Sunteți pe pagina 1din 6

Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior

Anexa 5.1. Fişa individuală pentru performanţa creaţiei artistice - IC2.3 (ultimii 4 ani, perioada 2011-2014)
Anexa 5.1. Fişa individuală pentru performanţa creaţiei artistice - IC2.3 (ultimii 4 ani, perioada 2015-2018)
Universitatea ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ ,,GHEORGHE DIMA”

Indicativ
Domeniu studiu Criteriu
criteriu
Nume şi prenume CNP/facultate/departament (opțional) Cod domeniu studiu raportare CNATDCU (cod_DS) raportare Punctaj CNATDCU CNATDCU
CNATDCU
CNATDCU neindeplinit
neindeplinit

individuală CNATDCU.
Important! Se vor utiliza
automat la introducerea

didactic nu realizează unul


Se va marca printr-un "X",
în situaţia în care un cadru

dintre criteriile obligatorii


punctajul final din fișa
codului DS in coloana

criteriile CNATDCU

Se va (vor) menționa
stabilite de CNATDCU.
aflate în vigoare la 1
Câmp completat

criteriului(iilor)
Se va completa

indicativul(ele)

neîndeplinit(e).
ianuarie 2019
Date de identificare ale cadrului didactic
Se va completa codul corespunzător domeniului pentru care s-a raportat fişa

alăturată
Informatii necesare pentru centralizarea la nivel institutional și identificarea cadrelor didactice
de verificare CNATCDU (codul este corespunzător nr.din col.A, cod_DS
și de cercetare selectate aleatoriu de către CNFIS în vederea validarii informațiilor raportate.
(CNATDCU), din sheet-ul Domenii-CNATDCU).
Numele și CNP-ul nu vor fi raportatate către CNFIS-MEN in Anexa 1 - instituțională.

câmp completat
2910623245059 FACULTATEA automat la
PRUNĂ LARISA-VASILICA introducerea 45
TEORETICĂ codului DS-
pentru verificare

NOTĂ:
Vă rugăm să completați numai spațiile marcate cu culoarea galben. Puteţi insera rânduri în document, doar înainte de rândul cu TOTAL, prin selectarea unui rând formatat (marcat cu culoarea galben) şi apoi comanda Insert.
Pentru fiecare activitate de creaţie artistică se vor detalia, în rânduri separate, realizarea/participarea la proiect, nominalizarea/premiul obţinut, şi se vor completa datele solicitate pentru acestea: anul de referinţă (anul de realizare/participare la proiect, respectiv anul de obţinere a nominalizării/premiului); datele de
identificare a activităţii artistice şi locul desfăşurării acesteia, date de identificare a manifestării/festivalului/concursului unde s-a prezentat proiectul sau s-a obţinut nominalizarea/premiul; valoarea "1" în coloana care corespunde tipului de activitate sau recunoaştere.
Important! Pentru fiecare activitate de creaţie artistică (rând din tabel), se va completa doar cu o singura valoare "1" în una din coloanele 1 - 15.

Proiecte individuale Proiecte grup Proiecte colective Nominalizări individuale Premii individuale

Nr. Date de identificare activitate de creaţie Manifestare/

international de

international de

international de
international de

international de
An referinţă

international

international

international

international

international
Crt artistică festival/concurs

national

national

national

national

national
varf

varf

varf

varf

varf
Se selectează din lista predefinită anul de referinţă, din Date de identificare ale evenimentului unde s-a prezentat proiectul Proiecte de creaţie artistică Proiecte de creaţie artistică Nominalizările, respectiv premiile individuale obținute la
Elemente de identificare ale activităţii artistice desfăşurate
perioada 2015-2018, în care a fost realizat proiectul de Proiecte de creaţie artistică realizate individual realizate în grupuri de 2-4 realizate în colective de nivel național, internațonal și internaţional de varf
(domeniul de creatie artistica, denumirea activitatii de creaţie sau s-a obtinut nominalizarea/premiul (nume eveniment, locul si
creaţie artistică, respectiv s-a obţinut nominalizarea
artistică, loc etc.). (v.sheet Lista_festivaluri) participanţi (v.sheet peste 5 participanţi (v.sheet Sunt incluse si nominalizarile obtinute ca membru al unui
sau premiul. data desfasurarii etc). Lista_festivaluri) Lista_festivaluri) grup artistic.
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Concurs Național ,,Corabia de Aur” 18-20 septembrie Corabia, Jod. Olt
1 2015 1
Concurs Național ,,Drăgan Muntean” 15-17 aprilie Hunedoara
2 2016 1
3
4
5

Total general (nr.proiecte/nominalizări/premii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0


Puncte (pe categorii) 1 3 5 0.5 1.5 2.5 0.2 0.6 2.5 1 3 5 2 6 10
Punctajul rezultat pe categorii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Punctaj total (general) pentru performanţa creaţiei artistice 4

