Sunteți pe pagina 1din 11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Antonie Mureșianu”, BÂRA

PROIECT DIDACTIC
CLASA PREGĂTITOARE

ÎNV. TIZU EMILIA ADINA


19 MARTIE 2020
ARIA CURRICULARĂ: Matematica și Știinte
DISCIPLINA: Matematica si explorarea mediului
UNITATEA TEMATICA: „ În Cosmos”
SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea si scăderea numerelor din concentrul 0-31 ;
Compunerea de probleme după imagini
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: consolidare de priceperi si deprinderi

SCOPUL:
Consolidarea capacităților de rezolvare a exercițiilor și problemelor care solicită operații de adunare
și scădere în concentrul 0-31;

COMPETENŢE SPECIFICE:
Matematică şi explorarea mediului
1.1 Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;
1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-31;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente
dintr-o mulţime dată;
5.1. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi, cu
ajutorul obiectelor.

Comunicare in limba romana


3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate

Muzică şi mişcare
2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm;

Arte vizuale şi abilităţi practice


1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/modelaj/colaj/
film/ desen animat, care reflectă un context familiar;
2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1– să numere corect, logic, cursiv, crescător şi descrescător, fără a utiliza materiale de sprijin,
în concentrul 0 - 31;
O2 – să compună/descompună numere date, utilizând dacă este nevoie material de sprijin;
O3 – să efectueze corect operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0 – 31;
O4 – să folosească corect terminologia specifică operaţiilor de adunare şi scădere;
O5 – să identifice numerele pare/impare, calculând corect;
O6 – să rezolve corect probleme ce presupun efectuarea unor operaţii de adunare şi scădere în
concentrul 0 - 31;

STRATEGII DIDACTICE:
A).METODE SI PROCEDEE:
-jocul didactic, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, conversaţia, problematizarea, munca independentă;

B). MIJLOACE DE INVATARE:


- fise de lucru, planșa „ Traseul lui Paxi”, prezentare Power-Point, flipchart, cariocă, creioane colorate.
C). FORME DE ORGANIZARE:
-frontal, individual, în perechi

RESURSE TEMPORALE: 35 minute activitatea + 15 minute activitate în completare


RESURSE UMANE: 20 elevi
RESURSE SPATIALE: sala de clasă
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE:
-observarea sistematica a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluarea reciprocă, analiza
produselor activităţii.

BIBLIOGRAFIE:
 MECTS-„Programa pentru disciplinele Comunicare in limba romana, Matematica si explorarea
mediului, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare si Arte vizuale si abilități practice, aprobata
prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucuresti, 2012;
 Ghidul cadrului didactic- clasa pregatitoare, Editura Didactică Publishing House, 2012;
Revista Învăţământului Preşcolar, număr tematic de proiectare integrată, Editura Arlequin,2009
SECVENȚELE CONȚINUT STRATEGIA DIDACTICĂ
LECȚIEI INSTRUCTIV-EDUCATIV Forme de organizare Metode și procedee Materiale și
mijloace
didactice
1. Moment Asigurarea climatului necesar desfășurării lecției si pregătirea de
organizatoric către elevi a celor necesare lecției.

2. Reactualizarea Verificarea cunoștințelor se face cu ajutorul exercițiilor de calcul


cunoștințelor mintal: Frontal Conversatia de
- Care sunt operatiile învățate? verificare
- Care este semnul adunării? Dar al scăderii?
-Cum se numeşte rezultatul adunării?
- Cum se numeşte rezultatul scăderii?
-Numărați crescător/descrescător de la 0 la 31
-Care sunt numerele pare cuprinse între 0 și 20?
-Care sunt numerele impare cuprinse între 0 și 20?
-Care sunt numerele mai mici decât 10? 20?
Numește vecinii numerelor. Exercițiul
Rezolvarea unor adunări și scăderi.

