Sunteți pe pagina 1din 8

PRACTICĂ - Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)

1. Hardware component mainframe 10. Care din b. RAM, a. adăugaţi monitoru calculelo
reprezintă: ele sale , notebook următoarele tipuri CPU, memorie lui r
a. proceduri, b. Hardware b. laptop, de calculatoare hard-disk ROM b. dimensiu b. Stocarea
programe, reprezintă noteboo este un computer c. RAM, b. adăugaţi nea datelor
rutine hard-disk- k, PDA, portabil : monitor, memorie memorie în
b. norme şi ul mainfra mainframe imprimanta RAM i plăcii memorie
procedee de calculatoru me laptop , scaner c. adăugaţi grafice pentru
colectare şi lui, restul c. mainframe, desktop d. CD-ROM, memorie c. dimensiu operaţiile
prelucrare a component laptop, microcalculat disc zip, cache nea curente
datelor elor fiind PDA, or dischetă d. adăugaţi memorie c. Executar
c. concepte software noteboo memorie i cache ea
11. Terminalul 14. Care sunt
şi simboluri c. Hardware k virtuală d. mărimea instrucţiu
inteligent este: componentele
d. ansamblul reprezintă d. mainframe, 17. Ce factori de unităţii nilor
un calculator care pot influenţa
elementelor memoria şi laptop, ordin tehnic pot de program
personal performanţele
fizice şi microproce noteboo influenţa sistem elor
un unui computer:
tehnice ale sorul k, PDA performanţele d. Trimitere
minicalcula a. monitor, 20. Ce factori de
computerului d. Hardware computerului: a unui e-
7. Cele mai tor imprimanta ordin tehnic pot
reprezintă a. dimensiun mail
2. Software puternice, un calculator , scaner influenţa
component ea
înseamnă: complexe şi fără b. CD-ROM, performanţele 23. CPU
ele memoriei
a. ansamblul scumpe sisteme capacitate hard-disk, computerului: reprezintă:
calculatoru RAM
component de calcul sunt: proprie de CPU, RAM a. rezoluţia a. Unitate
lui, iar b. mărimea
elor fizice a. procesare c. ROM, disc monitoru de
software diagonalei
ale Microcalculat un calculator jaz, lui Calcul a
programel monitorului
calculatoru oarele ce memorie b. frecvenţ Procesel
e sale c. tastatura
lui b. Supercalc acţionează cache a or
ergonomic
b. o colecţie 5. Care din ulatoare un d. DVD- monitoru (Calculat
ă
de următoarele le calculator ROM, disc lui ing
d. ataşarea
programe descriu elemente c. PDA-urile principal jaz, CPU, c. dimensiu Process
unui
c. esenţiale ale d. memorie nea Unit)
12. Terminalul touchpad
dispozitivel Tehnologiei minicalculatoarele cache memorie b. Unitate
neinteligent este:
e periferice Informatiei : 18. Ce factori de i ROM de
8. Cele mai ieftine a. un 15. Computerul
d. programul a. memoria ordin tehnic pot d. capacitat Control a
calculatoare sunt: minicompu dvs. funcţionează
de salarii primară, influenţa ea Program
a. ter greu atunci când
secundară performanţele harddisc elor
3. TI înseamnă: calculatoar b. un lucraţi cu mai
şi cache computerului: ului (Control
a. ansamblul ele calculator multe programe
b. RAM şi a. frecvenţa Program
componentel “mainfram cu simultan. Cum îi 21. Viteza
ROM monitorului Unit)
or fizice ale e” capacitate puteţi îmbunătăţi procesorului
c. Hardware, b. viteza c. Unitate
calculatorului b. PDA-uri proprie de performanţele ? (CPU) se măsoară
software şi procesorul de
b. proceduri, c. procesare a. adăugaţi în:
tehnologiil ui Control a
programe, rutine minicalcula c. un un hard- a. megahertz
e c. dimensiun Procesel
c. Terminal toare calculator disk (MHz)
comunicaţi ea or
Inteligent d. fără b. instalaţi o b. bit pe
ei memoriei (Control
d. Tehnologia supercalcu capacitate imprimantă secundă
d. Hardware ROM Process
Informaţiei latoare proprie de c. adăugaţi (Bps)
şi d. capacitate Unit)
procesare memorie c. gigabytes
4. Care din shareware 9. Care din a CD- d. Unitate
d. desktop RAM (GB)
următoarele următoarele tipuri ROM-ului Centrală
6. Ordinea d. instalaţi un d. megabytes
afirmaţii sunt de calculatoare 13. Care sunt de
descrescătoare monitor 19. Ce factori de (MB)
corecte: este folosit pentru principalele Prelucrar
din punct de mai mare ordin tehnic pot
a. Hardware un volum foarte componente ale 22. Care din e
vedere a influenţa
reprezintă mare de date: unui computer: 16. Cum îi puteţi următoarele nu (Central
capacităţii pentru performanţele
programel a. Tower a. ROM, îmbunătăţi reprezintă o Processi
următoarele tipuri computerului:
e b. Notebook Windows, performanţele unu funcţie a ng Unit)
de calculatoare a. mărimea
calculatoru c. Mainframe Word, i computer? procesorului?