1/6
Lista de manifestări, festivaluri şi concursuri organizate la nivel național , internațional și internaţional de vârf, specifice
a) domeniul muzică:
a1) internațional de vârf: Festivalul International ”George Enescu”, BBC Proms, Salzburg Festival, Săli spectacole (Wiener Kon
Metropolitan Opera, Teatro alla Scala – Milano, Mariinsky Theatre, Berliner Philharmoniker, Concertgebouw; Cité de la Musique
a2) internaționale: festivaluri, concursuri și concerte/spectacole organizate de instituții de profil (filarmonici și teatre de operă și
capitale de state, capitale de landuri/cantoane sau similare.
a3) naționale: Festivaluri: Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, Festivalul Internațional Meridian, Festivalul Toamna muzical
Internațional de Muzică Nouă Intrada (Timișoara), Festivalul Muzicii Românești (Iași), Festivalul Timișoara Muzicală

b) domeniul teatru:
b1) internațional de vârf: Edinburg, Avignon, Festivalul Uniunii teatrelor din Europa - Itinerant, Festivalul International de la V
Lugano (Festival International de Marionettes de Lugano),
b2) internaționale: festivaluri, concursuri organizate de instituții de profil în capitale naționale, capitale de state, capitale de land
(International Festival Making Theatre), Moskow (Chekhov International Festival), Belgrade (BITEF), Craiova (Shakespeare Inte
Performing Arts/Romanian Drama Fest), Sibiu (International Theatre Festival), Praga (World Festival of Puppet Art, Prague Quad
(International Theatre Festival), Bratislava (New Drama Festival), Dublin (Dublin Theatre Festival), Iași (Festivalul Internațional
Festival Internacional de Teatro Infantil Y Juveni (FITIJ), Austria (Internationale Puppentheatertage Mistelbach), Union Internati
international de teatru din Serbia, Cehia DIVADLI Pilsen Pilsen Theater Festival)
b3) naționale: manifestații, concursuri sau festivaluri organizate de UNITER; Festivalul Naţional de Teatru (FNT).

c) domeniul film:
c1) internațional de vârf: Oscar, Globul de Aur, Cannes, Berlin, Venetia, BAFTA,
c2) internaționale: festivaluri, concursuri organizate de instituții de profil în capitale naționale, capitale de state, capitale de landu
Sebastian, New York (Tribeca), Cehia (Anifilm), Utrecht (Holland Animation Film Festival), Lisabona (MONSTRA), Karlovy V
c3) naționale: Ion Popescu Gopo, BIEFF BIEFF - Bucharest International Film Festival.

d) domeniul arte vizuale:


d1) internațional de vârf: Bienala de Arta de la Venetia, Cvadrienala de la Kassel, Muzee (expozitii/exponate la Museum of Mo
Cultura Georges-Pompidou);
d2) internaționale: festivaluri/concursuri de arta organizate in capitale naționale, capitale de state, capitale de landuri/cantoane sa
Week (cate doua sesiuni pe an); Carnavalul de la Venetia; La Triennale Mondiale de l’Estampe et de la Gravure Originale - Cham
politic de la Oświęcim (Auschwitz) – Polonia; Brno Biennial of Graphic Design / Cehia; Tallinn Print Triennial / Estonia; Graphi
Poster Biennale in Warsaw – Polonia; Mini Print International of Cadaqués / Spania; Trienala de Grafica Mica - Lodz / Polonia; R
Contemporary Textile Art Biennial CONTEXTILE; The Tapestry Triennale of Lodz; Quadrienala de Scenografie Praga; Festivalu
Photo, Paris France ; Contemporary Art Ruhr – Media Art Fair, Essen Germany; International festiwal of Photography Lodz, Lod
Photography (Madrid, Spain); Bienala Internationala de Arta - Porto (Portugalia); Bienala Internationala de Ceramica - Marratxí (
(Portugalia); Bienala Internationala de Ceramica - Manises (Spania); GlassFest, Karlovy Vary, Cehia; Internațional Glass Festival
Kanazawa, Japonia; International Biennale of Glass, Bulgaria; MURO Street Art Festival Lisbon, Portugal)
d3) naționale: Saloanele naționale de artă, cu juriu, organizate de Uniunea Artiștilor Plastici; B-FEET Festival International de sc
Popescu Gopo; BIEFF BIEFF- Bucharest International Film Festival – Bucuresti, Romania, Romanian Design Week;

e) domeniul arhitectura:
e1) internațional de vârf: premii sau nominalizări oferite în cadrul festivalurilor, manifestărilor, concursurilor organizate de: Un
European al Urbaniștilor (ECTP), Federatia Internationala a Peisagistilor (IFLA), Asociația Europeană a Școlilor de Arhitectură (
Arhitect’s Council of Europe (ACE), The Royal Town Planning Institute (RTPI), Rețeaua Europeană a Universităților pentru Imp
(UNISCAPE), Asociația Școlilor de Urbanism din Europa (AESOP), Biennale di Architettura di Venezia, East Centric Architectu
(EUMiesaward).
e2) internaționale: premii sau nominalizări oferite în cadrul festivalurilor, manifestărilor, concursurilor organizate de: United Na
(UNESCO), The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH).
e3) naționale: premii sau nominalizări oferite în cadrul festivalurilor, concursurilor organizate de: Uniunea Arhitecților din Româ
Registrul Urbaniștilor din România (RUR)
cod_DS
(CNATDCU)
Domeniul de studiu (DS) Ramura de ştiinţă (RS)

