Sunteți pe pagina 1din 4

CORIJAREA LIMBAJULUI METOD PRACTIC - seciune fie

NATANAEL DOBRA

Materialul pentru corijarea Sunetului C


I. IMAGINI
Denumete imaginile vezi i dicionarul vizual de la final

copil

cal

cni

canal

II. SILABE, LOGATOMI I COMBINAII CONSONANTICE


1.

3.

n silabe directe
Neprelungit
ca, ce, ci, co, cu, c, c
Repetate
Repetate
caca ceca cica coca
cace cece cice coce
caci ceci cici coci
caco ceco cico coco
cacu cecu cicu cocu
cac cec cic coc
cac cec cic coc

C
aca
ace
aci
aco
acu
ac
ac

5.

C
tic
nic
coc
boc
suc
ric
rec

7.

2.

cuca
cuce
cuci
cuco
cucu
cuc
cuc

cca
cce
cci
cco
ccu
cc
cc

n poziie intervocalic
eca ica oca uca ca
ece ice oce uce ce
eci ici
oci uci ci
eco ico oco uco co
ecu icu ocu ucu cu
ec ic oc uc c
ec ic
oc uc c
n logatomi
sec dic
lic
rac
vic soc
dac vec
lac voc
fic
roc
lec dec

final
toc mic
loc tec
lc zic
nac joc
bic pac
buc zec
duc cic

cca
cce
cci
cco
ccu
cc
cc
4.
ca
ce
ci
co
cu
c
c
6.

pec
ruc
mac
mec
gic
rc
tac

nec
pic
fac
cuc
sac
fec
luc

n combinaie cu diftongi
cie cea ciu coa cao cio
ceu cau coi cue cu cei

cui
cau

n silabe inverse
Neprelungit
ac, ec, ic, oc, uc, c, c
Repetate
acac ecac icac ocac
acec ecec icec ocec
acic ecic icic ocic
acoc ecoc icoc ococ
acuc ecuc icuc ocuc
acc ecc icc occ
acc ecc icc occ

cac
cec
cic
coc
cuc
cc
cc

cac
cec
cic
coc
cuc
cc
cc

cu
cum
cos
cm
cu
cp
cop

cep
cut
cun
ca
ca
cas
cot

n combinaii consonantice
osc sco nc ect cra
sca scu nc ict
cr
erc irc
orc urc clu
ulc ca c oc co
cle cli
clo alc lc
sc usc inc oct cre
sc anc unc act cri

cro
cru
cla
ec
lc
scru
arc

n logatomi
con can ct
com cor cer
cic cn cn
cid cup cim
cab cir
cad
cul col cal
car cur cl

C
asc
sc
rc
elc
cl
esc
isc

ucac
ucec
ucic
ucoc
ucuc
ucc
ucc

iniial
cel cit
cr cr
cam cet
cil
co
ces coc
cat cin
cen cap

III. CUVINTE
1.

n poziie iniial

Monosilabice
c, ca, cci, ci, cal, cald, calm, cnd, cr, car, card, ca, c, ct, coc, coif, col, cont, cor, corb, corn, co,
cub, cuc, cui, cuib, cult, cum, cur, curb, curs
Bisilabice
cactus, cine, clci, cale, cni, canin, cnta, cntar, capr, cra, crcel, crlig, casa, cas, castel, cea,
cel, czut, coard, cobr, cocor, cojoc, colac, colar, compot, concurs, copac, cot, cote, covor, covrig,
cufr, cuiu, culcu, cumnat, cup, cupru, cuptor, curea, curent, curge, curte, cuc, cuit, cuu, cuvnt
Polisilabice
caban, cciuli, cais, clare, clre, calciu, calculator, caleac, climar, cma, cmu, cmil,
candelabru, cni, capcan, cpri, cri, caramea, caricatur, crlion, crncior, carneel, crni,
crticic, crucior, cauz, cavaler, codi, coji, colier, colind, colivie, colior, comoar, conifer, copila,
copit, corabie, corcodu, cordelu, cornule, coroni, cortin, cotcodac, cotoroan, covat, cozonac,
cucurigu, cucuruz, cuibuor, culoare, cultiva, cuminte, cumprturi, cumsecade, cunun, cununie, curajos,
curcubeu, curelu, curios, cutie, cutiu
grupe consonante
cldi, cli, claie, clan, clap, clar, clarinet, clas, clti, cltina, claxon, claxona, clem, clete, cleveti, clim,
clip, clipi, clipit, clipit, clopoel, crac, crciun, crai, crap, crpa, crptur, creang, creast, creion, crem,
crengu, cre, cre, cri, crin, criv, crocodil, croi, cruce, crud
2.