este: diagonal 24. Care este
lui, iar d. Laptop Excel a. Executar
a. PDA, ei unitatea de
software ea
laptop,

1/8
PRACTICĂ - Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
măsură a ceasului pentru memorie de d. CPU a. monitor v de d. microfon 47. Un dispozitiv
unui PC: este: operare b. joystick stocare de stocare
32. Care este cea 44. Un dispozitiv
a. Frecvenţ a. Hz d. memoria c. imprima c. Un reprezintă:
mai mică unitate de intrare / ieşire
a de b. byte ROM ntă dispoziti a. Un
din care este reprezintă:
ceas la c. bit este o d. touchscr v de dispoziti
compusă memoria a. Un
care d. pixel memorie een comunic v de
unui calculator? dispoziti
funcţione de aţie comunic
28. Memoria RAM a. Fişier 36. Care din v de
ază capacitat d. Un aţie
este: b. Bit următoarele stocare
micropro e mare dispoziti b. Un
a. memoria c. Byte reprezintă un b. Un
cesorul v cu dispoziti
periferic 30. Care din d. Înregistr dispozitiv de dispoziti
b. Frecvenţ ajutorul v de
ă următoarele are intrare: v de
a de căruia se păstrare
b. memoria afirmaţii este a. memorie comunic
ceas la 33. Un dispozitiv introduc a datelor
de adevărată? RAM aţie
care de intrare date c. Un
stocare a. memoria b. tastatură c. Un
funcţione reprezintă: dispoziti
temporar RAM c. plotter 40. Care din dispoziti
ază a. Un v cu
ăa este d. modem următoarele v cu
memoria dispoziti ajutorul
datelor memoria reprezintă un ajutorul
RAM v cu 37. Care din căruia se
într-un în care dispozitiv de căruia se
c. Viteza ajutorul următoarele introduc
calculato aplicaţiil ieşire: introduc
de acces căruia se reprezintă un şi se
r e nu pot a. imprima şi se
a vizualize dispozitiv de vizualize
c. memoria scrie ntă vizualize
harddisc ază intrare: ază
permane date b. scaner ază
ului rezultatel a. touchpa rezultatel
ntă b. conţinutu c. tastatură rezultatel
d. Rata de e d e
d. memoria l d. mouse e
refresh a prelucrăr b. CD- prelucrăr
externă memorie prelucrăr
PC-ului ii ROM 41. Care din ii
i RAM ii
25. Ordonaţi 29. Care din b. Un c. difuzor următoarele d. Un
nu este d. Un
descrescător următoarele dispoziti d. plotter reprezintă un dispoziti
şters la dispoziti
următoarele unităţi afirmaţii este v audio dispozitiv de v cu
închider 38. Care din v cu
de măsură : KB, adevărată? c. Un ieşire: ajutorul
ea următoarele ajutorul
byte, TB, GB, bit a. memoria dispoziti a. monitor căruia se
calculato reprezintă un căruia se
a. TB, KB, ROM v de b. joystick introduc
rului dispozitiv de introduc
GB, bit, este comunic c. microfon date
c. memoria intrare: date
byte memoria aţie d. touchscr
RAM a. touchscr 48. Care din
b. Byte, bit, în care d. Un een 45. Care din
este een următoarele
KB, GB, aplicaţiil dispoziti următoarele
memoria b. DVD- 42. Care din reprezintă un
TB e scriu v cu reprezintă un
în care ROM următoarele dispozitiv de
c. Bit, byte, date ajutorul dispozitiv de
se c. Light reprezintă un stocare:
GB, TB, b. conţinutu căruia se intrare / ieşire:
încarcă pen dispozitiv de a. imprima
KB l introduc a. imprima
sistemul d. boxe ieşire: ntă
d. TB, GB, memorie date ntă
de a. trackball b. CD
KB, i ROM 39. Un dispozitiv b. modem
operare 34. Care din b. VDU c. tastatură
byte, bit nu este de ieşire c. tastatură
d. memoria următoarele c. touchpa d. boxe
şters la reprezintă: d. boxe
26. Un kilobyte RAM reprezintă un d
închider a. Un 49. Care din
este: este o dispozitiv de d. modem 46. Care din
ea dispoziti următoarele
a. 1024 de memorie intrare: următoarele
calculato v cu 43. Care din reprezintă un
biţi de a. imprima reprezintă un
rului ajutorul următoarele dispozitiv de
b. 100 de capacitat ntă dispozitiv de
c. memoria căruia se reprezintă un stocare:
bytes e mică b. scaner intrare / ieşire:
ROM vizualize dispozitiv de a. memoria
c. 1024 de c. VDU a. monitor