3. Captarea Joc didactic - ,, Potrivește,,


atenției Potriveşte literele în căsuţe şi veți afla ce vom lucra astăzi la
matematică. Frontal Joc didactic Planșa

5+5= L 21 + 4 = T individual
15 - 2 = R 12 - 4 = E
20 + 2 = I 22 + 2 = Ă
28 - 1 = O 24 + 4 = C

28 20 10 20 25 27 13 22 8
C Ă L Ă T O R I E

4.Anunţarea Probabil că sunteti curioși în ce fel de călătorie vom porni astăzi?


temei şi a Vom călători cu Paxi.
obiectivelor Aşadar, pentru a realiza ceea ce ne-am propus, Paxi, marțianul Frontal Conversatia
prietenos trebuie să ajungă la nava lui, îl vom ajuta să depășească
obstacolele rezolvând corect exerciţiile propuse, lucrând
individual/ în perechi și folosind operațiile de adunare şi scăderea
cu numere naturale de la 0 la 31. Explicatia

Trecerea de la o planetă la alta se face cu ajutorul unui permis.


 - Copii, vă place să călătoriţi?
 - Doriţi să-l ajutaţi pe Paxi?
 -Atunci, făcând această călătorie vom întâlni în cale
minunate exerciţii, diverse probleme.
Să pornim în minunata noastră călătorie!

5. Dirijarea Pe o planșă mare este prezentat traseul pe care marțianul Paxi Exerciţiul
învățării trebuie să îl parcurgă.
Descifrăm traseul și pornim la drum. La întâlnirea cu: Explicaţia
Frontal Plansa „ Traseul
●MERCUR – Anexa 1 Individual lui Paxi”
Cerinta: Completează planetele libere nu numerele potrivite ! perechi

 VENUS – Anexa 2 Conversaţia Fise de lucru


Cerința: Colorează nava spațială care are numărul mai mare!
Exerciţiul
 PĂMÂNT – Anexa 3
Coli flipchard
Cerința: Descompune în zeci și unități numerele scrise pe norișori!
 MARTE – Anexa nr. 4
Cerința: Să ordoneze crescător numerele scrise pe steluță
Observaţia
 JUPITER – Anexa nr. 5 Demonstraţia
Cerința: Calculează și colorează stelele unde obții rezultatul un Explicaţia
număr par!

 SATURN – Anexa nr. 6


Cerința: Ajută cosmonauții să își găsească racheta! Explicaţia
 URANUS – Anexa nr. 7
Cerința: Calculează și colorează doar planetele! Problematizarea
Algoritmiza-rea
 NEPTUN – Anexa nr. 8
Cerința: Rezolvă problemele!

6. Încheierea Face aprecieri generale şi individuale asupra modului în care s-a Frontal Conversaţia
activității desfăşurat lecţia. Se vor face aprecieri cu privire la modul în care Individual
au participat la lecţie.
Marțianul nostru a ajuns la nava lui deoarece aţi îndeplinit toate
sarcinile şi drept răsplată veţi primi un magnet de frigider cu
marțieni. În încheiere vom cânta cântecul “ SISTEMUL SOLAR
(joc cu text şi cânt)
ANEXE

MERCUR PROBA NR. 1

☼ Completează planetele cu numerele care lipsesc!

VENUS PROBA NR. 2

☼ Colorează nava spațială care are numărul mai mare!

TERRA PROBA NR. 3

☼ Descompune in zeci și unități numerele scrise pe norisori!


MARTE PROBA NR. 4

☼ Uită-te cu atenție la numerele scrise pe steluța de mai jos.

● Ordonează crescător numerele din stea.

● Scrie numerele impare.

● Adună cel mai mare număr cu cel mai mic număr.

JUPITER PROBA NR. 5

☼ Calculează și colorează stelele unde obții rezultatul un număr par!

18 - 5 = 21 + 5 = 15 + 5 =

25 + 2 = 10 - 2 = 28 + 3 =
SATURN PROBA NR. 6
☼ Ajută cosmonauții să își găsească racheta!

16 + 4 19 - 2 26 + 5 16 - 5

17
20 11 31

URANUS PROBA NR. 7

☼ Calculează și colorează doar planetele!

19 + 1 = 26 - 2 = 16 + 3 =

27 + 4 = 25 + 5 = 21 - 2 =
NEPTUN PROBA NR. 8
☼ CALCULEAZĂ!

„Pe Luna cea mare


Au ajuns 26 de astronauți.
În urma lor, cu încântare
Au mai sosit încă 5 astronauți.
Câți sunt acum? Sunt .....

S-ar putea să vă placă și