Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA DE ACTIVITATE

Săptâmâna 27 aprilie - 1 mai


Sarcini planificate: alegerea sarcinii, analiza domeniului și instrumentelor, tehnologiilor
necesare pentru elaborarea aplicațiilor web.
Activităţi desfăşurate, observaţii personale
28 aprilie 2020 – instruirea privind tehnica securității și planului de activitate a practicii în
producție și modalității de monitorizare săptămânale. Alegerea sarcinii ce urmează a fi
elaborată pe parcursul desfășurării practicii.

29 aprilie 2020 – analiza domeniului problemei, instrumentelor și limbajelor pentru


elaborarea aplicațiilor web HTML,CSS,JavaScript, PHP, MySQL. Elaborarea tematicilor
lucrărilor preconizate cu indicarea termenilor de realizare.

30 aprilie 2020 – elaborarea machetei aplicației în PhotoShop, machetă pe care o voi folosi
ulterior ca șablon aplicația web. Completare fișei activităților săptămânale.