Sunteți pe pagina 1din 1

P4

P3
LEGENDA:
CONSTRUCTII VIITOARE
i
ari
AMPRENTA MAGAZIN =2111 mp
arc LIMITA DE PROPRIETATE
ap
ro
ze CE = 316.00 COTA EXCAVATIE
ota
ec
AMPRENTA PARCARE =3265 mp
COTA ±0.00
ad
±0.00 = +318.60
0 fat
1.5
PROFILE SAPATURA
=-
CE .10
17
=3
CE
.00
17
=3
CE
.00
DREN 16
=3
CE
Zona B
.00
15
=3
CE
P2
Zona A
.00 Zid beton
14
=3
CE
J23/ 1347 /2007 CUI: RO15300120
str. Industriilor, nr. 19, 077040, Chiajna, Jud. Ilfov, Romania
CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE
SI ACCES, AMENAJARE MIJLOACE DE PUBLICITATE,
IMPREJMUIRE TEREN PRIVAT SI ORGANIZARE SANTIER
str. Simion Florea, nr.2A, jud. Suceava, oras Siret
Zid gabioane