Sunteți pe pagina 1din 2

Concursul National “EUCLID”

23 10 2010
Clasa a XII -a Programa II
NOTĂ. La subiectul I există un singur răspuns corect .La subiectul II se va da direct răspunsul.La subiectele III si
IV se cer rezolvările complete. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore
SUBIECTUL I ( 20p) (Se scrie pe foaia de concurs doar litera corespunzătoare răspunsului corect)

(4p) 1) Ecuaţia xˆ  2̂  1̂ are în grupul  Z 4 ,   soluţia:


a) 0̂ b) 1̂ c) 2̂ d) 3̂

(4p) 2) Cât este produsul 1ˆ  2ˆ  3ˆ  ...  8ˆ în monoidul  Z 9 ,   ?

a) 1̂ b) 3̂ c) 5̂ d) 0̂
(4p) 3) Elementul neutru al legii de compoziţie x  y  x  y  1 , definite pe R, este:
a) 0 b) 1 c) 3 d) -1
(4p) 4) O primitivă a funcţiei f : R  R, f ( x )  x10 este:

x9 x11
a) x b) c) x9 d) 10  x9
9 11
1

(4p) 5)  xdx este:


0

1 1
a) 1 b) 0 c) d) 
2 2
SUBIECTUL II ( 40p )
(Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi rezultatul corespunzător)
(4p) 1) Care este suma elementelor din grupul (Z ,  ) ?
5

(4p) 2) Cât este 4̂3 în Z 5 ?

(4p) 3) Care este elementul neutru al grupului Z,  , unde x  y  x  y  5 , x, y  Z ?

(4p) 4) Care sunt elementele inversabile ale monoidului  Z6 ,  ?

1
(4p) 5) Cât este x 2
dx ?
1
1
(4p) 6) Cât este  x dx ?
3

(4p) 7) Care este mulţimea soluţiilor ecuaţiei xˆ 2  xˆ , în Z 4 ?

(4p) 8) Care este simetricul elementului 2̂ în grupul Z 6 ,   ?

1 6
(4p) 9) Cât este determinantul ?
0 1
1
1
(4p) 10) Cât este 0 x 12
dx ?

CONCURSUL NATIONAL” EUCLID” 23 10 2010


Programa II Clasa a XII –a Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro
1
SUBIECTUL III ( 15p )
( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)
1 0   1 5a  
Se consideră matricea I 2    şi mulţimea G   X (a )   0 1  a  Z  .
0 1    
(4p) a) Să se verifice că I 2  G .

(4p) b) Să se arate că X (a )  X (b)  X (a  b), X (a ), X (b)  G .

(2p) c) Să se arate că oricare ar fi matricea X  a   G există matricea X  a   G astfel încât

X ( a)  X ( a )  I 2 .

(2p) d) Să se arate că G,  este grup comutativ.

(1p) e) Să se calculeze X n (1), n  N .

(1p) f) Să se calculeze produsul X 1  X  2   ...  X  2010  .

(1p) g) Să se arate că matricea X  2010  se poate scrie ca un produs de matrice diferite din

mulţimea  X  2 , X  2  , X  2  ,..., X  2  .
2 3 10

SUBIECTUL IV ( 15p )
( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)

Se consideră funcţiile f n : R  R ,definite prin f 0  x   1 şi f n  1 x    f t dt , n  N


n
0

, xR .

(4p) a) Să se verifice că f1  x   x ,  x  R .

(4p) b) Să se calculeze f 2 x  , x  R .

(2p) c) Să se rezolve în R ecuaţia f1  x   f 2  x   0 .

f3  x 
(2p) d) Să se calculeze lim .
x  f2  x 

xn
(1p) e) Să se arate că f n x   ,  x  R , n  N .
n!

(1p) f) Să se arate că f n1  x   f n  x  ,  x  R , n  N .

(1p) g) Să se calculeze lim f n 1 .


n

Test conceput de Ion Savu şi Octavian Ungureanu


CONCURSUL NATIONAL” EUCLID” 23 10 2010
Programa II Clasa a XII –a Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro
2