrese de segment pe care EMM386 le foloseşte pentru shadow
RAM - memoria RAM folosită pentru conţinutul memoriei ROM. Vlaori valide pentru
mmmm şi nnnn sunt în domeniul A000h - FFFFh li sunt rotunjite prin scădere la cel mai
apropiat multiplu de 4 KB. Specificarea acestui switch poate mări viteza sistemului dacă
acesta nu are shadow RAM.
[NOMOVEXBDA]
Împiedică EMM386 să mute datele BIOS-ului extins din memoria convenţională în memoria
superioară.
[ALTBOOT]
Stabileşte ca EMM386 să utilizeze un handle alternativ pentru a reporni computerul când
apeşi CTRL+ALT+DEL. Foloseşte acest switch numai dacă computerul tău nu mai răspunde
sau are un comportament neobişnuit când este încărcat EMM386 şi apeşi CTRL+ALT+DEL.

ERASE
Comandă care şterge unul sau mai multe fişiere specificate.

Sintaxa:

DEL [drive:][cale]fişier [/P]


ERASE [drive:][cale]fişier [/P]

Parametru:

[drive:][cale]fişier
Specifică locaţia şi numele fişierului sau grupului de fişiere pe care vrei să le ştergi.

Switch:

/P
Îţi cere confirmarea înainte de ştergerea fişierului specificat.
Pentru informaţii despre recuperarea unui fişier şters, vezi comanda UNDELETE
Pentru informaţii despre ştergerea unui director, vezi comanda RMDIR
Pentru informaţii despre ştergerea unui director, a fişierelor sale şi a tuturor subdirectoarelor şi
fişierelor sale, vezi comanda DELTREE

EXIT
Comandă care determina ieşirea din programul COMMAND.COM (interpretorul de comenzi MS-
DOS) şi revenirea în programul care a determinat pornirea interpretorului (dacă există unul).

Sintaxa:

EXIT

Pagină 12 din 21
FILES
Comandă (utilizabilă numai în CONFIG.SYS) care specifică numărul de fişiere pe care MS-DOS le
poate accesa la un moment dat.

Sintaxa:

FILES=x

Parametru:

x
Specifică numărul de fişiere pe care MS-DOS le poate accesa la un moment dat. Valori
valabile pentru x sunt între 8 şi 255. Valoarea implicită este 8.

FIND
Comandă care caută un fragment de text într-un fişier sau în mai multe fişiere. După ce caută prin
fişierele specificate, FIND afişează liniile de text care conţin şirul specificat.

Sintaxa:

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] "şir" [[drive:][cale]fişier[...]]

Parametri:

"şir"
Specifică şirul de caractere pe care vrei să-l cauţi. Trebuie să incluzi şirul de caractere între
ghilimele.
[drive:][cale]fişier
Specifică locaţia şi numele fişierului în care trebuie căutat şirul specificat.

Switch-uri:

/V
Afişează toate liniile care nu conţin şirul specificat.
/C
Afişează numai un numpr care arată câte linii conţin şirul specificat.
/N
Precedă fiecare linie cu numărul ei în fişier.
/I
Specifică faptul că, în căutare, nu se va face deosebirea între litere mari şi mici.

FORMAT
Comandă care formatează un disc pentru a fi folosit sub MS-DOS. Comanda FORMAT creează un
nou director-rădăcină şi o tabelă de alocare a fişierelor (FAT) pentru disc. Ea poate şi să identifice
Pagină 13 din 21
zonele defecte de pe disc, şi ea poate să şteargă toate datele de pe disc. Pentru ca MS-DOS să poată
folosi un disc nou, trebuie ca mai întâi să foloseşti această comandă pentru a formata discul.

Sintaxa:

FORMAT drive: [/V[:etichetă]] [/Q] [/U] [/F:mărime][/B|/S] [/C]


FORMAT drive: [/V[:etichetă]] [/Q] [/U] [/T:piste /N:sectoare] [/B|/S] [/C]
FORMAT drive: [/V[:etichetă]] [/Q] [/U] [/1] [/4] [/B|/S] [/C]
FORMAT drive: [/Q] [/U] [/1] [/4] [/8] [/B|/S] [/C]
Avertisment: Nu formata o dischetă la o mărime mai mare decât cea pentru care a fost proiectată.

