Sunteți pe pagina 1din 2

METODA CONTABILITATII

Este reprezentata de o teorie care pune in functiune principii generale de studii a obiectului
contabilitatii. Aceasta teorie este cunoscuta sub denumirea de teoria partidei duble.
Teoria partidei duble are la baza urmatoarele principii:
a.Principiul gestionar - Are in vedere faptul ca totalitatea bunurilor drepturilor si obligatiilor
formeaza o entitate gestionara in cadrul unitatii economice.
b.Principiul periodicitatii si continuitatii - Are in vedere faptul ca activitatea desfasurata in
unitatea economica poate fi decupata pe perioade denumite exercitii financiare, perioade
urmarite distinct in contabilitate
c.Principiul dublei reprezentari - Are la baza reprezentarea fiecarui element patrimodial din 2
puncte de vedere:
 din punct de vedere al continutului economic;
 din punct de vedere al sursei de acoperire sau finantare.
d.Principiul inregistrarii cronologice si sistematice - Inregistrarea cronologica are in vedere
inregistrarea fenomenelor si proceselor economice in ordinea stricta de desfasurare.
Inregistrarea sistematica presupune reflectarea tuturor operatiunilor (miscarilor) in pozitii
distincte, separate patrimonial
e.Principiul inregistrarii sintetice si analitice. - Inregistrarea analitica presupune inregistrarea
operatiunilor la nivelul felurilor, sortimentelor, pozitiilor individuale ale elementelor
patrimoniale.
Inregistrarea sintetica are in vedere componentele centralizatoare in cadrul patrimoniului si in
documentele financiar-contabile.

PROCEDEELE METODEI CONTABILITATII


Sunt:

1.Documentele sunt acte justificative care atesta operatiunile economice derulate in cursul
unei perioade de timp. Ele reprezinta de fapt suportul primar al informatiei financiar-contabile.

2.Evaluarea este procedeul metodei contabile potrivit caruia sunt comensurate in etalon
monetar fenomenele si procesele economice.

3.Calculatia este procedeul metodei contabile care comensureaza cheltuielile si veniturile


ocazionate de activitatile desfasurate, precum si rezultatele obtinute.

4.Contul este un instrument utilizat in contabilitate prin care se inregistreaza cronologic si


sistematic operatiuni care reflecta existenta si miscarea valorilor economice. Totalitatea
conturilor utilizate de contabilitate in scopul realizarii obiectului sau formeaza sistemul
conturilor.

Contabilitatea dispune de un sistem de conturi in care reflectarea tuturor operatiunilor


rezultate din miscarea si transformarea elementelor patrimoniale are la baza dubla
inregistrare. Aceasta trasatura a contabilitatii face posibila cuprinderea cu ajutorul sistemului
de conturi a intregului sau obiect de studiu si mentinerea unui echilibru permanent, necesar
pentru verificarea exactitatii datelor inregistrate in conturi.

Contul furnizeaza informatii necesare pentru caracterizarea fiecarui bun economic, proces
economic, sursa de finantare, rezultat final, etc.

5.Balanta de verificare este instrumentul utilitar de contabilitate pentru a controla respectarea


dublei inregistrari a elementelor patrimoniale din cadrul unitatilor economice si sociale, creand
prin aceasta garantia exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi.

Deasemenea, cu ajutorul balantei de verificare se centralizeaza intreaga activitate economica


a unitatii patrimoniale reflectata distinct in conturi pe parcursul intregii perioade de gestiune.

Cu ajutorul balantei de verificare se ofera conducerii fiecarei unitati posibilitatea de a


cunoaste volumul modificarilor survenite in structura patrimoniului, atat pentru perioada
curenta, cat si cumulat din perioadele precedente de gestiune, in vederea adoptarii deciziilor
ce se impun pentru conducerea activitatii unitatii pe perioade viitoare.

6.Bilantul este procedeul metodei contabile prin care se infaptuieste dubla reprezentare a
situatiei patrimoniului unitatii si a rezultatelor obtinute. Cu ajutorul bilantului se prezinta la un
momentdat in expresie valorica patrimoniul unitatii sub dublu aspect si anume:
-sub aspectul destinatiei economice pentru care contabilitatea utilizeaza notiunea de activ
patrimonial;
-sub aspectul surselor de provenienta pentru care contabilitatea utilizeaza notiunea de pasiv
patrimonial.
In acelasi timp, prin bilant se prezinta si rezultatele finale ale unitatii sub forma de profit sau
pierdere.

Deoarece bilantul cuprinde situatia patrimoniului unitatii la un momentdat, el exprima in


acelasi timp rezultatul utilizarii si valorificarii acestui patrimoniu in perioada data, deci
furnizeaza informatii generale privitoare la situatia economica si financiara a societatii si
relatiile ei cu alte unitati.

S-ar putea să vă placă și