Sunteți pe pagina 1din 24

PLANIFICARE ANUALĂ

CLASA PREGĂTITOARE _______________


AN ȘCOLAR _______________
COMP. SPEC.

COMP. SPEC.

COMP. SPEC.

COMP. SPEC.
COM. SPEC.
NR. ORE

NR. ORE

NR. ORE

NR. ORE
L S ARTE

NR. ORE
MATEMATICĂ ȘI
U Ă UNITATEA COMUNCIARE ÎN MUZICĂ ȘI VIZUALE ȘI
EXPLORAREA
N P TEMATICĂ LIMBA ROMÂNĂ MIȘCARE ABILITĂȚI
MEDIULUI
A T PRACTICE

SEMESTRUL I

Acte de vorbire: a
saluta, a se
prezenta Orientare spațială și
Cântare vocală în
Dialogul: localizări în spațiu. Desen cu
grup și individual
formularea de Repere/direcții în creioanele
Poziția, emisia
întrebări și spațiu: în, pe, colorate
naturală, tonul,
răspunsuri deasupra, dedesubt, Obiectele
semnalul de început
Simboluri uzuale lângă, în fața, în școlarului
Reactualizarea
din universul spatele, sus, jos, Desen liber
repertoriului de
apropiat: stânga, dreapta, Totul despre
cântece învățat în
obiectele orizontal, vertical, mine
grădiniță
școlarului, orarul oblic.
Elemente grafice:
liniuțe

1.1
S
1.2
E
1.4
P
2.1
T 2.1 1.1
Orientare spațială și
Cântare vocală în
Acte de vorbire: a localizări în spațiu.
1.1 grup și individual
S saluta, a se Repere/direcții în Modelaj cu
1.2 Poziția, emisia
E prezenta, a spațiu: în, pe, plastilină
1.4 naturală, tonul,
P identifica un deasupra, dedesubt, Rică,
2.1 semnalul de început
T obiect, o persoană 2.1 lângă, în fața, în 1.1 Rinocerul
2.2 Reactualizarea 1.1
E Școala Rică Rinocerul - 3.1 spatele, sus, jos, 2.2 Pictură
2.3 15 poveste 12 stânga, dreapta, 2.1 6 repertoriului de 6 Rinocerul 2.2 6
M prieteniei 5.1 cântece învățat în 2.3
2.4 Elemente grafice orizontal, vertical, 3.1
B 6.2 grădiniță 2.4
3.3 oblic.
R
3.4
I
4.1
E
II

Acte de vorbire: a
saluta, a indentifica
un obiect, o
persoană, a Orientare spațială și
formula o localizări în spațiu.
Cântare vocală în
rugăminte Repere/direcții în Pictură
grup și individual
Dialogul: spațiu: în, pe, Leul și
Poziția, emisia
formularea de deasupra, dedesubt, șoricelul
naturală, tonul,
răspunsuri la lângă, în fața, în Colaj
semnalul de început
întrebări spatele, sus, jos, Leul - colaj cu
Percuția corporală:
Leul și șoricelul - stânga, dreapta, frunze
Dacă vesel se trăiește
poveste orizontal, vertical,
Cuvinte formate oblic.
din 1, 2 sau 3
silabe
Elemente grafice

III
Colaj cu
Animalele. Cântare vocală în
Sunetul [a]. Litera frunze
Părți componente. grup și individual
A Elemente Ariciul
Numerele naturale Melodia
grafice. Modelaj cu
0-10. Genuri muzicale:
Toamna și ariciul plastilină
Numărul și cifra 1, 2 folclorul copiilor
politicos Ariciul
și 3 Arici, pogonici
IV politicos

