Sunteți pe pagina 1din 13

SECURITATEA LA INCENDIU A

CLADIRILOR PENTRU DEPOZITARE


AUTOR: STELUTA NITU
Descrierea constructiei analizate
• Depozit , cu obiect de activitate distributia sistemelor de
fixare profesionala pentru constructii, unelte electrice si
mecanice pentru constructii
• Functii secundare: activitati de birou
• Suprafata depozitului: 1600mp, cladire de sine statatoare,
situata la distanta de 17 m de alt depozit cu aceeasi
constructie si materiale depozitate similare, pe o platforma
de depozite
• Suprafata spatiilor administrative: 237.86 mp
• Inaltimea maxima este de 11m cu 11.5m la atic
• Program de lucru: 09.00-17.00, de luni pana vineri
Autor: STELUTA NITU Securitatea la
3/14/20
incendiu a cladirilor pentru depozitare
Descrierea constructiei analizate

• Spatiile administrative sunt realizate cu pereti


cu sisteme din suporti metalici si gips carton.
Peretii nu au rol de separare in caz de incendiu
si din acest motiv intregul spatiu de 1600mp
este considerat un spatiu unitar (un singur
compartiment de incendiu).
• Numarul maxim de de persoane ce pot fi
simultan in cladire: cca 10-15 persoane
(personal propriu si vizitatori)
Autor: STELUTA NITU Securitatea la
3/14/20
incendiu a cladirilor pentru depozitare
Categoria si clasa de importanta

• Categoria de importanta a constructiei: C


normala (conform HGR 766/1997)
• Cod de importanta seismica: III normala
conform P100/2006 , partea I

Autor: STELUTA NITU Securitatea la


3/14/20
incendiu a cladirilor pentru depozitare
Principalele destinatii ale incaperilor

• Depozit: o parte a materiilor depozitate (marfa,


respectiv materialele de constructii) este
ambalata in pungi de plastic, asezata in cutii de
carton iar echipamentele electrice (unelte)sunt
ambalate in pungi de plastic asezate pe cofraje
din polistiren expandat si in cutii de carton. Toata
marfa este asezata pe paleti, in total 924 paleti
• Zona administrativa: birouri, sala meeting,
vestiare, bucatarie, toalete
Autor: STELUTA NITU Securitatea la
3/14/20
incendiu a cladirilor pentru depozitare
Clase de periculozitate materiale existente
in depozit
• Produsele si materialele existente in depozit fac
parte din urmatoarele clase de periculozitate,
conform P118-99- tabelul 6.2.19:
• P2- periculozitate redusa: aparate electrice, lichide
incombustibile in ambalaje combustibile
• P3 – periculozitate medie, elemente de mobilier,
materiale textile din fibre sintetice, carti, papetarie
• P4 – periculozitate mare: carton, hartie, obiecte
confectionate din materiale plastice, cabluri electrice

Autor: STELUTA NITU Securitatea la


3/14/20
incendiu a cladirilor pentru depozitare
Clasele de reactie la foc si periculozitate

- Stalpii din laminate din otel, neprotejati, clasa de


reactie la foc A1 avand R15min
- Grinzile din laminate de otel, neprotejate, clasa de
reactie la foc A1, avand R15min
- Pereti exteriori – panouri din tabla ondulata din otel,
fara clasificare RF
- Acoperis autoportant fara pod sau sarpanta clasa de
reactie la foc A1 si invelitoare clasa de reactie la foc B

Autor: STELUTA NITU Securitatea la


3/14/20
incendiu a cladirilor pentru depozitare
Identificarea si determinarea riscului de incendiu,
gradul de rezistenta la foc al constructiei
• Densitatea sarcinii termice:
Pentru calculare s-a folosit metoda precizata in SR 10903-2016, valorile puterii
calorifice pentru materialele combustibile extragandu-se din anexa A- tab 5 din
standard STAS10903/2
Þ q=391,78MJ/mp
Þ Risc mare de incendiu conform P118-99, cap 2, art .2.1.4. si tabelul 2.1.5

- Conform P118-99 art. 2.1.9 si 2.1.12 cladirea se incadreaza in gradul II


rezistenta la foc. Este asigurata corelarea intre destinatie, numarul de niveluri,
riscul de incendiu, numarul de vizitatori si gradul de rezistenta la foc fiind
respectate cerintele art 3.2.4 din normativul P118/99