n poziie median

Bisilabice
acum, blocaj, bocanc, buc, clocot, coco, cucu, doic, ecou, ficat, ficus, flcu, foc, fricos, joac, lca,
lact, lacom, local, loca, macaz, maic, mic, micu, mucos, necaz, nuc, pleca, puic, roc, acal, sacou,
sacul, seca, secol, secund, oca, tiuc, stoca, strica, tacm, cnit, tcut, taic, teac, toca, tricou, vac,
vocal
Polisilabice
acas, acolo, acuzaie, aluneca, autocar, bltoac, beic, bucat, buctar, bucuros, bunic, crocodile,
duminic, elicopter, epoc, explic, furnic, icoan, neca, nfuleca, jucrie, jucu, leoaic, localitate,
locomotiv, locuin, lupoaic, macara, maimuic, mmic, mecanic, medicament, mestec, miracol, muzic,
norocos, ocazie, pericol, pictur, piersic, pisic, potec, rcoros, saco, scule, secure, smntnic,
socat, socoteal, socoti, sofisticat, telecomand, teracot, ticlos, tocan, uic, ursoaic, urzic, vacan,
vcu, vindec, zmeoaic
grupe consonante
arca, balcon, banc, basc, bascul, binoclu, borcan, bucl, clci, cacaval, cloc, culcu, defect, doctor,
eclips, gluc, gsc, infecie, injecie, insect, masc, mascot, mic, moric, munc, musc,
musculos, opinc, pescui, potcoav, puc, ruc, remorc, scai, sclda, scam, scandal, scnteie, scpa,
scrpina, scr, scaun, scoal, coal, scobitoare, scoic, colar, scorbur, scrum, scufi, scump, scut,
secven, sfecl, socru, sorcov, paclu, spectacol, stncu, sticl, unc, tractor, usc, usctor, victorie,
vulcan, vulcaniza, zacusc
3.

n poziie final

Monosilabice
ac, atac, bac, bec, bloc, cec, chec, cioc, coc, cuc, dac, drac, fleac, foc, grec, ic, ioc, joc, leac, loc, mac, mic,
nuc, plic, puc, rac, sac, sec, soc, oc, spic, stoc, suc, tac, ac, tic, toc, oc, truc, veac

3
Bisilabice
amic, antic, atomic, batic, berbec, boboc, breloc, buiac, bulbuc, bumbac, bunic, buric, burlac, bursuc, butuc,
caiac, cntec, capac, casnic, catolic, ceainic, ciubuc, clasic, cojoc, colac, comic, copac, cosmic, darnic, deloc,
dovleac, escroc, eec, fizic, fursec, gagic, gndac, gnsac, groaznic, haiduc, hamac, harnic, ibric, nec, lptic,
logic, magic, mnzuc, medic, mijloc, nsuc, nuc, nimic, noroc, ppuc, paznic, plastic, practice, public, pudic,
pupic, pustnic, sadic, stuc, scutec, eic, soroc, spanac, stomac, ttic, tipic, toxic, trabuc, uituc, usuc, venic,
voinic, zigzac, zilnic
Polisilabice
acvatic, amestec, anemic, arpagic, astmatic, automatic, balamuc, benefic, busuioc, cauciuc, coniac, cotcodac,
cozonac, domestic, elastic, exotic, galactic, hanorac, identic, inamic, ntuneric, jratec, liliac, lunatic, mecanic,
obraznic, puternic, rzboinic, slbatic, simpatico, tolomac, ucenic, zadarnic, zodiac
grupe consonante
arc, brusc, calc, cerc, chioc, circ, disc, melc, parc, porc, prunc, risc, talc, tanc, nc, anc, arc, teanc, trosc,
turc, vsc, adnc, banc, bocanc, ceresc, ssesc, clresc, chinezesc, ciobnesc, cocostrc, ngeresc,
rnesc, vitejesc

IV. PROPOZIII
Caul este n co .
Cinele citete o carte .
Cmila nu ncape n cas.
Comoara este ascuns.
Poteca duce n stuc.
Basca este pe sac.
n balcon e un liliac.

Sacul este n cas.


Melcul este pe butuc.
Puiul de cocor este n cuib.
Blana este alb.
Este cald.
M-am crat n copac.
Copilul a mncat gluca.

Cuca este mic.


Ciorba este cald.
Bunicul este haiduc.
Am cumprat un lact.
Autocarul pleac acum.
n sac este mac.
Sunt voinic.

V. EXERCIII
DI FERNIERE C-G
aca
ace
aci
aco
acu
ac
ac

aga
age
agi
ago
agu
ag
ag

con gon
cul gul
tic tig

eca
ece
eci
eco
ecu
ec
ec

ega
ege
egi
ego
egu
eg
eg

can gan
col gol
sec seg

ica
ice
ici
ico
icu
ic
ic

iga
ige
igi
igo
igu
ig
ig

ct gt
cal gal
dic dig

oca
oce
oci
oco
ocu
oc
oc

oga
oge
ogi
ogo
ogu
og
og

uca
uce
uci
uco
ucu
uc
uc

uga
uge
ugi
ugo
ugu
ug
ug

ca
ce
ci
co
cu
c
c

ga
ge
gi
go
gu
g
g

ca
ce
ci
co
cu
c
c

ga
ge
gi
go
gu
g
g

com gom
car gar
nic nig

cor
cur
lic

gor
gur
lig

cer
cl
rac

ger
gl
rag

ric rig
rec reg
dec deg

fic
lec
roc

fig
leg
rog

fit
lec
roc

let
rot

c-g, ca-ga, cal-gal, cnd-gnd, cr-gr, card-gard, ct-gt, coc-gog, co-go, cum-gum

Alte diferenieri C-T ce apar rar (ex. capacism)


aca
ace
aci
aco
acu
ac
ac

ata
ate
ati
ato
atu
at
at

con ton
cul tul
tic tit

eca
ece
eci
eco
ecu
ec
ec

eta
ete
eti
eto
etu
et
et

can tan
col tol
sec set

ica
ice
ici
ico
icu
ic
ic

ita
ite
iti
ito
itu
it
it

ct tt
cal tal
dic dit

oca
oce
oci
oco
ocu
oc
oc

ota
ote
oti
oto
otu
ot
ot

uca
uce
uci
uco
ucu
uc
uc

uta
ute
uti
uto
utu
ut
ut

ca
ce
ci
co
cu
c
c

ta
te
ti
to
tu
t
t

ca
ce
ci
co
cu
c
c

ta
te
ti
to
tu
t
t

com tom
car tar
nic nit

cor
cur
lic

tor
tur
lit

cer
cl
rac

ter
tl
rat

ric ritfic
rec ret
dec det

c-t, ca-ta, cr-tr, c-t, coc-toc, cont-tont, cor-tor, corn-torn, cub-tub, cuci-tuci, cioc-ciot, coc-cot, lac-lat,
pac-pat, sac-sat

4
Cuvinte lacunare
Pune n fiecare csu litera c i vezi ce cuvnt se formeaz
Exemplu: c ar, c o c o

 ald, a, ol, oif, o, uib, ine, ntar, r el, as, ote, o or, ola ,
 u , aban, mil, omoar, opila, ovat, uloare, utie, lap, rengu,
 ro odil, la t, mu os, auto ar, lo omotiv, pote , v u, bas , glu , opin ,
s ufi, vul an, blo , sa , ma , butu , haidu , capa , ppu , stu , voini , au iu ,
lilia , puterni , toloma , bocan , dis , mel , tur , ban
Folosind cuvintele date formeaz propoziii
Ex. Cuibul este n copac.

calm, corb, co, cuc, cuib, capr, crlig, cas, castel, cel, compot, copac, cote, cuc, clre
cma, cmil ,capcan ,crni ,comoar ,cornule ,curajos ,curelu ,clap ,cruce ,coco ,foc
lact ,nuc ,tricou ,vac ,piersic ,potec ,ticlos ,vacan ,basc ,banc ,puc ,scoic ,scufi
Lacune - completeaz propoziiile urmtoare folosind cuvintele din coloana alturat:
Bunica are __________________.
Ne-am jucat n _______________.
Cuibul era __________________.
Din lapte se face _____________.
Am mpletit un _______________.
Am vzut un_________________.

cald
cacaval
co
melc
caban
capre

Am dus vaca la _________________.


Locuiesc la _____________________.
Am adunat multe ________________.
Cocoul era n __________________.
Arcaul avea ___________________.
Fiecare cel are o _______________.

coif
cuc
cote
crengue
pscut
bloc