Sunteți pe pagina 1din 1

Libra Free

DOBANZI, COMISIOANE, TAXE SI ALTE COSTURI


Anexa 1 la Conditiile contractuale pentru utilizarea cardului de credit sau cardului de debit cu/fara overdraft, pentru
persoane fizice sau a cardului de debit pentru persoane juridice/alte entitati
nr. …………/………………….

1. Nivelul dobanzilor, comisioanelor, taxelor si altor costuri aferente Contractului pentru utilizarea cardului de credit sau cardului de
debit cu/fara overdraft, astfel cum in mod eventual va fi modificat/completat prin acte aditionale si aferente operatiunilor cu carduri pe
care Detinatorul se obliga sa le achite Bancii sunt urmatoarele:

Dobanda aferenta descoperitului de cont neautorizat: 50% pe an. Aceasta dobanda este fixa pe toata perioada aplicarii ei.
Comision de emitere card 0 RON
Comision de reemitere card 5 RON
Comision pentru operatiuni la comerciantii din Romania 0 RON
Comision pentru formulare contestatie nejustificat a tranzactiilor 10 RON
Comision pentru operatiuni la comerciantii din strainatate 0 RON
Comision de conversie valutara 0
Comision de utilizare mijloc de plata (card) la ATM-uri ale Libra Internet Bank SA/ Euronet 0%
Comision de utilizare mijloc de plata (card) la ATM-uri ale altor banci din Romania 0.5%+2.5 RON
Comision de utilizare mijloc de plata (card) la ATM-uri din strainatate 2% + 10 RON
Comision utilizare POS-uri Libra Internet Bank pentru retragere numerar 0.3%, min. 2 RON
Comision utilizare POS-uri/IMPRINTER din Romania pentru retragere numerar 0.5% + 2.5 RON
Comision utilizare POS-uri/IMPRINTER din strainatate pentru retragere numerar 2% + 10 RON
Taxa blocare card 0 RON
Taxa de emitere card in regim de urgenta 0 RON
Taxa reinnoire card la expirare 0 RON
Taxa regenerare cod PIN 5 RON
Taxa recuperare card 5 RON
Dobanda cont curent de card 0%
Taxa livrare extras de cont prin Posta (pentru overdraft) 5 RON/ luna
Comision de administrare a cardului/ contului de card 0 RON/ luna
Taxa interogare sold la ATM-uri din Romania 0 RON
Taxa interogare sold la ATM-uri din strainatate 0 RON
Taxa extras duplicat listat aferent cardului de credit/ debit cu overdarft 5 RON/transmitere
Comision pentru retrageri de numerar (din facilitati credit) efectuate la ghiseu 0 RON

2. Formula de calcul a dobanzii este: D=(S*Rd*Nz)/(T*100), unde: S = sold, Rd = rata anuala a dobanzii, T = numarul de zile
calendaristice din anul curent (365 – an nebisect, 366 – an bisect); Nz = numarul de zile pentru care se calculeaza dobanda.

DETINATOR UTILIZATOR/I DESEMNAT/I (daca este cazul)


Nume si Prenume: Nume si Prenume:

Semnatura Detinator: Semnatura:

LIBRA INTERNET BANK, prin reprezentant:


Nume si Prenume:
Functia:
Semnatura:

LIBRA INTERNET BANK S.A. | www.librabank.ro


Phoenix Tower, Calea Vitan 6-6A, Sector 3, Bucuresti, 031296, Romania; Tel.: +40(0)21 208.8000; Fax: +40(0)21 230.6565;
Swift: BREL RO BU; Numar de ordine in Registrul Comertului J40/334/1996; Cod Unic de Inregistrare 8119644, atribut fiscal RO;
Aut. BNR seria B nr. 000025/24.01.1997; Nr. Inmatriculare RB-PJR-40-037/18.02.1999; Numar inregistrare ca operator de date cu caracter personal: 25819;
Capital social subscris si varsat: 462.616.000 RON. Pentru orice nemultumire, va incurajam sa ne scrieti la reclamatii@librabank.ro
TCLFM 06