Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA a XII-a – M1

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I. ( 50 puncte) Încercuiţi răspunsul corect.


(1 + n ) ( 2 − n 2 )
5 p 1. Valoarea limitei lim este:
n →∞ n 3 + 4n + 1
A) 0; B) ∞ ; C) − 1; D) 1; E) −∞ .
1
5 p 2. Derivata funcţiei f ( x ) = 2 pe intervalul ( 0, ∞ ) este:
x
1 1 1 2 2
A) f ' ( x ) = − 4 ; B) f ' ( x ) = 3 ; C) f ' ( x ) = − 3 ; D) f ' ( x ) = − 3 ; E) f ' ( x ) = − 4 .
x x x x x
5 p 3. Derivata a doua a funcţiei f ( x ) = xe x pe \ este:
x
A) f '' ( x ) = ( x + 1) e x ; B) f '' ( x ) = ( x + 2 ) e x ; C) f '' ( x ) = e x ; D) f '' ( x ) = ( x − 2 ) e x ; E) f '' ( x ) = .
ex
⎧ x − 1, x ≤ 3
5 p 4. Valoarea numărului real a pentru care funcţia f : \ → \, f ( x ) = ⎨ este continuă, este:
⎩ a, x>3
A) 1; B) 2; C) 3; D) 0; E) −1.
5p
(
5. Valoarea limitei lim x + 1 − x este:
2
x →∞
)
A) 0; B)1; C) − 1; D) ∞ ; E) 2 .
5 p 6. Funcţia radical f : [ 0, ∞ ) → \, f ( x ) = x este derivabilă pe mulţimea:
A) \; B) \* ; C) ( 0, ∞ ) ; D) [ 0, ∞ ) ; E) {0} .
5p 1 3
7. Valoarea determinantului este:
2 −1
A) 1; B) 3;
C) 2; D) −1 ; E) −7.
⎛1 3 ⎞
5 p 8. Fie A = ⎜
2
⎟ o matrice de ordin 2 cu elemente reale. Atunci A este:
⎝ 2 −1 ⎠
⎛ 1 9⎞ ⎛2 6 ⎞ ⎛ 7 0⎞ ⎛ 1 9⎞ ⎛0 7⎞
A) ⎜ ⎟; B) ⎜ ⎟ ; C) ⎜ ⎟; D) ⎜ ⎟; E) ⎜ ⎟.
⎝ 4 1⎠ ⎝ 4 −2 ⎠ ⎝ 0 7⎠ ⎝ 4 1⎠ ⎝0 7⎠
⎛ 1 3⎞
5 p 9. Inversa matricei A = ⎜ ⎟ este:
⎝ 2 5⎠
⎛ 2 −1⎞ ⎛ −5 2 ⎞
⎛ 1 2⎞ ⎛ 3 −5 ⎞ ⎛ −5 3 ⎞
A) ⎜ ⎟; B) ⎜
C) ⎜ ⎟; ⎟; D) ⎜ ⎟ ; E) ⎜ ⎟.
⎝1 5 ⎠ ⎝ −3 5 ⎠
⎝ 3 −1⎠ ⎝ −1 2 ⎠ ⎝ 2 −1⎠
⎛1 2 2⎞
5 p 10. Cât este numărului real a, ştiind că matricea ⎜ 3 7 ⎟
3 ⎟ este neinversabilă?

⎜ 4 −1 a ⎟⎠

A) 19; B) 4; C) 13; D) −4 ; E) 35.

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la MATEMATICĂ pag. 1 ETAPA 1 – PREDICTIVĂ – 18.10.2008


SUBIECTUL II. (30 puncte) Scrieţi rezolvările complete.
3p n
1. Calculaţi lim n
n →∞ 2

3p ax + 1
2. Dreapta de ecuaţie y = 1 este asimptotă spre +∞ pentru graficul funcţiei f : (1, ∞ ) → \, f ( x ) = ,
x −1
unde a ∈ \. Determinaţi numărul a.
3p x3 x 2
3. Determinaţi punctele de extrem local ale funcţiei f : \ → \, f ( x ) = e x − − − x.
6 2
[ x]
3p
4. Calculaţi lim 2
( −1) .
x →1 x − 1

3p ⎧ sin 2 x
⎪ , x≠0
5. Aflaţi numărul a ∈ \ ştiind că funcţia f ( x ) = ⎨ x este continuă pe \.
⎪⎩ a, x=0
3p ⎛π ⎞
6. Calculaţi lim x ⎜ − arctg x ⎟ .
x →∞
⎝2 ⎠
3p ⎛ 1 1⎞ ⎛ 2 0⎞
7. Fie matricele de ordin 2 cu elemente reale A = ⎜ ⎟, B = ⎜ ⎟ . Determinaţi numărul a ştiind că
⎝ 0 1⎠ ⎝ a 2⎠
AB = BA.
⎛1 0 1⎞
3 p 8. Determinaţi rangul matricei A = ⎜ 0 −1 0 ⎟ .
⎜ ⎟
⎜ 2 0 2⎟
⎝ ⎠
⎛ 1 2 3⎞
3 p 9. Fie matricea A = ⎜ 4 0 1 ⎟ . Calculaţi determinantul matricei adjuncte A* .
⎜ ⎟
⎜ −1 1 2 ⎟
⎝ ⎠
⎧x + 2 y = 3
3 p 10. Arătaţi că sistemul de ecuaţii liniare ⎪5 x + y = 6 este incompatibil.


⎩3x − 4 y = 1

SUBIECTUL III. (10 puncte) Scrieţi rezolvările complete.


2p π
1. Arătaţi că funcţia f : \ → \, f ( x ) = arcsin(sin x) nu este derivabilă în punctul x0 = .
2
2p ⎛ 1 1 ⎞
2. Calculaţi lim x 2 ⎜ sin − sin ⎟.
x →∞
⎝ x x +1⎠
2 p 3. Determinaţi numărul permutărilor din S n , n ≥ 2 , care au exact o inversiune.
2p ⎛ cos α sin α 1⎞
⎜ ⎟ 3 3
4. Fie matricea A = ⎜ cos β sin β 1⎟ ,α , β , γ ∈ \. Arătaţi că det A ≤ .
⎜ cos γ sin γ 1⎟ 2
⎝ ⎠
2 p 5. Fie f : \ → \ o funcţie de două ori derivabilă, cu proprietatea că f ( x ) ≥ f ( 0 ) = f (1) , ∀x ∈ \ .
Demonstraţi că funcţia f '' se anulează pe \ .

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE la MATEMATICĂ pag. 2 ETAPA 1 – PREDICTIVĂ – 18.10.2008