Colaj cu
Literele mici și Animalele. frunze
mari de tipar. Importanța hranei Veverița
Cântare vocală în
Sunetul [m]. Litera pentru creștere și Pictură
grup și individual
M Elemente dezvoltare. Animale din
Veverița
grafice. Numerele naturale pădure -
1.1 Percuție corporală
Toamna și 0-10. amprentare cu
1.2 veverița darnică Numărul și cifra 4 degetul,
O 1.3 dactilopictură
1.1
C V 1.4
1.2
T 2.1
1.3 1.4 2.1 2.2
O Toamna în 2.2 Modelaj cu
20 1.4 16 2.1 8 2.2 8 2.3 8
M pădure 2.3 plastilină
3.1 3.2 2.3 3.1
B 2.4 Animalele. Ursul păcălit
5.1 2.4
R 3.1 Sunetul [u]. Litera Importanța hranei de vulpe
6.2 Cântare vocală și
I 3.3 U Elemente pentru creștere și Desen cu
individuală
E 4.1 grafice. Ursul dezvoltare. creioane
Câte unul pe cărare,
4.2 păcălit de vulpe, Numerele naturale colorate
din folclorul copiilor
de Ion Creangă 0-10. Ursul păcălit
Numărul și cifra 5 de vulpe -
scene din
poveste
VI
Pictură.
Frunze de
Fenomene ale Cântare vocală și
toamnă -
Sunetul [n]. Litera naturii: vântul, individuală
amprentare cu
N Elemente ploaia. Câte unul pe cărare,
frunze
grafice. Toamna și Numerele naturale din folclorul copiilor
Confecții
frunza colorată 0-10. Audiție muzicală:
Ghirlande de
Numărul și cifra 6 Toamna, A. Vivaldi
frunze de
VII toamnă

VIII VACANȚA INTRASEMESTRIALĂ

Pictură
Omida
Plantele. Hrana ca Cântare vocală și
mâncăcioasă -
sursă de energie: individuală
Sunetul [i]. Litera I ștampilare cu
importanța hranei Fructele, N.
Elemente grafice. cartofi
pentru creștere și Gheorghiu și R.
Omida Modelaj cu
dezvoltare. Numerele Andrei
mâncăcioasă plastilină
naturale 0-10. Mișcări libere pe
Fructe pentru
Numărul și cifra 7 muzică
omida
mâncăcioasă
IX

1.1
1.2 Colaj
1.3 Plantele. Hrana ca Cântare vocală și Coș cu fructe -
1.4 Sunetul [e]. Litera 1.1 sursă de energie: individuală decupare după
2.1 E Elemente 1.2 importanța hranei Fructele, N. contur, lipire
Fructele și
2.2 grafice. 1.3 pentru creștere și 1.4 Gheorghiu și R. 2.1 Colaj
legumele - un 2.1
2.3 15 Toamna și 1.4 12 dezvoltare. Numerele 2.1 6 Andrei 2.3 6 Fructe pentru 6
curcubeu 2.3
2.4 festivalul recoltei 3.1 naturale 0-10. 3.1 Mișcări libere pe 2.4 festival -
N sănătos
3.1 5.1 Numărul și cifra 8 muzică tehnica
O 3.3 6.2
I mozaicului
3.4
E 4.1
M X 4.2
B
R
I
E
N sănătos
3.1 5.1
O 3.3 6.2
I 3.4
E 4.1
M 4.2
B
R Modelaj cu
I plastilina
E Plantele. Hrana ca Ridichea
Cântare vocală și
sursă de energie: uriașă
Sunetul [r]. Litera individuală
importanța hranei Dezvoltarea
R Elemente Cântec de toamnă,
pentru creștere și abilităților de
grafice. Ridichea din folclorul copiilor
dezvoltare. Numerele tăiere
uriașă Mișcări libere pe
naturale 0-10. Ridichea
muzică
Numărul și cifra 9 uriașă -
decupare după
contur
XI

Desen
Fular pentru 1
Cântare vocală
Sunetul [o]. Litera Forme și transfer de Decembrie
Drag mi-e jocul
O Elemente energie. Electricitate: Elemente de
românesc
grafice. aparate care utilizează limbaj
Timbrul:
Moș Ion Roată și electricitatea. plastic:
Sunete din mediul
Unirea, adaptare Numerele naturale punct, linie
înconjurător
după Ion Creangă 0-10. Numărul 10 Decorează
covorul
românesc
XII

