Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Grădinița p.p. Prichindel Tecuci


Grupa: mică A
Educatoare: Lazăr Lilica
Tema anuală de studiu: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Categoria de activitate: Cunoașterea mediului
Tema: Ghiocelul
Mijloc de realizare: observare

Competența generală:
1. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii: Formularea unor explicații simple privind
caracteristicile structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare;
2. Dezvoltarea socio-emoțională: Manifestarea unor comportamente prosociale, de acceptare și
respectare a diversității;
3. Capacități și atitudini de învățare: Manifestarea curiozității, a interesului și a inițiativei în
învățare.

Competența specifică:
1. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii: Evidențierea caracteristicilor unor obiecte
localizate în spațiul înconjurător;
2. Dezvoltarea socio-emoțională: Exersarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte
variate;
3. Capacități și atitudini de învățare: Manifestarea curiozității și interesului pentru
experimentarea și învățarea de lucruri noi.

Obiective operaționale:
O1 – să identifice părțile componente ale ghiocelului – rădăcina, bulb, tulpina, frunza, floarea;
O2 – să exprime caracteristicile (însușirile) observate – culoare, aspectul de clopoțel, miros plăcut;
O3 – să identifice condițiile de care depinde creșterea plantei – apa, lumina, căldura;
O4 – să recunoască mediul natural în care crește ghiocelul – păduri, parcuri, grădini;
O5 – să mânuiască cu grijă planta respectând indicațiile primite.
Strategia didactică
1. Meode și procedee: observația, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul;
2. Mijloace de învățământ: planșe sugestive, ghocei pentru fiecare copil, ghiveci cu pământ;
3. Forma de organizare: frontal.

Bibliografie
⁎⁎⁎ Curriculum pentru educație timpurie – 2018
Taiban M., Nistor V., Bîrseti E., Petre M., Vornicu V., Berescu A., - Cunoștințe despre natură și om în
grădinița de copii
Evenimentul Conținut științific Strategia didactică Evaluare
didactic Metode Mijloace Forme
1.Moment -aranjarea mobilierului ăn formă de semicerc;
organizatoric -pregătirea materialului intuitiv;

2.Captarea Se prezintă sub formă de surpriză ghiocelul. Observarea


atenției și -Ce este acesta? curiozității și
introducerea în -Cum se numește această floare? interesului pentru
activitate a afla lucruri noi
3.Anunțarea Se anunță copiii că se va observa ghiocelul. Se prezintă convorbirea ghiocel frontal
temei și a obiectivele pe înțelesulcopiilor.
obiectivelor
4.Dirijarea Se distribuie ghiocei tuturor copiilor. Se va demonstra cum Demonstrați Observarea
învățării trebuie ținut pentru a-l păstra și a-l pune într-un pahar la a sistematică a
sfârșitul activității. comportamentului
Analiza ghiocelului începe de la ceea ce le place copiilor. frontal copiilor
-Ce vă place mai mult la ghiocel? Observația ghiocei
Copiii enumeră părțile care-i atrag mai mult.
Priviți floarea ghiocelului!
-Ce culoare are?
-Ce formă are? Cu ce seamănă? (cu un clopoțel)
-Din ce este formată floarea? (petale care pornesc dintr-o Convorbirea
umflătură mică de culoare verde)
Se arată copiilor că floarea se continuă cu tulpina care stă Observarea
aplecată pentru că floarea este grea. Tulpina este mai abilității de a
subțire în partea de sus și puțin mai groasă în jos. Explicația identifica părțile
-Ce se află în partea de jos a tulpinii? (frunza) Ea este componente
bucătăria plantei. Aici se prepară hrana necesară plantei. Observația
-Ce culoare au tulpina și frunza?
-Ce este aceasta? (se arată rădăcina)
Observați că rădăcina este formată din niște firișoare.
Acestea țin planta bine înfiptă în pământ și trag hrana din
pământ. explicația
Observați bulbul care este un fel de cămară a plantei.
5.Obținerea -Unde crește ghiocelul? (păduri, parcuri, grădini) convorbirea planșe frontal
performanței -Ce-i trebuie ghiocelului pentru a crește? (apa, lumină,
căldură)
6.Asigurarea -Spuneți care sunt părțile componente ale ghiocelului? convorbirea ghiocei frontal Observarea
retenției și a -Ce formă are floare? abilității de a
transferului -Ce culoare are floarea? gândi logic
-Unde se află bucătăria plantei?
-Ce culoare are frunza și tulpina?
-Cum se numește cămara ghiocelului?
-Ce are rădăcina ghiocelului?

7.Evaluarea Se va juca jocul Așază la locul potrivit. exercițiul jetoane frontal Observarea
performanței Sunt prezentate pe panou jetoane cu părțile componente. abilității de a
Copiii trebuie să le așeze la locul potrivit. identifica locul
fiecărei părți
componente
8.Încheierea Se fac aprecieri generale și individuale asupra
activității comportamentului copiilor la activitate.