Parametri:

drive:
Specifică drive-ul care conţine discul pe care vrei să-l formatezi. Este obligatoriu să specifici
un parametru drive. Dacă nu specifici nici unul dintre switch-urile de mai jos, FORMAT va
folosi tipul drive-ului ca să determine formatul implicit al discului.
Dacă discul a fost formatat anterior şi nu foloseşti switch-ul /U, vechea tabelă de alocare a
fişierelor şi vechiul director-rădăcină sunt salvate pentru a se permite recuperarea lor, dacă
este necesar. Dacă îţi dai seama că ai formatat din greşeală un disc, foloseşte cât mai curând
comanda UNFORMAT.

Switch-uri:

/V:etichetă
Specifică eticheta volumului. O etichetă de volum identifică discul şi poate fi lungă de
maximum 11 caractere. Dacă omiţi switch-ul /V sau dacă îl foloseşti fără a specifica o
etichetă de volum, MS-DOS îţi cere eticheta după ce se încheie formatarea. Dacă formatezi
mai mult de un singur disc cu comanda FORMAT, toate discurile vor primi aceeaşi etichetă
de volum. Switch-ul /V nu este compatibil cu switch-ul /8. Pentru mai multe informaţii
despre etichetele de volum pentru discuri, vezi comenzile DIR, LABEL şi VOL.
/Q
Specifică o formatare rapidă a unui disc. Cu acest switch, comanda FORMAT şterge tabela
de alocare a fişierelor (FAT) şi directorul-rădăcină ale unui disc formatat anterior, dar nu
caută zonele defecte de pe disc. Foloseşte switch-ul /Q numai pentru a formata un disc
formatat anterior, care ştii că este în condiţie bună.
/U
Specifică o formatare necondiţionată a discului. Formatarea necondiţionată distruge toate
datele existente pe disc şi face imposibilă recuperarea lor ulterioară cu comanda
UNFORMAT. Ar trebui să foloseşti switch-ul /U dacă ai primit erori de citire şi scriere în
timpul folosirii unui disc. Pentru informaţii despre recuperarea datelor după o formatare, vezi
comanda UNFORMAT.
/F:mărime
Specifică mărimea dischetei care trebuie formatată. Când este posibil, foloseşte acest switch
în locul switch-urilor /T sau /N. Pentru mărime se va folosi una din următoarele valori:
160K, disc cu o singură faţă, dublă-densitate,
160 (160K ori 160KB)
de 5.25-inch
180K, disc cu o singură faţă, dublă-densitate,
180 (180K ori 180KB)
de 5.25-inch

