Sunteți pe pagina 1din 1

COACHING & LEADERSHIP

Academy

Ac�vițățile aplicate, studiile de caz dezbătute


și experiențele trăite, te vor ajuta să faci următorul salt:
Conduci cu plă cere ș i fă ră efort o afacere stabilă ș i cu rezultate, ı̂mpreună
cu oameni implicați ș i responsabili, pe care te poți baza.
I�mbună tă țeș ti interacțiunile cheie dintre oamenii importanți pentru evoluția afacerii.
Tratezi ș i elimini punctele nevralgice, evitâ nd cheltuieli ulterioare sau rupturi ı̂n cazul
unor situații di�icile.
Treci uș or peste pragurile de plafonare din afacere.
Elimini ine�iciența ș i slaba colaborare a echipei, luptele de putere dintre membri.

În călătoria noastră, vom discuta, practica,


evalua și integra în acțiunile zilnice:

Viziunea asupra
Stadiile de evoluţie către maturitatea afacerii. Anticipezi ce
destinației �inale a e de făcut pe viitor în funcție de contextul de piață al afacerii
afacerii.
Diagrama succesului
sau eșecului, a Pragurile de maturitate, evoluție și stagnare ale afacerii.
perioadelor de stagnare
Alegi partenerii astfel încât echipa să crească ca valoare și
Cum să ai o echipă e�iciență. Știi pro�ilurile psihologice care generează con�lict în
e�icientă echipă și modul în care să le armonizezi.

Crești veniturile, comunicând bene�iciile serviciilor afacerii


Cum comunici cu echipa Alegi pentru companie cei mai buni angajați. Creezi mediul ca
ta si cu clienții tăi? echipa ta să colaboreze. In�luențezi deciziile și transmiți ideile
cu claritate.

Asumarea Delegi e�icient, cu rezultate și responsabilitatea asumată


responsabilității echipei Iei deciziile e�iciente.

Stiluri de management Modul în care folosești puterea grupului: planuri de acţiune,


monitorizare, inspirație, coaching pentru performanță.
și leadership

Cea mai mare valoare vor găsi participând:


Antreprenori, manageri sau coordonatori ai departamentelor
din firme și companii naționale și antreprenoriale.

Rezultate Obiective Încredere Colaborare Eficacitate Responsabilitate Echipă Performanță Strategie

S-ar putea să vă placă și