1 Matematică Matematică
2 Informatică Matematică
3 Fizică Fizică
4 Chimie Chimie şi inginerie chimică
5 Inginerie chimică Chimie şi inginerie chimică
6 Geografie Ştiinţele pământului şi atmosferei
7 Geologie Ştiinţele pământului şi atmosferei
8 Ştiinţa mediului (Geografie) Ştiinţele pământului şi atmosferei
801 Ştiinţa mediului (Geologie) Ştiinţele pământului şi atmosferei
9 Inginerie civilă Inginerie civilă
10 Ingineria instalaţiilor Inginerie civilă
11 Inginerie electrică Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
12 Inginerie energetică Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
13 Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
14 Inginerie geologică Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze
15 Inginerie geodezică Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze
16 Mine, petrol şi gaze Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze
17 Inginerie aerospaţială Ingineria transporturilor
18 Ingineria autovehiculelor Ingineria transporturilor
19 Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor
20 Agronomie Ingineria resurselor vegetale şi animale
21 Horticultură Ingineria resurselor vegetale şi animale
22 Inginerie forestieră Ingineria resurselor vegetale şi animale
23 Silvicultură Ingineria resurselor vegetale şi animale
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare
24 Ingineria resurselor vegetale şi animale
rurală
25 Biotehnologii Ingineria resurselor vegetale şi animale
26 Ingineria produselor alimentare Ingineria resurselor vegetale şi animale
27 Zootehnie Ingineria resurselor vegetale şi animale
28 Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
29 Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
30 Inginerie mecanică Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
31 Inginerie industrială Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
32 Arhitectură navală Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
33 Inginerie marină şi navigaţie Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
34 Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
35 Mecatronică şi robotică Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
36 Ingineria materialelor Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
37 Ingineria mediului Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
38 Inginerie şi management Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Inginerie genistică Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Inginerie de armament, rachete şi muniţii Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
39 Biologie Biologie
40 Biochimie Biochimie
41 Medicină (sectorial, 6 ani) Medicină
411 Medicină (sectorial, 4 ani) Medicină
412 Medicină (general, 3 ani) Medicină
42 Medicină veterinară Medicină veterinară
43 Medicină dentară (sectorial, 6 ani) Medicină dentară
431 Medicină dentară (general, 3 ani) Medicină dentară
44 Farmacie (sectorial, 5 ani) Farmacie
441 Farmacie (general, 3 ani) Farmacie
45 Drept Ştiinţe juridice
46 Ştiinţe administrative Ştiinţe administrative
47 Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe ale comunicării
48 Asistenţă socială Sociologie
49 Sociologie Sociologie
50 Relaţii internaţionale şi studii europene Ştiinţe politice
51 Ştiinţe politice Ştiinţe politice
52 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
53 Administrarea afacerilor Ştiinţe economice
54 Cibernetică, statistică şi informatică economică Ştiinţe economice
55 Contabilitate Ştiinţe economice
56 Economie Ştiinţe economice
57 Finanţe Ştiinţe economice
58 Management Ştiinţe economice
59 Marketing Ştiinţe economice
60 Economie şi afaceri internaţionale Ştiinţe economice
61 Psihologie Psihologie şi ştiinţe comportamentale
62 Ştiinţe ale educaţiei Psihologie şi ştiinţe comportamentale
63 Limbă şi literatură Filologie
64 Limbi moderne aplicate Filologie
65 Filosofie Filosofie
66 Istorie Istorie
67 Studiul patrimoniului (Heritage Studies) Istorie
68 Teologie Teologie
69 Studii culturale Studii culturale
70 Arhitectură Arhitectură şi urbanism
71 Urbanism Arhitectură şi urbanism
72 Arte vizuale Arte vizuale (fără Istoria şi teoria artei)
721 Arte vizuale (Istoria şi teoria artei) Arte vizuale (doar Istoria şi teoria artei)
73 Teatru şi artele spectacolului Teatru şi artele spectacolului
74 Cinematografie şi media Cinematografie şi media
75 Muzică (Interpretare muzicala) Muzică (doar Interpretare muzicală)
751 Muzică Muzică (fără Interpretare muzicală)
76 Educaţie fizică şi sport Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
77 Kinetoterapie Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Domeniu fundamental (DF) An
referinţă
2015
2016
2017
2018
Matematică şi ştiinţe ale naturii

Ştiinţe inginereşti

Ştiinţe biologice şi biomedicale


Ştiinţe biologice şi biomedicale

Ştiinţe sociale

Ştiinţe umaniste şi arte

Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice