Sunteți pe pagina 1din 1

G-

RA
LM
CO

.CE
N
E BASTA
OR

L.

RC
GRIG

G-

MR

N.
L
G-RA

HE
RA

.G
G-RAL

DA

CP
Z
LA

._

BIJ

T.
6

LE

ON
I J

VA
A
XA
V. ATA
N

_U

DR
LT
LEA

TA
I
.STEF IC

ND
E

UM
L I
OB

R
A

AS
G-R

RM
B
Cartierul IAC

RU
O

UL
EB
SIF

NASIU

_R
CE
IO

OC
OR

6
7 L

_C
RU
-RA

RN

NE
G

RI G

NA

INE
Veteranilor

AT

I
7

R
IL
MIHA

S
LG

AN
TEODO

TIA
HE.

IA
RAL G

E
G- U
AN

U
J
RA

MED
PAS
E

V. B_
- în constructie C
M_

G-
C_ _
LE DIN VA D

spre
sp SI U

3
VA R O
re 8 SLT. IT _

.
AL
CO 8 UM E
D LA

10
PS L. O
NIC

D.

G.
AM COL
.
CO U

TR
. L SC

MR
T

CM

S
ICA L A SU

3
- R E

AS
G RU _R

.C
RD

9
IL

10

EU
G 2 _
IR

-TI
M 16
.V HE

CE
ST R U

N
R. M G SC 15

NT
L O R E

EN
L RA L

9
G-RA HE CIU

UR
G- G

R
N

E
LU L _

A
IG
XE RA EB U
G-

O
O
MB G H SC

CO
R
R E

4
UR _L

E
O
HE SC

LI
G
URG

G _ ST

TO
. _D R.
BAST AV I _ 56 MA

AR
AN
T ION
EMB

AL. IZIA CU

E
Para

4
N ul R A E LU Trup
IS

ST OSS OL I
M

C
LUX

RA BAC I

ARI
LN
TO

D DA H A
DRI G-
R
R.

MA

R II M
. MA Viile Sibiului
ST

STR A RB 1. CPT. GRIGORE IGNAT


M UR
O G R

A SU
R T 2. COL. FLORIN R_DULESCU LO
E E 86 41
ON UN
L.
M 3. G-RAL GHE. ANGHELESCU PR
STR.

CALE
DRA A A
STR. LO
N
VIEN 4. G-RAL CAROL DAVILA
55
LONDRA

DA

EI
1

A 5. M-RAL ALEX. AVERESCU


L
ZA

N
R
LUI
E

ST

OC
CU
FA

6. M-RAL CONSTANTIN PREZAN


NIT

NU 24 24
RLIN

RA

UL
NA
. TO

7. CPT. VICTOR ANINEANU


3

. O
AL

M
B
SA
. BE

RU
8. G-RAL MR.NICOLAE ARSENESCU
AL

LI ST
RT

R.
DA 5 R

D
OR ILO 30
FU
STR

VINCI DA RA HID 9. SOLD. PONT. EFTIMIE CROITORU


AG
ST
EN

R A EE FR STR
ST MI LO 10. G-RAL I.C. BR_TIANU . OB
AG

GU
CH
57 ORU 36

R
EL R
L DE

UGURILO
ST OR
KL

AN 11. G-RAL GRIGORE BASTAN

TUI
RA GE INIL V
12 ITE

I
DA VIS

MAR
DA

LO 54

LOR
DE 10
UT

VE
RA

NT 6 ST R.
R. ST
SH

ER
ST

OS

STR. STR
LO
ND

LUI
ST

CALEA SURII
U
LA

R STR

R.
ST R PA 16 . CA
R.

UL
CU LO FA STR
. 14 PRI
RI R OA

M
PT GU
LO STR REL

UL
OR O LU
ST UL CT RI I . MA OR

UI
R. UI E RULU
TIG R U AI I
M
ST

OR

R
LA
ST

ST
I
RI N

LU
O SA
R.

RD

IORIL
LC ST
.C

U
IIL R.
DO

N
TR CO OR GA

A
R. RE EI

C
IN

S T ZE ST

CAPR
ST N R.
EI

LE

TE
AIA I LU
NC
ES
F II
R M

GA
ST ST
R.
BE

UN
STR. LACUL LUI BINDER ST RZ
R. STR EL

L
TIG . LA OR
ZU

R. ST

R.
LA PTA
RI
GR

ST RIE R.

ST
R I CE
LO
AV

I
R

RI

LU
RB
I
ILO

LO

O
LA

RU
STR. EC. UL
FL
R

G
Lacul UI
R.
CR
AR

JO
ar
ST

ST
TE

a
HILE

BU
AM

R
ZID

Binder OD

R.
LO

ica
I OR

R.
IOA

PE
R
R.

