Sunteți pe pagina 1din 1

Numele: _________________________ Data: _____________________

Evaluare inițială

1. Care sunt obiectele pe care orice elev le foloseşte pentru a fi curat?

2. Ỉncercuiește imaginile care reprezintǎ obiecte pe care le folosim


 pentru îngrijirea dinţilor

 pentru îngrijirea pǎrului

3. Scrie în casetǎ din dreptul fiecǎrei imagini, câte pǎrţi din fiecare fel
are omul:

4. Numeşte organele de simţ în funcţie de imagini.