Pagină 14 din 21
320K, disc cu două feţe, dublă-densitate, de
320 (320K ori 320KB)
5.25-inch
360K, disc cu două feţe, dublă-densitate, de
360 (360K ori 360KB)
5.25-inch
720K, disc cu două feţe, dublă-densitate, de
720 (720K ori 720KB)
3.5-inch
1.2 MB, disc cu două feţe, cuadruplă-densitate,
1200 (1200K ori 1200KB, 1.2, 1.2M, 1.2MB)
de 5.25-inch
1440 (1440K ori 1440KB, 1.44,1.44M, 1.44 MB, disc cu două feţe, cuadruplă-
1.44MB) densitate, de 3.5-inch
2880 (ori 2880K, 2880KB, 2.88, 2.88M, 2.88 MB, disc cu două feţe, densitate-foarte-
2.88MB) înaltă, de 3.5-inch
/B
Rezervă spaţiu pentru fişierele de sistem IO.SYS şi MSDOS.SYS (ca fişiere ascunse) pe un
disc nou-formatat. În versiunile anterioare de MS-DOS, era necesară rezervarea acestui
spaţiu înainte de a se folosi comanda SYS pentru a se copia fişierele de sistem pe disc. Acest
switch este menţinut în MS-DOS 6.0 numai din motive de compatibilitate.
/S
Copiază fişierele de sistem IO.SYS, MSDOS.SYS şi COMMAND.COM de pe drive-ul de pe
care a pornit sistemul pe un disc nou-formatat pe care îl vei putea folosi ca disc-sistem. Dacă
FORMAT nu poate găsi fişierele sistemului de operare, atunci îţi cere să introduci un disc-
sistem în unitatea de disc.
/T:piste
Specifică numărul de piste pe disc. Când este posibil, foloseşte switch-ul /F în locul acestui
switch. Dacă foloseşti switch-ul /T, atunci trebuie să foloseşti şi switch-ul /N. Aceste două
switch-uri oferă o metodă alternativă de a specifica mărimea unui disc care se formatează.
Nu poţi folosi switch-ul /F împreună cu switch-ul /T.
/N:sectoare
Specifică numărul de sectoare pe pistă. Când este posibil, foloseşte switch-ul /F în locul
acestui switch. Dacă foloseşti switch-ul /N, atunci trebuie să foloseşti şi switch-ul /T. Aceste
două switch-uri oferă o metodă alternativă de a specifica mărimea unui disc care se
formatează. Nu poţi folosi switch-ul /F împreună cu switch-ul /N.
/1
Formatează o singură faţă a unei dischete.
/4
Formatează o dischetă de 5.25 inch, de 360K, cu două feţe şi cu dublă densitate pe o unitate
de 1.2 MB. Unele unităţi de 360K nu pot citi corect discuri formatate cu acest switch. Când
este folosit împreună cu switch-ul /1, acest switch formatează o dischetă de 5.25 inch, de
180K, cu o singură faţă.
/8
Formatează o dischetă de 5.25 inch cu 8 sectoare pe pistă. Acest switch formatează o
dischetă pentru a fi compatibilă cu versiuni de MS-DOS anterioare versiunii 2.0.
/C
Testează din nou clusterele defecte. În mod obişnuit, dacă un disc conţine clustere marcate ca
defecte, FORMAT nu le testează din nou, ci pur şi simplu le lasă marcate ca defecte.
Foloseşte switch-ul /C ca să testezi din nou toate clusterele defecte de pe un disc. (În
versiunile precedente de MS-DOS, FORMAT întotdeauna testează din nou clusterele
defecte).
Pagină 15 din 21
Pentru informaţii despre restaurarea discurilor după folosirea comenzii FORMAT,
vezi comanda UNFORMAT.

GRAPHICS
Comandă care încarcă un program care poate tipări la imprimantă informaţia afişată pe ecran.
Foloseşte comanda GRAPHICS numai dacă foloseşti un adaptor color sau pentru grafică. Comanda
GRAPHICS suportă modurile de afişaj CGA, EGA şi VGA.

Sintaxa:

GRAPHICS [tip] [[drive:][cale]fişier] [/R] [/B] [/LCD]


[/PRINTBOX:STD|/PRINTBOX:LCD]

Parametri:

tip
Specifică tipul imprimantei. Lista următoare arată valorile valabile pentru acest parametru şi
dă o scurtă descriere a fiecărei valori:
COLOR1 IBM Personal Computer Color Printer cu ribon negru
IBM Personal Computer Color Printer cu ribon RGB (roşu,
COLOR4
verde, albastru şi negru)
IBM Personal Computer Color Printer cu ribon CMY (bleu,
COLOR8
violet, galben şi negru)
HPDEFAULT Orice imprimantă Hewlett-Packard PCL
DESKJET Imprimantă Hewlett-Packard DeskJet
IBM Personal Graphics Printer, IBM Proprinter, sau printer IBM
GRAPHICS
Quietwriter
GRAPHICSWIDE IBM Personal Graphics Printer cu car de 11-inch lăţime
LASERJET Imprimantă Hewlett-Packard LaserJet
LASERJETII Imprimantă Hewlett-Packard LaserJet II
PAINTJET Imprimantă Hewlett-Packard PaintJet
QUIETJET Imprimantă Hewlett-Packard QuietJet
QUIETJETPLUS Imprimantă Hewlett-Packard QuietJet Plus
RUGGEDWRITER Imprimantă Hewlett-Packard RuggedWriter
RUGGEDWRITERWIDE Imprimantă Hewlett-Packard RuggedWriterwide
THERMAL IBM PC-convertible Thermal Printer
THINKJET Imprimantă Hewlett-Packard ThinkJet
[drive:][cale]fişier
Specifică locaţia şi numele profilului de printer care conţine informaţiile despre toate
imprimantele suportate. Dacă acest parametru este omis, MS-DOS caută un fişier numit
GRAPHICS.PRO în directorul curent şi în directorul care conţine fişierul GRAPHICS.COM.

