Sunteți pe pagina 1din 2

Nr 1051/13.10.

2016
Aprob.
SECRETAR DE STAT,

Monica–Cristina ANISIE

Comisia Națională de Chimie și Științe


Nr.crt. Titlul științific/
Numele si Funcția în Instituția de învățământ Județul
grad didactic
prenumele comisie
1. Academician
Universitatea București -
MARIUS ANDRUH Președinte Facultatea de Chimie București
2. Inspector Ministerul Educației
DANIELA general Președinte Naționale și Cercetării
BOGDAN executiv Științifice București
3. Consilier Secretar științific
MARIA CRISTINA Centrul Național de
CONSTANTIN Evaluare și Examinare București
4. Gradul I 
Colegiul Național “Horea,
BĂRUȚĂ RODICA Membru Cloșca și Crișan” Alba
5. ANGELUȘIU Gradul I
MĂDĂLINA- Școala Gimnazială “Titu
VERONICA Membru Maiorescu” București
6. Gradul I 
BALAN ANCA Liceul Tehnologic "Ion
IRENA Membru Mincu" Vaslui
7. Gradul I 
CHIRIGIU GENINA Colegiul Național “Elena
RODICA Membru Cuza” Dolj
8. Gradul I 
GHEORGHE Colegiul Național “Vlaicu
COSTEL Membru Vodă” Argeș
9. Gradul I 
Liceul Pedagogic “D.P.
IGNAT IULIANA Membru Perpessicius” Brăila
10. Gradul I 
ILIEȘ FLORIN Colegiul Naţional
MARIN Membru "Decebal" Hunedoara
11. Gradul I 
Colegiul Naţional
IONESCU ANDRA Membru "Costache Negri" Galați
12. Gradul I Membru Școala Gimnazială ,,Dr. Mureș
Bernady Gyorgy”
IRSAI IZABELLA
13. Gradul I  Membru
Colegiul Național
LUNCAN ANIȚA “Emanuil Gojdu” Bihor
14. Gradul I  Membru
MAIEREANU Colegiul Național “A. I.
ALINA GIGLIOLA Cuza” Vrancea
15. Lector dr. Membru
MATACHE Universitatea București -
MIHAELA Facultatea de Chimie București
16. Gradul I Membru
MERTICARU Școala Gimnazială ,,Elena
ARTIMIZIA Rareș” Botoșani
17. MORCOVESCU Gradul I Membru
MIHAELA Inspectoratul Școlar
VERONICA Județean Prahova Prahova
18. Gradul I Membru
MUREȘAN Inspectoratul Școlar
LAVINIA MIRELA Județean Mureș Mureș
19. Gradul I Membru
Liceul Teoretic "Emil
POP MARIANA Racoviță" Maramureș
20. Gradul I Membru
POPESCU IRINA Colegiul Național “I. L.
ELENA Caragiale” Prahova
21. Gradul I Membru
Colegiul Național
SOROHAN VASILE “Costache Negruzzi” Iași

DIRECTOR GENERAL,
Alin-Cătălin PĂUNESCU

DIRECTOR, INSPECTOR GENERAL,


Eugen STOICA Daniela BOGDAN