Elemente de
Forme și transfer de
Sunetul [ă]. Litera Genuri muzicale: limbaj
1.1 energie. Electricitate:
Ă Elemente colinde plastic: forma
1.2 reguli de siguranță în
grafice. Timbrul: Cizmulițele
1.3 mânuirea aparatelor
Cizmulițele Sunete vocale Colaj
1.4 1.1 electrice. Numerele 1.1
nerăbdătoare (vorbite sau cântate) Cizmulița lui
2.1 1.2 naturale 0-10. 1.2
1.2 Moș Nicolae
2.2 1.3 1.3
2.1
XIII Sărbătorile 2.3 1.4 1.4 2.1
20 16 8 2.3 8 8
noastre 2.4 3.1 2.2 2.3
2.5
3.1 4.2 2.3
2.6
3.3 5.1 3.2
D 3.4 6.2 3.3
E 4.1
C 4.2
E 4.3
M
B
R
1.4 1.1 1.1
2.1 1.2 1.2
1.2
2.2 1.3 1.3
2.1
Sărbătorile 2.3 1.4 1.4 2.1
20 16 8 2.3 8 8
noastre 2.4 3.1 2.2 2.3
2.5
3.1 4.2 2.3
2.6
3.3 5.1 3.2 Colaj
D 3.4 6.2 3.3 Timbrul: Sunete
E Îngerașul de
4.1 muzicale
C Sunetul [c]. Litera Forme și transfer de Crăciun
4.2 instrumentale
E C Elemente energie. Unde și Confecții și
4.3 Jucării muzicale
M grafice. vibrații: producerea jucării
improvizate
B Povestea sunetelor. Numerele Confecționare
Mânuirea jucăriilor
R Crăciunului naturale 0-10. a unor jucării
muzicale (tobe,
I muzicale:
lemne)
E maracas, tobă
XIV
Decupare,
lipire
Forme și transfer de
Genuri muzicale: Felicitare de
energie. Unde și
colinde Crăciun
Recapitulare vibrații: producerea
Auziție muzicală: Colaj
sunetelor. Numerele
Iarna, A. Vivaldi Decorațiuni
naturale de la 0-10
pentru sala de
XV clasă

VACANȚA DE IARNĂ

SEMESTRUL al II-lea

Corpul omenesc. Decupare


Sunetul [l]. Litera Părțile componente și după contur
Cântare vocală
L Elemente rolul lor. Părțile
Părțile corpului,
grafice. Adunarea și corpului
Meloritm
Făt-Frumos din scăderea în Modelaj cu
Mișcări libere pe
Lacrimă, de Mihai concentrul 0-10. plastilina
muzică
Eminescu Adunarea cu 1, 2 sau Corpul
3 unități omenesc
I

1.1
1.2
1.3
I 1.4
1.1 Modelaj cu
1.2 plastilina
1.3 Fata babei și
I 1.4 Corpul omenesc. fata
A 2.1 Sunetul [t]. Litera 1.4 Simțurile. Cântare vocală moșneagului
N 2.2 T Elemente 1.5 Adunarea și 1.3 Simțurile, Meloritm Desen cu
România - țară grafice. Fata scăderea în Mișcări libere pe creioanele 1.1
U 2.3 1.6 1.4 2.3
cu oameni 15 babei și fata 12 concentrul 0-10. 6 muzică 6 colorate 1.2 6
A 2.4 3.1 3.1 2.4
frumoși moșneagului Adunarea cu 4-5 Percuție corporală Fata babei și 2.3
R 3.1 5.1 3.3
I 3.3 unități fata
E 3.4 moșneagului -
4.1 scene din
4.2 poveste
II 4.3