Switch-uri:
Pagină 16 din 21
/R
Tipăreşte imaginea care apare pe ecran (cu caractere albe pe fond negru), în loc să o
inverseze (cu scris negru pe fond alb). Ultima este comportarea implicită.
/B
Tipăreşte fondul în culori. Acest switch este valabil pentru imprimante COLOR4 şi
COLOR8.
/LCD
Tipăreşte o imagine folosind raportul LCD (pentru afişaj cu cristale lichide) în locul
raportului CGA. Efectul acestui switch este acelaşi cu al switch-ului /PRINTBOX:LCD
/PRINTBOX:STD sau /PRINTBOX:LCD
Selectează mărimea casetei de tipărire. Trebuie să verifici primul operand din instrucţiunea
PRINTBOX în fişierul tău GRAPHICS.PRO. Dacă acel operand este STD, specifică switch-
ul /PRINTBOX:STD. Dacă este LCD, atunci specifică /PRINTBOX:LCD. Poţi abrevia
PRINTBOX în forma PB.
Pentru informaţii despre tipărirea fişierelor text, vezi comanda PRINT.

HELP
Comandă care lansează programul MS-DOS Help. Acesta oferă informaţii ajutătoare (Help)
complete pentru comenzile MS-DOS, în mod interactiv.

Sintaxa:

HELP [/B] [/G] [/H] [/NOHI] [topică]

Switch-uri:

/B
Permite folosirea unui monitor monocrom cu o placă grafică în culori.
/G
Asigură actualizarea cea mai rapidă pentru un ecran CGA.
/H
Afişează numărul maxim de linii permise de hardware-ul tău.
/NOHI
Permite folosirea unui monitor fără suport de înaltă intensitate.

Parametru:

topică
Specifică acea comandă a cărei topică vrei să fie afişată.
Pentru informaţii despre alte comenzi care îţi oferă instrucţiuni online, vezi comanda FASTHELP

HIMEM.SYS
HIMEM este un manager al memoriei extinse - un program care coordonează utilizarea memoriei
extinse a computerului tău, inclusiv a memoriei înalte (HMA), astfel încât să nu fie folosită simultan,
de către două aplicţii sau drivere, aceeaşi zonă de memorie.

Pagină 17 din 21
HIMEM se încarcă din CONFIG.SYS cu o comandă DEVICE. Linia de comandă pentru încărcarea
lui HIMEM.SYS trebuie să apară în fişierul CONFIG.SYS înaintea oricăror alte comenzi care
lansează aplicaţii sau drivere de dispozitiv ce ar putea folosi memoria extinsă; de exemplu, linia de
încărcare a lui HIMEM.SYS trebuie să se afle înaintea liniei care lansează EMM386.EXE.

Sintaxa:

DEVICE=[drive:][cale]HIMEM.SYS [/A20CONTROL:ON|OFF] [/CPUCLOCK:ON|OFF] [/EISA]


[/HMAMIN=m] [/INT15=xxxx] [/NUMHANDLES=n] [/MACHINE:xxxx] [/SHADOWRAM:ON|OFF]
[/TESTMEM:ON|OFF] [/VERBOSE]
În majoritatea cazurilor, nu vei fi nevoit să specifici opţiuni în linia de comandă. Valorile implicite
pentru HIMEM.SYS sunt proiectate ca să funcţioneze cu majoritatea componentelor hardware.

