Sunteți pe pagina 1din 1

Vizat:

Director tehnic:
Ing. Stefan Daniel Istrate

TEMATICĂ INSTRUIRE PERIODICĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN


MUNCĂ
Anul 2018

PENTRU PERSONALUL CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA PE SANTIER


Data Durata Tema Instruirii Periodice Bibliografie (se Cine Locul de
(ore) consemnează în efectuează desfăşurare
Fişa de instruire) instruirea
0 1 2 3 4 5
lunar 2 - Legea nr. 49/2006 pentru - Legea nr. Conducător Locul de muncă
aprobarea OUG 49/2006 art. ul direct al
195/2002 privind 35,37,66 locului de
circulaţia pe drumurile muncă
publice, art. 35,37,66,
- Instructiuni proprii de
securitate şi sănătate în IPSSM nr.
muncă pentru activităţile (instructiunea
desfasurate pe santier. santierului)/2015
- Instrucţiuni proprii de
securitate şi sănătate în
muncă privind IPSSM
comunicarea şi măsuri de nr.1113/2011,
prim ajutor în caz de
accident ,
- Instructiuni proprii de IPSSM nr.
securitate şi sănătate în 1114/2011,
muncă privind
manipularea manuala a
maselor,
- Instructiuni proprii de IPSSM nr.1115
securitate şi sănătate în /2011
muncă privind utilizarea
uneltelor de mana
DECEMB 2 - Testarea anuala a Conducător Locul de muncă
RIE 2016 personalului, finalizată ul direct al
cu proces verbal şi locului de
consemnarea rezultatelor muncă
în fişa individuală de
instruire privind
securitatea şi sănătatea în
muncă

Întocmit,
Ing. Murariu Danut Gabriel

S-ar putea să vă placă și