Modelaj cu
plastilina
Corpul omenesc.
Cântare vocală Sarea în
Igiena corpului.
Sunetul [s]. Litera Prietenii mei, Raluca bucate
Adunarea și
S Elemente Andrei Desen cu
scăderea în
grafice. Sarea Mișcări libere pe creioanele
concentrul 0-10.
în bucate muzică colorate
Scăderea cu 1-5
Percuție corporală Sarea în
unități
bucate - scene
din poveste
III

Sunetul [p]. Litera Forțe și mișcare. Colaj


Interpretarea
P Elemente Mișcarea corpurilor Mărul -
Nuanțe: Tare/ încet/
grafice. și schimbarea mototolirea
mediu
Prâslea cel voinic formei: hârtiei
Ecoul
și merele de aur, tragere,împingere. Pictură
Mișcări sugerate de
după Petre Numerele naturale Mărul -
textul cântecului
Ispirescu în concentrul 0-20. dactilopictură
IV 1.1
1.2
1.3
1.4 1.4
2.1 1.5
2.2 1.6 1.1 1.2
În lumea 3.1
2.3 15 3.1 12 1.4 6 2.1 6 6
basmelor 3.2
2.4 4.1 3.1 2.3
1.1
1.2
1.3
Desen -
1.4 1.4 Forțe și mișcare.
Interpretarea decorații
2.1 Sunetul [v]. Litera 1.5 Mișcarea corpurilor
Nuanțe: Tare/ încet/ simple
2.2 V Elemente 1.6 și schimbarea 1.1 1.2
În lumea mediu Haina 3.1
2.3 15 grafice. 3.1 12 formei: deformare, 1.4 6 2.1 6 6
basmelor Ecoul vrăjitorului 3.2
2.4 Vrăjitorul din Oz, 4.1 rupere. 3.1 2.3
F Mișcări sugerate de Decupare
3.1 după Frank Baum 4.2 Numerele naturale
E textul cântecului după contur
3.3 5.2 în concentrul 0-31.
B Ochelarii
V 3.4
R 4.1
U 4.2
A Decupare
Forțe și mișcare.
R după contur
Sunetul [d]. Litera Mișcarea corpurilor
I Cântare vocală: Degețica -
D Elemente și schimbarea
E Degețica, Lollipops marionete
grafice. formei: deformare,
Mișcare liberă pe Desen
Degețica, după H. rupere.
muzică Degețica -
Ch. Andersen Numerele naturale
scene din
în concentrul 0-31.
poveste
VI