OI
ESC

HE

ST
ST U

TR
ST

RE

ST G R R.

U
R. UL O GH
LO

M
TR D E .S

AI
UI M IN
R

AC E

OR
UL NT
CA

R
TO R STR
UT

ZA
A I
RU L IZ ILO . RU
SC

DA
LU R. CR UR IOR
I ST D UL

AG
N UI
R.

PA
I

.B
NIE
ST

MU
SP

IBIN I

.D
AN lC A LU
ER

Rau U

DR

RE
SIT
A

I AL RIS
ET

RA
A
.RE
NG
AN

SU
TR .

R.
R
AP

TA
ST
TE

. LU

LU
CU

ST
RU
OR ST

ST
I

ST
T

CI
S
EE

I
IL R.

SC
UI

RE AT .NO

PO
R

OC

R.
R.H
P R TI I.N
AL

IO
UL

O
ST

E R GL OT
CA EL ST

RU
C.I

AR
STR. RUSCIORULUI

TO
M TA

.
RA
ET AR
NIT

E R. R. R D
RU V U

SM
D ST AR A

LIE

HA
ST

MB
R. IL
R.

RU
B

ND
RG OR .A
RA

T
I

R.

IG
ST

LC

N
ST

ST
LU

I
S

EIL
A ST

UN
LUI

HE
PA

.M ST AN
.G

R.

R.
R
ICU

R R.

OR
EL
LT

ST

LS
ILO

ZO
EL
S.
STR

IN

OL
BA

EL

HE
CH
ZA

ST

EN

RI
.CA
IS

GL

RN I

AR
ST
ULU

TU

OR
ST
I

INE
MO

LO
A

ST
UT
AL

I R.V I R

MO
ST

R
TO

CU
.TG

LU
AD

U IU IE VII

R.
R
.C
IEI

EE

UL ST R. IO EL TR.

ZA

R
I

P.P
NI
RE AM
IO

R. I
AL

N DE S
AR

IN
R.

RA
C IC

EI
LE R.
LE

MO
AL.

IL
CR

ON
ST
ST
ST

LO ST PO
MID

HE NI

O
ST

R. CR
LO

R.

ST

R
AI

R R O ITA

I
VA E
AG ILO I
R.

AT P
OR
U

HO B.

G
R CO
TE

S
R

VAR

R.
RA

UL N
STR. TG. CAILOR

IE E
N

M I

HE
VA NT STA M IA .R BA
A

UI I
LO

AN
PO A R
EG
. CA

.
CA ER TR ST

DO
.D I
R

IN
ET

R MP US LIE

JA

A
ST EG ST
STR

.R

DA STR. PETRILA

ST
UL
R

CA ALI
I.P

R.

ST
O

I
LE UI R TAT

ITE
R.
R
II
EL

AS LO II AL
ST
R

R.
CA
I
I
IS

E
AT

UR LUI

M
TE

ER
RC

NI

ST
LA
II M U

OA
.
FR

IBIN R J. S

PE

ST
ICI .C

R.
NA

I ST ST

N
. BA
IN

RA
STR. LU STR

LU
CH

I.M
AD
AN

AL R.

GU
POPA
AU
UNGA

DE
ST

E.
AR B

AN
R
ULUI

ST
I

AL

.
SA

E VANATORILOR
LU

R. TR ST ZO
EC
R.

SC

IU
S
PC
LB

L
SU

PA D R.

LUPENI
FDT.
STR.ABATORULUI .
CA

OA
R A.
STR.TG.FAN

TELIUC
S.ALDEA
TR
A
STR. L
RE

IS

ST
RA

FR
.

RT
MP

S
STR

OG

R.
EV

ST AN
A

G-
LUI

CUGIR
DEV

UL

SAPUNARILOR

C.
CE
PR

R.
KI

CU
R.
ERU

BO
UI

T. S
ST
.

LEA
STR

AT

LL
CAS IP K
RA
ORIF

AR

IA
TOR

CA
U

C
LUI STR.N. TECLU M
OA

P-TA
A. LA
R
IS
FRIG

.
LO

R
M

CLUJ
r

ROTA ST
o

I
TI

R
LU

LA
TI

RILOR
Turnis

. LO AL.TESATORILOR
R ST ARI
IO

TU
STR. MUN CII

PROMETEU
CA
NU

ST

UR
R. IETR RG
TR

I.L. P HE
R.