Autor: STELUTA NITU Securitatea la


3/14/20
incendiu a cladirilor pentru depozitare
Instalatii de protectie impotriva incendiului
• Exista o instalatie de 5 hidranti interiori
• Presiunea necesara in instalatie este asigurata de o statie de pompare care
deserveste intregul complex de depozitare
• Debitul/hidrant : = 100l/min conform anexei nr 4 din P118/2-2013
• Stingatoare: depozit : 6 buc stingator P6abc, si 4 stingatoare P50abc
• Tobloul electric: 1 stingator G5
• Birouri: in fiecare birou cate 1 stingator P6
• Toalete: 1 stingator P6
• Bucatarie: 1 stingator P6
(TOTAL 22 BUC)

Autor: STELUTA NITU Securitatea la


3/14/20
incendiu a cladirilor pentru depozitare
Caile de acces si evacuare

• 2 cai de evacuare: usi ce se deschid in exterior


• Traseele de evacuare sunt nenormate
• Nu exista iluminat de siguranta
• Caile de evacuare sunt marcate cu pictograme
avand inscriptia IESIRE si sageata in directia
evacuarii

Autor: STELUTA NITU Securitatea la


3/14/20
incendiu a cladirilor pentru depozitare
Identificarea si evaluarea riscului de
incendiu
• Identificarea si evaluarea riscului de incendiu s-a facut prin metoda
elvetiana SIA, prin aceasta metoda se presupune respectarea regulilor
generale de protectie, asa cum sunt cele referitoare la distantele de
siguranta intre caldirile invecinate , a masurilor de protectie a persoanelor
(cai de evacuare, iluminat de siguranta, etc) a prevederilor referitoare la
instalatiile utilitare precum si a documentelor de organizare a apararii
impotriva incendiilor specifice obiectivului
• Conform metodei SIA , siguranta la incendiu este 0.4359=. Risc mare;
• Ri efectiv= 2.98 fata de Ra acceptat=1.3
Ceea ce impune luarea unor masuri de optimizare.

Autor: STELUTA NITU Securitatea la


3/14/20
incendiu a cladirilor pentru depozitare
Recomandari
• Se recomanda o instalatie de stingere cu sprinklere si serviciu privat de situatii de
urgenta
• O corectare posibila privind situatia hidrantilor interiori – inlocuirea lor cu hidranti cu
furtun semirigid (cu lungimea de 30m) care ar permite intrarea in legalitate in ceea ce
priveste acoperirea cu doua jeturi a fiecarui punct , daca instalatia existenta poate
asigura presiunea necesara pentru debitul normat. In cazul in care presiunea nu poate
fi asigurata se poate utiliza solutia cu instalatie de stingere cu spuma care asigura
simultan o acoperire corecta si un randament mai bun al stingerii, conform Anexa 25
din P118/2-2013. Este necesara intocmirea in cel mai scurt timp a unui studiu care sa
evalueze din toate punctele de vedere solutiile de rezolvare a acestei probleme.
• Se recomanda mentinerea cu strictete a nivelului prezent de respectare a masurilor
referitoare la siguranta la incendiu.
• Trebuie acordata o atentie deosebita respectarii reglementarilor referitoare la lucrul cu
foc deschis, in cazul in care in mod exceptional este necesara executarea unor
asemenea activitati.

Autor: STELUTA NITU Securitatea la


3/14/20
incendiu a cladirilor pentru depozitare
 verificarea periodică a instalațiilor electrice;
 verificarea periodică a mijioacelor de primă intervenție;
 interzicerea cu desăvârșire a fumatului in depozit si birouri,
respectand Dispozitia conducerii si Legea nr.349/2002
modificata si completata;
 menținerea în stare liberă a căilor de evacuare.

• Sunt obligatorii următoarele activităţi:


– respectarea dispozițiilor generale de prevenire si stingere a
incendiilor;
– instruirea la angajare şi instruirea periodică a salariaţilor privind
normele, regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a
incendiilor, precum şi asupra sarcinilor ce le revin din planurile de
intervenţie;
– menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a tuturor
instalațiilor, echipamentelor și mijloacelor de prevenire și stingere a
incendiilor prevăzute.

Autor: STELUTA NITU Securitatea la


3/14/20
incendiu a cladirilor pentru depozitare