Fenomene ale
naturii: ploaie,
Răsucirea
ninsoare, vânt, fulger, Cântare vocală în
Sunetul [ș]. Litera firelor
tunet grup și individual
Ș. Elemente Fir de mărțișor
Adunarea și Mărțișor, Maria Ene
grafice. Legenda Decupare,
scăderea în Mișcare liberă pe
mărțișorului. lipire
concentrul 0-31. muzică
Mărțișoare
Adunarea cu 1-5
unități
VII 1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
2.1 1.2
1.5
2.2 1.4 2.1
Primăvara cu 1.6 2.1
2.3 15 12 2.2 6 2.2 6 6
tradiții 3.1 2.3
2.4 3.1 2.3
5.1
3.1 2.6
5.2
3.3
3.4
4.1
4.2
1.1
1.2
1.3 Fenomene ale
1.4 naturii: ploaie, Cântare vocală:
1.4 Desen
2.1 ninsoare, vânt, fulger, Mama, din folclorul 1.2
Sunetul [î]. Litera 1.5 Felicitare
2.2 tunet 1.4 copiilor 2.1
Primăvara cu Î, Â. Elemente 1.6 pentru mama 2.1
2.3 15 12 Adunarea și 2.2 6 Acompaniament 2.2 6 6
tradiții grafice. Poveste 3.1 Desen liber 2.3
2.4 scăderea în 3.1 instrumental 2.3
despre mama 5.1 Portretul
3.1 concentrul 0-31. realizat de cadrul 2.6
5.2 mamei
3.3 Scăderea cu 1-5 didactic
3.4 unități
VIII 4.1
4.2
Fenomene ale
naturii: ploaie, Confecții din
Sunetul [b]. Litera ninsoare, vânt, fulger, Cântare vocală în materiale
B. Elemente tunet grup și individual textile
grafice. Probleme simple de Acul, folclorul Cămașa
Bunica, după B. scădere cu 1-5 copiilor bunicii
Șt. Delavrancea unități în concentrul Desen liber
0-31, cu suport Bunica
intuitiv
IX
M
A
R Elemente de
T Pământul. limbaj
I Prezența apei în plastic: linia,
E natură sub diverse punctul,
Acompaniament de
Sunetul [z]. Litera forme (precipitații, forma
jucării muzicale:
1.1 Z. Elemente râuri, lacuri, mare Zebra cu
Ploaia, C. Mereș
1.2 grafice. etc.) puncte/linii/fo
Auziție muzicală:
1.3 Zebra cu puncte, Probleme simple de rme
Primăvara, A.
1.4 poveste populară adunare și scădere geometrice
1.4 Vivaldi
2.1 cu 1-5 unități în Pictură
1.5 concentrul 0-31, cu Zebra cu
Valorile - flori 2.2 1.1 1.2 2.2
1.6
în grădina 2.3 10 8 suport intuitiv 2.2 4 2.1 4 puncte - 3.1 4
3.1 dactilopictură
sufletului 2.4 2.3 2.3
5.1
3.1
X 5.2
3.3
3.4
4.1
4.2
Valorile - flori 2.2 1.1 1.2 2.2
1.6
în grădina 2.3 10 8 2.2 4 2.1 4 3.1 4
3.1
sufletului 2.4 2.3 2.3
5.1
3.1
5.2
3.3
3.4
4.1 Pământul.
Sunetul [ț]. Litera
4.2 Prezența apei în Cântare vocală în
Ț. Sunetul [h]. Tangram
natură sub diverse grup și individual
Litera H. Iepurele
forme (precipitații, Ritmul
Elemente grafice. Confecții și
râuri, lacuri, mare Sunete lungi/ scurte
Iepurele și jucării
etc.) Iepuraș coconaș
țestoasa, adaptare Țestoasa
Colectarea și Iepurele hop hop
după Esop
gruparea datelor
XI
XII SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL”
VACANȚA DE PAȘTE

Desen cu
creioane
Plantele. colorate
Sunetul [j]. Litera Cântare vocală:
Părți componente Jack și vrejul
J. Elemente Căldărușă plină, din
Figuri plane/ 2D de fasole
grafice. folclorul copiilor
Pătrat, dreptunghi, Vizionarea
Jack și vrejul de Genuri muzicale:
A triunghi, cerc: unor
fasole folclorul copiilor
P denumire, conturare fotografii
R 1.1 despre Marea
I 1.2 Britanie
L XIII 1.3
I 1.4
E 2.1 Pictură
2.2 Plantele.
Hansel și
2.3 2.2 Hrana ca sursă de
Explorăm Sunetul [g]. Litera Gretel - scene
2.4 3.2 energie: importanța 1.4 Cântare vocală: 1.3 2.3
Europa prin 13 G. Elemente 10 hranei pentru creștere 6 Familia mea 6 din poveste 6
3.1 grafice. 4.2 3.4 2.3 Vizionarea 3.3
povești și dezvoltare. Mișcări sugerate de
3.3 Hansel și Gretel, 5.2 unor
3.4 Corpuri/ 3D textul cântecului
Frații Grimm fotografii
4.1 Cub, cuboid, sferă:
despre
4.2 denumire.
Germania
XIV 4.3
3.3 5.2
3.4
4.1
4.2
4.3

