Sunteți pe pagina 1din 2

1 Numarul de unități cog NUG unități 2 CTA OP 173525052

2 Puterea electrică a unit Pnom, W kW 39430 12000 CTA I 10000000


3 Puterea termică a unităț Pmax, W kW 14447
4 Durata de utilizarea a TM h/an 8000 CTA osm 8375163.0511
5 Investiţia specifică isp euro/kWh 700 c osm 600000
6 Randamentul global ηgl % 0.87 Ttx 13.958605085
7 Resursa unităţii până la Tsn h 60,000.00 x 0.037
8 Durata de studiu T ani 20
9 Căldura inferioară de ar Qi,comb MJ/m3 33.5 CTA ulei 4751574.5946
10 Tariful la gazele natura Tcomb,0 Lei/ m3 1300 c ulei 438111.11111
11 Cota anuală a cheltuiel v ulei 175244.44444
kO&M,0 % 0.06
12 investiţiei Ttx 10.845592531
13 Consumul specific de u kulei,0 g/kWh 0.5 x 0.067
14 Preţul de achiziţie al ul culei,0 Lei/l 50
15 Tariful la energia elect TW,0 Lei/kWh 1.7 CTA comb 149297931.42
16 Tariful la energia termi TQ,0 Lei/Gcal 1220 C comb 10695762.973
17 Rata de actualizare i %/an 0.1 B comb 53239.238291 mii m3
18 Rata anuală de degradar r degr %/an 0.005 b comb 0.0343112026 m3/MJ
19 Rata anuală de creştere E0 431016 MW
rb %/an 0.005
20 combustibil W0 315440000 kw
21 Rata anuală de creştere rcomb %/an 0.06 QO 115576000 kw
22 Rata anuală de creștere rO&M %/an 0.05 Ttx 13.958605085
23 Rata anuală de creștere rv %/an 0.005 x 0.037
24 Rata anuală de creștere a rulei %/an 0.03
25 Rata de schimb valutar rsv Lei/euro 20
26 Densitatea uleiului lubr Ρulei Kg/l 0.9
173.5251 mln VNA 97070334 97.07033 mln
10 VTA 2.71E+08 270.5954 mln
VTA Q 49904963
CTA osm 837516.3 VTA W 2.21E+08
c osm 60000 Vw 26812400
Vq 6063117
TTX 8.230909
X 0.105
CTA abur 262866.7 DRA 9.707033 ani
W0 473160 MW

149.2979 mln

0.12352 m3/kw

315440 MW
115576 MW 99395.36