Sunteți pe pagina 1din 2

Ziarul Timpul - editia din 2 Februarie

2011
Joi, 02/03/2011 - 14:04

Va recomandam din cuprinsul ultimei editii (numărul 19) a ziarului Timpul.

Descoperire uluitoare la Mogoșoaia

Ctitoria lui Constantin Brâncoveanu a fost zidită în anul 1688, pe vremea când era mare
logofăt. Cu ziduri laterale și transversale groase din cărămidă, cu bolți cilindrice și calote
sferice, biserica are formă de navă. Pridvorul, deschis larg, se sprijină pe opt coloane
legate între ele prin arcuri simple. În exterior, un brâu de cărămidă încinge biserica de jur
împrejur.

Pictura datează din 1705, precum arată inscripția din sfântul altar, și se datorează
zugravului grec Constantinos, ajutat de Lambru, Radu și Fota Tudor. Pe zidul de vest
sunt zugrăviți ctitorii Constantin Brâncoveanu alături de cei patru băieți ai săi,
Constantin, Ștefan, Radu și Matei, iar Maria Doamna este reprezentată alături de cele
șapte fete. Toți sunt îmbrăcați în veșminte domnești și poartă pe cap cununi.

Tâmplăria (sculptată din lemn în stil brâncovenesc cu motive vegetale și zoomorfe)


împodobește registrele icoanelor. La restaurarea din 1912, prin grija familiei Bibescu,
friza sculptată care încadrează praznicele a fost întoarsă din neglijenţă, cu coronamentele
în jos, iar icoanele praznicare și cele ale apostolilor au fost zugrăvite în ulei. Numai
registrul cu medalioanele proorocilor și cu cele două milenii de sub crucea cu răstignirea
lui Isus se dovedesc a fi originale.

Tot în 1912, familia Bibescu s-a îngrijit de reparația și curățarea picturii și a


catapetesmei.  În 1952 s-a reparat clopotnița, în 1954 s-a refăcut acoperișul. Anul 1960
avea să aducă lumină în biserică prin  introducerea curentului electric.
O lungă perioadă de timp din „Epoca de Aur”, biserica parohială, ctitorie
brâncovenească, a fost lăsată de izbeliște, devenind  o ruină cu  aspect jalnic, atât în
exterior, cât și în interior. Întreaga frescă era acoperită de fum negru gudronat, tencuiala
era căzută, iar cărămida măcinată.

Cu bani puțini din contribuții și donații de la enoriașii comunei Mogoșoaia, preotul Lefter
Victor, în perioada 1972-1988, apoi preotul  Niculae Mihai au contribuit substanțial la
refacerea și readucerea în circuitul turistic și ecumenic, la  menținerea admirației și
aprecierii enoriașilor şi a  zecilor de mii de vizitatori ce trec pragul „micuței bijuterii”
brâncovenești.

Octombrie 2010 avea să  producă o minune, o descoperire istorică de excepție. În timpul
unor lucrări de restaurare a picturilor, în centrul naosului a apărut chipul Mântuitorului
Hristos Pantocrator, o pictură de peste trei veacuri, ca și cum ar fi fost pictată acum de o
mână nevăzută. Cum a fost posibilă această minune?

De-a lungul vremii, ctitoria Sfinților Brâncoveni a fost restaurată de câteva ori, iar la una
dintre aceste restaurări, peste pictura originală a Mântuitorului din cupola naosului a fost
zugrăvită o nouă pictură prin tehnica fresco. Stratul ulterior a protejat și conservat
exemplar această capodoperă a pictorului grec Constantinos.

Uimitoarea descoperire făcută dă speranța unor  noi asemenea minuni  ce vor apărea pe
parcursul restaurărilor, dar aceste lucrări   au nevoie de susținere materială atât din partea
credincioșilor, cât și a iubitorilor de artă şi istorie. Porțile corăbiei sunt permanent
deschise pentru toți. Fiecare poate intra. Cât mai este vreme…

Foto şi text: Florin EȘANU