Decupare
Cântarea cu
după contur
acompaniament:
Frumoasa și
Sunetul [f]. Litera Odă bucuriei/ O
bestia -
F. Elemente lume minunată, M.
Corpuri/ 3D marionete
grafice. Constantinescu
Cub, cuboid, sferă: Vizionarea
Frumoasa și Audiție:
denumire. unor
bestia Simfonia a IX-a,
fotografii
Bethoven
despre
Franța
XV

Desen cu
creioane
Universul. Pământul, colorate
Sunetul [x]. Litera Soarele și Luna: Cântare vocală în Portul popular
X. Elemente recunoaștere în grup și individual mexican
grafice. modele simple. Audiție muzicală: Vizionarea
O excursie în Unități de măsură Simfonia jucăriilor, unor
Mexic pentru lungime: L. Mozart fotografii
unități nonstandard. despre
Univers și
M 1.1 despre Mexic
A 1.2
XVI
I 1.3
1.4
2.1 Cântare vocală:
3.1 Universul. Pământul,
2.2 Ceasul, Al. Voevidca 1.3
5.2 Soarele și Luna: Modelaj cu
Destinații de 2.3 1.3 1.1
15 Sunetul [k]. Litera 6.1 12 recunoaștere în 6 Percuția corporală: 2.3 6 plastilina 6
vacanță 2.4 3.1 bătăi din palme, cu 2.3
K. Elemente 6.2 modele simple. 2.4 Planetele
3.1 degetul pe bancă
grafice. 6.3 Unități de măsură Desen liber
3.3 Audiție muzicală:
3.4 Tuxi în Kenya pentru timp: ziua, Extraterestul
Simfonia
4.1 săptămâna, luna, Marty
Ceasornicul, J.
4.2 anotimpurile.
Haydn
4.3
XVII
3.4
4.1
4.2
4.3

Mototolirea
hârtiei
Sunetul [w], [y], Universul. Pământul, Soarele și
Cântare vocală în
[q]. Literele W, Y, Soarele și Luna: Luna
grup și individual
Q. Elemente recunoaștere în Desen liber
Audiție muzicală:
grafice. modele simple. Extraterestul
Mica serenadă, W.
Tuxi și Yan în Unități de măsură Marty și
A. Mozart
America pentru valoare. Banii călătoria în
America de
Nord
XVIII
1.1
1.1
1.2 Cântare vocală:
1.2
1.3 Copilărie, din Origami
1.3
1.4 folclorul copiilor Bărcuța,
1.4 Recapitularea 1.5 Recapitulare finală O lume minunată, Morișca
2.1 literelor invățate.
1.6 M. Constantinescu Colaj
2.2
I 2.1 Audiție muzicală: 2.2 Vara
2.3 2.1
U XIX 2.2 Vara, A. Vivaldi 2.3
2.4 2.2 3.2
N Final de drum 9 3.1 8 4 2.4 4 4
3.1 3.1 3.3
I 3.2 2.5
3.3 3.4 Desen cu
E 4.1 Cântare vocală: 2.6
3.4 creioane
4.2 Vacanța, R. Andrei
4.1 Recapitularea colorate
5.1 Recapitulare finală Audiție muzicală:
4.2 literelor invățate. Cea mai
5.2 Suita impresii din
4.3 frumoasă și de
6.1 copilărie, G. Enescu
școală
XX 6.2
6.3
VACANȚA DE VARĂ 13 IUNIE - SEPTEMBRIE 2020
DEZVOLTARE
OBSERVAȚII
PERSONALĂ

Autocunoaștere și
atitudine pozitivă
față de sine și față
de ceilalți
Cine sunt eu?
Rutine și sarcini
de lucru
Reguli elementare
ale noilor rutine
specifice activității
clasei pregătitoare
Autocunoaștere și
atitudine pozitivă
față de sine și față
de ceilalți
Cine sunt eu?
Rutine și sarcini
de lucru
Reguli elementare
ale noilor rutine
specifice activității
clasei pregătitoare

Autocunoaștere și
atitudine pozitivă
față de sine și față
de ceilalți
Cine sunt eu?
Rutine și sarcini
de lucru
Reguli elementare
ale noilor rutine
specifice activității
clasei pregătitoare
Comunicarea
școlară eficientă
Reguli de
comunicare în
activitatea școlară