Parametru:

[drive:][cale]
Specifică locaţia fişierului HIMEM.SYS. Acesta ar trebui să fie întotdeauna localizat pe
acelaşi drive care conţine fişierele MS-DOS. Dacă HIMEM.SYS se află în directorul-
rădăcină a discului tău de pornire a sistemului, atunci nu trebuie să incluzi o cale. Dar
întotdeauna trebuie să incluzi numele complet al fişierului (HIMEM.SYS).

Switch-uri:

/A20CONTROL:ON|OFF
Specifică dacă HIMEM.SYS trebuie sau nu să preia controlul liniei A20 chiar dacă A20 era
ON atunci când HIMEM a fost încărcat. Handler-ul A20 dă computerului tău acces la
memoria înaltă (HMA). Dacă specifici /A20CONTROL:OFF, HIMEM preia controlul liniei
A20 numai dacă A20 era OFF la încărcarea lui HIMEM. Valoarea implicită este
/A20CONTROL:ON.
/CPUCLOCK:ON|OFF
Specifică dacă HIMEM trebuie sau nu să afecteze viteza de clock a computerului tău. Dacă
viteza de clock se schimbă când încarci HIMEM, atunci specificarea lui /CPUCLOCK:ON
poate corecta problema; oricum, activarea acestei opţiuni încetineşte funcţionarea lui
HIMEM. Valoarea implicită este /CPUCLOCK:OFF.
/EISA
Specifică faptul că HIMEM trebuie să aloce toată memoria extinsă disponibilă. Acest switch
este necesar numai pe un computer EISA (Extended Industry Standard Architecture) cu mai
mult de 16 MB de memorie; pe alte computere, HIMEM alocă automat toată memoria
extinsă disponibilă.
/HMAMIN=m
Specifică numărul de KB de memorie pe care trebuie să-i solicite o aplicaţie pentru ca
HIMEM să-i permită acelei aplicaţii să folosească HMA. O singură aplicaţie poate folosi
HMA la un moment dat; HIMEM alocă HMA primei aplicaţii care întruneşte condiţiile de
utilizare a memoriei stabilite prin această opţiune. Poţi specifica o valoare între 0 şi 63.
Setează /HMAMIN la volumul de memorie cerut de aplicaţia care foloseşte cel mai mult
memorie HMA.
Opţiunea /HMAMIN nu este necesară; valoarea implicită este 0. Omiterea ei (sau setarea ei
la 0) stabileşte ca HIMEM să aloce HMA primei aplicaţii care solicită asta, indiferent de cât
de mult din HMA va fi folosit de aplicaţie. Opţiunea /HMAMIN nu are efect atunci când
rulează Windows în modul 386-enhanced.

