Sunteți pe pagina 1din 2

Cabinetul logopedic interşcolar Logoped,

Liceul J. Honterus – BRAŞOV Anamaria Ungureanu

PROBE DE EVALUARE A DISLEXIEI


(examenul competenţelor şi conştiinţei fonologice)

1. Numără silabele şi spune (sau arată pe degete) câte a găsit.


 Se vor folosi imagini sau cuvinte indicate verbal de către adult - 8 itemi.

2. Identifică prima consoană din cuvânt.


 Se va cere identificarea cuvântului care începe cu acelaşi sunet ca în modelul dat
(ex.: casă/ măr, cal)
 Se vor folosi imagini adecvate sau cuvinte (indicate verbal) - 8 itemi.

3. Numeşte prima consoană din cuvânt.


 Se vor folosi imagini sau cuvinte indicate verbal - 8 itemi.
 Se va cere copilului să redea sunetul iniţial – izolat.

4. Suprimă consoana iniţială, apoi găseşte cuvântul format.


 Exemple: m(are), s(apă), s(oare), c(lamă), p(lasă), b(loc), r(ac), t(ren).

5. Suprimă o silabă, apoi găseşte cuvântul format.


 Suprimarea primei silabe: spa(ghete), mă(mică), şo(sete), în(cepe), pe(pene),
şa(cal).
 Suprimarea ultimei silabe: (carte)lă, (cer)cei, (hai)nă, (pom)pă, (supă)rat, (lup)te.

6. Găseşte, din 3 exemple, cuvântul care rimează cu modelul dat:


 Piscină / avion, găină, castel.
 Copac / băiat, pantof, gândac.

7. Găseşte sunetele ce alcătuiesc scurte pseudo-cuvinte:


 moz, pli, unc, arg, zata, sot....etc
 Se poate aplica prin scris-citit, la copiii de clasa I.

8. Proba de numire rapidă a obiectelor (rapid naming test).


 Se foloseşte o fişă special concepută

 Materialul de mai sus a fost elaborat pe baza recomandărilor din cursul online
difuzat de organizaţia Dyslexia International. Autorul cursului este dr. Vincent
Goetry, cercetător în psiholongvistică la Universitatea Liberă – Bruxelles.

Această formă de evaluare se bazează pe studiile care arată că, pentru persoana
dislexică, principala dificultate constă în procesarea fonologică a limbajului,
implicată în realizarea scris-cititului. Cercetările recente confirmă tot mai serios
acest punct de vedere, cunoscut în neuro-ştiinţe ca TEORIA FONOLOGICĂ.