Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Pentru programul de studii universitare de licență DREPT, cu frecvență și frecvență


redusă:

Perioada de înscriere pentru examenul de licență:

- 02.09.2019 – 03.09.2019 în intervalul 1230 – 1430

● Proba scrisă ”Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate” va avea loc în


data de 05.09.2019, ora 1300

● Susținerea proiectului de licență va avea loc în zilele de:

- 07.09.2019, ora 1000