Sunteți pe pagina 1din 6

proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 11 – 19 iunie 2020

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

raport 1
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de
deputaților procedură penală nr.122/2003 – art.2151; Codul de procedură civilă –
art.2787; ș.a.)
nr. 138 din 26.03.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport 2 Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre


distribuit
deputaților Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind
implementarea Proiectului ”Deșeuri solide în Republica Moldova”
nr. 152 din 16.04.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia politică externă și integrare europeană
Comisia mediu și dezvoltare regională

raport 3
distribuit
Proiectul de lege cu privire la eliberarea Î.S.”Moldelectrica” de obligația
deputaților garantării rambursării împrumutului
nr. 184 din 14.05.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și
Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1
raport 4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
distribuit
deputaților nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală –
art.4; Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor
categorii de populație – art.2)
nr. 105 din 05.03.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

5 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului


Republicii Moldova nr.151/2019 privind aprobarea componenței
nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului
nr. 231 din 10.06.2020
Prezentat - Biroul permanent

raport 6 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 al Legii nr.1585/1998


distribuit
deputaților cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
nr. 33 din 06.02.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Odnostalco, M.Paciu, A.Jolnaci, G.Vartanean,
A.Usatîi, V.Mizdrenco, A.Nesterovschi, A.Darovannaia,
Gh.Para, O.Lipskii, I.Lozovan, I.Koksal, O.Teterea
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport 7 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998


distribuit
deputaților cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
nr. 88 din 28.02.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul P.Filip
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
amânat la ședința în plen din 12.03.2020

raport 8 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


distribuit
deputaților nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător – art.3, 4, anexa; Legea
nr.352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în
Republica Moldova – art.3, 6, 61, ș.a; ș.a.)
nr. 67 din 20.02.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și
Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia mediu și dezvoltare regională
Comisia juridică, numiri și imunități
amânat la ședința în plen din 12.03.20

2
raport 9 Proiectul de lege privind anularea examenelor de calificare la finalizarea
distribuit
deputaților programelor de formare profesională tehnică, anul de studii 2019-2020
nr. 216 din 04.06.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
raport 10 Proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale
distribuit
deputaților nr. 109 din 03.04.2018 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
11 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la
principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
(art.3, 5, 9, 14 ș.a)
nr. 144 din 02.04.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia agricultură și industria alimentară
12 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.312/2013 privind grupurile
de producători agricoli și asociațiile acestora (în tot textul legii, art.1,2,3,
4,5,6 ș.a.)
nr. 311 din 16.12.2019 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia agricultură și industria alimentară
raport 13
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.26/2010
deputaților privind Zona Economică Liberă ”Bălți”
nr. 154 din 16.04.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei și
Infrastructurii)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport 14 Proiectul de lege pentru completarea articolului 1 din Legea nr.26/2010


distribuit
deputaților privind Zona Economică Liberă „Bălți”
nr. 237 din 22.10.2019
Lege organică
Inițiator - deputatul Ig.Munteanu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

3
15 Proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii
Moldova nr.154/2003 (art.10, 19, 27, ș.a.)
nr. 85 din 27.02.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
amânat la ședința în plen din 12.03.20
16 Proiectul de lege privind controlul pericolelor de accidente majore care
implică substanțe periculoase
nr. 18 din 31.01.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
raport 17 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
distribuit
deputaților monumentelor de for public nr.192/2011 – art.7; Legea nr.161/2017 privind
regimul mormintelor și operelor comemorative de război – art.9)
nr. 254 din 07.11.2019 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
18 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 74 din Codul funciar
nr.828/1991
nr. 32 din 06.02.2020
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industria alimentară
raport 19 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
distribuit
deputaților nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.4, 8; Legea
nr.171/2012 privind piața de capital – preambul, art.6, ș.a.)
nr. 137 din 26.03.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor în comun
cu Comisia Națională a Pieței Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 20 Proiectul de lege privind modificarea Legii pentru adoptarea
distribuit
deputaților Regulamentului Parlamentului nr.797/1996 (art.281)
nr. 134 din 18.03.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Bolea, Gr.Novac, A.Dolință, Ig.Vremea,
A.Lebedinschi, S.Sîrbu, A.Suhodolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

4
raport 21 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
distribuit
deputaților Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a
centrelor culturale și activitatea acestora
nr. 83 din 27.02.2020
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

raport 22
distribuit
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
deputaților (Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență
medicală – art.4, 5, 71, ș.a.; Codul contravențional nr.218/2008 – art.2661,
2662, 413, 4151)
nr. 236 din 21.10.2019 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, V.Roșca, D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

raport 23 Proiectul de lege privind modificarea articolului 141 din Codul Penal al
distribuit
deputaților Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002
nr. 87 din 28.02.2020 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații M.Popșoi, Ch.Moțpan, A.Jizdan, Ig.Grosu,
V.Pâslariuc
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 24 Proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului,
distribuit
deputaților adoptat prin Legea nr.797/1996 (Capitolul 91)
nr. 142 din 22.07.2019 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, V.Roșca, D.Perciun, P.Frunze,
D.Gherman
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport 25 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative


distribuit
deputaților (Codul jurisdicției constituționale – art.4, 38; Legea cu privire la Curtea
Constituțională – art.4, 25; Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție –
art.2, 16; ș.a.)
nr. 131 din 17.03.2020 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Bolea, A.Dolință, Ig.Vremea, A.Lebedinschi,
Gr.Novac, S.Sîrbu, A.Suhodolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

5
raport 26 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 14 al Legii asigurării
distribuit
deputaților pentru accidente de muncă și boli profesionale nr.756/1999
nr. 52 din 13.02.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Odnostalco, V.Mizdrenco, I.Lozovan, A.Usatîi,
O.Teterea, M.Paciu, A.Suhodolski, A.Darovannaia,
A.Nesterovschi
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport 27 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
distribuit
deputaților nr.1409/1997 cu privire la medicamente – art.3, 6, 61, 62; Legea nr.1456/1993
cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 20, 203)
nr. 302 din 06.12.2019
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Glavan, E.Bacalu, S.Sîrbu
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
28 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cetățeniei
nr.1024/2000 – art.17, 18, 24, ș.a.; Legea cu privire la investițiile în
activitatea de întreprinzător nr.81/2004 – art.12; Legea privind regimul
străinilor în Republica Moldova nr.200/2010 – art.45)
nr. 42 din 16.04.2019 lectura II
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, D.Perciun, D.Gherman, V.Roșca,
V.Bolea, M.Sandu, L.Nicolaescu-Onofrei, L.Carp, P.Frunze,
Ig.Grosu, L.Vovc, O.Nantoi, D.Alaiba, M.Popșoi, R.Marian,
A.Năstase, Iu.Reniță, M.Ciobanu, S.Macari, A.Spătaru,
Ch.Moțpan, O.Țîcu, D.Plîngău, A.Slusari
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și
ordine publică
amânat la ședințele în plen din 20.02.2020; 27.02.20
29 Proiectul de lege pentru abrogarea Legii nr.283 din 16 decembrie 2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
nr. 192 din 19.05.2020
Inițiator - deputatul D.Diacov
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și
ordine publică
30 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și