este 31. Memoria ază ieşire: RAM
bytes d. boxe b. joystick
memoria utilizată de un rezultatel a. touchpa b. imprima
d. 1000 de c. plotter
în care program activ 35. Care din e d ntă
biţi d. touchscr
se este: următoarele prelucrăr b. CD- c. harddisk
een
27. Cea mai mică încarcă a. ROM reprezintă un ii ROM d. CPU
unitate de măsură sistemul b. RAM dispozitiv de b. Un c. Sintetiza 50. Care din
c. Cache intrare: dispoziti tor următoarele

2/8
PRACTICĂ - Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
reprezintă un 54. Formatarea b. Word, folosită pentru a b. Symboli c. Unitatea a. Orice software
dispozitiv de harddiskului este Excel, crea un c User de sistem -ul
stocare: folosită pentru : Window document : Interfac Interfaţă de
69. Care din
a. memoria a. Realizar s a. Aplicaţie e General operare
următoarele faze
ROM ea c. Linux, de c. Linie de ă b. O
reprezintă prima
b. touchpa backup- Explorer contabili comand (General aplicaţie
fază în dezvoltare
d ului , tate ă User de calcul
unei aplicaţii
c. mouse b. Găsirea PowerP b. Aplicaţie d. Graphic Interface tabelar
software?
d. bandă informaţii oint de al User ) c. O listă
a. Impleme
magnetic lor pe d. Outlook procesa Interfac d. Interfaţa cu
ntare
ă disc Express, re de e Grafică calculato
b. Design
c. Copierea Word, text cu arele
51. Care din 62. Care din c. Analiză
fişierelor Excel c. Aplicaţie Utilizator utilizate
următoarele următoarele d. Testare
pe de ul în birou
reprezintă un 57. Care din exemple
harddisk prezent (Graphic d. Un driver 70. Care din
dispozitiv de următoarele reprezintă un
d. Pregătire are al User următoarele
stocare: combinaţii sistem de 68. Ce reprezintă
a d. Adăugar Interface programe sunt
a. monitor reprezintă numai operare ? versiunea unui
harddisk ea de ) programe
b. sintetizat sisteme de a. Window soft?
-ului date multimedia?
or operare : s 65. Care din a. Un
pentru într-o a. Excel
c. dischetă a. Window b. Word următoarele număr
stocarea foaie de b. Windows
d. plotter s, Linux, c. Lotus reprezintă etapa care
informaţii calcul c. PowerPo
Word d. PowerP din dezvoltarea identifică
52. Care din lor int
b. Word, 60. Care din oint unui sistem un
următoarele d. Access
55. Formatarea Excel, următoarele informatic în care anumit
reprezintă un 63. Care din
dischetei este Window reprezintă funcţii sunt specificate stadiu al 71. Care din
dispozitiv de următoarele
folosită pentru : s ale sistemului de cerinţele dezvoltăr următoarele
stocare: exemple
a. Realizar c. Linux, operare ? sistemului ii dispozitive este
a. RAM reprezintă o
ea DOS, a. Scanare propus ? produsul utilizat foarte mult
b. harddisk aplicaţie de
backup- Window a unei a. Concepţi ui atunci când lucraţi
extern procesare de
ului s fotografi e software cu interfaţa
c. terminal texte?
b. Găsirea d. Outlook i b. Testare b. Un grafică?
inteligent a. Windows
informaţ Express b. Copiere c. Analiză număr a. Tastatur
d. trackball b. Excel
iilor pe , Word, a unui d. Program care ă
c. Lotus
53. Care din disc Excel fişier are identifică b. Mouse
d. Word
următoarele c. Copiere c. Produce data c. Scaner
58. Ce tip de 66. Dacă aţi lucra
afirmaţii reprezintă a rea unui 64. Ce reprezintă când a d. Program
software de acasă ce tip de
un avantaj al fişierelor raport GUI ? fost ul
controlează aplicaţie aţi utiliza
folosirii unei pe dintr-o a. Unitatea creat Windows
alocarea pentru
dischete? harddisk bază de de produsul
resurselor în comunicarea cu 72. Care din
a. Are o d. Pregătir date Interfaţă software
calculator : colegii şi cu următoarele
capacitat ea d. Efectuar cu c. Un
a. Sistemu clienţii? afirmaţii despre
e mare dischete ea Jocurile număr
l de a. Baze de World Wide Web
de i pentru calculel (Games care
operare date este adevărată?