Pagină 18 din 21
/INT15=xxxx
Alocă volumul de memorie extinsă (în KB) care trebuie rezervat pentru interfaţa întreruperii
15h. Unele aplicaţii mai vechi folosesc interfaţa înteruperii 15h pentru alocarea memoriei
extinse, în loc de a folosi metoda XMS (eXtended-Memory Specification) oferită de
HIMEM. Dacă foloseşti astfel de aplicaţii, poţi să te asiguri că este disponibilă suficientă
memorie setând xxxx cu 64 KB mai mare decât volumul de memorie cerut de aplicaţie.
Poţi specifica o valoare între 64 şi 65535; oricum, nu poţi specifica mai multă memorie decât
are disponibilă sistemul tău. Dacă specifici o valoare mai mică de 64, valoarea devine 0.
Valoarea implicită este 0.
/NUMHANDLES=n
Specifică numărul maxim de EMB (extended-memory block) handles care pot fi folosite
simultan. Poţi să specifici o valoare între 1 şi 128; valoarea implicită este 32. Fiecare handle
în plus necesită 6 octeţi de memorie suplimentară. Opţiunea /NUMHANDLES nu are efect
dacă se rulează Windows în modul 386-enhanced.
/MACHINE:xxxx
Specifică tipul de computer (maşină) pe care îl foloseşti. De regulă, HIMEM poate detecta cu
succes tipul computerului; oricum, sunt puţine tipurile pe care HIMEM nu le poate detecta.
Pe asemenea sisteme, HIMEM foloseşte tipul de sistem implicit (IBM AT sau compatibil).
Vei avea nevoie să incluzi opţiunea /MACHINE dacă ai un computer de un tip pe care
HIMEM nu-l poate detecta şi dacă HIMEM nu poate funcţiona corect pe sistemul tău
folosind tipul implicit. În mod curent, sistemele care necesită această opţiune includ Acer
1100, Wyse şi IBM 7552. Valoarea lui xxxx poate fi oricare dintre codurile sau numerele
echivalente din tabelul următor:
COD NUMĂR TIP DE COMPUTER
at 1 IBM AT sau 100% compatibil
ps2 2 IBM PS/2
ptlcascade 3 Phoenix Cascade BIOS
hpvectra 4 HP Vectra (A & A+)
att6300plus 5 AT&T 6300 Plus
acer1100 6 Acer 1100
toshiba 7 Toshiba 1600 & 1200XE
wyse 8 Wyse 12.5 Mhz 286
tulip 9 Tulip SX
zenith 10 Zenith ZBIOS
at1 11 IBM PC/AT (alternative delay)
at2 12 IBM PC/AT (alternative delay)
css 12 CSS Labs
at3 13 IBM PC/AT (alternative delay)
philips 13 Philips
fasthp 14 HP Vectra
ibm7552 15 IBM 7552 Industrial Computer
bullmicral 16 Bull Micral 60
dell 17 Dell XBIOS

Pagină 19 din 21
/SHADOWRAM:ON|OFF
Specifică dacă se dezactivează shadow-RAM (SHADOWRAM:OFF) sau dacă se lasă codul
ROM să ruleze din memoria RAM (SHADOWRAM:ON). Unele computere rulează mai
rapid codul ROM folosindu-se de shadow-RAM - adică la pornire se copiază codul ROM
într-o zonă de memorie RAM mai rapidă, ceea ce foloseşte o parte din memoria extinsă. Pe
computerele care folosesc shadow-RAM şi au mai puţin de 2 MB memorie RAM, HIMEM
încearcă de regulă să dezactiveze shadow-RAM ca să recupereze mai multă memorie extinsă
pentru a fi folosită de către Windows. (HIMEM poate dezactiva shadow-RAM numai pe
anumite tipuri de sisteme). Când HIMEM dezactivează shadow-RAM, codul ROM rulează
din memoria ROM, mai lentă, în loc să ruleze din RAM; de aceea, computerul va merge ceva
mai încet decât înainte.
/TESTMEM:ON|OFF
Determină dacă HIMEM face un test al memoriei la pornirea computerului. În mod implicit,
HIMEM testează funcţionalitatea memoriei extinse la fiecare pornire a computerului. Acest
test poate identifica memoria care nu mai funcţionează corect; memoria defectă poate
provoca instabilitatea sistemului sau pierderea datelor. Testul de memorie făcut de HIMEM
este mai minuţios decât făcut automat la pornire de majoritatea computerelor. Ca să împiedici
HIMEM să testeze memoria, specifică /TESTMEM:OFF. Dezactivarea testului de memorie
va accelera procesul de pornire. Valoarea implicită este /TESTMEM:ON.
/VERBOSE
Determină HIMEM să afişeze mesaje de stare şi de eroare în timpul încărcării sale. În mod
implicit, HIMEM nu afişează mesaje decât dacă survine o eraoare. Poţi abrevia /VERBOSE
ca /V. (Pentru a afişa mesaje de stare fără adăugarea switch-ului /VERBOSE, apasă şi ţine
apăsată tasta ALT în timp ce porneşte şi se încarcă HIMEM.)

PRINT
Comandă care tipăreşte la imprimantă un fişier de text, în timp ce se folosesc alte comenzi MS-DOS.
Această comandă poate tipări în culise (în background) dacă ai un dispozitiv de ieşire (o imprimantă,
de pildă) conectat la unul dintre porturile seriale sau paralele ale sistemului tău.

