Sunteți pe pagina 1din 3

 Aplicatia.

Să se determine maximul funcţiei f(x,y) = 3x + 2y, dacă trebuie să se satisfacă restricţiile : x Î [0, 4000], y Î [0, 3000]..

 Rezolvare
            Într-o foaie de calcul, în celula B3 care se va numi x se memorează o valoare iniţială, de exemplu 1, în celula B4 care se
va numi y se memorează o valoare iniţială, de exemplu 3, iar în celula B5 se   scrie formula
« =3*x+2*y ».

Se selectează comanda Tools à Solver , iar completarea ferestrei Solver Parameters se va face aşa cum se vede în imagine.
După completare (se va utiliza butonul Add pentru introducerea restricţiilor) se acţionează butonul Solve care găseşte rezultatul
afişat corespunzător pentru x, y şi f(x,y).
Maximul functiei f(x,y)=3x+2y

x 4000
y 3000
f(x,y) 18000