stocare stocare or într-o Unit identifică
b. Aplicaţiil b. Calcul a. WWW este
b. Se poate a foaie de Interface un
e Tabelar un
citi informaţ calcul ) autorul
software c. Prezentă serviciu
oriunde iilor b. Interfaţa software
c. Browser 61. Majoritea ri al
c. Costul Grafică -ului
56. Care din -ul de sistemelor d. Poştă sistemul
de Universa d. Un
următoarele internet informatice electroni ui de
achiziţie lă număr
combinaţii d. Softul folosesc că operare
este (Graphic care
reprezintă numai de pictograme şi un b. este un
ridicat al 67. Care dintre indică
aplicaţii software : securitat mouse. Cum se motor de
d. Se Universa următoarele locul
a. Window e numeşte acest căutare
defectea l programe unde
s, Linux, sistem ? c. nu
ză uşor 59. Ce aplicaţie Interface reprezintă o trebuie
Word a. DOS utilizeaz
software este ) aplicaţie software? instalat
ă HTTP

3/8
PRACTICĂ - Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
d. este o b. ISDN Intranet este c. O reţea 82. ISDN b. b. O afara
parte a c. FTP adevărată? privată a reprezintă: Cataloga securitat compani
Internetu d. ISP a. Reprezin unei a. Standard rea unei e mai ei
lui tă un companii ul colecţii bună a
76. Intranet 87. WWW
sistem care Internaţi de CD- calculato
73. Extranet înseamnă? reprezintă?
global de include onal al uri arelor
înseamnă? a. O reţea a. O colecţie
reţele de şi Reţelelor c. Căutarea c. A elimina
a. O reţea globală de pagini
calculato utilizatori Digitale de folosirea
locală de de multimed
are din afara (Internati informaţii aplicaţiil
calculato calculato ia
b. Este o compani onal pentru or de
are are b. Un set de
reţea la ei Standard lucrul de poştă
b. Un b. O reţea docume
care d. O parte Digital acasă electroni
sistem privată a nte de
accesul din Network d. Gestiunea că
de unei ajută la
este WWW s) fişierelor d. Lucrul de
operare companii pregătire
permis b. Standard acasă
folosit de c. Un 81. Care din 84. O reţea de tip a
oricărui ul
reţele sistem următoarele WAN este? 86. Care din asistată
utilizator Interactiv
c. O reţea de afirmaţii este a. O reţea următoarele de
c. Este un al
privată a operare adevărată? de afirmaţii despre calculato
sistem Reţelelor
unei pentru a. Internetu calculato Extranet este r
de Dinamic
companii reţele l este o are în adevărată? c. Un set de
operare e
d. O reţea d. Un parte din acceaşi a. Reprezin docume
pentru (Interacti
privată a sistem World clădire tă o nte
reţele ve
unei de Wide b. O reţea colecţie multimed
d. Este Standard
companii administr Web metropol globală ia care
reţeaua Dynamic
care are a b. Internetu iană de reţele pot fi
privată a Network
include calculato l este c. O reţea care citite de
unei s)
şi arelor reţeaua de comunic oricine
companii c. Reţea de
utilizatori din reţea privată a calculato ă între are
Servicii
din afara 79. Pentru a găsi unei are ce ele acces la
77. Care din de Date
compani informaţii pe companii leagă b. Reprezin Internet
următoarele a
ei Internet utilizaţi : c. Internetu calculato tă un d. reţea
reprezintă Internetu
a. Un l este o arele din sistem globală
74. Care din avantajul principal lui
dicţionar reţea două de de
următoarele al unui sistem de (Internet
on-line care clădiri securitat calculato
dispozitive sunt reţea? Services
b. Un leagă apropiat e folosit are
necesare pentru a a. Creştere Data
motor de împreun e de reţele
comunica cu alte a vitezei Network) 88. ADSL
căutare ă mai d. O reţea c. Oferă
calculatoare de d. Reţea de înseamnă?