Sintaxa:

PRINT [/D:device] [/B:size] [/U:ticks1] [/M:ticks2] [/S:ticks3] [/Q:qsize] [/T]


[[drive:][path]filename[ ...]] [/C] [/P]
Ca să instalezi PRINT cu parametrii impliciţi sau ca să afişezi pe ecran conţinutul cozii de imprimare
fără să afectezi coada, foloseşte sintaxa:
PRINT

Parametri:

[drive:][cale]fişier
Specifică locaţia şi numele unui fişier sau a unui set de fişiere pe care doreşti să le tipăreşti.
Poţi include mai multe fişiere (de obicei până la 10) în aceeaşi linie de comandă.

Switch-uri

Pagină 20 din 21
/D:device
Specifică numele dispozitivului de ieşire. Valori valabile pentru porturile paralele sunt LPT1,
LPT2 şi LPT3. Valori valabile pentru porturile seriale sunt COM1, COM2, COM3 şi COM4.
Valoarea implicită este LPT1, care este numită şi PRN. Switch-ul /D trebuie să preceadă
orice nume de fişier folosit în linia de comandă.
/B:size
Stabileşte mărimea (în bytes) a bufferului intern, folosit pentru a păstra datele înainte să fie
trimise către imprimantă. Valoarea minimă şi implicită pentru size este 512. Valoarea
maximă este 16384. Mărirea acestei valori face să se reducă volumul de memorie disponibilă
pentru alte scopuri, dar poate accelera comanda PRINT.
/U:ticks1
Specifică numărul maxim de bătăi de ceas pe durata cărora PRINT trebuie să aştepte pentru
ca o imprimantă să devină disponibilă (ceasul are circa 18 bătăi pe secundă). Dacă nu este
disponibilă nici o imprimantă în intervalul specificat, imprimarea este abandonată. Valorile
pentru ticks1 trebuie să fie între 1 şi 255. Valoarea implicită este 1.
/M:ticks2
Specifică numărul maxim de bătăi de ceas în care PRINT poate tipări un caracter la
imprimantă. Valorile pentru ticks2 trebuie să fie între 1 şi 255. Valoarea implicită este 2.
Dacă un caracter este tipărit prea încet (depăşind durata ticks2), MS-DOS afişează un mesaj
de eroare.
/S:ticks3
Specifică numărul de bătăi de ceas care sunt alocate de MS-DOS pentru tipărirea în
background. Valorile pentru ticks3 trebuie să fie între 1 şi 255. Valoarea implicită este 8.
Mărirea acestei valori poate accelera tipărirea, dar poate încetini alte programe.
/Q:qsize
Specifică numărul maxim de fişiere permis pentru coada de imprimare. Valorile lui qsize
trebuie să fie între 4 şi 32. Valoarea implicită este 10.
/T
Şterge din coada de tipărire toate fişierele.
/C
Elimină fişiere din coada de tipărire. Switch-urile /C şi /P pot fi folosite în aceeaşi linie de
comandă. Când switch-ul /C precedă lista de nume de fişiere din linia de comandă, efectul
său se aplică tuturor fişierelor al căror nume urmează după /C, până când în linie apare un
switch /P, caz în care switch-ul /P se aplică fişierului al cărui nume precedă switch-ul /P.
Dacă switch-ul /C urmează după un nume de fişier, el se aplică şi fişierului al cărui nume îl
precedă.
/P
Adaugă fişiere în coada de tipărire. Switch-urile /C şi /P pot fi folosite în aceeaşi linie de
comandă. Când switch-ul /P precedă lista de nume de fişiere din linia de comandă, efectul
său se aplică tuturor fişierelor al căror nume urmează după /P, până când în linie apare un
switch /C, caz în care switch-ul /C se aplică fişierului al cărui nume precedă switch-ul /C.
Dacă switch-ul /P urmează după un nume de fişier, el se aplică şi fişierului al cărui nume îl
precedă.
Pentru detalii despre configurarea unei imprimante conectate la un port paralel sau serial, sau despre afişarea
stării unei imprimante, ori despre pregătirea imprimantelor pentru comutarea setului de caractere,
vezi comenzile MODE

Pagină 21 din 21