RA
R

T.V ET
BI

IDIU
IA
NIE
O
PA
ST

R
SA

LA
STR.

G REG ZA
Gara

IL
CI

N
I
DI . LA
R

I ELE
ES

ST MI UA
R.

LU
L.REBREANU

OV
STR.NO R
OL

AL ST
HU

ST LA
R.

R. RE U
R.KOR
ST
OD

R. E ID PIE
R.Z
STR. C
ST

SC
FE
AR

M
RM

PR

ST
IH T

ST
U S
RI LOR OR
R.

RU
AI
RD
L
ILBOR

AG
UI

R.
TO INE
U

R.
L
ST

A B
R.

LM
IN
KO
SAKOV

AL

GA
OCNEI
EANU

RUTA

RU I

G
ST

ONST

A
AN
GA E
I

9 UIT
ZACHE

EN
PS

RIT MA

ar

RI
O P
IS LN

R
a
D
11 ER TE CA

I
R

TU
EI
VO

N IEI S I

ILO
RUCT S
RIL

IC I 64 144 E O RA

ST
R R U
UI
RBIC

NST L

ar
EA O AG L

LU
TU AR SI LE
ITUTIE

RECO PIL 1 44
VA
UL

R.
LE I

IST
NU
ORTARGULUI

58 61 BE O
ARILOR

R U

I
EA PL STR. 9 MAI CA O T
R
RA

A IC A
FELINA

L P-T
BLANARILOR

ST
LO
I.AGA

SIN
52
DR

UI
L 53 C
CA PU RU N A

UL
ARG

I
R.

E 8 L
LE

191
EP

AR 24

.MA
EI 3 20 NG

M
V.TO

37
ST

IN
M E
LE
TA

17D

NA
F A
GRADIN

5 15 UL
UI

TE
OA LE
LU

I
INTA

ST
LE CIO
TI

STR
A 46
LA

DI
R P-TA L 25 UI

NS
GA TU V U P-TA
RDO
LU
I

R. 21 UR AURARILOR MOVILEI VA
PESCARILOR

RN C
RU

29
OR

EI
PE 28 A
CIBIN 42
MA

RILO

UL A O
SCOLII

ST N

A.
DA .F AZILULUI IC
EI
LU

LOR 24 U 49
SAN
TORIL

BA
R. GO I T R N LU
RU
STR. UZIN
R.

TO
DI HE

LA
. I
R

NE
GI MAG
TG.
ST

ST R

PI

NT
LO
RI M ST

TO
CROI

LE R

EI
PES

I
BU 19 P-TA

LU
R. 11 38 CU
IAN14
R

RI
L

T
TI
I

RU
R

R
LU

26 15
A

R
ILO

T ILO 34
PSJ.

EI

LO
MICA OR
ER

DO

ZA
LO

TEL

S R P-TA AM

I
U

O
ST
A

LU
L
28
13 DOGM 42 RI RO
N

R
26

IN

O
EN

LE
SCAR
TE

VI

R.
BA

U
AVR

M
A

M
NA
TR

I
A
UI

IULU C

C
.G

SA HUET NT

LA
AT

A.

SO
FO
RS

LA
M 38 FU ILO
.

. HA
IFO

33 .
R
TG

R
RO

STR SO W
ST

CU
IL SU R
DA

2
OR

31
GARII

I 27 O SC U BA
ULU O
IUL

LU
4
ST

R RB

CU
OP
IO

A E LO
RIL

. R 13 8 IER
OB 15 I
I
STR C
R.
UI

S
AR ILO
MANEJ

22 S.B C.
O

ZE

R
24 22 TA
ZA

R
STR. AUTO

STR.

FI

O RU P- L
M

PARCUL

ILO
36 KEN SE UL

BU
ILOR 14
LA

RE
PAN

ST STR.AL.
13 R 39 THA 3 TINERETULUI D
I B-
R

A
LE

OR
RM

RG 31 O

P.
24
I

L M 5
LO

ALU
IE

P-TA L I
RI 1
AS

T
ULUI

R.
NT
CT

E
O
R

RJ
OL

.M I
RI

35 I
STR 23 M V 21
NI

ST
ARMELOR
LO

HA

D
AR
CA

OR

FO
OP

HE
ST

CI

ULU
I 30 29 33
RI

K.

TU E
PO
JO

HI

L
EI

13
R.
TR

A EN M

R.
.M
R.
MO

S.
VE
CO

STR C
RN

UI
GH
ST

ST
MI

6 U
ST

UL 21 EI
LO

R
EI

R
CE

4
.LA

IO O 12 FR 32 I
FIL 2318 16 RIE
STR.

FU