Sunteți pe pagina 1din 1

Pag 1

OBIECTIV: CONSTRUIRE HALE PRODUCTIE ELECTRA


OBIECTUL: LUCRARI DE CONSTRUCTII V3
STADIUL FIZIC: INFRASTRUCTURA
Beneficiar: ELECTRA SRL
Proiectant: ________________________________________
Executant: SC STEF INVEST SRL

C4 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TERASAMENTE
1.1 Sapatura mecanica cu excavatorul inclusiv 100m 55.00 1,561.51 85,883.13
evacuat - 7.35 c
1.2 CA01A1 BETON EGALIZARE C 8 /10 mc 165.00 300.70 49,615.68
1.2.L 2100945 Beton de ciment C8/10 mc 166.32
1.3 TsD04XB Compactarea umpluturilor mc 520.00 51.41 26,732.47
1.4 SV-C3 Strat blocant de beton concasat, inclusiv mc 1,545.00 68.49 105,819.37
transportul pana la 10km distanta
1.5 DA06B1 Strat de repartitie din balast mc 6,700.00 95.05 636,850.03
1.6 TSD15B1 Strat de egalizare din nisip - grosime de 2 mc 210.00 129.07 27,105.30
cm.
2 FUNDATII PT PAHARE BETON ARMAT
2.1 CA02A1 BETON C 20 /25 mc 1,428.00 399.17 570,011.82
2.1.L 2100971 Beton de ciment C20/25 mc 1,439.42
2.2 CC02A1 ARMATURI STNB SI BST (CONFORM kg 9,420.00 5.24 49,385.00
EXTRASELOR) PENTRU PARDOSELA
2.2.L 6433754 ARMATURI BST500s kg 9,420.00
2.3 CB02A1 COFRARE mp 1,578.00 90.16 142,279.46
2.4 CG08XA Pardoseli din beton elicopterizat cota 0.00, mp 8,146.00 79.84 650,373.18
inlcusiv taiere rosturi
2.5 20010476 Fibre metalice - armare dispersa kg 34,500.00 3.81 131,496.75

3 SOCLU PERIMETRAL
3.1 CA01A1 BETON EGALIZARE C 8 /10 mc 16.00 300.70 4,811.22
3.1.L 2100945 Beton de ciment C8/10 mc 16.13
3.2 CA02A1 BETON C 25/30 mc 99.00 418.96 41,477.04
3.2.L 2100995 Beton de ciment C25/30 mc 99.79
3.3 CC02A1 ARMATURI STNB SI BST (CONFORM kg 14,000.00 5.24 73,395.97
EXTRASELOR)
3.3.L 6433754 ARMATURI BST500s kg 14,000.00
3.4 CB02A1 COFRARE mp 980.00 90.16 88,361.14
TOTAL GENERAL (fara TVA): 2,683,597.54
TVA: 19.00 % 509,883.53

TOTAL GENERAL: 3,193,481.08

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007