c. Un multe ce leagă servicii
utilizând reţeaua prelucrar Servicii a. O firmă
program calculato calculato de
de telefonie? ea Digitale ce oferă
de poştă are din are Internet
a. modem datelor Integrate servicii
electroni întreaga aflate la persoan
b. CD- b. Costuri (Integrat de acces
că lume distanţe elor
ROM reduse ed la
d. bază de d. Internetu mari individua
c. scaner c. Partajare Services Internet
date l este le şi
d. fax a datelor Digital 85. Conectarea b. Linie
reţeaua organiza
d. Crearea 80. Internet Network) calculatoarelor în asimetric
75. Calculatoarele privată a ţiilor
copiilor înseamnă? reţea se ă în care
din biroul dvs. unei 83. Care din d. Este
de a. O reţea realizează pentru? viteza de
sunt conectate companii următoarele reţeaua
siguranţ globală a. Utilizatorii recepţio
astfel încât care acţiuni reprezintă privată a
ă pentru de să poată nare a
utilizatorii au include utilizarea unei
datele calculato avea datelor
acces la şi Internetului de companii
importan are acces este mai
imprimanta de utilizatori acasă? ce
te b. O reţea partajat mare
reţea.Cum se din afara a. Tipărirea include
privată a la fişiere decât
numeşte acest tip 78. Care din compani unei şi
unei şi viteza de
de reţea? următoarele ei scrisori utilizatori
companii resurse trasmisie
a. LAN afirmaţii despre i din
a datelor

4/8
PRACTICĂ - Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
c. Reţeaua d. Un recepţio 94. Rata de contul d. Controlu c nu pot 103. Formatarea
telefonic dispoziti nării de transfer a dvs. l fi tipărite harddisk-ului este
ă v de mesaje informaţiilor se c. Permit stocurilo c. folosită pentru :
obişnuită intrare c. Un set măsoară în? cererea r Docume a. realizare
d. Reţea de a. Bit unui ntele în a copiilor
91. FTP 99. Care din
telefonic docume b. MHz raport format de
înseamnă? următoarele
ă digitală nte c. Bit/secu băncii electroni siguranţ
a. Serviciu al afirmaţii nu este
multimed ndă referitor c nu pot ă
89. PSTN Internetu caracteristică
ia care (BPS) la fi b. găsirea
înseamnă? lui comerţului
pot fi d. Rot/sec tranzacţii vizualiza informaţii
a. Linie pentru electronic?
citite de (rotaţii/s d. Permit te lor pe
asimetric transferu a. Tranzacţ
oricine ecundă) manevra d. disc
ă în care l iile pot fi
are rea Docume c. copierea
viteza de fişierelor 95. Care din procesat
acces la disponibi ntele în fişierelor
recepţio b. Un set de următoarele e rapid
Internet lităţilor format pe
nare a docume sarcini ar fi mai b. Serviciile
d. Firma ce băneşti electroni harddisk
datelor nte potrivite pentru o sunt
oferă între c nu pot d. pregătire
este mai multimed persoană decât disponibi
servicii diferite fi stocate a
mare ia care pentru un le
de conturi harddisk
decât pot fi calculator? oricând 101. Care din
Internet -ului
viteza de citite de a. 97. Într-un c. Produsel următoarele
pentru
trasmisie oricine 93. Care din Inregistr departament e pot fi aplicaţii nu este
stocarea
a datelor are următoarele area guvernamental promova utilizată într-un
informaţii
b. Reţeaua acces la afirmaţii despre elevilor calculatoarele te, iar spital?
lor
telefonic Internet server este dintr-o sunt folosite la : preţurile a. Inregistr
ă c. Serviciu al adevărată? şcoală a. Controlul pot fi area 104. Care din
obişnuită Internetu a. Reprezin b. liniilor de compara pacienţil următoarele
c. Reţeaua lui de tă un Procesar asambla te rapid or acţiuni implică
telefonic oferă sistem ea re d. Există b. Sistemul utilizarea
ă digitală posibilita global de tranzacţii b. Controlul un de comerţului
d. Un tea reţele de lor dintr- accesulu contract control al electronic?
serviciu conversa calculato o bancă i la fizic între ambulan a. Navigare
al ţiilor are c. Căutarea Internet vănzător ţelor a pe
Internetu d. Firma ce b. Este un unei cărţi c. Emiterea şi c. Instrume Internet
lui oferă calculato într-o paşapoa cumpără nt de pentru
servicii r puterni bibliotec rtelor tor diagnosti docume
90. ISDN
de ce ă d. Emiterea care ntare
înseamnă? 100. Care din
Internet controle d. Crearea biletelor d. Servicii b. Cumpăr
a. Reţeaua următoarele
ază unei de avion de area de
telefonic 92. ISP afirmaţii
activitate lucrări consilier cărţi on-
ă înseamnă? 98. Care din referitoare la
a unei artistice e line
obişnuită a. Serviciu următoarele documentele în
reţele c. Împrumu
b. Linie al 96. Care din activităţi nu este format electronic 102. Dacă aţi
c. Este o tarea
asimetric Internetu următoarele specifică unei este adevărată? lucra de acasă, ce
reţea la unei cărţi
ă în care lui afirmaţii despre şcoli ? a. tip de aplicaţie aţi
care dintr-o
viteza de pentru tranzacţiile a. Înregistr Docume utiliza pentru
accesul bibliotec
recepţio transferu bancare on-line nu area ntele în comunicarea cu
este ă
nare a l este adevărată? studenţil format colegii şi clienţii?
permis d. Trimitere
datelor fişierelor a. Permit or electroni a. Poştă
oricărui a unui e-
este mai b. Serviciu vizualiza b. Progra c nu sunt electroni
utilizator mail
mare al rea marea în format că
d. Este un
decât Internetu detaliilor orelor fizic b. Baze de 105. Care dintre
sistem
viteza de lui de contului c. Învăţare b. date următoarele
de
trasmisie oferă dvs. a Docume c. Calcul afirmaţii reprezintă
operare
a datelor posibilita b. Permit asistată ntele în tabelar un avantaj atunci
pentru
c. Reţeaua tea retragere de format d. Prezentări când cumpăraţi o
reţele
telefonic trimiterii a de calculat electroni carte on-line?
ă digitală şi bani din or

5/8
PRACTICĂ - Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
a. Prezenţa d. Reduc pregătire cu Care dintre lua poziţiona a. Asigurat de
vânzător necesitat ajutorul unui următoarele pauze re ă fiecare
ului care ea de a calculator ? afirmaţii este cea dese corectă securizar dată
poate deţine a. CAD mai bună pentru a b. Păstrare ea când
face material b. CBT modalitate de a permite a cablurilor sunt
recoman e tipărite c. CAM evita aceasta? afişarea umidităţii electrice salvate
dări d. LAN a. Plasarea screensa în birou b. Instalate fişierele
107. De ce
b. Livrarea monitoru ver-ului şi screensa c. Un
echipamente aveţi 110. Care dintre
imediată lui foarte d. Este utilizarea ver-e program
nevoie pentru a următoarele
a aproape recoman unei c. Utilizat creat de
utiliza poşta afirmaţii descriu
produsel de ochi dat a se iluminări întotdea oameni
electronică? conceptul de
or b. Folosire lua slabe una un cu scop
a. Un teleworking?
c. Disponib a unei pauze c. Luarea mouse distructiv
modem a. Lucrul
ilitate 24 tastaturi dese unor pad şi care
pentru într-un
de ore ergonom pentru a pauze d. Instalată distruge
mesajele birou
d. Ore ice prevenir rare o informaţii
primite şi central şi
limitate c. Calculat ea d. Păstrare aplicaţie le aflate
un comunic
de orul să afecţiunil a unei antivirus pe
modem area cu
deschide fie ferit or temperat calculato
pentru alte 117.
re a site- de oculare uri foarte r
mesajele birouri Calculatoarele
ului lumină scăzute d. Un fişier
trimise utilizând 113. Care dintre sunt utilizate
d. Folosire în birou
106. Care din b. Un o reţea următoarele pentru pregătirea 119. Aveţi pe
a unui
următoarele modem locală acţiuni reprezintă 115. Care din în diverse calculator date
scaun
afirmaţii reprezintă şi o linie b. Lucrul un risc? următoarele domenii. Care foarte importante.
fără
un avantaj al unui telefonic acasă a. Blocarea afirmaţii poate dintre următoarele Alegeţi dintre
braţe de
document ă prin unei foi cauza probleme tipuri de pregătire următoarele
sprijin
electronic? standard contact în cu spatele? sunt cele mai variante cum vă
a. Se pot c. Un direct cu 112. Alegeţi dintre imprima a. Incorect bune pentru a protejaţi aceste
şterge modem clienţii şi următoarele ntă a poziţie pregăti oamenii date împotriva
din şi o colegii afirmaţii care este b. Defectar a pentru a rezolva viruşilor şi a
greşeală placă de c. Comunic corectă: ea tastaturii diferite sarcini persoanelor
b. Necesită reţea area cu a. Este tastaturii b. Utilizare periculoase: neautorizate:
realizare d. Un clienţii recoman c. Prea a unui a. simulări a. Prin
a modem cu dat a se multe scaun b. grupuri de ştergere
frecvent şi o ajutorul lua aplicaţii care nu lucru a
ăa placă de unei pauze deschise are o c. seminarii regulată
copiilor sunet aplicaţii dese d. Amplasa înălţime d. ateliere a
de de poştă pentru a rea potrivită acestora
108. O aplicaţie ce 118. Virusul unui
siguranţ electroni preveni neasigur c. Utilizare b. Prin
are ca computer este:
ă că supraînc ăa a unui folosirea
funcţionalitate a. Un
c. Necesită d. Lucrul ălzirea cablurilor monitor program
principală program
existenţa acasă şi calculato de ce are elor
înregistrarea ce ajută
unui comunic rului alimenta ecran de antivirus
candidaţilor ce la
software area cu b. Este re protecţie şi
participă la vot îmbunăt
de un birou recoman d. Lucrul adoptare
electronic este 114. Care dintre ăţirea
securitat central dat a se într-un a unei
folosită în : următoarele performa
e pentru utilizând lua mediu cu politici
a. şcoli acţiuni ajută la nţelor
a fi un pauze o de
b. spitale crearea unui bun unui
protejate compute dese ventilaţie parolare
c. biblioteci mediu de lucru? calculato
împotriv r pentru a neadecv corespu
d. guvern a. Protejare r
a personal permite ată nzătoare
a b. Un fişier
accesulu 109. Care dintre salvarea c. Prin
111. Utilizarea monitoru 116. Pentru a pe care
i următoarele datelor ştergere
computerului lui de evita accidentările îl
neautori exemple c. Este a parolei
poate duce la reflexii şi atunci când lucraţi creează
zat reprezintă recoman existente
leziuni cauzate de luminozit cu calculatorul o
modalitatea de dat a se
mişcări repetate. ate prin trebuie: aplicaţie

6/8
PRACTICĂ - Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
d. Prin aplicaţiei te cu atunci elor a. utilizarea dreptul b. Software
dezinstal antivirus regularit când neautori unui de autor -ul
area c. Ştergerea ate calculato zate software care pot pentru
program fişierelor b. Toate rul nu c. pentru a ce a fost fi care poţi
ului temporar parolele este conecta verificat difuzate plăti
antivirus e sunt folosit un mai uşor împotriv gratis de după o
d. Copierea cunoscu interval calculato a către perioadă
120. Termenul de
fişierelor te de de timp rul în viruşilor autor, de
backup al
pe către d. instalaţi reţea b. actualiza dar care utilizare
sistemului
diapoziti toţi un d. pentru a rea îşi c. Orice
reprezintă:
ve utilizator program realiza regulată păstreaz aplicaţie
a. Ştergerea
auxiliare ii antivirus copii de a bazei ă dreptul software
regulată
de c. Toate siguranţ de date de autor d. Software
a 126. Nu puteţi
stocare parolele ă a c. Licenţă -ul
fişierelor virusa un
a datelor sunt program este acel pentru
b. Mutarea calculator atunci 128. Care dintre
alcătuite ului program care nu
fişierelor 122. Care dintre când : următoarele
din antivirus achiziţio este
dintr-un următoarele a. schimbaţ dispozitive este
prenum c. utilizarea nat de la nevoie
director afirmaţii descrie i potrivit pentru a
ele dischetel persoan de
în altul un bun mod de monitoru realiza un
utilizator or dintr-o a care îl licenţă
pe securitate? l backup?
ului sursă produce
acelaşi a. Datele b. deschide a. scaner 134. Care dintre
d. Toate necunos şi pentru
harddisk importa ţi b. imprima următoarele
parolele cută care nu
c. Copierea nte pot fişierele nta afirmaţii despre
sunt d. parolare se
fişierelor fi ataşate c. CD- copyright este
alcătuite a plăteşte
dintr-un accesat unui ROM adevărată?
din trei calculato nici un
director e de mesaj d. Modem a. Copyrigh
litere rului drept de
în altul orice c. descărca t-ul
129. folosire
pe utilizator 124. Prin ţi un 131. Care dintre promove
Dezinfectarea d. Licenţa
harddisk b. Se pierderea cărui fişier de următoarele ază
unui fişier dă
d. Copierea realizea dispozitiv pierdeţi pe afirmaţii este utilizarea
reprezintă : dreptul
fişierelor ză date importante? internet adevărată ? ilegală a
a. realizare de
pe regulat a. Imprima d. copiaţi a. Freewar softurilor
a unor comercia
diapoziti copii de nta diverse e sunt b. Copyrigh
copii de lizare şi
ve siguraţă b. PDA fişiere de program t-ul
siguranţ distribuţi
auxiliare c. Nu c. modem pe o ele reprezint
ă e
de există d. monitor dischetă protejate ă dreptul
b. mutarea
stocare parole de 132. Dreptul de legal şi
125. Care dintre 127. De ce este unui
a datelor pentru dreptul utilizare al unei exclusiv
următoarele necesar pentru o fişier
nici un de autor aplicaţii software al
121. Care dintre modalităţi este organizaţie să într-un
utilizator care pot se numeşte : autorului
următoarele cea mai bună adopte o politică director
d. Plasare fi a. licenţă de a
acţiuni este cea pentru prevenirea bună de nou
a difuzate b. patent face
corectă atunci virusării parolare ? c. eliminare
monitor gratis de c. copyright copii al
când doriţi să vă computerului dvs? a. pentru a a unui
ului la o către d. autorizar propriulu
protejaţi datele a. folosiţi putea virus
distanţă autor, e i soft
împotriva întotdea găsi mai dintr-un
optimă dar care pentru
viruşilor? una o uşor fişier 133. Care dintre
îşi uz
a. 123. Care dintre parolă informaţi d. redenum următoarele
păstreaz personal
Actualiza următoarele b. utilziaţi a pe irea afirmaţii descriu
ă dreptul c. Copyrigh
rea afirmaţii descrie o dischetel calculato fişierului termenul
de autor t-ul este
bazei de politică bună de e pentru r shareware?
130. Care dintre b. Sharewa realizat
date a securitate prin a copia b. pentru a a. Software
următoarele re sunt pentru a
aplicaţiei parole? datele proteja -ul
acţiuni pot program preveni
antivirus a. Toate c. utilizaţi datele utilizat în
conduce la ele copierea
b. parolele un împotriv orice
răspândirea unui protejate unui CD
Dezinsta sunt screen a mod
virus ? de
larea schimba saver persoan

7/8
PRACTICĂ - Modulul 1 – Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
d. Copyrigh c. Este o b. dispozitiv 140. Ce software 142. Ce reţea un server local a. analiza
147. Care dintre
t-ul formă de de intrare gestionează folosiţi pentru este … ? b. design
următoarele
reprezint publicitat c. dispozitiv computerul dvs? interconectarea a. laptop (proiectare)
reprezintă un
ă dreptul e de stocare a. sistemul computerelor din b. unitate de c. testare
program ce poate
legal şi d. Dă d. dispozitiv de operare biroul german cu calcul d. întreţinere
fi utilizat şi apoi
exclusiv utilizator periferic b. cele din biroul c. client
cumpărat după o 150. Care din
al ului procesoarele de spaniol al unei d. terminal
138. Care este perioadă de dimensiunile
autorului dreptul d texte companii
locul în care 145. Care este folosire ? următoare poate
de a e a copia c. multinaţionale?
datele aritmetico- cel mai întâlnit tip a. freeware constitui mărimea
distribui şi vinde programele de a. LAN
logice CPU sunt de virus ? b. software unui document de
propriulu softul baze de date şi b. WAN
păstrate a. leaf c. shareware două pagini ?
i soft altor prezentări c. MAN
temporar? b. mouse d. licenţă a. 36 KB
potenţiali d. Microsoft d. GAN
135. O licenţă de a. memorie c. worm b. 100 biţi
utilizatori Word 148. Dacă autorul
tip End User virtuală 143. La ce se d. hatch c. 1 GB
unui program
Licence 136. Care e cel b. memorie 141. Care din utilizează d. 1 MB
146. Care din acordă licenţă de
Agreement: mai potrivit permanentă următoarele dezinfectarea unui
următoarele distribuţie, atunci 151. Ce reprezintă
a. Garante computer pentru o c. memorie definiţii descrie calculator?
reprezintă cea mai drepturile sale de 56K la un
ază persoană care temporară de GUI ? a. la
bună metodă de copyright … ? modem?
dreptul călătoreşte ? lucru a. interfaţa distrugerea
descărcare a a. se menţin a. protocolul
de a. computer d. memorie de tip linie de viruşilor
fişierelor? b. se menţin de comunicaţie
proprieta mainframe cu acces rapid comandă b. la
a. activarea o scurtă perioadă b. viteza de
te al b. laptop b. interfaţa cu păstrarea unui
139. Care din unui antivirus de timp transmisie a
utilizator c. utilizatorul ce calculator în
următoarele înaintea c. nu se datelor
ului supercalculator conţine condiţii optime de
dispozitive descărcării menţin c. viteza de
asupra d. calculator pictograme, funcţionare
permice cel mai b. activarea d. revin accesare a datelor
softului personal meniuri, ferestre, c. la
rapid acces la antivirusului după distribuitorului descărcate
b. Este un accesibile cu ştergerea
137. Care este fişiere ? descărcare d.
contract ajutorul mouse- monitorului 149. Etapa … este
denumirea uzuală a. floppy disk c. dimesiunea
legal ului d. la copierea cea care se
dată unui b. CD-ROM descărcarea maximă a
între c. un tip de datelor importante foloseşte înainte
dispozitiv care c. hard disk directă de pe fişierelor
autorul linie telefonică pe suporturi de programare.
poate fi ataşat d. zip disk WWW descărcate
unui soft d. un protocol externe Inlocuiţi punctele
unui computer? d.
şi al Internetului cu varianta
a. dispozitiv 144. Un computer descărcarea
utilizator corectă.
de ieşire ce comunică cu directă de pe FTP

8/8