Sunteți pe pagina 1din 3

GRILA DE EVALUARE INIŢIALĂ

Numele/prenumele elevului:____________________________Data naşterii: ___________________


Clasa pregătitoare
Profesor: __________________________

Reuşeşte/ Parţial/ Nu reușește Cu sprijin


corect corect
A. Autonomia funcţiilor fundamentale
a). Alimentaţie,
- mănâncă singur
b). Igiena corporală,
- se spală şi se piaptănă singur
c). Îmbrăcămintea, - se îmbracă singur
şi discriminează corect obiectele de îmbrăcat
d). Mişcare şi securitate personala,
- vine singur la şcoală
- evită situaţiile periculoase
B. Psihomotricitatea
a) Motricitatea globală,
1. să meargă pe un traseu
2. să alerge
3. să meargă pe scara cu paşi alternativi
b) Motricitatea specifică şi coordonarea
vizuo-motorie
Dacă este capabil să prindă sau să lase să
cadă în mod voluntar obiecte mici (perle,
beţişoare)
a. Cunoaşterea schemei corporale proprii, a
partenerului şi a relaţiilor dintre obiecte
1. Cunoaşte corpul său propriu
- arată mâna dreaptă
- arată mâna stângă
- arată ochiul drept
2. Mâna stângă la urechea stângă
3. Mâna dreaptă la urechea stângă
4. Care sunt degetele şi câte sunt
5.Cunoaşte corpul şi toate părţile
componente
Lateralitatea,
- ce mână foloseşte :
b. Orientarea spaţială
1. Se orientează în interiorul sălii şi
demonstrează că şi-a însuşit parametrii
fundamentali care servesc la orientarea în
spaţiu
a)deschis-inchis
b) deasupra - dedesubt
c) înainte - înapoi
d) la dreapta - la stânga
c. Structurarea temporală
1. Știe cum se numeşte partea din zi când se
1
trezeşte
2. Știe cum se numeşte partea din zi când se
culcă?
3. Stie când serveşte masa 
4. Știe cum se numeşte ziua care a trecut
5. Cunoaşte zilele săptămânii
6. Denumeşte şi apreciază timpul după ceas
d. Organizarea senzorio-perceptivă
1. Percepţia vizuală, reuşeşte să recunoască
şi să discrimineze:
a) formele
b) culorile
c) mărimile
2. Percepţia auditivă, recunoaşte şi
discriminează :
a) sunetele
b) modelele ritmice
3. Percepţia tactilă, recunoaşte şi
discriminează :
a) mărimea obiectelor
b) calitatea suprafeţei
Capacitatea de redare grafică a unui
model
a) desenează un pătrat după model
b) desenează o minge (închide cercul)
c) desenează o casă şi un copac
d) desenează un omuleţ
e) recunoaşte şi denumeşte culorile
C. Comportament cognitiv
1. denumeşte din memorie noţiuni din sfera
a 4-5 categorii (îmbracăminte, mobilă,
jucarii, animale, fructe)
2. defineşte obiecte sau fiinţe (scaun,
păpusă, cal, maşina, furculiţa) şi altfel decât
prin întrebuinţare
3. indică imaginea unor obiecte descrise
prin funcţie
4. indică lacunele în imagini
5. înţelege relaţia cauză-efect,
daca pun mana pe flacără, atunci..
Dacă-mi esete atunci….
6. poate completa cuvintele lipsă în perechi
de analogii opuse:
vara e cald, iarna e...............
tata e bărbat, mama e........... ;
ziua e lumină, noaptea e...........
7. sesizează absurdul în imagini
8. copiază un romb
Abilitati logico-matematice
a) poate separa două mulţimi de obiecte
desenate pe un cartonaş

2
b) poate stabili corespondenţa între
elementele unei mulţimi şi simbolul numeric
c) poate număra cel puţin 10
cuburi/creioane
d) poate ordona după mărime
e) poate clasifica după formă
f) identifică forme geometrice: pătrat
cerc
triunghi
dreptunghi
g) rezolvă calcule simple de
adunare/scădere
D. Comportament verbal
a). Limbaj-comunicare
1. articulează corect fonemele, silabele,
cuvintele
2. foloseşte gesturi şi mimica în
comunicare
3. îşi spune numele/prenumele
4. îşi cunoaşte membrii familiei
5. executa ordine simple (trei, patru
comenzi) in ordine cronologica (Vino la
masă ! Ia caietul! Deschide-l şi du-te la
uşă !).
6. repetă o serie de foneme, logatomi
7. repeta propoziții de 14-18 silabe (Mihai
a plecat in excursie şi e tare bucuros)
8. înţelege întrebări simple şi răspunde prin
DA / NU
9. răspunde cu o explicaţie la întrebarea
‘De ce ?’
10 povesteşte după imagini, sesizează
esenţialul
b) Lexie-grafie
1. scrie câteva litere
2. recunoaşte litere
E. Comportament relaţional-afectiv Da Nu Uneori Deseori
1. este linistit
2. prezintă reacţii de nervozitate, impulsive
3. prezinta reacţii impulsive faţă de alţii
4. prezintă reacţii de auto agresivitate
5. stabileşte cu uşurinţă contacte sociale
6. stabileşte relaţii interpersonale la nivelul
grupului/clasei
7. manifestă interes pentru activitate (în
general)

Observaţii: