Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă la matematică

numărul și cifra 9 (consolidare)

1. Încercuiește 9 elemente din fiecare șir:

2. Desenează o mulțimi din 8 elemente, apoi una din 9 elemente. Scrie sub fiecare
mulțime cifra corespunzătoare numărului de elemente. Realizează corespondența între
cele două mulțimi și spune ce obervi.