Comunicarea
școlară eficientă
Comunicarea cu
colegii și cadrele
didactice

Comunicarea
școlară eficientă
Comunicarea cu
colegii și cadrele
didactice
Interacțiuni simple
cu ființe și obiecte
familiare
Ființe și obiecte
preferate
Interacțiuni simple
cu ființe și obiecte
familiare
Ființe și obiecte
preferate

Trăire și
manifestare
emoțională, starea
de bine
Emoții de bază
denumite prin
cuvinte (bucurie,
tristețe, frică, furie)
în activități /
contexte familiare

Trăire și
manifestare
emoțională, starea
de bine
Emoții de bază
denumite prin
cuvinte (bucurie,
tristețe, frică, furie)
în activități /
contexte familiare
Trăire și
manifestare
emoțională, starea
de bine
Emoții de bază
denumite prin
cuvinte (bucurie,
tristețe, frică, furie)
în activități /
contexte familiare

Trăire și
manifestare
emoțională, starea
de bine
Emoții de bază
denumite prin
cuvinte (bucurie,
tristețe, frică, furie)
în activități /
contexte familiare

Trăire și
manifestare
emoțională, starea
de bine
Emoții de bază
denumite prin
cuvinte (bucurie,
tristețe, frică, furie)
în activități /
contexte familiare
Interacțiuni simple
cu ființe și obiecte
familiare
Ființe și obiecte
preferate
Caracteristicile
acestora

Interacțiuni simple
cu ființe și obiecte
familiare
Ființe și obiecte
preferate
Caracteristicile
acestora

Autocunoaștere și
atitudine pozitivă
față de sine și față
de ceilalți
Schema corporală:
alcătuirea și
denumirea părților
corpului
Autocunoaștere și
atitudine pozitivă
față de sine și față
de ceilalți
Schema corporală:
alcătuirea și
denumirea părților
corpului

Igiena personală
Obiecte și activități
zilnice de igienă
personală

Abilități și
atitudini de
învățare
Tehnici simple care
sprijină învățarea
Abilități și
atitudini de
învățare
Tehnici simple care
sprijină învățarea

Abilități și
atitudini de
învățare
Reguli de
organizare a
învățării

Trăire și
manifestare
emoțională, starea
de bine
Emoții de bază
denumite prin
cuvinte (bucurie,
tristețe, frică, furie)
în activități /
contexte familiare
Trăire și
manifestare
emoțională, starea
de bine
Emoții de bază
denumite prin
cuvinte (bucurie,
tristețe, frică, furie)
în activități /
contexte familiare

Trăire și
manifestare
emoțională, starea
de bine
Emoții de bază
denumite prin
cuvinte (bucurie,
tristețe, frică, furie)
în activități /
contexte familiare

Comunicarea
școlară eficientă
Reguli de
comunicare în
activitatea școlară
Comunicarea cu
colegii și cadrele
didactice
Comunicarea
școlară eficientă
Reguli de
comunicare în
activitatea școlară
Comunicarea cu
colegii și cadrele
didactice

Explorarea
meseriilor
Hobby-uri și
activități preferate

Explorarea
meseriilor
Hobby-uri și
activități preferate
Explorarea
meseriilor
Hobby-uri și
activități preferate

Autocunoaștere și
atitudine pozitivă
față de sine și față
de ceilalți
Cine sunt eu?
Trăsături fizice

Autocunoaștere și
atitudine pozitivă
față de sine și față
de ceilalți
Cine sunt eu?
Trăsături fizice
Autocunoaștere și
atitudine pozitivă
față de sine și față
de ceilalți
Cine sunt eu?
Trăsături fizice

Portofoliul personal
cu rezultate/
evidențe ale
învățării

Portofoliul personal
cu rezultate/
evidențe ale
învățării

S-ar putea să vă placă și